aAisaia 52:11
b2 Samueɨ 7:14

2 Corinthians 6

Ro God-babɨdɨ ŋgɨnɨndɨ nɨmboefombo ratüpurɨyefɨ rɨhundeimbɨ-anefɨ nda sɨheimbo hüti-hoafehundürɨ, “Sapo se Godɨndɨ-mayo hɨpoambo hohoanɨmo masahümündi-ane, ŋga asu se ranɨ-moatükunɨ ra moanɨ-yeimbündühümboyei,” asefɨ. God ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Ranɨ si hamɨndɨ hondü ro sɨhei hoafɨ hɨmborɨmayahɨ. Asu sɨheimbo ro aboedambofe-ndürɨmboayahɨ ranɨ si tüküfeyoambe mafarɨheheandürɨ,” mehu. Se hoafɨ ra hɨmborɨyei! God ai sɨheimbo fehefembo aboedɨ si-ane tükefeyo. Hapondanana God ai sɨheimbo aboedambo-fendürɨmbo yahumboani.

Roana nindou bɨdɨfɨrɨ ai yɨhoefɨ ratüpurɨ ranahambo moaruwai-ane mbɨseimboyei sefɨ hohumboanefɨ. Asu ro ŋgɨrɨ nindou ranahei hɨmboahü moaruwai ratüpurɨ randɨhundanɨ ai hoeindɨhindühɨ ranana moaruwai hohoanɨmoane mbɨsei. Ŋga roana Godɨndɨ ratüpurɨmbo nindoumboyahu nɨmboefombo wambo, asu muŋguambo si aho ra yɨhoefɨ aboedɨ ratüpurɨ ranɨ-yaŋgɨr-ane muŋguambo nindou ranaheimbo yarɨhu nafuiyahundürɨ arɨhundɨ. Rananefɨ asu roana nɨne tɨŋɨrɨfo yɨhoefɨmbo-so tükefeyoane, asu afɨndɨ hohoanɨmo tükefeyoane, ra moanane sefɨ hohu ŋgɨnɨndɨ anɨmboefɨ. Nindou ai yɨhoefɨmbo harɨyahümunɨ, karabusɨrɨhimunɨ, asu mamɨ afɨndɨ gugurɨhi mburɨhü moaruwaimbo-rɨhimunɨ arɨhündɨ. Asu ro gedühɨ ratüpurɨmayefɨ hefɨ ranɨyefɨ ndofe apo, sesɨ, sesɨ raraokoateyefɨ arɨhundɨ. Asu ro sürühoeimbɨ hohoanɨmoyefühɨ yɨhoefɨ Godɨmbo fɨfɨrɨfe ra ndorɨhu kɨkɨhɨrɨhumɨndefɨ arɨhündɨ. Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨ ranai yɨhoefɨ fiambe nɨmarowohüyo asu ro nindoumbo aboedɨ ndondorɨhundürɨ arɨhundɨ. Asu ro nindou ranaheimbo Godɨndɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimb-anefɨ sefɨ hohu nafuiyefɨ arɨhundɨ. Ro Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo nɨmboefomboanefɨ asu ahandɨ-mayo hoafɨ hondü ra hoafɨyefɨ arɨhundɨ. Ro mbumundɨ hohoanɨmo ra yifiarɨ, nɨmɨnehoarɨ nou sahumɨndefɨ hohumboanefɨ anɨmboefɨ ranɨ-moatükunɨ ra ranɨnambo yifiarɨyo rambohünda.

Nindou bɨdɨfɨrɨ ai yɨhoefɨmbo dɨdɨboado-rɨhimunühɨ aboed-anemo sei, asu bɨdɨfɨrɨ ai yɨhoefɨmbo moaruwai-anemo sei arɨhündɨ. Bɨdɨfɨrɨ ai yɨhoefɨmbo amoŋgonɨ hoafɨyahümunɨ, ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ai nindou bɨdɨfɨramboya, aiana aboedɨ ratüpur-ane ratüpuremo sahümunɨ arɨhündɨ. Bɨdɨfɨrɨ ai yɨhoefɨmboya, aiana wosɨhoaforɨ hoafɨyomo-rundeimb-anemo sahümunɨsɨ, ŋga asu roana hoafɨ hondü ranɨ-yaŋgɨr-ane hoafɨyefɨ arɨhundɨ. Ro Kraisɨndɨ hoafɨ sahumɨndefɨ hefɨ-rɨhundeimbɨ-mayefɨ ra nindou bɨdɨfɨrɨ ai moai fɨfɨrɨhimunɨ, ŋga asu afɨndɨ ai se rananemo sei hehi fɨfɨrarɨhimunɨ. Roana nindou ndeara yɨfɨmbo yaŋgɨrɨyefɨsɨ, ŋga asu awi aboedɨ yaŋgɨrɨ anɨmboefɨ. Yɨhoefɨmbo tɨŋɨrɨfo masemunɨyosɨ, ŋga asu awi ro moai moaruwaimbo-yahundɨ. 10 Ro afɨndɨ hohoanɨmoyefɨ arɨhundɨyosɨ, ŋga asu muŋguambo si ra hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyefɨ arɨhundɨ. Ro nindou moaruwai safɨ anɨmboefɨsɨ, ŋga awi ro muŋguambo nindou ranaheimbo afɨndɨ moatükunɨ aboedɨ sahundürɨ arɨhundɨ. Ro nindou kakɨkoate-ayefɨsɨ, ŋga asu ro napo afɨndeimbɨ nahurai-ayefɨ.

11 Wandafɨ mamɨ Korinɨhündɨ, ro sɨheimbo hoafɨ nda hɨmboahü hoafehundürɨ. Ro sɨheimbo yɨhoefɨ ŋgusüfoambe afɨndɨ hamɨndɨ hohoanɨmo-ayahundürɨ. 12 Roana sɨheimbo hohoanɨmo kɨkɨrɨhumɨndefɨ hɨmboyefühɨ-yefɨpoanɨ, ŋga asu sɨmborɨ seanei yɨhoefɨmbo moai yahurai hohoanɨmoyahümunɨ. 13 Ro haponda sɨheimbo wandɨ nɨmorɨmbo nou hoafehandürɨ: Sɨhei hohoanɨmo ra yɨhoefɨmbo ŋgusüfo pandɨhimunɨ sɨmborɨ ro sɨheimbo rawehundɨ nou.

Sɨhɨrɨ ana Godɨndɨ wor-anefɨ

14 Godɨndɨ hoafɨ anɨhondü-mbofekoate nindou ranɨ-babɨdɨmbo ana se mamɨ ŋgeimboyei, ŋga yowanɨ. Nüŋgundɨne mbumundɨ hohoanɨmo asu hohoanɨmo moaruwai ra mamambemandɨnea? Nüŋgundɨne si-ane asu nɨmb-ane ra mamɨ manɨmbafea? 15 Nüŋgundɨne Krais-ani asu Satan-ani ai hohoanɨmo mamɨ süŋgumandɨnea? Asu nüŋgundɨne nindou ai Kraisɨmbo anɨhondümborirɨ-randeimb-ani asu nindou ai ahambo anɨhondümbofe-koateyu-randeimbɨ ranai hohoanɨmo mamɨ süŋgumandɨnea? 16 Nüŋgundɨhu Godɨndɨ worɨ ra sanendɨ kabomo worɨ ranɨ-dɨbo mamambe-mandɨfepɨra? Ŋga sɨhɨrɨ ana God Yaŋgɨrɨ Nüŋgumbü ahandɨ wor-anefɨ! God ai ahandɨhoarɨ hoafɨyuhü yahuya, “Ro wandɨ worɨ ra wandɨ nindou ranɨ-babɨdɨ worɨmbondɨhɨ mbundɨha ahei mbusümo nɨmandɨmboyahɨ. Rananɨmbo ro ahei Godɨndahanɨ asu ai wandɨ nendɨ-ndeimboyei,” mehu. 17 Ranɨmboane asu Adükarɨ ai hoafɨyuhü yahuya,

“Se aheimbo hɨnɨŋgɨndɨhindürɨ hehi
sepoanɨmbo ŋgei nɨmandei.
Ŋga asu se moaruwai hohoanɨmo ra randɨhimboyei.
Ŋga rananɨmbo asu ro sɨheimbo wandɨhoarɨ ndahamɨndɨharü-mboyahɨ. a 
18 Rananɨmbo asu ro sɨhei apembondahe nɨmboahanɨ,
asu se wandɨ nɨmorehɨ asu nindowenihɨ nɨmorɨmbondahi nɨmboeimboyei,” b 
Adükarɨ Muŋguambo Ŋgɨnɨndɨ Hɨfandandeimbɨ ai ramehu.

Copyright information for `AGG