1 Corinthians 15

Krais ai yɨfɨyu hayamboyu asükaiyu botɨmefiyu

Wandafɨ mamɨ, haponda ro sɨheimbo aboedɨ hoafɨ masahandürɨ ra asükainda hohoanɨmo botɨndɨhendürɨ samboanahɨ. Aboedɨ hoafɨ ra se sahümündi hehimboyei asu se ranɨfihɨ ŋgɨnɨndɨ manɨboadei ranahamboanahɨ. Aboedɨ hoafɨ sɨheimbo ro bokarɨmarɨ-heheandürɨ ranahambo ŋgɨnɨndɨ kɨkɨhɨrɨhümündi anɨboadei hei ana, ranambo se aboedambo-ndahimboyei. Ŋga refekoate-ndeianɨ ana, ŋgɨrɨ fandɨhendürɨ.

Ro hoafɨ hɨmborɨya heheambo masahamɨndɨhɨ ra sɨheimbo masahandürɨ ra ai aboedɨ adükarɨ moatükunɨ hamɨnd-ane: Krais ai sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ra raguanambo-fembo-hündamboyu yɨfɨmayu, sapo Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨmayo süŋgu. Ahambo hoŋguambe sɨhehorane, asu ranambe ŋgɨmɨ nɨmbɨyu mbura asükaiyu botɨmefiyu, Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨmayo süŋgu. Ranɨyu asu ai Pitambo-so boatei tüküfi mburamboyu asu süŋgunambo ahandɨ 12 süŋgururü-rundeimbɨmbo-so tükümefiyu. Ranɨyu asükaiyu ahandɨ wandafɨ mamɨ 500 ŋgasündeandeimbɨ nindou ranaheimbo-so tükümefiyu. Nindou ra afɨndɨ ana anɨmboei, ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ana yɨfɨsafɨmayei. Ranɨyu ai Semsɨmbo-so tüküfi mburamboyu asu süŋgunambo ahandɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-memo muŋguambo ahamumbo-so tükümefiyu. Ranɨyu asu süŋgunambo hondü wambo-so amboa tükümefiyu. Asu ro furambe saŋgorambo hapoadümboyaha wakemɨndɨ-ndɨrɨmbo nahurai-anahɨ.

Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ mbusümo ra akɨdou saf-anahɨ. Wambo ana Kraisɨndɨ hoafɨ semündü hu-randeimbɨ mbɨsei dükandɨhi-ndɨrɨmboyei sapo ro Godɨndɨ nendɨ ranaheimbo moaruwaimbo-marɨhearü hahɨ ranɨmbohünda. 10 Ŋga God ai wambo moanɨ hɨpoambo-mareandɨra ranɨmboanahɨ haponda ro Kraisɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimbayahɨ. Ŋga asu ahandɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranai moai moanɨmbofeyo, ŋga wanɨ. Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ai muŋgu moai ro ratüpurayahɨ nou yaru tɨŋɨrɨfoyomo. Ŋga roana, wand-amboanɨ moai ratüpurɨya rɨhandɨ. Ŋga Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo wandɨ fiambe amarondɨrɨ ranane farɨhendɨra ro rawarɨheandɨ. 11 Ranane hoafɨ ra ro hoafɨyahembü hündɨyo asu ai hoafɨyomondeimbɨ hündɨyo ra sapo mamɨ ranɨ hoafɨ ranɨyo bokarɨ-marɨhehundɨ ranahambo se anɨhondümbo-marɨhindɨ.

Sɨhɨrɨ yɨfɨhündɨ botɨfe hoafɨ

12 Krais ai yɨfɨmayua asu God ai hoŋguambeahɨndɨ botɨmarirɨ hoafɨ ra ro afɨndɨmbo hoafɨyefɨ marɨhundɨ. Ŋga asu nɨmboe nindou bɨdɨfɨrɨ sɨhei mbusümo anɨmboei ranai hoafɨyeihɨya, “Nindou yɨfɨyoweimbɨ-hündɨ ana, ŋgɨrɨ asükaindo botɨndɨfeyo,” maseia? 13 Ranɨ hoafɨ ra anɨhondümbayo-mbonana, God ai moai Kraisɨmbo hoŋguambeahɨndɨ botɨrirɨ. 14 Asu Krais ai yɨfɨhündɨ botɨfekoate-mbeimbonana asu ro ŋgɨrɨ nɨnɨmbo hoafɨyefɨ rɨhunda asu se ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨmbo anɨhondümbo-rɨhindɨ. 15 Rambefe-mbonanasɨ, asu ro Godɨmbo tɨkai hoafɨyefɨ-rɨhundeimbɨ nindou tükümbayahu. Sapo ro ahambo anɨhondümbo hoafɨyefühɨ sefɨya, “God ai Kraisɨmbo botɨmarirɨ,” asefɨ. Nindou yɨfɨhündɨ botɨfekoate-mbembonana, God ai ŋgɨrɨ Kraisɨmbo yɨfɨhündɨ botɨrirɨ. 16 Ŋga God ai nindou yɨfɨyeimbɨhündɨ ranaheimbo botɨfendürɨra koatembei-mbonana, asu Krais ai-amboanɨ yɨfɨhündɨ botɨmbefipoanɨ. 17 Ŋga asu God ai Kraisɨmbo yɨfɨhündɨ botɨfikoateyu-mbonana, asu sɨhei anɨhondümbofe ranai sɨheimbo mbafarɨ-hendürɨpoanɨ. Ŋga seana sɨhei moaruwai hohoanɨmo ranaianɨmbo kɨkɨhɨndamɨndɨndürɨ nɨŋgomboe. 18 Asu anɨhondümbo rambefembonana, nindou dɨdɨyei Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhorɨ mburɨhü yɨfɨmayei ranai-amboanɨ moaruwaimboyahi. 19 Sɨhɨrɨ ana Kraisɨmboanefɨ anɨhondümbo-rɨhurühɨ hɨmboayahundo. Ŋga asu Krais ai sɨhefɨmbo ndanɨsɨmboanɨ yaŋgɨrɨ fehefemunɨmbo hɨmbombayefɨ-mbonana, asu nindou bɨdɨfɨrɨ sɨhefɨmbo hɨpoanɨmboembou-anei sahümunɨ.

20 Hohoanɨmo ra yahuraiyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga anɨhondüyo Krais ai yɨfɨyu mbura hoŋguambeahɨndɨ God ai botɨmarirɨ. Nümbürambeahɨndɨ horombonambo sesɨmbo moatükunɨ boatei nafaramɨndo nahuraiyo God ai Kraisɨmbo boatei yɨfɨyeimbɨ nindou ai yaŋgɨrɨ botɨfekoate-yeiambe ahambo botɨmarirɨ. 21 Nindou mamɨ ahandɨ süŋgu yɨfɨmbo hohoanɨmo tükümefeyo asu nindou mamɨ ai-amboanɨ ahandɨ süŋgu yaŋgɨrɨ botɨfembo hohoanɨmo tükümefeyo. 22 Sapo nindou muŋgu ai ra Adamɨndɨ sɨrɨhünd-anei yɨfɨmayu süŋgu yɨfɨyei arɨhündɨ. Ŋga nindou muŋguambo Kraisɨndɨ sɨrɨhünd-anei botɨmefiyu süŋgu botɨyahi arɨhündɨ. 23 Ŋga muŋguambo nindou mamamɨ ahei botɨfeambe botɨndahumboyefɨ. Krais ai boateimayu asu ai asükaindu kudüwan-anɨmbo asu nindou ahandɨ sɨrɨmayei ra muŋgu botɨndahimboyei.

24 Ranɨ-sɨmboan-anɨmbo muŋgu-moatükunɨ muŋgumboayo si ranai tükündɨfemboe. Rananɨmbo asu Krais ai sanendɨ, ananɨ, kabomo ra hɨfandɨ-rundeimbɨ, muŋguambo ratüpurɨ bogorɨmboyafu-ndeimbɨ, asu muŋguambo ŋgɨnɨndɨ hɨfandu-ndeimbɨ ranahamumbo hɨfɨnambo-ndeapurɨmbui. Rananɨmbo asu ai ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra Ape Godɨndɨ warɨwamɨ hɨnɨŋgɨndeambui. 25 Awi ranambe ana Krais ai bogorɨmbondüfi nüŋgu ŋgumbo anɨmbo, asu God ai moaruwai nendɨ ranaheimbo hɨfɨnambo-ndeandürɨ haya Kraisɨndɨ yirümbo hoarehɨ hɨnɨŋgɨndearümbui. 26 Amurɨ hürütümbɨ ranaheimbo hɨfɨnambo-ndeandürɨ ŋgu-ŋgumbo anɨmbo, asu süŋgunambo hondü-anɨmbo yɨfɨ ranahambo amboanɨ hɨfɨnambo-ndeambui. 27 Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨyowohü yahoya, “God ai muŋgu-moatükunɨ ahandɨ hoarehɨ hɨnɨŋgɨmareandɨ,” meho. Ŋga God ai muŋguambo moatükunɨ ranambeyupoanɨ. Ranɨmbo-anɨmbo sɨhɨrɨ fɨfɨrɨndɨ-humboane, God ai muŋgu-moatükunɨ ra Kraisɨndɨ hoarehɨ hɨnɨŋgɨmareand-anesɨ, ŋga asu ai moai ahandɨ hoarehɨ nüŋgu, ŋga wanɨ. 28 Ŋga muŋgu-moatükunɨ ra Kraisɨndɨ hoarehɨ yaŋgɨrɨndoan-anɨmbo, asu Godɨndɨ Nɨmorɨ ranai sapo Afɨndɨ ai muŋgu-moatükunɨ ahandɨ hoarehɨ hɨnɨŋgɨmareandɨ ranɨ-hoarehɨndümbui. Rananɨmbo asu God ai ahandɨhoarɨ muŋgu-moatükunɨ aho ranahambo bogorɨ hondündümbui.

29 Ŋga asu yɨfɨyeimbɨ ai botɨfekoate-ayei ana, asu nindou bɨdɨfɨrɨ aheimbohünda hɨmonɨ hundürɨyei arɨhündɨ ranai nüŋgurɨhi-ndühɨyeia? Asu yɨfɨyeimbɨ ai botɨfekoate-ayei ana, asu nɨmboe nindou bɨdɨfɨrɨ ai aheimbo fehefe-dürɨmbohünda hɨmonɨ hundürɨyei arɨhünda? 30 Asu yɨhoefɨmbo amboa. Ro Krasɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨmayefɨ asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai muŋguambo si aho ra moaruwaimbo-rɨhimunɨ hei arɨhündɨ. Asu yɨfɨyeimbɨ nendɨ ranai asükaiyo botɨfekoatembo-ayei ana, asu ro nɨmboe moanɨ ndarɨhu anɨmboefa? 31 Wandafɨ mamɨ, muŋguambo si aho ra ro yɨfɨmbo nahuraiya arɨhandɨ. Ra anɨhond-ane. Se muŋguambo Sisas Krais-babɨdɨ anɨboadei ranɨmboanahɨ ro sɨheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyahühɨ weindahɨ rarɨhe hoafehandürɨ. 32 Efesus ŋgoafɨhü ro nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ-babɨdɨ nahurai yifiarɨmayahɨ. Ranɨmbo-hündambo nindouyafe hohoanɨmo süŋgu ro nɨnɨ-moatükunɨ aboedɨ mandahamɨndɨha? Ŋga asu yɨfɨyeimbɨhündɨ nindou ranai asükaindei ŋgɨrɨ botɨndahindɨ hoafɨ ra anɨhondayo ana, ambesɨ, ŋga sɨhɨrɨ moanɨ, “Sesɨ dagudifɨ, hoe ndɨmɨndefɨ raraondɨhu ŋgefɨmboane. Ŋga sümbu ana awi sɨhɨrɨ yɨfɨndemboyefɨ,” hoafɨ mamɨ hoafɨmayo süŋgu.

33 Se tɨkai hoafɨ anɨhondümbo-ndɨhimboyei. Sɨhɨrɨ sɨhefɨ wandafɨ moaruwai-mayei ranɨ-babɨdɨ ahahabodefɨ ana, asu ai sɨhefɨ hohoanɨmo aboedɨ ra moaruwaimbo-ndɨhimunɨmboyei. 34 Se wudɨpoapondɨhi hohoanɨmondeihɨ asu moaruwai hohoanɨmo ra rühüsafɨ hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ seana moai awi Godɨmbo fɨfɨrɨhorɨ. Ranahandambo se amoanɨŋgɨmbeyei-amboane.

Fi asükaiyo botefeyo ranana ŋgorü-poanɨmboane

35 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai düdundahindühɨ anɨmboya, “Nindou yɨfɨhündɨ ra nüŋgundɨhi asükai botɨmandahinda? Fi ra asükaindo botɨndɨfeyowohü nüŋgu-nahurai fi ndemɨndɨ haya tükündɨfe manɨŋgoa?” mbɨseimboyei. 36 Ranana hɨhɨndɨ hoaf-ane? Se ra fɨfɨrowamboanafɨ nɨnɨ-moatükunɨ hoarɨ hɨfambe hɨfɨ kararowandɨ ranai yɨfɨkoate-nahuraiayo ana, asu ai ŋgɨrɨ yaŋgɨrɨ aboedɨ tükündɨfeyo. 37 Se konɨyo asu nɨnɨ maŋgɨrɨyo hɨfarowandɨ ra moai emündü düdüdü kameihɨ hɨfɨrowandɨ, ŋga hoarɨ yaŋgɨr-ane hɨfɨ kararowandɨ. 38 Ranana asu God ai hohoanɨmomayu süŋgu düdüdü emündü napo ra ranɨfihɨ papareandɨ. Ranai muŋgu nɨne-moatükunɨ mamamɨ hoarɨ ranaheimbo ranɨ-poanɨmbo ranɨ-poanɨmbo düdüdü, emündü ra sagadürɨ arandɨ. 39 Muŋgu-moatükunɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo haya hoahoaŋgo-randeimbɨ ranahei fisafɨ ana mamɨ sɨmogodɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. Nindou ai ŋgorü-poanɨmbo fisaf-ane, nɨnɨhondɨ ai ŋgorü-poanɨmbo fisaf-ane, ndu napo ai ŋgorü-poanɨmboane. Asu kinɨ ai ŋgorü-poanɨmboane. 40 Sünambeahɨndɨ moatükunɨ fi-poanɨmboane, asu hɨfɨ ndanɨhündambo fi-poanɨmboane. Ŋga asu sünambeahɨndɨ moatükunɨ ranai ŋgorü-poanɨmbo fiyomboane, asu hɨfɨ ndanɨhündambo moatükunɨ ranai ŋgorü-poanɨmbo fiyomboane. 41 Hüfɨhamɨndɨ ai-amboanɨ ahandɨ ranɨ-poanɨmbo fi anandɨ. Amoamo ai-amboanɨ ahandɨ ranɨ-poanɨmbo fi anandɨ. Asu mupui amboanɨ ranɨ-poanɨmbo fi anandɨ, ŋga asu muŋguambo mupui ra bɨdɨfɨrɨ ai ŋgorü-poanɨmbo fiyo asu bɨdɨfɨrɨ ai ŋgorü-poanɨmbo fiyo ra hoaŋgomboane.

42 Moanɨ yahurai-anɨmbo nindou yɨfɨyeimbɨhündɨ asükaindei botɨndahinda tükündɨfemboe. Fi ra asamboefeyo rananɨmbo ai sümboyo-randeimb-ane. Ŋga asu fi ranai yaŋgɨrambofe tükefeyo ranai ana sümbokoateyo-randeimb-ane. 43 Fi asamboefeyo ranana wosɨhoaforɨ hɨmboyowohü hoafendɨyowohane. Ŋga asu fi yaŋgɨrɨ botefeyo ranana moanɨ aboedɨ hɨmboyowohü ŋgɨnɨndɨ tüküfeihane. 44 Fi asamboefeyo ranana hɨfɨ ndanɨhündambo fi yaŋgɨr-ane. Ŋga asu fi botefeyo ranana sünambeahɨndɨ fi-ane.

Hɨfɨ ndanɨhündambo fi-poanɨmboane, asu sünambeahɨndɨ fi-poanɨmboane rehayamboane anɨŋgo.
45 Sapo Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Weaŋgurühɨdɨdɨ nindou, ahandɨ ndürɨ Adam ana, nindou yaŋgɨrɨ nɨŋgombo tükümefiyu,’ meho. Ŋga asu ŋgorü Adam, Krais, aiana yaŋgɨrɨ nɨŋgombo yifiafɨ saimboyu tükümefiyu. 46 Yifiafɨ hoearambe fi ranai moai raboatei tüküfeyo, ŋga wanɨ. Ŋga hɨfɨ ndanɨhündambo fi ranɨboatei tüküfeyoane, asu süŋgunambo yifiafɨ fi ranai tükümefeyo. 47 Weaŋgurühɨdɨdɨ Adam aiana hɨfɨhündɨyu tükümefiyu. Ŋga asu süŋgudɨdɨ Adam ana sünambeahɨndɨ tükümefiyu-ani. 48 Hɨfɨ ndanɨhündambo nindou ana sapo nindou hɨfɨnambo nafɨyumbɨhündɨ-mayu nahurai-anei. Ŋga asu nindou sünambeahɨndɨ aiana sapo nindou sünambeahɨndɨ tükümefiyu nahurai-anei. 49 Hapondanɨ ana sɨhɨrɨ nindou hɨfɨnambo nafɨyumbɨ-mayu ranahandɨ fi-hoearɨ-yefomboanefɨ, ŋga mare yahurai-anɨmbo sɨhɨrɨ nindou sünambeahɨndɨ tükümefiyu rahurai fi-hoearɨ-ndemboyefɨ.

50 Wandafɨ mamɨ, hoafɨ nda ndahurai-mayowamboanahɨ hoafehandürɨ. Nindou hɨfɨ ndanɨhündambo safɨ horɨ ranɨ-finambo tüküfimbɨ nindou ranai ana ŋgɨrɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe ŋgu. Asu nɨne-moatükunɨ sümboyo-randeimbɨ ra asu ŋgɨrɨ nɨne-moatükunɨ sümbokoateyo-randeimbɨ ra ndemündu. 51 Dɨbo hoafɨ meŋgoro nda hɨmborɨndei, nindou muŋguambo sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ yɨfɨndefɨ. Ŋga muŋguambo sɨhɨrɨ ŋgorü-süŋgundahundühɨ anɨmbo ranɨ-poanɨmbo findefɨ hohu tükündahumboyefɨ. Nɨmehünou, hɨmboarɨ dɨkɨrɨhu afarɨhumɨndefɨ nou bɨdɨfɨranambo fufuŋɨ ai hoafɨndoanɨ sɨmborɨ tükündahumboyefɨ. Sünambeahɨndɨ fufuŋɨ ranai hoafɨndoanɨ anɨmbo nindou yɨfɨyeimbɨhündɨ ranai asükaindei botɨndahimboyei, asu muŋguambo sɨhɨrɨ moanɨ ranɨ-poanɨmbo tükündahumboyefɨ. 53 Sümboyo-randeimbɨ fi ranana ŋgorü-poanɨmbo findo haya sümboyokoate-randeimbɨ tükümbɨfeyo-wamboane. Ŋga asu yɨfɨyo-randeimbɨ fi rananɨmbo ŋgorü-poanɨmbo findo haya yɨfɨyo-rakoate tükümbɨfeyo-wamboane. 54 Rananɨmbo sümboyo-randeimbɨ fi ranai sümboyo-rakoate findoanɨ, asu yɨfɨyo-randeimbɨ fi ranai yɨfɨyo-rakoate findoan-anɨmbo, asu Baiborambeahɨndɨ hoafɨ ranai anɨhondü tükündɨfemboe. Ai yahoya, “Yɨfɨ ai awarɨhoeihü yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgombo ranai harɨhoai tükümefeyo!” meho.

55 “Yɨfɨ se, naha sɨhafɨ harɨhefembo ŋgɨnɨnda?
Yɨfɨ se, naha sɨhafɨ ŋgɨnɨndɨ moaruwaimbofe ramboa?”
56 Moaruwai hohoanɨmo, ra yɨfɨndɨ moaruwaimbofe ŋgɨnɨndɨ nɨmɨndühane. Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra nindou-yafe moaruwai hohoanɨmo nafuiyo arandɨ rananɨmbo asu nindou ai moaruwaimbo-ndahimboyei. 57 Sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ ŋgɨnɨndɨnamboyu God ai sɨhefɨmbo ramareamuna yifiar-ambeahɨndɨ hamarɨhehundɨ. Ŋga ranɨmbo-hündambo-anɨmbo sɨhɨrɨ Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhurɨmboane!

58 Wandafɨ mamɨ, ranɨmboane se akɨdou-amboanɨ bübürɨndeimboyei, ŋga se moanɨ ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ nɨboadei. Se muŋguambo si ahora Adükarɨndɨ ratüpurɨ tɨŋɨrɨfondei ndühündɨ, nɨmboe sapo ndanɨ-moatükunɨ nda se fɨfɨrɨhindɨ. Se Adükarɨmbo ratüpurayei ra ŋgɨrɨ moanɨmbondɨfeyo.

Copyright information for `AGG