2 Corinthians 11

Por ai se Kraisɨndɨ hoafɨ wosɨhoaforɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ahamundɨ hoafɨ hɨmborɨyo-poanɨ mehu

Awi se wambo rarɨhi hɨnɨŋgɨrɨhindɨranɨ-anɨmbo asu ro hɨhɨndɨ hoafɨ hoafɨnda. Ŋga se wambo hɨnɨŋgɨrɨ-hindɨrɨmboanei. Awi ro ŋgusüfo pararɨheandürɨ God ai sɨheimbo ŋgusüfo parareandürɨ hu nou. Seana moanɨ nɨmorehɨ yihoarɨfɨ hamɨndɨ nindowenihɨ mamɨ ranahambo yaŋgɨrɨ segodombo sei hehi dɨbonɨyei hɨnɨŋgarɨhindɨ nahurai-anei. Nindowenihɨ mamɨ ranai ana Krais ranani. Sapo amoasɨrɨ tɨkai hoafɨ fɨfɨreandeimbɨ hamɨndɨyo haya Ifɨmbo tɨkai hoafɨmendo ranahamboanahɨ ro afɨndɨ hohoanɨmoayahɨ. Sɨheimbo-so amboa hohoanɨmo yahurai tükündɨfendüranɨ, asu sɨhei Kraisɨmbo hohoanɨmo aboedɨ ŋgusüfo pamarɨhorɨ ranai moaruwaimbo-ndɨfemboe saheheamboanahɨ ro yɨhɨmboayahɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai sɨheimbo-so tüküyafu Sisas sapo ro bokarɨhehu arɨhundɨ ranahamboemopoanɨ, ŋga ŋgorü-poanɨmbo Sisas ranahambo bokarɨhou rundühanemo. Asu se ŋgorü-poanɨmbo yifiafɨ masahümündi, ŋga ro Yifiafɨ Aboedɨ ranahambo hoafɨyefɨ arɨhundɨyopoanɨ masahümündi. Asu se ŋgorü-poanɨmbo aboedɨ hoaf-ane sahümündi arɨhündɨ, ŋga aboedɨ hoafɨ ro sɨnefɨ hoafɨyahundürɨ marɨhundɨ ranɨyopoanɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai ranɨ hoafɨ ra hoafɨyomondüranɨ asu se rarɨhi hɨnɨŋgɨrɨhipuranɨ yahurai hoafɨ ra hoafɨyomo arundɨ.

Ro sɨheimbo hoafehandürɨ, nindou ranahamumbo Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ nindou bogor-anemo asei ranahamundɨ hoarehɨ nɨmboambo-yahɨpoanɨ. Yɨnɨ anɨhond-ane, hoafɨ hoafɨyorambo ra ro aboedɨ hamɨndɨ-yahɨpoanɨ, ŋga fɨfɨrɨfe ranana ro moai mbonɨmbo-rɨhamɨndɨhɨ. Muŋguambo moatükunɨ hohoanɨmo ro rarɨhu marɨhundɨ ra sɨheimbo ranɨ fɨfɨrɨfe ranɨyo muŋguambo nafuiyahundürɨ marɨhundɨ.

Se fɨfɨrɨhindɨ roana sɨheimbo Godɨndɨ-mayo aboedɨ hoafɨ hoafɨyahandürɨ marɨhandɨ ranɨmbo-hünda moai kakɨ napombo semɨndɨmbo warɨyarɨhandɨ. Ro sɨheimboya, ai-anɨmbo nindou aboedɨ hamɨndɨ tükümbeyahindɨ sahehea asu wandɨ fimbo ro hɨfɨnambo-rɨheandühɨ hɨmboarɨ hoafendühɨ hoafɨya marɨhand-ane. Asu ranɨ-moatükunɨ ra nɨmboea? Refe-ana awi wandɨ hohoanɨmo ranambo ro moaruwai hohoanɨmombayahɨyo? Ro sɨheimbo farɨhefe-ndürɨmbohünda Godɨndɨ nendɨ ŋgorü ŋgoafɨhü amarei ranai wambo kakɨ akɨdou sehi rɨhünda masahamɨndɨhɨ. Ranɨmbo-hündamboyahɨ ro ahei-mayo kakɨ ra moanɨ hümbuhünɨmbo fufurɨhamɨndɨmbo nahurai-mayahɨ. Ro se-babɨdɨmbo ranɨhü nɨmboahɨ sɨmboanɨ ana ro kakɨ-napo yahurai sɨhefe-koate mbonɨmbo-rɨhamɨndɨhühɨ moai nindou mamɨ sɨhei mbusümo ahambo tɨŋɨrɨfo sahando, ŋga wanɨ. Ŋga wandafɨ mamɨ Masedoniahündɨ ndanɨhü sühüsi tükümehindɨ aiyei nɨne napo ro sɨhefembo mbonɨmbo-marɨhamɨndɨhɨ ra masehindɨrɨ. Horombo maho-ane, asu süŋgunamboane ro ŋgɨrɨ sɨheimbo tɨŋɨrɨfo ndahandürɨ. Ŋga ro ranɨ hohoanɨmo ra süŋgurɨ-heandühanahɨ. 10 Kraisɨndɨ hoafɨ hondü ra wandɨ ŋgusüfoambe nɨmarɨmboane, ranane asu ro sɨheimbo anɨhondümbo hoafehandürɨ: Hohoanɨmo ra ro süŋgurɨhe arɨhandɨ ranahambo borayahɨ ra ŋgɨrɨ Akaia hɨfɨhü ŋgorü nindou ai wandɨ borɨ hoafɨ ra kɨkɨndeandɨ. 11 Nɨmboe ro sɨheimbo tɨŋɨrɨfo saikoate-ayaha? Ro sɨheimbo ŋgusüfo pefindürɨkoate-wamboyahɨ? Ŋga wanɨ. God ai fɨfɨreamboani ro sɨheimbo ŋgusüfo parɨhendürɨ arɨhandɨ ra.

12 Ro haponda nɨne ratüpurɨ rawarɨheandɨ ra ro moanɨ ranɨ yaŋgɨrɨ ratüpurɨ-yahühanahɨ, nindou bɨdɨfɨrɨ ranahamumbo nafɨ gifepurɨmbohünda. Ai ŋgomondühɨya, roana Por mamɨ ratüpurɨyomo arundɨ yahurai-anefɨ ratüpurɨyefɨ arɨhundɨ mbɨsɨmo houmbo borɨndɨmboemo sahehea. 13 Nindou ranai ana, Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ hondüyomopoanɨ. Aiana ahamundɨ ratüpurɨyomo arundɨ ranahamumbo tɨkai hoafɨyomo rundühanemo nindou amurɨ ranaheimboya, ai Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ hond-anemo sei hoafɨmbɨyeiya yahomo houmbo. 14 E! Asu se ahamundɨ hohoanɨmo ranahambo afɨndɨ hohoanɨmo-ndeimboyei. Satan ai-amboanɨ ahandɨ fi ra ŋgorü-süŋgure haya sünambeahɨndɨ nendɨ-yomondɨ si ranɨmbofi haya tüküfi arandɨ. 15 Ranɨmboane Satan ahandɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ nindou ranai nindou ahei hɨmboahü aboedɨ mbumundɨ ratüpurɨ-yomondeimbɨ ranɨ hoearambeyafu tüküyafunda ranahambo hepünɨfepoanɨ. Nindou ranai ana süŋgunambo ranɨ-moatükunɨ ramarundɨ sɨmoŋgorühɨ asübusɨ ndowandümboemo.

Por ai Godɨndɨ ratüpurɨmbofi nüŋgumbo tɨŋɨrɨfo masemündu

16 Ro asükai hoafayahɨ: Nindou mamɨ ai wamboya, aiana hɨhɨndɨ-hɨndɨndɨyuhani mbüsü haya hohoanɨmondɨmbui, ŋga yowanɨ. Se wambo randɨhi hohoanɨmombondeihɨ ana, ambesɨ, ŋga wamboya, aiana hɨhɨndɨ-hɨhɨndɨyumb-ani mbɨsahündɨran-anɨmbo asu wandɨ fimbo borɨnda habodɨmboanesɨ. 17 Ro haponda ndarɨhe hoafayahɨ nda: Adükarɨndɨ hohoanɨmo süŋgu hoafɨyambo-yahɨpoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ro moanɨ wandɨhoarɨ hɨhɨndɨ-hɨhɨndɨyahühɨyahɨ ro rarɨhe borɨyahühɨ hoafayahɨ. 18 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai hɨfɨ ndanɨhündambo hohoanɨmo süŋgu homondühɨ sɨheimbo-so homo ahamundɨ fimbo borɨyomo arundɨ rananɨmbo asu ro-amboanɨ wandɨ fimbo mandɨhe yahurai borɨndamboyahɨ.

19 Seana sɨheihoarɨmboya, “Ro hohoanɨmo aboedɨ fɨfɨrɨhu-ndeimbanefɨ,” aseisɨ, ŋga ranɨmboanei se hɨhɨndɨ-hɨhɨndɨyomondeimbɨ nindou ranahamumboya, “Ambemo, ŋga moanɨ ai ranɨ hoafɨmbeyomo,” asei. 20 Seana nindou ranai sɨheimbo moanɨ hoafemo süŋgufembo yaŋgɨr-anei hohoanɨmoayei. Asu sɨhei-mayo napo fufemɨndɨ, ahamundɨ wosɨhoaforɨ hoafɨ ranambo sɨheimbo semündündürane, sɨheimbo moaruwai-moaruwaimbo-arundürane, asu ŋgusümboarambe pakararɨhoundür-ane, ranɨ-moatükunɨ ra rarundan-ane asu seana ahamumboya, ai ambemo asei. 21 Ranɨ-moatükunɨ hohoanɨmo ai rawarundɨ ranahambo ana awi ro ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨyefɨpoanɨ.

Ŋga asu nindou ŋgorü ai ahandɨ fimbo borɨmbo ehu-ana, ro-amboanɨ, awi hɨhɨndɨ-hɨhɨndɨyahühɨ hoafayahɨ, ŋga wandɨfimbo borɨndamboyahɨ.
22 Nindou ra Hibruhündɨ-yomosɨ? Ŋga ro-amboanɨ Hibruhünd-anahɨsɨ. Asu ai Israerɨhündɨ-yomosɨ? Asu ro-amboanɨ Israerɨhünd-anahɨsɨ.
11:22Hibruhündɨ ai Abrahamɨndɨ ahuirɨ hond-anei. Israeɨrɨhündɨ ai Suda-yafe Godɨmbo hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhünd-anei.
23 Ai Kraisɨndɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ-yomosɨ? Awi ro hohoanɨmokoate nindou-anahɨ, ŋga roana ratüpurɨ ra refembo ahamumbo ŋgasündɨ-heapurɨmboanahɨ. Roana ratüpurɨ ra afɨndɨ hamɨndɨ tɨŋɨrɨfoya, afɨndɨmbo karabusɨyahe, afɨndɨmbo wambo buburundɨrɨ, raramarundɨr-anesɨ. 24 Wambo hondahüfeimbɨmbo wofɨ bogorɨnambo Suda 39 amberamɨndeimbɨyo bubumarundɨrɨ. 25 Romɨhündɨ ai wambo ŋgɨmɨmbo nɨmɨharɨnambo buburundɨrɨ. Asu mamɨmbo nɨmoeinambo-rundɨrɨ, asu ŋgɨmɨmbo ro nɨmarɨheimbɨ sip ranai hɨmonɨ hɨhɨrɨmafoareandɨ asu ro mamɨ si hɨmonɨ yaŋgɨrɨ boborɨya wakɨmarɨheand-ane. 26 Ro afɨndɨmbo hahabodɨ marɨhandɨ ranambe hohoambumbo ha asu hümbuhünɨ nendɨ afɨndɨ yaŋgorambe ha marɨhandɨ. Asu ranambe yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga Sudahündɨ wandafɨ mamayei asu Suda-yafe ndɨfoyei ai wambo moaruwaimbo-marɨhindɨrɨ. Adükarɨ ŋgoafɨhüyo asu nɨmambe nindou nɨŋgokoate-reandühɨ ranamboanɨ ro moaruwaimbo-fembo yaŋgɨrɨya marɨhandɨ. Sɨrɨwara hɨmoyo asu tɨkai ŋgunindɨyomo ranambe ro moaruwaimbo-fembo yaŋgɨrɨya ha marɨhand-ane. 27 Ro ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ ratüpurɨ afɨndɨ safɨyo ratüpurɨya marɨhandɨ. Afɨndɨmbo ro nɨmbokoanɨ gedühɨ moai ndorɨhe apo rɨhandɨ. Wembombo-yarɨhandühɨ asu wandɨ amɨndasümo ranai hoe sɨmɨndɨmbo kɨkɨre-yaparɨhoai marandɨ. Ro sesɨ afɨndɨ sɨhefe, worɨ aboedambe nɨmarɨ, hoearɨ aboedɨ güdüfe raraokoate-ya marɨhand-ane. 28 Ranɨ-moatükunɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ wambo-so tüküfe marandɨ, ŋga wanɨ. Muŋguambo si maho ra Godɨndɨ nindou ŋgorü ŋgoafɨhü amarei ranaheimbo hɨfandɨyondürɨmbo hohoanɨmo ranai-amboanɨ tüküfeyo-anɨyahɨ ro tɨŋümbɨ hohoanɨmo sahamɨndɨ marɨhandɨ. 29 Nindou düdi ai ŋgɨnemɨndɨ-koate-ayu ana, asu ro-amboanɨ ŋgɨnemɨndɨ-koate-anahɨ. Nindou ŋgorü ai rareanda ŋgorü ai moaruwai hohoanɨmoayu ana, asu ro ŋgusüfo nɨmbɨyahühɨ nɨmarɨ arɨhandɨ.

30 Ro borɨmbo asahɨ ana, sapo ro ŋgɨnemɨndɨ nɨŋgokoate anɨmboahɨ ranahambo-anɨmbo borɨnda habodɨmboyahɨ. 31 God ai God-ani asu Adükarɨ Sisasɨndɨ Afɨnd-ani ranahandɨ ndürɨ koadürümbo-koadürümbo aboed-ani seihanei. Ai wambo fɨfɨreandɨrɨ ro tɨkai hoafɨyo rakoate anɨhondümboanahɨ hoafayahɨ nda. 32 Ro Damaskus ŋgoafɨhü nɨmarɨhambe bogorɨ nindou ranɨ ŋgoafɨ hɨfanda-randeimbɨ adükarɨ bogorɨ Arestasɨndɨ hoarehɨ mamaru. Nindou ranai wambo kɨkɨhemɨndɨ mburɨmbo karabusɨ-fendɨrɨmbohünda ami bɨdɨfɨrɨ ŋgoafɨ ginɨrɨ nafɨtambe fikɨmɨ hɨnɨŋgɨ-mareapura manɨŋgomo. 33 Ŋga asu wambo ŋgoafɨ ginɨrɨ ranambe nafɨ wandafɨ mamɨ bodɨmondɨ ai basketambe wofɨ küru mburu foarundɨrɨ houmbo masafoarundɨra aboedambomeheandɨ.

Copyright information for `AGG