aSindaun 11:31

1 Peter 4

Moaruwai hohoanɨmo horombo süŋgumarɨhindɨ ra hɨnɨŋgɨndɨhindɨ

Krais ai sɨhefɨmbohünda ahandɨ fiambe asübusɨ afɨndɨ masemündu. Ranɨ süŋgumbo-anɨmbo se-amboanɨ ai ramefiyu nou randɨhindan-anɨmbo ranɨ hohoanɨmo ranai sɨheimbo ŋgɨnɨnda-mündürɨmboe. Ŋga nindou düdi ai Kraisɨmbohünda ahandɨ fiambe asübusɨ yahurai asemündu ana, moaruwai hohoanɨmo ranahambo süŋguarandɨ ranambe moai hu. Se hɨfɨ ndanɨhü fi-hoearɨ kapeihü nɨmboei-ambe sɨhei horɨmbodɨdɨ hohoanɨmo süŋgufe-poanɨ, ŋga God yifirayu ra süŋgundɨhindɨ. Horombo se ndeara afɨndɨmbo ndɨfo nindou ai Godɨmbo anɨhondümbofe-koateyeimbɨ ahei hohoanɨmo ranɨ-süŋgumarɨhi hei-ane. Sapo se ndanɨ-moatükunɨ ndanɨyo süŋgumarɨhündɨ: Nɨmorehɨ sɨsɨhɨmo hohoanɨmo, nindowenihɨ bɨrabɨreimbɨ hohoanɨmo, moaruwai moatükunɨ ranahambo ŋgusüfo pefehümbo hohoaŋɨfe hohoanɨmo, bia sɨmɨndɨ hefe mamɨkarɨ hohoanɨmo, afɨndɨ sesesɨmbo sihɨ moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmo, asu bia sɨmɨndɨ moaruwai hohoanɨmo patimbo ho hohoanɨmo asu sɨsamɨ god tɨkaimbo dɨdɨbafɨfe amoanɨŋgɨmbo hohoanɨmo ranɨ hohoanɨmo ra horombo se süŋgurühü marɨhündɨ. Ŋga haponda anɨhondümbofe-koate nindou ranai ai-babɨdɨ se hokoate-yeihɨ, moaruwai hamɨndɨ hondü hohoanɨmo meŋgoro ra süŋgufekoate-yeianɨ, asu ai ranahambo ndarɨhi hoeirɨhinda mayoa, sɨheimbo tɨrɨfoarɨhi hoafehündürɨ. Ŋga süŋgunambo-anɨmbo sapo God ranahandɨ hɨmboahü ai moaruwai moatükunɨ ratüpurɨmayei ra dɨboadondɨhi hoafɨ-mbeyahündo-wamboane. God ranai ana ai-ani nindou yaŋgɨrɨ nɨmboeimb-anei asu yɨfɨyeimb-anei ahei hoafɨ ra hɨmborɨmbohünda hɨmboayu. Ranɨmboane asu aboedɨ hoafɨ ra yɨfɨyeimbɨ aheimbo bokarɨhefemboane. Ai yɨfɨmayei nindou moaruwai hohoanɨmoayei ra yɨfɨyei arɨhündɨ nou ahei moaruwai hohoanɨmo ranɨ-süŋgumbo. Ŋga aboedɨ hoafɨ ranaheimbo bokarɨ-hefemboane ai yifiafɨ nɨŋgombo yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgombohünda God rawefiyu nou.

Muŋguambo moatükunɨ muŋgumbo-ayo ranɨ si ra ndeara akɨm-ane. Ranɨmboane asu se sɨhei fi ra sɨheihoarɨ hɨbadɨhümbo, ndondɨhi hohoanɨmondei kɨkɨhɨndɨ-hindühɨmbo Godɨmbo dɨdɨbafɨ-ndahindo. Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ sɨheihoarɨ sɨmborɨ ŋgusüfo pefirɨndeihɨ, ranɨ hohoanɨmo aboedɨ se moanɨ ŋgɨnɨndɨ kɨkɨhɨ-safɨndɨhümündi. Rananɨmbo nindou ai ŋgorümbo ŋgusüfo parareandɨ ana, ahandɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawi mbüsümbui. Nindou ai sɨhei worɨna ŋgeianɨ, aboedɨ wataporɨmbo-ndɨhündürühɨ, moanɨ sɨsɨkoate sesɨ moatükunɨyo, fondɨyo, ra sɨmborɨ seiründei. 10 God ai sɨheimbo ra sɨhafɨ warɨhü ranɨ-moatükunɨ wudɨmbeyo-wamboane yahuhaya masɨhend-ane. God ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-reandürühɨ mamamɨ ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ ratüpurɨ yimbumareandürɨ se nindou bɨdɨfɨrɨ babɨdɨ sɨmborɨ fehefirɨndei yahumbo. Sapo nindou mamɨ ŋgoründɨ ratüpurɨyuanɨ, ra ndore hɨfandarandɨ yahurai hamɨnd-anɨmbo randɨhindɨ. 11 Nindou ŋgorü ai bokarɨhai arandɨ ana, ai God hoafɨmayu nahurai bokarɨ-mbɨrɨhend-amboane. Nindou ŋgorü ai bɨdɨfɨrambo farɨhendürɨ arandɨ sapo God ai ranɨ ŋgɨnɨndɨ masagado ranɨnambo-anɨmbo bɨdɨfɨrambo mbɨfarɨhendür-amboane. Rananɨmbo Sisas Kraisɨndɨ warɨ-süŋgu asu Godɨmbo adükar-ani mbɨseimboyei. Koadürü-koadürümbo God ai ndüreimbɨ asu ŋgɨnɨndeimb-ani. Ŋga anɨhondü-ane.

Kristenɨ-yafe asübusɨ semɨndɨ hohoanɨmo

12 Wandafɨ mamɨ, gor refe hoeifembohünda hai-ambe mandu hoeiarundɨ nou, sɨheimbo sowahɨ asübusɨ afɨndɨ tükefeyo ranahambo se hepünɨnda-himboyei. Se ranahamboya ranɨ-poanɨmbo moatükun-ane tükefeyo mbɨsei hehimbo hepünɨnda-himboyei. 13 Krais ai asübusɨ masemündu, ŋga se-amboa ai-babɨdɨmbo masahümündi asu ranambo se hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei. Rananɨmbo asu süŋguna ahandɨ ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ weindahɨ tüküfeyo-ambe sɨhei ŋgusüfoambe hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ afɨndɨ tükündɨfemboe. 14 Kraisɨmbohündambo wambo se nindou amurɨ ai sɨheimbo nɨne hoafɨ moaruwai hoafehündürɨ ranɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei. Ŋga sapo sɨhei fiambe Godɨndɨ-mayo hepünɨfeimbɨ Yifiafɨ amaro ranɨmbo-hünda. 15 Hɨfokoefembo hohoanɨmo, hümbuhünɨ hohoanɨmo, moaruwai hohoanɨmo ratüpurɨ, ŋgoründɨ ratüpurɨ sehe-fehefe hohoanɨmo, ranɨmbo-hündambo asübusɨ asahümündi ana, ra moaruwai-ane. 16 Ŋga asu se Kristen-ayei ranɨmbohünda asübusümbɨ moatükunɨ ra sɨheimbo sowahɨ tükündɨfeyoanɨ, ranahambo amoanɨŋgɨ-ndeimboyei, ŋga se Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhorɨ sapo se Kristen ndürɨmb-aneimbohünda. 17 Ŋga God ai ahandɨ sɨrɨ yɨbobofemboayu ranɨ si ra ndeara tüküfemboane. Asu ai ahandɨ sɨrɨ sɨheimbo boatei yɨboboareandürɨ ana, asu nindou Godɨndɨ-mayo aboedɨ hoafɨ anɨhondümbofe-koate-mayei ranaheimbo tɨŋɨrɨfo afɨndɨ safɨ tükündɨfemboe. 18 Ŋga ranɨmbo Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Nindou sürühehindeimbɨ ai aboedambofe ra tɨŋümbayo ana,
asu nindou Godɨmbo hohoanɨmokoate asu moaruwai hohoanɨmombo süŋgurɨhindeimbɨ ra nüŋgumandahia?’ a 
meho.

19 Ranɨmbo-hündamboane asu God ai ahandɨ hohoanɨmonambo nindou bɨdɨfɨrɨ ai tɨŋɨrɨfombü hohoanɨmo asahümündi ana, nindou ranai moanɨ aboedɨ mbumundɨ yaŋgɨrɨ ŋgehümbo asu ahei fi ra God nafɨra-randeimbɨ ahambo yaŋgɨrɨndahündo. Nɨne ai horombo hoafɨyu masɨhendɨ ra randeambui.

Copyright information for `AGG