1 John 2

Krais ai sɨhefɨmbo fehefemunɨmboani

Wandɨ nɨmoakɨdɨbou, se moaruwai hohoanɨmo-ndeimboyei sahehea-mboanahɨ sürü nda paparɨhandɨ. Ŋga sɨhɨrɨ ŋgorü ai moaruwai hohoanɨmonduanɨ sɨhefɨmbo farɨhefe-mbohünda God-dɨbo sɨhefɨ mbüsumo Sisas Krais ai dɨdɨboado-reandeimbɨ-mbofi nüŋgumboani. Ŋga aiyu sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo gogorɨmarɨhenda asu sɨhɨrɨ God-dɨbo wudayefɨ. Ŋga moaruwai hohoanɨmo ra sɨhefɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga muŋguambo nindou-yafe-ane. Sɨhɨrɨ Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgundɨhundühɨ rananɨmbo randɨhu dɨboadɨndɨhu fɨfɨrɨndɨ-humboyefɨ, ro ahambo fɨfɨrɨhinɨ. Ŋga nindou mamɨ ai hoafɨyuhüya, ‘Ro Godɨmbo fɨfɨrɨhinɨ,’ ehu ana, asu Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo moai süŋgureandɨ, nindou ra tɨkare-hayamboani, ŋga anɨhondü hoafɨ ahandɨ ŋgusüfoambe moai nɨmaro. Nindou mamɨ ahandɨ hoafɨ süŋguarandɨ ranai ana Godɨmbo ŋgusüfohüri-reimbɨ hamɨnd-ani. Rananɨmbo randɨhu dɨboadondɨhu fɨfɨrɨndɨ-humboyefɨ, sɨhɨrɨ God-babɨdɨmboanefɨ. Nindou mamɨ ai hoafɨyuhüya, ‘Roana God dɨbo-anehɨ,’ mbüsuanɨ nindou ranai Sisas ramefiyu nou refimboani.

Nindou ahandɨ wandafɨ mamɨmbo ŋgusüfo parareandürɨ ana, ai sɨrɨhü hu arandɨ

Wandafɨ mamɨ, ahɨnümbɨ hohoanɨmo sɨheimbo sürü paparɨhandɨ nda sɨmborɨyo-poanɨ, ŋga wamɨndaf-ane horombo hondü se hɨmborɨ-yei mburɨhü masahümündi. Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra asükaiya sɨheimbo sɨmborɨ sɨmborɨhe sürü paparɨhandɨ. Krais ai hohoanɨmo ra süŋgure marandɨ asu se amboa süŋgurɨhi marɨhündɨ, ranɨmboane asu hohoanɨmo ra anɨhond-ane sefɨ fɨfɨrarɨhundɨ. Ŋga asu nɨmbɨ muŋguihɨmbo si anɨhondü sɨrɨhoai anɨŋgo. Nindou mamɨ ai hoafɨyuhüya, ‘Ro sɨrɨhü anɨmboahɨ,’ yahuhü ai ahandɨ wandafɨ ŋgorümbo yɨboaruko-areandɨ ana, nindou ranai awi nɨmbokoan-ani anüŋgu. 10 Nindou ahandɨ wandafɨ mamɨmbo ŋgusüfo parareandürɨ ana, nindou ranai sɨrɨh-ani anüŋgu, ŋga ŋgɨrɨ ŋgorü-moatükunɨ ahambo randeranɨ pündu. 11 Ŋga nindou ai ahandɨ wandafɨ ŋgorümbo yɨboaruko-areandɨ ana, nindou ranai nɨmbokoan-ani anüŋgu. Asu ahandɨ hɨmboarambe nɨmbɨ nɨmarɨmbo-wambo ai nafɨ bɨbai-bɨbaindümbui.

12 Nɨmoakɨdɨbou, Sisasɨndɨ süŋguyo God ai sɨhei moaruwai hohoanɨmo gogorɨ-marɨhendɨ. Ranɨmboanahɨ hoafɨ nda sɨheimbo sürü paparɨhandɨ.

13 Boagɨrɨ, Nindou nda horombo hondü nüŋgu humbo haponda anüŋgu ndanahambo se fɨfɨrüwurɨ, ranɨmboanahɨ sɨhamumbo hoafɨ nda sürü paparɨhandɨ.

Akohoandɨ, se hamarɨhoemonda Satan ai amomefiyu, ranamboanahɨ sɨhamumbo hoafɨ nda sürü paparɨhandɨ.

Nɨmorɨ, se Ape God fɨfɨrɨhorɨ, ranɨmboanahɨ sɨheimbo hoafɨ nda sürü paparɨhandɨ.

14 Boagɨrɨ, Nindou nda horombo hondü nüŋgu humbo haponda anüŋgu ndanahambo se fɨfɨrüwurɨ. Ranɨmboanahɨ sɨhamumbo hoafɨ nda sürü paparɨhandɨ.

Akohoandɨ, se ŋgɨnɨnd-anemo asu Godɨndɨ hoafɨ sɨhamundɨ ŋgusüfoambe amaro, ŋga ranɨyo se hamarɨhoemonda Satan ai amomefiyu, ranɨmboanahɨ sɨhamumbo hoafɨ nda sürü paparɨhandɨ.

Ŋgɨrɨ sɨhɨrɨ hɨfɨnɨndɨ moatükunɨmbo hohoanɨmondefɨ

15 Se hɨfɨnɨndɨ moatükunɨ asu hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo ranahambo ŋgɨrɨ hohoanɨmondei. Nindou ai hɨfɨnɨndɨ moatükunɨ asu hohoanɨmo ranahambo hohoanɨmoayei ana, ai moai Godɨmbo hohoanɨmoyei. 16 Hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo-ane nda: Moaruwai hohoanɨmo ŋgusüfoambe botɨfe hohoanɨmo, hohoaŋɨ hohoanɨmo asu borɨ hohoanɨmo. Hohoanɨmo ra Godɨndɨ-mayopoanɨ, ŋga hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo-ane. 17 Hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo asu hɨfɨnɨndɨ ŋgusüfoambe botɨfe hohoanɨmo amboa ra muŋgundɨmboe, ŋga nindou ai Godɨndɨ hoafɨ süŋgurɨhi arɨhündɨ ai gedühɨ koadürümbo-koadürümbo nɨmboeimboyei.

Kraisɨndɨ hürütümbɨ tüküfimboani

18 O, nɨmoakɨdɨbou, hapoana ndeara bɨdɨfɨranambo si akɨm-ane. Horombo se hoafɨ rarɨhi hɨmborɨmayei, Kraisɨndɨ hürütümbɨ düdümbui masei, ŋga hapoana Kraisɨndɨ hürütümbɨ afɨndɨ tüküyahimboanei. Rananɨmbo asu hapoana ndeara bɨdɨfɨranambo si akɨm-ane ra fɨfɨrɨhundɨ. 19 Kraisɨndɨ hürütümbɨ ai sɨhɨrɨhündɨ-yomopoanɨ, ŋga ranɨmboanemo hɨnɨŋgɨ-rumunɨmboemo. Ŋga ai sɨhɨrɨhündɨmbemo-mbonana, sɨhɨrɨ mamɨ koadürümbo nɨboadefɨ. Ŋga sɨhɨrɨhündɨ hɨnɨŋgɨ-rumunɨmboanemo ranamboanefɨ wudɨpoaporɨhu fɨfɨrarɨhundɨ nindou muŋgu ranai sɨhɨrɨhündɨ-yomopoanɨ. 20 Sisas ai sɨheimbo Yifiafɨ Aboedɨ masagadüra ranɨmboane asu se muŋgu anɨhondü fɨfɨrarɨhindɨ. 21 Se anɨhondü ra fɨfɨrɨhindɨsɨ, ŋga se fɨfɨrɨfekoate-anei saheheambo-yahɨpoanɨ sürü paparɨhandɨ, ŋga wanɨ. Se yarɨhi fɨfɨrarɨhindɨ tɨkai hohoanɨmo ŋgɨrɨ anɨhondü hohoanɨmo ranɨ nɨmɨndɨhü tükündɨfeyo. Se ra fɨfɨrarɨhindɨ, ranɨmboanahɨ sɨheimbo sürü paparɨhandɨ. 22 Nindou ai hoafɨyeihɨ, ‘Sisas ai Kraisɨyupoanɨ,’ asei ana, ranai tɨkai hoafümb-anei. Nindou rananei God arɨmbɨnɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨhipɨrɨ arɨhündɨ asu Kraisɨndɨ hürütümbayei. 23 Nindou ra Nɨmorɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨhorɨ arɨhündɨ ranana God ai ahei afɨndɨyupoanɨ. Ŋga nindou ai Sisas Nɨmorɨ ranahambo anɨhondümbo-arɨhorɨ rananɨmbo God ai-amboa ahei afɨnd-ani.

Godɨndɨ Yifiafɨ sɨhefɨmbo anɨhondümbo fɨfɨrareamunɨ

24 Hoafɨ ra horombo se hɨmborɨyeimb-ane se kɨkɨhɨsafɨ-ndɨhümündi. Se hoafɨ ra kɨkɨhɨsafɨ-ndɨhümündianɨ Sisas arɨmbɨnɨ ai sɨheimbo kɨkɨhɨsafɨ-ndɨnandürɨ-mboyafanɨ. 25 Ai anɨhondümbo horombo-nambore hoafɨyuhü yahuya, ‘Ro randɨheanda se yaŋgɨrɨ gedühɨ nɨboadeimboyei,’ mehu. 26 Nindou ai se tɨkai hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-fembo mehomo ranahamumbo sɨheimbo sürü paparɨhandɨ. 27 Ŋga se Kraisɨndɨ-mayo Yifiafɨ Aboedɨ sahümündi hehimbo sɨheimbo sowahɨ anɨŋgo, ranɨmboane asu moai dɨdai-amboanɨ sɨheimbo yamundearü, ŋga wanɨ. Yifiafɨ Aboedɨ ai muŋguambo moatükunɨ yamundearü arandɨ asu ahandɨ yamundɨfe ra tɨkaipoanɨ, ŋga anɨhond-ane. Ranɨmboane se Krais ranahambo kɨkɨhɨsafa-ndɨhorɨmɨndei Yifiafɨ Aboedɨ ai yamundɨmarearü nou. 28 Yɨnɨ, nɨmoakɨdɨbou, se ai-babɨdɨ nɨboadeimboanei. Ranɨmboane ai weindahɨ tüküfi sɨmboanɨ rananɨmbo sɨhɨrɨ yɨhɨmbokoate nɨboademboyefɨ, ŋga ahandɨ hɨmboahü ŋgɨrɨ amoanɨŋgɨ-ndefɨ. 29 God ai dɨboadorɨhoeimb-ani ra se fɨfɨrarɨhindɨ, ranɨmboane asu se rarɨhi fɨfɨrarɨhindɨ, nindou dɨboadore hohoanɨmoayu ranai Godɨndɨ nɨmor-ani.

Copyright information for `AGG