1 Timothy 6

Muŋguambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ŋgorü nindou-yei moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨmbo-yahi anɨmboei ai ahei hɨfandɨrundürɨ-rundeimbɨ nindou ranahamumbo ahɨnɨndeihɨ ahamundɨ hoareihɨmbeyei-amboane. Rananɨmbo nindou ai ŋgɨrɨ Godɨndɨ ndürɨ asu sɨhefɨ yamundɨfe hohoanɨmo ranahambo moaruwai hoafɨndu. Ŋga ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ-yei hɨfandɨrundürɨ-rundeimbɨ ranai anɨhondümbo-rundeimbɨ aiyomo ana, ai yowanɨ randɨhi hohoanɨmondeihɨya, ‘Ro mamɨ apodoho nahurai-anefɨ, ŋga ro ŋgɨrɨ ahamundɨ hoafɨ hɨmborɨndefɨ,’ mbɨsei, ŋga wanɨ. Ŋga ai randɨhi hohoanɨmondeihɨ anɨmboya, ‘Nindou ndanahamumbo aboedɨ fehefembohünda ratüpurayefɨ nda ai anɨhondümbo-rundeimbɨ-memondamboanefɨ ro ahamumbo hohoanɨmo pararɨhupurɨ,’ mbɨsei. Se nɨmorehɨ nindowenihɨ aheimbo aboedɨ hohoanɨmo ra yamundowandürühɨ asu rasüŋgufembo ŋgusüfo botɨndowandürɨ.

Sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ ai sɨhefɨmbo Godɨndɨ hohoanɨmo süŋgufembo yamundeamunɨ arandɨ. Asu nindou ŋgorü ai yamundɨfe hoafɨ ra hɨnɨŋgɨre haya ranɨ-poanɨmbo hoafɨ yamundareandürɨ ana, nindou ranai ahandɨ hohoanɨmo ranahambo yaŋgɨr-ani afɨndɨ hohoanɨmoyuhü hoafɨ hɨmborɨkoate-ayu. Aiana fɨfɨrɨfe-koate nindou nahurai-anemo. Ŋga ai nɨnɨ akɨdoumbo ndürɨ asu nɨnɨ kaboadɨhumbo yaho hefe hoafɨnambo sɨmborɨ-sɨmborɨmbo-anemo mamɨkarɨ hohoanɨmoemo. Ranɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgumboane ndanɨ hohoanɨmo tüküfe arandɨ: Nindou ŋgorümbo moaruwaimbofi, sɨmborɨ-sɨmborɨ, tɨrɨfoefi hoafɨ, ŋgusüfoambe nɨmbɨyo asu hoafɨnambo sɨmborɨ-sɨmborɨ, muŋguambo hohoanɨmo ra tüküfe arandɨ. Nindou rasüŋguru arundɨ ana, ahamundɨ hohoanɨmo ra mamɨkarɨ-rapurühɨ moai akɨdou amboanɨ hoafɨ hondü ra wudɨpoaporu fɨfɨrundɨ. Ai Godɨmbo süŋgufe hohoanɨmo ana aboedɨ napo semɨndɨ nafɨmbai yahomo houmboanemo. Anɨhond-ane, sɨhɨrɨ Godɨndɨ hohoanɨmo süŋguarɨhundɨ ana, asu nɨnɨ-moatükunɨ God ai sɨhefɨmbo semunɨ arandɨ ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyefühɨ aboedɨ napo nahurai sahumɨndefɨ arɨhundɨ. Sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhumboanefɨ, sɨhefɨmbo sɨhefɨ boagɨrɨ ai wakɨrɨ-hümündimunɨ sɨmboanɨ moai nɨnɨ-moatükunɨ sahumɨndefɨ hoahumbo-yefɨpoanɨ tükümehundɨ. Ranɨ süŋgumboane asükai yɨfayefɨ amboanɨ ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ ndahumɨndefɨ ŋgefɨ. Ŋga sesɨ hoearɨ napo sɨhefɨmbo eŋgoro ana, ra ndear-ane mbɨsefɨmboane. Ŋga nindou ai kakɨ-napo afɨndɨ semɨndɨmbo hohoanɨmoayei ana, nɨnɨhondɨ andürambe pɨrayo nahurai randahimboyei. Ai afɨndɨ moaruwai moatükunɨ refembo hohoanɨmo-ndeimboyei asu ranɨ hohoanɨmo rananɨmbo aheimbo mamɨkarɨ-ndandürɨmboe. Ranɨ süŋgunambo-anɨmbo ai moaruwaimbo-ndahimboyei. 10 Kakɨmbo hohoanɨmo pefe ana moaruwai hohoanɨmo afɨndɨ ranahandɨ nɨmɨndɨh-ane. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai kakɨ afɨndɨ semɨndɨmbo hohoanɨmoyeihɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo hɨnɨŋgɨ-rɨhindühɨ afɨndɨ hamɨndɨ tɨŋɨrɨfo masahümündi.

11 Ŋga Timoti, Godɨndɨ nindou-anafɨ, ŋga se ranɨ-hohoanɨmo ranahambo feboawandɨ. Ŋga se mbumundɨ hohoanɨmo, Godɨmbo süŋgufe hohoanɨmo, ŋgusüfo pefe hohoanɨmo, tɨŋɨrɨfo tüküfeyoanɨ moanane yaho ŋgɨnɨndɨ nɨŋgombo hohoanɨmo, asu hɨmboarɨ hoafendühɨ hohoanɨmo muŋguambo ra se süŋgundandɨ. 12 Nindou Kraisɨmbo anɨhondü-mboarirɨ ana, sapo nindou napo semɨndɨ-mbohünda pɨpayomo nahurai-ane. Ranɨmbo-hündamboane se aboedɨ pɨpɨndafɨ ŋgafɨmbo yaŋgɨrɨ koadürü-koadürümbo nɨŋgombo ra ndowandɨfɨ. Se nɨmorehɨ nindowenihɨmbo sɨhafɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo hoafɨ-mayafɨndürɨ ranɨmbo God ai sɨhambo hoafɨyumboani yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgo ranɨ semɨndɨmbohünda. 13 God ai muŋguambo moatükunɨmbo yaŋgɨrɨ nɨŋgo sai arandɨ asu Sisas Krais ai Pondius Pairatɨndɨ hɨmboahü nüŋgumbo anɨhondümbo fɨfɨrɨfoare hoafɨmayu ahafandɨ hɨmboahü sɨhamboya ndahurai randowandɨ asahɨ. 14 Sɨhambo refembo hoafɨmayo ra hütikoate-ndafɨhü wudɨpoapondo yando ŋgafɨ Adükarɨ Sisas Krais ai kuduanɨ rananɨmbo asu ŋgɨrɨ hoafɨ yagodo. 15 Ai weindahɨ tüküfemboayu ra God ai ahambo tüküfembo hoafɨmayu ranɨ-süŋgu tükündɨfimbui. God aiana aboedɨ yaŋgɨrɨ nüŋgumb-ani asu ai mamani muŋgu-moatükunɨ hɨfandarandɨ. Aiana muŋguambo bogorɨ nindou-yei bogorɨ hond-ani asu hɨfandɨ-rundeimbɨ-yomondɨ Adükarɨ hond-ani. 16 Ai mamɨ yaŋgɨr-ani yɨfɨyo-rakoate-ayu. Aiana si afɨndɨ peyoanɨ ranɨfih-ani anüŋgu, ŋga ranɨ-fikɨmɨ nindou mamɨ ai-amboanɨ ŋgɨrɨ ŋgu. Ŋga asu nindou mamɨ ai-amboanɨ moai horirɨ asu ŋgɨrɨ hondirɨ. Ranɨmboane muŋguambo si sɨhɨrɨ ahambo hohoanɨmo-ndɨhuranɨ ai muŋguambo ŋgɨnɨndeimbɨ-mbiyu-wamboane, ŋga anɨhond-ane.

17 Nindou hɨfɨ ndanɨhündambo napo afɨndeimbɨ ranaheimbo hoafɨndafɨndürɨ ai yowanɨ borɨndeimboyei. Ai nɨmehünou moaruwaiyo-randeimbɨ napo ranahambo ŋgɨrɨ anɨhondümbo-ndɨhindɨ, ŋga yowanɨ. Ŋga God ai sɨhefɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbohünda aboedɨ moatükunɨ saimunɨ arandɨ ranahambo anɨmbo anɨhondümbo-ndɨhurɨmboane. 18 Napo afɨndeimbɨ ai aboedɨ hohoanɨmonduhü aboedɨ ratüpurɨ afɨndeimbɨmbiyu-wamboane asu sai-randeimbɨmbiyu-wamboane. 19 Ai rasüŋguarɨhindɨ ana, aheimbo süŋgunambo farɨhefembo napo gugurɨhindühɨ nahurai-ane aiana süŋgunambo yaŋgɨrɨ nɨŋgo hondü ra ndahümündimboyei.

20 Timoti, se God ratüpurɨ sɨhambo masendɨ ra wudɨpoapondo hɨbadandɨ. Muŋguambo nɨmɨndɨ fɨfɨrɨfe-koate hoafɨ ranahambo daboadanambo-ndowandɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai tɨkarɨhi hehi hoafɨyeihɨ seiya, ‘Hoafɨ nda nɨmɨndɨ fɨfɨreandeimbɨ hoaf-ane,’ mbɨseimboyei, ŋga se hoafɨ ranahambo hɨmborɨ-ndamboyafɨ. 21 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai ranɨ hoafɨ ranɨ-süŋgurɨhindühɨ anɨhondümbofe hohoanmo ra hɨnɨŋgɨ-rɨhimboanei.

Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ai se-dɨbo mbeyaŋgoro-wamboane.

Copyright information for `AGG