2 Corinthians 5

Sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhumboanefɨ hɨfɨ ndanɨhü dago ndanambe anɨmboefɨ ndanana kandɨhoeyoanɨ asu ŋgoasümboanɨ ana God ai worɨ hondü sünambe sɨhɨrɨ nɨŋgombohünda hɨnɨŋgɨmareandɨ ranambe-anɨmbo nɨmboemboyefɨ. Worɨ ranana nindou moai worɨmboarundɨ, ŋga moanɨ koadürümbo fondarɨmboane. Hapondanana sɨhɨrɨ worɨ aboedɨ hamɨndɨ sɨhefɨmbo sünambeahɨndɨ nou gabudɨ-foareamunɨmbo afondaro ranahamboanefɨ sɨhɨrɨ haŋafumboyefühɨ hohoanɨmo pararɨhundɨ. Sɨhɨrɨ ranɨ-moatükunɨ aboedɨ ra fi ranahambo gabudafoarɨhundɨ ana, asu sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ fi safɨ yaŋgɨrɨ nɨmboefɨ. Yɨnɨ, awi sɨhɨrɨ haponda dago ndanambe nɨmboefomboanefɨ haŋafumboyefühɨ afɨndɨ hohoanɨmoayefɨ. Asu sɨhɨrɨ rawehundɨ ra sɨhefɨ fi-hoearɨ wamɨndafɨ ra raguanambo-fembo sefɨ hohumboyefɨpoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga sɨhefɨ fi-hoearɨ sɨmborɨ ra sapo hoearɨ hondü sɨmborɨ nahurai güdɨfemboane. Asu rananɨmbo sɨhefɨ fi sümboyo-randeimbɨ ranai aboedɨ yaŋgɨrɨ gedühɨ nɨŋgombo ra mbɨsemɨndowambo sefɨ hohumboanefɨ. God ai ahandɨhoarɨyu sapo sɨhɨrɨ yaŋgɨrɨ semɨndɨ hefe nɨŋgombo ra dɨdɨboadore masɨhendɨ. Ranɨyu asu ai sɨhefɨmbo Yifiafɨ Aboedɨ ra masemunɨ. Yifiafɨ Aboedɨ masemunɨ ranana sapo muŋgua aboedɨ moatükunɨ süŋgunambo God ai sɨhefɨmbo refemunɨmboayu ranahandambo weaŋgurühɨdɨdɨ bɨdɨfɨrɨyo.

Ranane sɨhefɨ fiambe ŋgɨnɨndɨ tüküfemunɨ arandɨ. Haponda sɨhɨrɨ ra randɨhu fɨfɨrɨndɨ-humboane sɨhefɨ fi nda sɨhefɨ worɨ nahurai ranambe anɨmboefɨsɨ, ŋga sɨhɨrɨ Adükarɨndɨ worɨ ranahambo aŋgun-anefɨ anɨmboefɨ. Hapondanambe sɨhɨrɨ moanɨ Adükarɨmbo anɨhondümbo-rɨhurühanefɨ anɨmboefɨ. Ŋga nɨnɨ-moatükunɨyo hoeifembo ranahambo hohoanɨmo parɨhu-ndühɨyefɨpoanɨ anɨmboefɨ. Sɨhefɨ hohoanɨmo ranai ŋgɨnɨndɨ tüküfemunühane asu roana yɨhoefɨ fi nda hɨfɨ ndanɨhü hɨŋgɨfe hefembo hafo Adükarɨ-babɨdɨ ŋgoafɨ hondühɨ nɨmarɨmbo rananefɨ hohoanɨmoayefɨ. Ranɨmboanefɨ sɨhɨrɨ ana ŋgoafɨ hondühɨ nɨmboefühɨ-ndoan-ane asu ndühɨ nɨmboefühɨ-ndoan-ane ra ro moanɨ nɨne hohoanɨmo Adükarɨ ai hohoanɨmoayu ra süŋgufembo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoayefɨ. 10 Muŋguambo sɨhɨrɨ Adükarɨ ai yɨboboreandɨ sɨmboanɨ ra ahandɨ hɨmboahü tükündahumboyefɨ. Rananɨmbo ranɨ-sɨmboanɨ sɨhɨrɨ fi ndarɨhu nɨmboefambe aboedɨ ratüpurɨ ratüpurɨmayef-ane, asu moaruwai ratüpurɨmayef-ane, ranɨmbo muŋguambo sɨhɨrɨ mamamɨ nɨne-moatükunɨ ramarɨhundɨ sɨmoŋgorühɨ Adükarɨ ai ndemunümbui.

Nindou ai Kraisɨndɨ süŋgu Godɨndɨ ŋgunindɨmbofe tüküfemboane

11 Ranɨmboane roana Adükarɨmbo yɨhɨmboyefühɨ, ahandɨ hoarehɨ nɨmboefühɨ nindou bɨdɨfɨrambo hoafɨyefɨ habodefɨ arɨhundɨ ahei hohoanɨmo botɨfendüranɨ ai Adükarɨmbo anɨhondümbo-fimbohünda. God ai yɨhoefɨmbo ndore fɨfɨreamunɨmboani. Mare yahurai-ane sɨhei hohoanɨmoambe se yɨhoefɨmbo ndorɨhi fɨfɨrɨmbɨrɨhimun-amboane asefɨ. 12 Ro asükai sɨheimbo ndanɨ hoafɨ hoafayefɨ nda se yɨhoefɨmbo aboed-anemo yahombo-hündamboyopoanɨ, ŋga se yɨhoefɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-mbeyahümuna sefɨmboyefɨ. Rananɨmbo asu se nindou bɨdɨfɨrɨ-yafe hohoanɨmo ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfayei, ŋga nindou-yafe hohoanɨmo ranahambo moai hohoanɨmoyei se sɨmborɨ hoafɨmbohünda hoafayahandürɨ. 13 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai yɨhoefɨmbo hɨhɨndɨ-hɨhɨndɨ-yomondühanemo masei. Ro hɨhɨndɨ-hɨhɨndayefɨ ana, Godɨmbo-hündamboanefɨ. Ŋga asu haponda ro ndorɨhu hohoanɨmoayefɨ ana, ra sɨheimbo farɨhefendürɨmbo-hündamboane. 14 Krais yɨhoefɨmbo hɨpoambo-mareamunɨ hohoanɨmo ra yɨhoefɨ ratüpurɨ ranahambo hɨfandarandɨ. Ra yarɨhu fɨfɨrɨhundɨ nindou mamɨ ai nindou muŋguambo ranaheimbo süŋguna yɨfɨmayu ranɨ-süŋgunambo-anɨmbo nindou mamamɨ sɨhɨrɨ amboanɨ yɨfɨyefɨmbo nahurai-anefɨ. 15 Ai nindou muŋguambo sɨhefɨ süŋguna yɨfɨmayu. Ranɨ süŋgumbo-anɨmbo nindou sɨhɨrɨ ndarɨhu yaŋgɨrɨ nɨmboefambe ra sɨhɨrɨ hohoanɨmomayefɨ süŋgu yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyohü hoahoaŋgopoanɨ, ŋga yowanɨ. Ŋga sapo ai sɨhefɨ süŋguna yɨfɨyu mbura asükaiyu botɨfi mahafu ranɨmbo sɨhɨrɨ ndondɨhu hohoanɨmondefüh-anɨmbo hahabodefomboane.

16 Ranɨ-mayowamboane roana ŋgɨrɨ nindou-yafe hohoanɨmo ra süŋgundɨhundühɨ asu nindou ŋgoründɨ hohoanɨmo türüboadɨhu ŋgefɨ. Yɨnɨ, horomboyefɨ sɨhɨrɨ nindou-yafe hohoanɨmo ra yarɨhu hohoanɨmoyefühɨ Kraisɨmbo tümafoarɨhurɨ hefɨsɨ. Ŋga asu hapondanɨ ana sɨhɨrɨ moai ahambo ranɨ hohoanɨmoyahundo rɨhundɨ. 17 Hɨmborɨyei. Nindou mamɨ ai Krais-dɨbo anüŋgu ana, God ai nindou ranahambo sɨmborɨ nindoumbondirɨ hɨnɨŋgɨndirümbui. Wamɨndafɨ hohoanɨmo awarɨmarɨhoayo, ŋga asu sɨmborɨ hohoanɨmo tüküfemboane.

18 Ran-moatükunɨ ranana God aiani nɨmɨndühɨyu haya yare arandɨ. Horombo ana sɨhɨrɨ ahandɨ hürütümbü nindoumboyahu manɨmboefɨyosɨ, ŋga asu hapondanɨyu Kraisɨndɨ süŋgu sɨhefɨmbo God ai aboedɨ-aboedɨ-mareamunɨ. Ranɨyu asu Godɨndɨ hürütümbü ranaheimbo farɨhefendüranɨ asu ai God-babɨdɨmbo wudɨ-wudɨfembo ratüpurɨ ra yɨhoefɨmbo masemunɨ. 19 Sɨheimbo ro ndarɨhu hoafehundürɨ: God ai nindou muŋguambo Kraisɨndɨ süŋguyu ŋgunindɨmbore arandɨ. Asu ai moai nɨnɨ-moatükunɨyo moaruwai hohoanɨmoyei marɨhündɨ ranahambo hohoanɨmoyu sɨhairandɨ, ŋga wanɨ. Asu ai nindoumbo wudɨ-wudɨfembo hoafɨ ra hoafɨmbo ratüpurɨ masemunɨ. 20 Ranɨmboanefɨ ro Kraisɨndɨ yasɨmondühɨndɨ hoafɨ ra sahumɨndefɨ hohu hoafayefɨ. God ai ahandɨhoarɨyu yɨhoefɨ yasɨmondɨ süŋgure haya muŋguambo nindou ranaheimbo wudɨ-wudɨndahindɨ yahundürɨ arandɨ. Rananefɨ ro Kraisɨndɨ fondɨ sahumɨndefɨ hohu hoafɨyahu-ndürühɨya, “Awi se God-babɨdɨ hürütümbü hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨrɨhi hehi asu wudɨ-wudɨyahi,” sefɨ hohu hoafɨyefɨ arɨhundɨ. 21 Krais ai moai moaruwai hohoanɨmoyu randɨ. Ŋga asu God aiyu sɨhefɨ-mayo moaruwai hohoanɨmo ra ahandɨ wamɨ semündü manandeandɨ. Ranɨyu asu Sisas ai nindou moaruwai hohoanɨmoyumbü nou tükümefiyu. Sɨhefɨmboya, ai wambo-so nɨmboeimbo wandɨ ŋgɨnɨndɨnambo Godɨndɨ nindoumboyahi moanɨ aboedɨ mbumundɨ safɨ mbɨnɨmboei-amboane yahuhayamboyu ai ranɨ-moatükunɨ ra ramareandɨ.

Copyright information for `AGG