1 John 3

Haponda sɨhɨrɨ Godɨndɨ nɨmor-anefɨ

E awi, Ape ai sɨhefɨmbo ŋgusüfo pareandürɨ-mboani. Ranane asu ai sɨhefɨmbo wandɨ nɨmor-anei, ehu. Ŋga anɨhond-ane, sɨhɨrɨ ahandɨ nɨmor-anefɨ. Ranɨmboane asu hɨfɨnɨndɨ nindou ai sɨhɨrɨ Godɨndɨ nɨmor-ayefɨ ra moai fɨfɨrɨhimunɨ, Godɨmbo fɨfɨrɨfi-koate-wambo. O wandafɨ mamɨ, haponda sɨhɨrɨ Godɨndɨ nɨmor-anefɨ. Ŋga süŋgunambo-anɨmbo nüŋgundɨhu mamandefɨ ra moai fɨfɨrɨhundɨ. Ŋga ra dɨboadorɨhu fɨfɨrarɨhundɨ, Krais ai tükündɨfiyuanɨ, sɨhɨrɨ ahambo dɨboadondɨhurɨ hoeindɨhurüh-anɨmbo asu sɨhɨrɨ Krais nahurai-ndemboyefɨ. Muŋguambo ai ranɨmbo hohoanɨmoyeihɨ Sisasɨmbo hɨfandarɨhorɨ ranai ahei hohoanɨmo dɨboadorɨhi arɨhündɨ Sisasɨndɨ hohoanɨmo aboedayo nou. Nindou ai hohoanɨmo moaruwaiyu arandɨ ra Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmombo moaruwaimbo-reandühani. Hohoanɨmo moaruwai ra ahɨnümbɨ hohoanɨmombo moaruwaimbo-reandühani. Se rarɨhi fɨfɨrarɨhindɨ Krais ai moaruwai hohoanɨmo ra gogorɨhefembo yahumboyu tükümefiyu, ŋga ahambo sowahɨ moai hohoanɨmo moaruwai yaŋgoro. Nindou Sisas-dɨbo anüŋgu ranai moai hohoanɨmo moaruwai hohoanɨmoyu randɨ. Ŋga nindou moaruwai hohoanɨmoyu arandɨ, ranai ana Sisasɨmbo moai horirɨ asu moai fɨfɨrirɨ rarao randɨ. O nɨmoakɨdɨbou, hɨbadümbo, ŋga nindou mamɨ sɨheimbo tɨkai hoafɨndümbui. Nindou dɨdɨboadore hohoanɨmoayu ranai dɨdɨboado-rɨhoeimb-ani Sisas dɨdɨboado-rɨhoeimbayu nou. Nindou moaruwai hohoanɨmoyu arandɨ ranai Satanɨndɨ nɨmor-ani. Sapo horombo hondü ranɨ-süŋgure hayamboani humbo haponda Satan ai moaruwai hohoanɨmo ra süŋgure arandɨ. Ranɨmboyu asu Godɨndɨ Nɨmorɨ ai Satanɨndɨ ratüpurɨ moaruwai ranahambo raguanambo-fembo weindahɨ tükümefiyu. Nindou ai Godɨndɨ nɨmor-ayu ranai moai moaruwai hohoanɨmoyu randɨ, ŋga ai God dɨbo-ani ranɨmboane ai ŋgɨrɨ moaruwai hohoanɨmo süŋgundeandɨ, ŋga wanɨ. Ai Godɨndɨ nɨmor-ani. 10 Naha fɨfɨndɨ-humboane düdi Godɨndɨ nɨmor-ayu, düdi Satanɨndɨ nɨmor-ayu? Randɨhu fɨfɨndɨ-humboane. Nindou ai mamɨkarɨ hohoanɨmonduanɨ ai Godɨndɨ-yupoanɨ. Asu nindou ai ahandɨ wandafɨ mamɨmbo ŋgusüfo pefekoate-ayu ana, ranai-amboa Godɨndɨ-yupoanɨ.

Wandafɨ mamɨmbo sɨmborɨ ŋgusüfo pefendürɨmbo hohoanɨmo

11 Horombo hondü se hoafɨ rarɨhi hɨmborɨmayei, sɨhefɨhoarɨ sɨmborɨ ŋgusüfo pefirɨ-ndefɨmboane. 12 Sɨhɨrɨ Ken ramefiyu nahurai ŋgɨrɨ nɨmboefɨ. Ai Satanɨndɨ nɨmor-ani, ŋga ahandɨ akɨdambo hɨfokoamarirɨ. Nɨmboe hɨfokoamarirɨ? Ahandɨ hohoanɨmo moaruwai-ane, ŋga ahandɨ akɨdandɨ hohoanɨmo aboed-ane ranɨmboyu asu ahambo hɨfokoamarirɨ. 13 Wandafɨ mamɨ, hɨfɨnɨndɨ nindou ai sɨheimbo yɨboaruko-ndɨhindüranɨ se ŋgɨrɨ ranahambo hepünɨndahindɨ. 14 Sɨhɨrɨ sɨhefɨhoarɨ sɨmborɨ ŋgusüfo pefirɨyefɨ arɨhundɨ ranɨmboane asu sɨhɨrɨ rarɨhu fɨfɨrarɨhundɨ sɨhɨrɨ yɨfɨmbo hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨ-marɨhundɨ, ŋga yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo süŋguarɨhundɨ. Nindou ai ahandɨ wandafɨ mamɨmbo ŋgusüfo pefekoate-ayu-anɨmbo ranai awi yɨfɨmbo hohoanɨmo süŋgureandühani. 15 Nindou ai ahandɨ wandafɨ mamɨmbo yɨboarukore arandɨ ranai hɨfokoare-randeimbɨ nahurai-ani. Ŋga se fɨfɨrarɨhindɨ hɨfokoare-randeimbɨ ai ŋgɨrɨ yaŋgɨrɨ gedühɨ nüŋgu. 16 Sisas ai sɨhefɨmbo farɨhefe-munɨmbo yɨfɨmayu, ŋga asu ranɨnambo ŋgusüfo pefe hohoanɨmo fɨfɨrɨmarɨhundɨ. Sɨhɨrɨ amboa ranɨ-süŋgundahumboane wandafɨ mamɨmbo fehefe-ndürɨmbohündambo yɨfɨmboane. 17 Nindou mamɨ ai napombüyu, ŋga wandafɨ mamɨ hondiranɨ ai wanɨnduanɨ ana, asu ai wandafɨ mamɨmbo ŋgusüfo pefekoate-ayu ana, Godɨndɨ-mayo ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ra ahandɨ ŋgusüfoambe moai nɨmaro, ŋga wanɨ. 18 Wandɨ nɨmoakɨdɨbou, sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ wandafɨ mamɨmbo hoafɨ yaŋgɨrɨ ŋgusüfo pandɨhundürɨ, ŋga sɨhɨrɨ aheimbo anɨhondümbo hondü fandɨhehu-ndürɨmboane.

Sɨhɨrɨ Godɨndɨ hɨmboahü ŋgɨrɨ yɨhombondefɨ

19 Sɨhɨrɨ ŋgorü nindoumbo ŋgusüfo pandɨhundanɨ rananɨmbo anɨhondü hohoanɨmo süŋgurɨ-hundühanefɨ ra fɨfɨrarɨhundɨ, ŋga ranɨmboane asu Godɨndɨ hɨmboahü sɨhefɨ ŋgusüfoambe afundɨhu hohu nɨboademboyefɨ. 20 Asu sɨhefɨ ŋgusüfoambe yɨboaruko-ndɨhimunanɨ, ambe! Sɨhɨrɨ rarɨhu fɨfɨrarɨhundɨ God ai adükar-ani, ŋga sɨhefɨ ŋgusüfoambe adükarɨyopoanɨ. Ŋga asu God ai muŋgu fɨfɨrareandɨ ra. 21 O Wandafɨ mamɨ, sɨhefɨ ŋgusüfoambe sɨhefɨmbo yɨboarukofe-koateyeianɨ, sɨhɨrɨ Godɨndɨ hɨmboahü moai yɨhɨmboyefɨ. 22 Sɨhɨrɨ ahandɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo asu ai hohoanɨmoayu ranahambo süŋgundɨ-hundanɨ anɨmbo asu rananɨ moatükunɨ sɨhɨrɨ Godɨmbo düdundahundoanɨ ai sɨhefɨmbo ndayamunümbui. 23 Ahandɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo nda: ahandɨ Nɨmorɨ Sisas Krais ranahambo anɨhondümbo-ndɨhindühɨ asu sɨheihoarɨ sɨmborɨ ŋgusüfo pefindürɨndei Sisas sɨhefɨmbo hoafɨmayu süŋgu. 24 Nindou mamɨ ai Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋguareandɨ ana, ai God-dɨbo nɨmandɨmbui asu God ai-dɨbo nɨmandɨmbui. God ai ahandɨ Yifiafɨ masemunɨ ranɨmboane asu sɨhɨrɨ rarɨhu fɨfɨrarɨhundɨ God ai sɨhefɨmbo sowahɨ amaru.

Copyright information for `AGG