1 Corinthians 7

Nɨmorehɨ semɨndɨ hohoanɨmo hoafɨ

Haponda ro pasambe hoafɨ sürü papɨmarɨhandɨ ranahambo dɨdɨboadondɨhe wataporɨmbo-ndɨhandürɨ samboanahɨ. Nindou mamɨ ai nɨmorehɨ semɨndɨkoate-ayu ana, ra aboedɨ saf-anesɨ. Ŋga sɨhei mbusümo nɨmorehɨ sɨsɨhɨmo asu nindowenihɨ bɨrabɨrɨ hohoanɨmo adükarɨ eŋgoro ranɨmbo-hündambo-anɨmbo, mamamɨ nindowenihɨ ai nɨmorehümbɨ yaŋgɨrɨmbɨyomo-ndamboane. Asu nɨmorehɨ mamamɨ ai amboanɨ nindowenihümbɨ yaŋgɨrɨmbɨyei-amboane. Nindowenihɨ ahandɨ fi ranana ahandɨ nɨmorehɨ ranahandɨ fi-ane, ŋga ranɨmbo-hündambo-anɨmbo nindowenihɨ ai ahandɨ fi ra kɨkɨhemɨndɨpoanɨ. Mare yahurai saf-ane nɨmorehɨndɨ fi amboanɨ ahandɨ nindowenihɨ ranahand-ane, ŋga ranɨmbo-hündambo-anɨmbo nɨmorehɨ ranai-amboanɨ ahandɨ fi ra kɨkɨhemɨndɨpoanɨ. Nɨmorehɨ aiana ahandɨ fi ra ahandɨhoarɨ hɨfandamboyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ahandɨ nindowenihɨ ai-ani hɨfandamboayu. Mare yahurai-ani nindowenihɨ ai-amboanɨ ahandɨ fi ra ahandɨhoarɨ hɨfandamboyupoanɨ, ŋga ahandɨ nɨmorehɨ ai-ane hɨfandamboayo. Se nɨmorehühɨ asu anamɨndühɨndafɨne hena, sɨhafehoarɨ sɨhafe fi ra sɨmborɨ dɨbokorürɨ-ndamboyafe. Yɨnɨ, asu se sɨhafehoarɨ fi ranahambo bodɨfohü kɨkɨhemɨndɨ mburümbo Godɨmbo dɨdɨbafɨ-fembohünda hoafɨ fɨrandɨfe mburɨna, sɨhafe fi ra kɨkɨhɨrandɨfe anɨmbafe ana, i ra aboed-ane. Ŋga asu sɨhafe fi ra süŋgunambo mamambe-ndɨneandɨ. Ŋga asu se sɨhafe fi ra ndofe hɨfandɨkoate-ndafeanɨ asu Satan ai sɨhafembo rande hoeindeapɨrɨmbui. Ndanɨ hoafɨ ndanana moai ro sɨheimbo randɨhindɨ sahɨ, ŋga sɨheimbo fehefembo se yifirayei ana, randɨhindɨ asahɨ. Nüŋgurühɨ ana nindou muŋguambo ro nou anamɨndühɨfe asu nɨmorehühɨfekoate nɨboadei asahɨ, ŋga muŋguambo mamamɨ God ai ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ ŋgɨnɨndɨ yimbumareand-ane. Ranɨyo nindou ŋgorü ai ŋgorü-poanɨmbo moatükunɨ semündü nindou ŋgorü ai ŋgorü-poanɨmbo semündü marandɨ.

Haponda yihoarɨfɨ hoarɨfɨ asu kai aheimbo hoafayahandürɨ: Ro raweheandɨ nou se-amboanɨ moanɨ rarɨhi anɨmboei hei ana, aboed-ane. Ŋga asu se sɨhei hohoanɨmo ra ndofe hohoanɨmokoate fi sɨhei ra mamɨkar-arɨhündɨ ana, awi se nɨmorehühɨ asu anamɨndühɨndahindɨ. Se rawehindɨ ranana aboedɨ saf-ane. Se refekoate-ayei ana, sɨhei hohoanɨmo ranai moaruwai ratüpurɨ hohoanɨmo ranɨmbo ŋgusüfo botɨndearümboe. 10 Nɨmorehɨ nindowenihühɨ-yeimbɨ aheimboane ndanɨ hoafɨ nda randɨhindɨ asahɨ ranana wandɨ hoafɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ranana Adükarɨndɨ hoaf-ane. Hoafɨ ra yahurai-ane: Nɨmorehɨ ai ahandɨ nindowenihɨ ranahambo yowanɨ hɨnɨŋgɨnderɨmboe. 11 Nɨmorehɨ ai randɨfeyowohü ana, ai moanɨ nindowenihɨkoate nɨŋgombondowohü asu ahandɨ nindowenihɨ ra sowana hɨhɨrɨfe hombondowohü. Asu nindowenihɨ ai ahandɨ nɨmorehɨ ranahambo moei mbüsühɨ koandɨhembui, ŋga yowanɨ.

12 Ŋga nindou amurɨ ranaheimbo ana, royahɨ wandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ rarɨhe hoafɨmayahɨ, ŋga Adükarɨndɨ hoafɨyopoanɨ. Nindou anɨhondümbo-reandeimbɨ mamɨ ai nɨmorehümbayu ana, asu nɨmorehɨ ranai Godɨmbo anɨhondümbofe-koateayo ranai nindowenihɨ ranɨ-dɨbo nɨŋgombo hohoanɨmondoanɨ ana, asu nindowenihɨ ranai ahambo moei mbüsühɨ hɨnɨŋgɨndeambui, ŋga yowanɨ. 13 Asu mare anɨhondümbo-reandeimbɨ nɨmorehɨ ai Godɨmbo anɨhondümbofi-koate nindou serɨmɨndoanɨ, nindowenihɨ ranai nɨmorehɨ ranɨ-dɨbo nɨŋgombo hohoanɨmoayu ana, asu ahambo moei mbɨsowohü hɨnɨŋgɨnderɨmboe, ŋga yowanɨ. 14 Se ranahambo ndondɨhi fɨfɨrɨndɨhindɨ, nindou düdi Godɨmbo anɨhondümbofekoate-yumbü, ai ahandɨ nɨmorehɨ Godɨmbo anɨhondümbo-reandeimbɨ-mayondɨ fihɨ ahandɨ fi ra parareandɨ ana, nindou ranai Godɨndɨ hɨmboahü aboed-ani. Asu nɨmorehɨ Godɨmbo anɨhondümbofekoate-yoweimbɨ ai ho nindou Godɨmbo anɨhondümbo-marirɨ ranahandɨ fihɨ ahandɨ fi ra parareandɨ ana, asu nɨmorehɨ ranai Godɨndɨ hɨmboahü aboed-ane. Asu ranɨ-moatükunɨ ra wanayo ana, nɨmorɨ ahafe ranai Godɨmbo anɨhondmbofekoate-yeimbɨ-yafe nɨmorɨ nahuraindɨmboe. Ŋga hapondanɨ ana ai Godɨndɨ hɨmboahü aboed-anei. 15 Ŋga asu, nindou ai Godɨmbo anɨhondmbofekoateyu haya, ahandɨ anɨhondümbo-reandeimbɨ nɨmorehɨ ra moei yahohefembo hɨnɨŋgɨfembo hohoanɨmoayu ana, ambesɨ, ŋga rambɨreandamboane. Ŋga mare nɨmorehɨ amboa mamɨ yahurai-ane. Yahurai moatükunɨ tükündɨfeyoanɨ ana, nindowenihɨyu asu nɨmorehɨyo Kraisɨmbo anɨhondümbo-reandeimbɨ nindou ranai nɨne hohoanɨmo ai hohoanɨmomayei süŋgu, rambürɨhind-amboane, ŋga aheimbo moai nɨnɨ-moatükunɨ kɨkɨhamɨndɨndürɨ. Ŋga God ai se aboedɨ-aboedɨfe nɨmarɨmbohünda hɨnɨŋgɨmareandür-anei. 16 Godɨmbo anɨhondümbo-rɨworeimbɨ nɨmorehɨ se nüŋgundo sɨhafɨ nindowenihɨ ranahambo fandɨhaworanɨ, asu ai-amboanɨ anɨhondümbo-reandeimbɨ tüküfembo fɨfɨrowandühɨyafa? Asu Godɨmbo anɨhondümbo-rɨworeimbɨ nindowenihɨ, se nüŋgundo sɨhafɨ nɨmorehɨ ranahambo fandɨhawandanɨ, asu ai-amboanɨ anɨhondümbo-reandeimbɨ tüküfembo ra fɨfɨrɨwandühɨyafa?

God ai sɨhefɨmbo mborai mehu ranɨ hohoanɨmo süŋgu nɨmboefɨmboane

17 Ŋga Adükarɨ Sisas ai nindoumbo muŋguambo nɨŋgombohünda hohoanɨmo yimbumareandürɨ. Ŋga nindou ranahambo God ai Krais sowana mborai ehu ana, moanɨ ai mamɨ ranɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgundandɨ. Yahurai hohoanɨmo ranɨyo ro muŋguambo ŋgoafɨhü Kraisɨndɨ nendɨ amarei ranaheimbo rarɨhe yamundɨhe arɨhandɨ. 18 Nindou mamɨ Sudahündɨ ahambo fi-hoearɨ karu tɨrɨhau-reimbɨhündɨ ahambo God ai Krais sowanambo mborai ehu ana, asu ai ŋgɨrɨ ranɨ-moatükunɨ ra asükai koadürü-koadürü-ndeandühɨ dɨbonapɨndeandɨ. Asükai nindou ai ahandɨ fi-hoearɨ ra kefe tɨrɨhefekoate-yu haya, God ai ahambo Krais sowanambo mborai ehu ana, asu ai ŋgɨrɨ ahandɨ fi-hoearɨ ra kande tɨrɨndɨhendɨ. 19 Nindou fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo-ane asu fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefekoate nɨŋgo hohoanɨmo-ane, ranana moanane. Ŋga Godɨndɨ hoafɨ süŋgufe ho ranane ai moanɨ aboedɨ mbumündɨ hond-ayo. 20 Muŋguambo nindou ai nüŋgu-nahurai nindou-yei nɨboadeianɨ, God ai Krais sowana mborai ehu ana, ranɨhü moanɨ randɨhi mbɨnɨboadei-amboane. 21 Awi se moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nɨmboeianɨyo God ai sɨheimbo mborai ehua? Awi moanane, ŋga aboedambofembo nafɨ eŋgoro ana, se rasüŋgundahindɨ. 22 Ŋga asu nindou ranai moanɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nüŋguanɨ God ai ahambo Krais sowana mborai ehu ana, nindou ranai Godɨndɨ hɨmboahü moanɨ ratüpurɨyo-rakoateyu-randeimb-ani. Mare yahurai-ane nindou düdi moanɨ ratüpurɨyo-rakoate nüŋguanɨ, Krais ai ahambo mborai ehu ana, nindou ranai Kraisɨndɨ moanɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nüŋgumboani. 23 God ai sɨheimbo kakɨ adükarɨnambo nahurai masemündündür-anei. Ŋga ranɨmbo-hündambo-anɨmbo se ŋgɨrɨ nindouyafe hohoanɨmo süŋgundowandühɨ moanɨ ratüpurɨyafɨ-randeimbɨ nahuraindafɨ. 24 Wandafɨ mamɨ, mamamɨ se nɨne-moatükunɨ rarɨhinda God ai Krais sowana mborai ehu ana, se mamɨ ranɨ hohoanɨmo yaŋgɨr-anɨmbo randɨhindühɨ nɨmboei.

Hoarɨfamborɨ asu kaisahoabedɨ ranahei hoafɨ

25 Yihoarɨfɨ hoarɨfɨ ranaheimbo ro moai Adükarɨndɨ-mayo hoafɨ sahamɨndɨ heheambo-yahɨpoanɨ, ŋga moanɨ wandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨr-anahɨ ro ndarɨhe hoafayahɨ. God ai wambo hɨpoambo-reandɨrühɨ anɨhondümbo-reandɨrɨ haya ahandɨ ratüpurɨ masendɨrɨ. 26 Haponda tɨŋɨrɨfo afɨndɨ eŋgoro ranɨmbohünda nindou ai moanɨ yahurai-poanɨmbo mbɨnüŋguwamboane. 27 Se nɨmorehümbayafɨ ana, asu se nɨmorehɨ ranahambo moei mbɨsamboyafɨ. Awi asu se nɨmorehɨ semɨndɨkoate-ayafɨ ana, asu se nɨmorehɨmbo kokondamboyafɨ. 28 Ŋga asu se nɨmorehɨ asowandɨfɨ ranana moaruwai hohoanɨmoyopoanɨ. Nɨmorehɨ yihoarɨfɨ ranai ho nindowenihɨ aserɨmɨndo ana, ranɨ-moatükunɨ ra ai moaruwai hohoanɨmoyowohü-yopoanɨ. Ŋga nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai nɨmorehühɨ nindowenihühɨ-yahindeimbɨ ana, hɨfɨ ndanɨhü tɨŋɨrɨfo afɨndɨ ndahümündimboyei, ŋga ranɨmboanahɨ yahurai moatükunɨ ra sɨheimbo sowahɨ tüküfembo ro moei asahɨ.

29 Wandafɨ mamɨ, ro ndahurai-anahɨ ndarɨhe hohoanɨmoayahɨ. Adükarɨndɨ si ra hapondanɨ gedühɨyopoanɨ anɨŋgo. Awi hapoana hombo nindou nɨmorehümbɨ ai nɨmorehɨkoate anüŋgu nou yare yahurai mbünüŋguwamboane. 30 Nindou düdi aranɨ-aranɨyu-randeimbɨ, ai moanɨ afɨndɨ hohoanɨmokoateyu-randeimbɨ manüŋgu nahurai-mbiyuwamboane. Nindou düdi hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyu-randeimbɨ ai nindou hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨkoateyu-randeimbɨ nahurai-mbiyuwamboane. Nindou düdi napo pemɨyu-randeimbɨ ai nindou napokoateyu-randeimb-mayu nahurai-mbiyuwamboane. 31 Asu nindou hɨfɨ ndanɨhündambo ratüpurɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ, ai ŋgɨrɨ hɨfɨ ndanɨhündambo ratüpurɨ ranahambo yaŋgɨrɨ ŋgusüfo pandɨhindɨ. Hɨfɨ haponda ndare anɨŋgo ra ŋgɨrɨ ndande gedühɨ hamɨndɨ nɨŋgo.

32 Se afɨndɨ hohoanɨmoyo wakɨfe ranahamboanahɨ ro moei asahɨ. Anɨhondümbo-reandeimbɨ nɨmorehɨkoate hoarɨfɨ anüŋgu ana, ai Adükarɨndɨ ratüpurɨ ranahamboani afɨndɨ hohoanɨmoyu arandɨ. Adükarɨ ai ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbiyuwa yahuhaya. 33 Ŋga asu nɨmorehühɨfimbɨ nindou ana hɨfɨ ndanɨhündambo moatükunɨmbo afɨndɨ hohoanɨmoyu arandɨ nɨmorehɨ ai ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbeyowa yahuhaya. 34 Ranɨmboane asu hohoanɨmo ahandɨ ranai yimbumboareandɨ. Ŋga anɨhondümbo-reandeimbɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ-koate yihoarɨfɨ-mayo ranai ana hohoanɨmo ahandɨ ranai Adükarɨndɨ ratüpurɨ hohoanɨmo ranɨfihɨ yaŋgɨr-ane apenɨŋgondo, ai ahandɨ fi asu yifiafɨ ra Adükarɨndɨ yaŋgɨrɨ mbɨnɨŋgowa yahohaya. Ŋga asu nɨmorehɨ nindoweniheimbɨ ana, ai hɨfɨ ndanɨhündambo moatükunɨ ranahamboane hohoanɨmoyo arandɨ, ahandɨ nindowenihɨ ranahamboya ai hɨhɨfɨ-hɨhfɨmbiyuwa yahohaya. 35 Sɨheimbo ro ranɨ hoafɨ ranahambo yowanɨ sahandürɨhɨ-yahɨpoanɨ, ŋga wanɨ. Ro sɨheimbo fehefendürɨmbo samboanahɨ hoafɨ ra hoafayahɨ. Asu rananɨmbo se mbumundɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindühɨ Adükarɨndɨ ratüpurɨ ranɨ yaŋgɨrɨ randɨhindühɨ nɨmboeianɨ rananɨmbo, asu nɨnɨ-moatükunɨ ranai ŋgɨrɨ sɨheimbo fondamɨndɨndürɨ ŋgo saheheamboanahɨ hoafayahɨ.

36 Ŋga nindou ranai nɨmorehɨ semɨndɨmbo dɨbonɨyahündo-weimbɨ, ranahambo ŋgusüfoambe hohoanɨmoayu ana, asu ai nɨmorehɨ ranahambo semɨndɨmbo afɨndɨ hohoanɨmoayu ana, ra moanɨ sɨsɨkoate mbɨsemündu-wamboane. Ranɨ hohoanɨmo ana moaruwai hohoanɨmoyopoanɨ. 37 Ŋga asu ranɨ hohoanɨmo ranahambo ahandɨ ŋgusüfoambe yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyuhü, asu ahambo ranɨ hohoanɨmo ra nɨmai botɨfekoate-ndowohü, ahandɨ hohoanɨmo ranai ŋgɨnɨndɨ nɨmarɨndowohü, nɨmorehɨ ra moanɨ mbɨnɨŋgo ehu ana, ra aboed-ane. 38 Nindou ranai sapo ahandɨ nɨmorehɨ dɨbonɨmayei ra asemündu ana, aboed-anesɨ, ŋga asu nindou düdi ai nɨmorehɨ moanɨ dɨbon-ayei ranahambo semɨndɨkoateayu ana, ra moanɨ aboedɨ hamɨnd-ane.

39 Nɨmorehɨ nindowenihümbɨ ana nɨne-hohoanɨmo ai hohoanɨmomayo ranɨ-süŋgu ŋgɨrɨ randeandɨ ahandɨ nindowenihɨ ai nüŋguambe ana. Ŋga nindowenihɨ ai yɨfɨnduan-anɨmbo, ai nindowenihɨ ŋgorü semündɨmbo hohoanɨmoayo amboanɨ ai rambɨfeyo-wamboane. Ŋga ai Adükarɨmbo anɨhondümbo-rireimbɨ yaŋgɨr-anɨmbo nderɨmɨndo. 40 Asu ai moanɨ yare anɨŋgo ana, ai moanɨ mare aboedɨ ranɨhü rande hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨna nɨŋgomboe. Ranana moanɨ wandɨ hohoanɨmo-ane. Ŋga ro rarɨhe hohoanɨmoyahühɨ Godɨndɨ Yifiafɨ ranai fiambe nɨmarɨmbo farɨhendɨrɨ arandɨ asahɨ.

Copyright information for `AGG