aWok Pris 11:44-45
cAisaia 40:6-8

1 Peter 1

Karɨhasɨ-handürɨ, ro Pita Sisasɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimb-anahɨ. Godɨndɨ nendɨ se hɨfɨ hondü hɨnɨŋgɨrɨhi hehi nou, Pontus, Garesia, Kapadosia, Esia, asu Bitinia hɨfɨ ranɨhü burɨyei wakarɨhindɨ, sɨheimbo pas nda sürü paparɨhandɨ. Ape God ai horombo hondü fɨfɨreandühɨ sɨheimbo ahambohünda dɨbonɨmayundüra Yifiafɨ Aboedɨ ai Godɨmbohünda kafoareandürɨ hɨnɨŋgɨ-mareandürɨ. Se Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ süŋgurɨhünda asu ahandɨ horɨna sɨheimbo popoaiyondürɨmbo-hündamboyo God ai dɨbonɨmayundürɨ.

God ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-ndeandürühɨ ŋgusüfo afurɨfe kifeimbɨ hohoanɨmo ra afɨndɨ safɨ mbɨsagadüramboane.

Yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo

Awi sɨhɨrɨ sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ God asu Ape-ayu ranahambo aboed-ani mbɨsefɨmboane. Ai ahandɨ hɨpoambofe hohoanɨmo afɨndɨ ranɨ-süŋgunambo sɨhefɨmbo yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo masemunɨ. Sisasɨmbo yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ, ranɨmbo-hündambo-anɨmbo sɨhɨrɨ amboanɨ randɨhu tükündahumboyefɨ sefɨ hohumboanefɨ asu sɨhɨrɨ ranahambo hɨmboayefɨ. Asu sɨhɨrɨ ahandɨ nɨmor-anefɨ, ranɨmbo-hündambo-anɨmbo God ai yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo eŋgoro ra ndemunɨmbui sɨhɨrɨ ranahambo amboa hɨmboayefɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra sürühoeimbɨ hamɨndɨyo hayamboane ŋgɨrɨ sümbondo asu moendɨndo. Muŋgu moatükunɨ ra God ai sɨhefɨmbohünda sünambe kɨkɨhɨramündü nɨmarümbo-wambo. Se ahambo anɨhondümbo-rɨhorɨ arɨhündɨ, ranɨmboane asu ai sɨheimbo ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo güre hɨbadandüra ŋgombo asu bɨdɨfɨranambo si tükündɨfemboe. Ra-sɨmboan-anɨmbo ai sɨheimbo aboedambofe-ndürɨmboayu ra weindahɨ-ndɨfemboe. Ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyeihaneisɨ, ŋga asu se hapondanɨ akɨdou hɨnɨŋgɨfe mamɨkarambo tɨŋɨrɨfo sɨheimbo sowahɨ tüküfehane. Ŋga ranɨ tɨŋɨrɨfo moatükunɨnambo God ai sɨhei anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo refe hoeifendürɨmbo yahumboani, gor haiambe mandu hoeiarundɨ nou. Gor ai hepünɨmbü moatükun-ane, ŋga ai moendɨndɨmboe. Ŋga sɨhei anɨhondümbofe hohoanɨmo gorɨmbo ŋgasündeamboane. Ranɨmboane asu süŋgunambo Sisas Krais ai weindahɨ tüküfiyu-ambe-anɨmbo God ai sɨheimboya aboed-anei mbüsündürühɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ dagadüranɨ asu se ndürümbɨ hamɨndɨ-ndeimboyei. Asu se moai awi ahambo hoeirɨhorühɨ-yeipoanɨ, ŋga se ahambo afɨndɨ hohoanɨmoyahündo arɨhündɨ. Hapondanɨ ana ahambo se hoeirɨhorühɨ-yeipoanɨ, ŋga asu se ahambo ŋgusüfo parɨhorɨ arɨhündɨ. Ndanɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ ndanana hɨfɨ ndanɨhündambo-yopoanɨ, ŋga nüŋgundɨhu ranahambo hoafɨndefɨ sefɨ, ŋga wagabeahɨndɨ moatükun-ane. Se Godɨmbo anɨhondümbo-arɨhorɨ ranɨmboane asu ai sɨhei yaŋgɨrɨ nɨŋgombo aboedambo-reandürɨ arandɨ ranahambo se hɨhɨfɨ-hɨhɨfayei.

10 God ai nindou aboedambo-fembo horombo ahandɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ aiyomo wudɨpoaporu türüfoaru marundɨ. Ai God sɨheimbo aboedambo-ndearümbui ranahambo hoafɨmemo. 11 Kraisɨndɨ Yifiafɨ ai ahamundɨ fiambe nɨmarɨmboyo horombo boatei yahoya, “Süŋgunambo Krais ai tɨŋɨrɨfo hohoanɨmo ndemündü mbundambo asu ndürɨ adükarümbɨ-ndümbui,” mehopurɨ. Ranɨyomo ai ranɨ-moatükunɨ ra nɨnɨ-sɨmboanɨ nüŋgu-nahurai tükümandɨfe yahomo houmbo ranahambo tümaru hoaŋgomo. 12 God ai ahamumbo nafuimepurɨ, ŋga asu ahandɨ aboedambofe-munɨmbo hohoanɨmo ra ahamundɨ fimbo fehefepurɨmbo-yopoanɨ, ŋga hoafɨ ra sɨheimbo farɨhefe-ndürɨmbo-hündamboane. Ŋga aboedɨ hoafɨ ra hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai haponda sɨheimbo masabundürɨ ranahamboane hoafɨmemo. God ai sünambeahɨndɨ Yifiafɨ Aboedɨ koamarɨhenda kosowühɨyo asu ranɨ ŋgɨnɨndɨnambo ai aboedɨ hoafɨ ra sɨheimbo hoafɨmemo. Ranɨ-moatükunɨ ranahamboanemo sünambeahɨndɨ nendɨ ranai-amboanɨ fɨfɨrɨndɨhu yahomo houmbo hohoanɨmoemo.

God ai sɨhefɨmbo sürühehindeimbɨ mbɨnɨmboei yahumboani

13 Ranɨmboane haponda se dɨboado-ndühümündi nɨmandei. Rananɨmbo Sisas ai süŋgunambo weindahɨ tüküfihümbo ranɨ-sɨmboanɨ God ai aboedambofe-ndürɨmbo ranahambo se muŋguambo anɨhondümbo-ndɨhindühɨ hɨmbondei. 14 Dɨbafɨ hoafɨ hɨmborɨyeimbɨ nɨmorɨ nahurai Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨndei. Horombo ahandɨ-mayo hohoanɨmo ra sɨhei fikɨmɨ yaŋgorɨkoate-yoambe wamboyei asu se sɨhei ŋgusüfoambe hohoanɨmo moaruwai tüküfe-randeimbɨ hohoanɨmo ra süŋgurɨhi-marɨhündɨ. Ŋga awi hapondan-ana ranɨ hohoanɨmo ra se süŋgundɨhi-mboyei. 15 Ŋga se aboedɨ sürühehindeimbɨ hamɨndɨndei, God sɨheimbo dɨbonɨ-mayundürɨ ranai aboedɨ sürühoeimbɨ hamɨndayu nou. 16 Sapo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyohü yahoya,

“Roana sürühoeimbɨ hamɨndɨ hond-anahɨ ranɨmbo asu se sürühehindeimbɨ hamɨndɨndei,” a 
meho.

17 Asu Ape ai mamɨ hohoanɨmo süŋgu-ane mamamɨ nindou yɨboboreamunɨ arandɨ. Asu se ahambo Ape seihü dɨdɨbafɨyahindo arɨhündɨ ana, asu se ndɨfo nindou hɨfɨ ndanɨhü nɨboadei-ambe Godɨmbo hohoanɨmo-ndahündo sɨsɨrɨ-sɨsɨrɨndahindühɨ hɨbadɨhümbo hahabodei. 18 Horombo sɨhei amoaoyei-mayo ndorɨhefekoate hohoanɨmo ranɨ-süŋgu mahahabodei-anei. Ŋga hapondan-ana sɨheimbo ranambeahɨndɨ aboedambo-mareandürɨ. Ŋga se fɨfɨrɨhindɨ, God ai moai awarɨhefimbɨ moatükunɨ gor asu sirfa nahurai ranɨnambo aboedambo-reandürɨ, ŋga wanɨ. 19 Ŋga ai Kraisɨndɨ horɨ aboedɨ ŋgasündeandeimbɨ ranamboyu aboedambo-mareandürɨ. Krais aiana hohoanɨmo moaruwai-koateimbɨ sipsip nɨmorɨ nɨnɨ moaruwai moatükunɨ nɨmarɨkoate aboedɨ hamɨndayo nahurai-ani.
1:19Sipsip yahurai hamɨndɨ horombo Sudahündɨ ai hɨfokoaru marundɨ ahei hohoanɨmo moaruwai gogorɨ-hefembohünda.
20 God ai hɨfɨ nda nafɨ-koate-yuambe boateiyu ai Kraisɨmbo dɨbonɨyu hɨnɨŋgɨmarirɨ sɨheimbo yɨfɨmbohünda. Ŋga ho-hombo hapo bɨdɨfɨranɨ-mboyu-ambe sɨheimbo farɨhefe-ndɨrɨmbohünda ranai weindahɨ hɨfɨ ndanɨhü tükümefiyu. 21 Ahambo ranɨmbo-hündamboanei Godɨmbo anɨhondümbo-arɨhorɨ. God ai Sisas ranahambo yɨfɨhündɨ botɨrirɨ haya bogorɨmborirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. Ranɨmboanei se Godɨmbo anɨhondümbo-rɨhorühɨ hɨmboayei.

Sɨhɨrɨ wandafɨndambo ŋgusüfo pefimboane

22 Seana Godɨndɨ hoafɨ hondü ranɨ hohoanɨmo süŋgurɨhindühɨ ranɨmboanei asu sɨhei ŋgusüfoambe hohoanɨmo aboedɨ mbumundɨ ranai tükümefeyondürɨ. Ranɨmbo-anɨmbo se wandafɨ mamɨmbo anɨhondümbo hondü ŋgusüfo pandɨhindürɨ. Ranɨ hohoanɨmo rananɨmbo se kɨkɨhɨ-safɨndühümündi nɨmboeimbo sɨhei ŋgusüfoambe sürühoeimbɨ hohoanɨmo ranambo afɨndɨ sɨmborɨ ŋgusüfo pefirɨndei. 23 Godɨndɨ hoafɨ sesɨ hoarɨ aboedɨ nahurai-ane, ŋga se ranɨnambo sɨmborɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo tükümehindɨ. Hoarɨ ra yɨfɨmbo nɨmɨndɨhɨyopoanɨ, ŋga yaŋgɨrɨ nɨŋgombo nɨmɨndühane. Hoarɨ ra Godɨndɨ hoaf-ane, ŋga ai yaŋgɨrɨ gedühɨ nɨŋgo ŋgomboe. 24 Yɨnɨ, ŋga Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyowohü yahoya,

‘Nindou muŋguambo aiana nenewohɨ nahuraiyei hehimboanei,
asu ahei yihuru napo, muŋguambo moatükunɨ ranana nenewohɨ ahurɨ nahurai-anendürɨ.
Ranane nenewohɨ ranai yapataparɨyo pütapɨyohane,
ŋga asu Adükarɨndɨ hoaf-ana koadürümbo-koadürümbo yare yaŋgoromboane,’ c 
meho. Ŋga ndanɨ hoafɨ ranana sapo sɨheimbo aboedɨ hoafɨ hoafɨmemondürɨ ranane.

Copyright information for `AGG