1 Timothy 5

Ŋgorü nindoumbo dɨdɨboadofe hoafɨ

Se boagɨrɨ nindoumbo ŋgɨnɨndɨ hoafɨndamboyafɨ, ŋga sɨhafɨ apembo hɨnɨŋgɨrou safɨ dɨdɨboado-arɨworɨ nou-anɨmbo asu ahamumbo amboanɨ randowapurɨ. Asu akohoandambo amboanɨ sɨhafɨ akɨdambo rawaroworɨ nou rando dɨdɨboado-ndowapurɨ. Se nɨmorehɨ boagɨrambo amboanɨ dɨdɨboado-ndowandürɨ sɨhafɨ me hondü rawarowandɨ nou. Asu se yihoarɨf-amborɨmbo dɨdɨboado-ndowandürɨ sürühoeyoweimbɨ hohoanɨmo süŋgu sɨhafɨ rehɨ hondümbo rawarowandɨ nou.

Nɨmorehɨ kaisahoabedɨyei hoafɨ

Se nɨmorehɨ kaisahoabedɨ ranaheimbo aheiamboa hamɨndɨ nɨboadeia ndondondɨworü. Ŋga asu nɨmorehɨ ranai nɨmoreimbɨ-ndowohü ahuirɨhoandeimbɨ-ndowanɨ ana, nɨmorɨ ai boatei ahei hondɨ asu asarɨ ranaheimbo mbɨfarɨhe-hindür-amboane. Ranɨ hohoanɨmo ra Godɨndɨ hohoanɨmo süŋgufe-ane, ŋga yamundowandürɨ. Asu ai nɨmorehɨ ranahambo ndondɨhi hɨbadɨhündühɨ horombo moaŋguimarandürɨ ranɨ-süŋgumbo sɨmborɨ amboanɨ mbɨfarɨhe-hindamboane. Ranɨ hohoanɨmo ranɨmbo-ani God ai yifirayu. Nɨmorehɨ ranai nindowenihambo dɨgerɨ haya ai-yaŋgɨrɨ hamɨndɨ nɨŋgombo ana, ai Godɨmbo hɨbadɨrɨhü nɨmbɨ-nɨmbɨsi ahambo fehefe ranahambo dɨdɨbafɨndo pɨndo nda ŋgomboe. Ŋga nɨmorehɨ kai ai moanɨ ahandɨ fimbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyo süŋgure arandɨ ana, nɨmorehɨ ra yɨfɨyombo nahurai-ane. Se anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranaheimbo ranɨ hohoanɨmo ra randɨhindɨ mbɨsafan-anɨmbo asu ai ranahambo süŋgundühɨ ŋgeianɨ asu nindou ŋgɨrɨ aheimbo moaruwai hoafɨndahündürɨ. Nindou düdi ai ahandɨ mamɨsɨrɨ asu ahandɨ fikɨmɨnɨndɨ ranaheimbo-poanɨmbo dɨdɨboado-fendürɨkoate-ayu ana, nindou ranai anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo daboadɨ hɨhɨreamboani. Ŋga nindou ranai anɨhondümbofe-koateyeimbɨ ranaheimbo ŋgasündearü haya ai moaruwai hamɨndɨ nüŋgumbui. Kaisahoabedɨ ai 60 hɨmbanɨ ŋgasündeandeimbɨ nindowenihɨ mamɨ yaŋgɨrɨ serɨmɨndoweimbɨ ranahambo aboedɨ hohoanɨmo süŋgureandeimb-ane asei nɨmorehɨ yahurai yaŋgɨr-anɨmbo kaisahoabedɨ-yafe fehefembo bukambe ndürɨ pefendürɨmboane. 10 Ai aboedɨ hohoanɨmoyo-randeimb-ane mbɨsei-amboane. Ranɨ-ratüpurɨ aboedɨ yahuraimboanahɨ hoafayahɨ ai ahandɨ nɨmorɨ ndore hɨfandɨmbɨrand-amboane asu nindou semɨndɨ worɨnambo-mbɨreand-amboane, anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yafe tɨŋarɨ popoai-mbɨrɨhend-amboane, nindou tɨŋɨrɨfo tükündɨfeyoanɨ mbɨfarɨhendür-amboane asu muŋguambo aboedɨ ratüpurɨ aho ra rambɨreand-amboane. 11 Ŋga se kaisahoabedɨ akɨdou nɨmorɨ safɨ aheimbo fehefembohündambo ahei ndürɨ pandowa-ndürɨmboyafɨ. Ai hoafɨndeihɨ anɨmboya, ‘Ro Kraisɨndɨ ratüpurɨmboanefɨ’ mbɨsei hehi, asu ahei fimbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmondeihɨ anamɨndɨ ŋgorü semündümbo mbɨsei hehi Kraisɨndɨ ratüpurɨ ra hɨnɨŋgɨ-ndɨhimboyei. 12 Asu sapo ai nɨnɨ-moatükunɨyo horombo hoafɨyeihɨ randɨhumboyefɨ masei ra refekoate-ayei ana, ai hütindeimboyei. 13 Asu ai ŋgorü hohoanɨmo yarɨhi arɨhündɨ ra ratüpurɨkoate-ndeihɨ moanɨ worɨnɨ-worɨnɨndeimboyei. Asu ratüpurɨ-koate yaŋgɨrɨ-poanɨ, ŋga ai bodɨmondambo hahabodeihɨ daboadanɨ tehündɨhündürɨ asu bɨdɨfɨrɨ-yafe moatükunɨ ranahambo sefe fehefendürɨ nɨnɨ-moatükunɨ ai hoafɨkoate-mbomayo ra wataporɨmborɨhü arɨhündɨ. 14 Ranɨmboane kaisahoabedɨ akɨdou nɨmorɨ safɨ aiana asükai anamɨndɨhü-mbeyahind-amboane asahɨ. Rananɨmbo nɨmorɨ wakɨndɨhümündi mbundɨhümbo asu ahei worɨ ra hɨbadɨhündɨ. Randahindan-anɨmbo nindou ai ŋgɨrɨ ahei moaruwai hohoanɨmo hoeindɨhindühɨ asu moaruwai hoafɨndei. 15 Ŋga nɨmorehɨ bɨdɨfɨrɨ ana ai daboadɨ hɨhɨrɨyahi hehimbo asu Satanɨndɨ süŋgu heimboanei. 16 Nɨmorehɨ anɨhondümbo-reandeimbɨ, nɨmorehɨ kai mamɨ ahandɨ worambe ai-dɨbombo anɨŋgo ana, nɨmorehɨ ranai ndonde hɨbadandɨ. Sapo nɨmorehɨ kai ranahambo ana anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai ŋgɨrɨ ahambo hɨbadɨndɨhündɨ ranɨmbo-hünda. Ŋga nɨmorehɨ kai dɨdɨyei nindou ŋgorü ai-amboanɨ hɨfandɨyondürɨ-koate-ayei ranaheimbo-anɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai hɨbandɨ-hündürɨmboyei.

Hɨfandɨ-rundeimbɨ nindou ai aboedɨ ratüpurɨ-ndɨmonda ndondɨhu hɨbadɨhu-purɨmboane

17 Asu hɨfandɨ-rundeimbɨ ai aboedɨ hɨfandarundɨ ranɨ-süŋgumbo ahamumbo aboed-anemo mbɨsahüpurüh-anɨmbo aboedɨ mbɨfarɨ-hehipurɨmboane. Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo asu yamundu-rundeimbɨ ahamumbo ranɨ-poanɨmbo hamɨndɨ mbɨfarɨ-hehipuramboane. 18 Sapo nindou ahandɨ ratüpurɨ ranahambo kakɨ saimbo ranahambo-hündambo Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Burmakau ai wit hɨpɨrɨ fɨfɨrɨhendühɨ asu safɨ dedɨmboe sei hehi yafambe kɨkɨhɨndɨ-hümɨndimboyei,’ meho.
5:18Por ai hohoanɨmoyuhü yahuya, Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai ahei hɨfandɨ-rundeimbɨmbo kakɨ-napo mbɨfarɨhe-hipur-amboane, mehu. Ranɨ-hoafɨ ra weindahɨ-fembohünda ai Baiborambeahɨndɨ hoafɨ hoafɨmayu 1 Korin 9:8-12, Ɨo 25:4, Ruk 10.7
Asu ŋgorü hoafɨ yahoya, ‘Nindou ratüpurɨyu-randeimbɨ ranai ratüpurɨ ranɨ-süŋgunambo kakɨ ndemündümbui,’ meho.

19 Nindou mamɨ ai hɨfandɨ-randeimbɨ ranahambo papɨ-hoafɨndüranɨ ana, se ahandɨ hoafɨ hɨmborɨ-ndamboyafɨ. Ŋga yimbuyafanɨ asu ŋgɨmɨyomo ai hoafɨndɨmondan-anɨmbo hɨmborɨndafɨ. 20 Asu hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ai moaruwai hohoanɨmo-ndɨmondanɨ ana, se ranahamumbo hɨfandɨru-rundeimbɨ-yomondɨ hɨmboahü hoafɨndafɨhü dɨdɨboado-ndowapuran-anɨmbo asu hɨfandɨru-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ai amboanɨ yɨhɨmbo-mbeyomondamboane.

Timoti ai ahandɨ hohoanɨmo ranahambo ndonde hɨbadandɨ

21 Ro God, Sisas Krais asu God kafoareapureimbɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ahamundɨ hɨmboahü sɨhambo hoafayahanɨnɨ, se randowandɨ masahɨ mamɨ yahurai hohoanɨmo-anɨmbo muŋguambo nindou ndondo süŋgundandɨ. 22 Ŋga se yowanɨ nindou Godɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨmbohünda kafoefi hɨnɨŋgɨfimbo ra nɨmehünou warɨ ahandɨ wamɨ nandowamboyafɨ. Se Godɨndɨ hɨmboahü mbumundɨ nɨŋgombo hɨbadambo, ŋga ŋgorü ai moaruwai hohoanɨmoayu ra se ai-dɨbo mamambe-ndafamboyafɨ. Ŋga se sürühoeimbɨ nɨmbafɨ ŋgafɨ. 23 Se hoe yaŋgɨrɨ ndɨmɨndɨmboyafɨ, ŋga akɨdou wain hoe amboanɨ sɨhafɨ furɨ asu aŋgünɨ sowandɨfɨ arandɨ ra farɨhefe-nɨnɨmbohünda ndɨmɨndɨfɨ. 24 Asu nindou bɨdɨfɨrɨ-yei moaruwai hohoanɨmo ra aheimbo yɨbobofekoate-yuambe weindahɨ adükarɨ tüküfe arandɨ. Asu nindou bodɨmondɨ-yei ai dɨbomboane eŋgoro, ŋga süŋgunambo weindahɨ tükündɨfemboe. 25 Mamɨ yahurai-ane aboedɨ hohoanɨmo amboanɨ weindahɨ tüküfe eŋgoro. Asu bɨdɨfɨrɨ aboedɨ hohoanɨmo nɨmehünou weindahɨ tüküfekoate-ayo ra ŋgɨrɨ muŋgunambo dɨbo yagodo.

Copyright information for `AGG