1 Corinthians 9

Por amboanɨ Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ nahurai-ani

Ro nindou-yafe hohoanɨmo süŋgufekoate-anahɨ moanɨ aboedɨ anɨmboahɨ. Ro Kraisɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimbɨ anɨmboahɨ asu Sisas sɨhefɨ Adükarɨ hoeimarɨhinɨ. Ro Adükarɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨmayahɨ süŋguyo muŋguambo seana anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ tükümehindɨ. Asu wambo nindou bɨdɨfɨrɨ ai Godɨndɨ hoafɨ semündü hu-randeimbɨyupoanɨ masei. Ŋga se fɨfɨrɨhimboanei, wandɨ ratüpurɨ ranambo se anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ tükümehindɨ ranɨna ro Adükarɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimb-anahɨ ranahambo nafuimayo.

Nindou bɨdɨfɨrɨ ai wandɨ hohoanɨmo ra yɨboborɨhinda ranɨ hoafɨ ranane sɨmborɨ hoafɨyahandürɨ arɨhandɨ. Kraisɨndɨ hoafɨ sahumɨndefɨ hefɨ-rɨhundeimbɨ ro yɨhoefɨ ratüpurɨ ranɨmbohünda sesɨ, sesɨ asu hoe sɨmɨndɨmbo, ra ahɨnümbɨyo? Asu Adükarɨndɨ akɨhoandɨ-yomo, Pitayu bɨdɨfɨrɨ Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomo ai ramefundɨ nou anɨhondümbo-reandeimbɨ nɨmorehɨ-dɨbo hoafɨ semɨndɨ hoahoaŋgombo ra ahɨnümbɨyosɨ? Awi Barnabas-dɨbo ro yaŋgɨrɨ yɨhoehɨ fi farɨhefembo kakɨ semɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyoanɨ, asu amurɨ Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ranai wanɨmboyosɨ? Nindou mamɨ ai amimbofi anüŋgu ra ahandɨhoarɨ sesɨ kokombo-mandɨfiyosɨ? Nindou ai nümbürɨ hɨfareandɨ ra ahandɨhoarɨ sesɨ yimuŋgu-remɨndɨkoate-mandüyosɨ? Asu nindou ai burmakau moaŋguiarandɨ ra ahandɨhoarɨ burmakau tɨtɨ boboe ra sɨmɨndɨkoate-mandüyosɨ?

Roana nindou-yafe hohoanɨmo süŋgu yaŋgɨrɨyahɨpoanɨ hoafayahɨ. Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo amboanɨ yahurai hoafɨmayo. Ŋga Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranambe sürü papɨrandühɨ yahoya, “Burmakau ai wit hɨpɨrɨ fɨfɨrɨgendanɨ se yowanɨ ahandɨ yafambe kɨkɨhemɨndɨpoanɨ, bɨdɨfɨrɨ wit dedɨmboe yaho hefembo,” meho. Asu God ai burmakaumbo yaŋgɨrɨ hoafɨyuwaisɨ? 10 Ranana yɨhoefɨmboyu hoafɨmayu. Anɨhond-ane, Bukambe hoafɨmayo ra sɨhefɨmbo rambɨrɨhinda yahohayamboyo. Nindou ŋgorü ai nümbürɨ hɨfɨreandanɨyo, asu ŋgorü ai yimuŋgu-ramünduanɨyo, ranai sapo ahafandɨ ratüpurayafanɨ ranɨmbohünda sesɨ ra bɨdɨfɨrɨ semɨndɨmbo hohoanɨmo-mbeyafandamboane. 11 Ro sɨhei mbusümo Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayo hoarɨ ra hɨfɨ kamarɨhundɨ, ranɨmbohünda se yɨhoefɨmbo fi farɨhefembo bɨdɨfɨrɨ sesɨ saimbo ra yowanɨmandɨyosɨ? 12 Sapo se nindou bɨdɨfɨrambo sɨhei-mayo napo semɨndɨmbo yɨnɨ, asei ana, asu yɨhoefɨmbo amboanɨ afɨndɨmbo yɨnɨ, mbɨseiamboane.

Ro sɨhei-mayo napo semɨndɨ ra nafɨ yaŋgorosɨ, ŋga ambe masefɨ. Ro semɨndɨkoate-mayefɨ ra, sapo Kraisɨndɨ aboedɨ hoafɨ ra nafɨ gifepoanɨ, sefɨ hoahumboyefɨ. Ranɨmboane ro tɨŋɨrɨfo afɨndɨ sahumɨndefɨ arɨhundɨ, ŋga ranɨmbo moanane asefɨ.
13 Se fɨfɨrɨhindai, nindou Godɨndɨ adükarɨ worambe ratüpurɨyomo arundɨ, ranai ranɨfihɨnd-ane sesɨ sowandümo arundɨ. Nindou Godɨmbo nɨnɨhondɨ hɨfokoaru sɨhou-rundeimbɨ fondɨ ranɨwamɨ ratüpurɨyomo arundɨ, ranai sɨhefembo fondɨ ranɨwamɨnɨnd-ane nɨnɨhondɨ bɨdɨfɨrɨ sowandümo arundɨ. Awi ra se moai fɨfɨrɨhindɨyo? 14 Mamɨ ranɨ-süŋguyo, Adükarɨ ai yahuya, “Nindou aboedɨ hoafɨ wataporɨmbo-arundɨ ranai nindou wataporɨmbo-arundürɨ ahei-mayo bɨdɨfɨrɨ napo ahamundɨ fi fehefembo mbɨsahüpur-amboane,” mehu.

15 Ŋga ro moai rasüŋgurɨhundɨ. Asu hapondanɨ amboanɨ sɨhei-mayo napo semɨndɨmbo-yahɨpoanɨ pas nda sürü paparɨhandɨ, ŋga wanɨ. Ro napo semɨndɨkoate ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfayahɨ, asu ŋgɨrɨ ŋgorü nindou ai ro hɨhɨfɨ-hɨhɨfayahɨ nafɨ ra gündeandɨ. Ai rambarea-mbonana, ro yɨfayahɨ ra aboed-ane. 16 Ro Aboedɨ hoafɨ hoafɨndahühɨ ra ŋgɨrɨ wandɨ fimbo borɨndahühɨ roana aboedɨ hohoanɨmo süŋgurɨheandeimb-anahɨ mbɨsahɨ, ŋga wanɨ. Sapo Aboedɨ hoafɨ hoafɨmbo ranana wandɨ ratüpurɨ wambo ro ŋgɨrɨ hɨnɨŋgɨndɨheandɨ. Ro aboedɨ hoafɨ hoafɨkoate-yahɨ-mbonana, ro ŋgɨrɨ aboedɨ nɨmboahɨ. 17 Ro wandɨ hohoanɨmo süŋgu ratüpurayahɨ ana, ranɨfihɨ takɨnɨ ndahamɨndɨmboyahɨ. Ŋga Adükarɨ ai wambo ranɨ ratüpurɨ ra masendɨramboanahɨ ro ratüpurayahɨ. 18 Asu ro nɨnɨ takɨnɨ wandɨ ratüpurɨ ranɨmbohünda mandahamɨndɨha? Ro takɨnɨ semɨndɨmbo-mayahɨ aboedɨ hoafɨ hoafɨya arɨhandɨ ranɨmbo-hündambo ranana moai nɨnɨ-moatükunɨ sahamɨndɨhɨ. Nɨmorehɨ nindowenihɨmbo moanɨ hoafɨmbo ranahambo takɨnɨ nahurai-ane.

Por ai muŋguambo nindou-yei moanɨ ratüpurɨyu-randeimbɨmbofi manüŋgu

19 Ro nindou ŋgoründɨ moanɨ ratüpurɨya-rɨhandeimbɨ-yahɨpoanɨsɨ. Ŋga asu ro wandɨ hohoanɨmonambo Kraisɨndɨ nindou tüküfembohünda nindou afɨndɨ safɨ semɨndɨmbo ahei moanɨ ratüpurɨya-rɨhandeimbɨ nahurai anɨmboahɨ. 20 Ranɨmboane ro Suda-dɨbo nɨmboambo ahei hohoanɨmo süŋguarɨheandɨ, Suda aheimbo aboedambo-fendürɨmbohünda. Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra moai wambo hɨfandɨrandɨrɨ, ŋga nindou-yei hɨmboahü ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra süŋgurɨheandühɨ nou-ayahɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgurɨhindeimbɨ aheimbo aboedambo-fendürɨmbohünda. 21 Asu Suda-yafe ndɨfo ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufekoate-ayei, ranaheimbo ro-amboanɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufekoate-ayahɨ aheimbo aboedambo-fendürɨmbohünda. Ŋga asu ro moai Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ana hɨnɨŋgɨrɨheandɨ. Wanɨ, ŋga Kraisɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ana süŋgurɨ-heandühanahɨ. 22 Asu dɨdɨyei ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbofekoate-ayei, ranaheimbo semɨndɨ-ndürɨmbohünda ro-amboanɨ ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-fekoate nahurai-ayahɨ. Ro nindou bɨdɨfɨrɨ aboedambo-fendürɨmbohünda nafɨ kokombo muŋguambo nindou-yei hohoanɨmo süŋgurɨhe arɨhandɨ. 23 Ro ranɨ ratüpurɨ ra rarɨhe marɨhandɨ, Sisasɨndɨ aboedɨ hoafɨ ra ŋgɨnɨndɨ tükümbɨfeyowa sahehea. Rananɨmbo ro-amboanɨ Adükarɨ ai aboedɨ hoafɨndɨ aboedɨ moatükunɨ nindou ranaheimbo saimbo napɨre masɨhendɨ ra ndahamɨndɨ sahehea.

Sɨhɨrɨ napo semɨndɨmbo pɨpɨndefomboane

24 Sapo se fɨfɨrɨhindɨ napo semɨndɨmbo pɨpɨ ranambe muŋguambo nindou pɨpɨyeihanei, ŋga mamɨ yaŋgɨr-anɨmbo pɨpɨ ranahandɨ napo ra ndemündümbui. Ŋga ranɨmboane se-amboanɨ napo semɨndɨmbo pɨpɨ ra tɨŋɨrɨfondei. 25 Muŋguambo nindou pɨpɨ ranambe napo semɨndɨmboayei ana, ahei fimbo hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨrɨhi hehi, napo semɨndɨmbo pɨpɨ ranambe tɨŋɨrɨfoyeihanei. Aiana awarɨhoei-randeimbɨ napo semɨndɨmbo tɨŋɨrɨfoyei arɨhündɨ, ŋga ro awarɨhoefekoateyo-randeimbɨ napo semɨndɨmbo tɨŋɨrɨfoyefɨ arɨhundɨ. 26 Ranɨmboane ro nindou napo semɨndɨmbo pɨpɨyuhü amurɨ hɨmbokoate ahu nahurai-ayahɨ. Asu nindou fɨfahɨ yaŋgoambe dɨboadore yaŋgora arandɨ nou raweheandɨ, ŋga moai mamɨkarɨ yaŋgorɨhandɨ, ŋga wanɨ. 27 Ŋga ro hohoanɨmoayahɨ süŋgufembo tɨŋɨrɨfoyahühɨ wandɨ fi yamundɨhe arɨhandɨ.

Copyright information for `AGG