aBuk Song 34:12-16

1 Peter 3

Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yei hohoanɨmo

Moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ ai ahei hɨfandɨrandürɨ-randeimbɨndɨ hoarehɨ anɨboadei nou nɨmorehɨ se-amboanɨ sɨhei nindowenihɨ ranahamundɨ hoarehɨ nɨmboei. Rananɨmbo asu nindowenihɨ bɨdɨfɨrɨ Godɨndɨ hoafɨ süŋgufekoate-yomondeimbɨ ranai, nɨmorehɨ sɨhei Godɨmbo ahɨnɨ hohoanɨmo asu mbumundɨ hohoanɨmo ra hoeindɨwurɨ houmbo ai-amboanɨ Godɨndɨ hoafɨ anɨhondümbo-ndümboemo. Se ranɨ-moatükunɨ ranahambo hoafɨkoate-ayei amboanɨ, ai anɨhondümbo-ndumboemo sapo sɨhei hohoanɨmo aboedɨ yaŋgɨrɨ-wambo. Asu nɨmorehɨ se fi-hoearɨ sɨhei moanambuhü ranɨ yaŋgɨrɨ aboedɨ yihurunambo yihuru-ndɨhümboyei, ro aboedɨ hɨmbondefo mbɨsei hehi. Sapo se sɨhei mbɨrɨnaŋɨ dɨdɨboado-arɨhind-ane, mɨsɨŋɨ yihuruayei-ane asu hoearɨ se ndorɨhoeimbɨ yihuruyei arɨhündɨ ranane. Se ranɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmo-ndeimboyei. Ŋga sɨhei ŋgusüfoambe hohoanɨmo ranahambo-anɨmbo randɨhi yihurundɨhündɨ. Rananɨmbo asu yihuru wagabe ragu amaro ranai ana ŋgɨrɨ awandɨhoayo. Ranɨ hohoanɨmo ranana sapo dɨdɨboadofe hohoanɨmoyohü, hɨmboarɨ hoafendɨ nɨŋgombo ratüpurɨ hohoanɨmo-ane. Ŋga ranɨ hohoanɨmo-ane Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨ hamɨndayo. Sapo horombo hondü Godɨmbo ŋgusüfo parɨhoreimbɨ nɨmorehɨ ai Godɨmbo anɨhondümbo-rɨhorühɨ hɨfandɨrɨhorɨ marɨhündɨ ayei yahurai yarɨhi yihuruyeihɨ asu ahei nindowenihɨ-yomondɨ hoarehɨ manɨmboei. Mamɨ yahurai Sara ai ahandɨ nindowenihɨ Abrahamɨmbo yaŋgɨrɨ süŋgurɨrɨhü nindou bogorɨ yahondo marandɨ. Ŋga hapo-ana se aboedɨ hohoanɨmo ra süŋgurɨhindühɨ nɨnɨ-moatükunɨmbo yɨhɨmbokoate-ayei ana, se ahandɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ nahurai-anei.

Mamɨ, ranɨ-süŋgumbo-anɨmbo nindowenihɨ se-amboanɨ sɨhamundɨ nɨmorehɨ ranɨ-babɨdɨmbo nɨŋgombo ai ŋgɨnɨndɨyeipoanɨ mbɨsɨmo houmbo ndondu hohoanɨmo-ndundürɨ. Se aheimbo ahɨnɨndɨmondürɨ, ŋga asu ai-amboanɨ se-babɨdɨ God yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgombo hohoanɨmo semunɨmboayu ra ndahümündimboyei. Se rawarundɨ ana, ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ se Godɨmbo dɨdɨbafefundɨ ranahambo mbusümo kɨkɨndeandɨ.

Nindou bodomondambo aboedɨ hohoanɨmo-ndefɨmboane

Haponda ro wandɨ hoafɨ moendɨndɨhea samboanahɨ. Muŋguambo se moanɨ mamɨ ranɨ-süŋgufimbɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ hohoanɨmondei asu sɨmborɨ hohoanɨmurɨndei. Asu apodoho nahurai sɨmborɨ ŋgusüfo pefirɨndeihɨ sɨmborɨ hɨpoambo-firɨndei asu sɨhei fi hɨfɨnambo-ndɨhindɨ. Se nindou bodɨmondɨ ai sɨheimbo moaruwaimbo-ndɨhindüranɨ, asu se aheimbo hɨhɨndɨhi moaruwaimbo-ndɨhindürɨmboyei. Asu ai sɨheimbo hoafɨ moaruwai hoafɨnda-hündüranɨ, se aheimbo hoafɨ moaruwai ra hɨhɨndɨhi hoafɨnda-hündürümboyei, ŋga wanɨ. Ŋga ai sɨheimbo randɨhindüranɨ ana, asu se Godɨmbo dɨdɨbafɨ-ndahindo aheimbo aboedɨ-aboedɨfembohünda, ŋga sapo God ai sɨheimboya mborai yahu aboedɨ-aboedɨfendürɨmbo kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandürɨ. 10 Ŋga,

‘Nindou düdi ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyuhü
aboedɨ gedühɨ nɨŋgombo hohoanɨmonduhü ana,
asu ai moaruwai hoafɨ hohoanɨmo
asu tɨkai hoafɨ hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨ-mbɨreand-amboane.
11  Asu ai moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨnde mbunda,
aboedɨ hohoanɨmo ra süŋgu-mbɨreand-amboane.
Ai nindou muŋgu-babɨdɨmbo aboedɨ-aboedɨfe nɨmarɨmbohünda tɨŋɨrɨfoyeihɨ
mamɨ ranɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgu-mbɨrɨhündamboane.’ a 
12 Ŋga Adükarɨ aiana mbumundɨ nindou ranaheimbo, ahandɨ hɨmboarɨna hɨmboa-pareandürühɨ asu ahandɨ hɨmbona ahei dɨdɨbafɨfe hoafɨ ra hɨmborɨyu arandɨ. Ŋga nindou ai moaruwai hohoanɨmoayei, Adükarɨ ai ranaheimbo refepoanɨ yahuenüŋgumbo-wambo.

Sɨhɨrɨ aboedɨ hohoanɨmoayefɨ ranɨmbohünda tɨŋɨrɨfo-ndefɨmboane

13 Asu se aboedɨ hohoanɨmo ranahambo hüti-hütiyeihɨ süŋgurɨhi arɨhündɨ ana, sɨheimbo nindou dɨdai moaruwai-moaruwaimbo-mandɨhindüra? 14 Ŋga se aboedɨ mbumurɨhoeimbɨ hohoanɨmo ra süŋgurɨhü heianɨ, ranɨmbo-hündambo nindou ai sɨheimbo moaruwaimbo-fendürɨmboayei ana, asu se hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei. Ŋga se aheimbo yɨhɨmboyopoanɨ asu afɨndɨ hohoanɨmoyopoanɨ. 15 Ŋga sɨhei hohoanɨmo ranɨnambo-anɨmbo Kraisɨmbo ahɨnɨndeihɨ Adükar-ani mbɨsei hehi hohoanɨmo-ndahündo. Asu nindou düdi ai fɨfɨrɨfe hoafɨmbo sɨheimbo düdundahindürühɨ, ‘Nɨmboe Kristen se ranahambo anɨhondümbo-rɨhindühɨ hɨmboayei,’ mbɨsahündüranɨ, asu se sɨmborɨ aheimbo ranɨ-moatükunɨ ranahambo dɨboadondɨhi hoafɨndahündürɨ. Ŋga asu se aheimbo aboedɨ hohoanɨmo-ndahündürühɨ hɨnɨŋgɨrou-safɨ anɨmbo hoafɨndahündürɨ. 16 Sɨhei hohoanɨmo ra hütikoate Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨ yaŋgɨrɨmbeyo-wamboane. Rananɨmbo asu se Kraisɨmbo süŋgufe hohoanɨmo aboedɨ ra süŋguarɨhindɨ ranɨmbo nindou ai sɨheimbo tɨrɨfoefe hoafɨ hoafɨndahündürɨ mbundɨhü asu randɨhi hɨmbondei-anɨwanɨ ahei hoafɨ ranahambo amoanɨŋgɨ-ndeimboyei. 17 Aboedɨ hahabodianɨ ranahambo tɨŋɨrɨfo tükefeyo ana, aboed-ane, God ai ranɨmbo yifirɨyu. Ŋga asu moaruwai hohoanɨmo ra süŋgurɨhündanɨ, tɨŋɨrɨfo tükefeyo, ranane moaruwai safayo.

Krais ai sɨhefɨmbo aboedambo-femunɨmbohünda yɨfɨyu mbura botɨmefiyu

18 Sɨhefɨmbo God sowanambo semɨndɨmunɨ hafombohündamboyu mbumundɨ hamɨndɨ-mayu ranai nindou moaruwai-mayei ahei fondɨhümbo mamɨmbo yaŋgɨrɨ yɨfɨmayu. Nindou ahandɨ fi ra hɨfokoa-marurüyosɨ, ŋga asu God ai ahandɨ yifiafɨ ranahambo yaŋgɨrɨ botɨmarirɨ. 19 Rasɨmboanɨ ranɨyu ai yifiafɨyu haya hu yifiafɨ ŋgoafɨhü yifiafɨ karabusambe anɨmboei ranaheimbo ahandɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-mararü. 20 Yifiafɨ ranana sapo Noa ai sip nafɨrandambe asu God ai moanɨ sɨsɨkoate nindoumbo hɨfanda nüŋguambe, nindou ranai Godɨndɨ hoafɨ süŋgufekoate-mayei ahei yifiafɨmboyu hu wataporɨmbo-mararü. Nindou bɨdɨfɨrɨ 8 yaŋgɨrɨ sip ranambe hoenambo aboedambo-mehindɨ. 21 Hoe ra hundürüyeimbɨ ranahambo sɨsam-ane asu ranɨnambo se aboedamboyahi arɨhündɨ. Hundürɨyeimbɨ hoe ranana sɨhei fi afɨsaho ra popoaifoe-femboyopoanɨ. Ŋga hundürüyeimbɨ hoe ranana se Godɨndɨ hoafɨ süŋgufembohünda ai-dɨbo hoafɨ femɨndɨ masɨhefeyo hoaf-ane. Sisas Krais ai yɨfɨhündɨ botɨmefiyu ranɨnamboyei se aboedamboyahi arɨhündɨ. 22 Asu ai sünambe hafu Godɨndɨ warɨhondanɨ bogorɨmbofi amaru. Ranane asu sünambeahɨndɨ nendɨ, ndürɨ adükarümbɨ, asu ŋgɨnɨndɨ adükarɨ hohoanɨmombü muŋguambo ranai ahandɨ hoarehɨ anɨŋgomo.

Copyright information for `AGG