2 Peter 3

Adükarɨ ai kudümbui.

Ŋgusüfohündɨ wandafɨ, haponda sɨheimbo yimbumboanahɨ pas nda sürü paparɨhandɨ. Pas yimbu ranambe sɨheimbo sapo ranɨ hoafɨmayo ra asükai hohoanɨmo purɨhümündihɨ mbumundɨ hohoanɨmo botɨmbɨrɨhindɨ saheheambo sürü papɨmarɨhandɨ. Hoafɨ ra Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ sürühoemo-ndeimbɨ horombo hoafɨmemo. Asu sɨhefɨ Adükarɨ aboedambo-reamuneimbɨ ai ahandɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ süŋgu hoafɨmayu ranɨmboanahɨ asükaiyei hohoanɨmo pumbɨrɨhümündia sahehea hohoanɨmoayahɨ.

Se ndanɨ boatei fɨfɨrɨndɨhi hehimbo-anɨmbo: Bɨdɨfɨranambo si tüküfeyo-ambe-anɨmbo nindou ai tükündahi hehi ahei moaruwai hohoanɨmo ŋgusüfoambe botɨndeiranɨ ra süŋgundɨhimboyei. Rananɨmbo ai randɨhi tɨrɨfoefe hoafɨndeih-anɨmboya, ‘Sapo kosombo horombo hoafɨmareandɨ, ŋga nahi-a? Horombo amoao mamɨ ai yɨfɨsafɨyei heimbo hapondanambe amboanɨ muŋgu moatükunɨ God nafɨmarandɨ ra moanɨ horombo manɨŋgo nou yare yahurai yaŋgɨrɨ anɨŋgo ho,’ mbɨseimboyei. Ai ndanɨ-moatükunɨ horombo tükümefeyo ranahambo hohoanɨmo-yowohümbo fɨfɨrɨfembo-yeipoanɨ, ŋga wanɨ. Horombo hondü God ai hoafɨyuhü hɨfɨ sünü nafɨra hɨnɨŋgɨmareandɨ. Ai hɨfɨ hoe yɨbobomareanda hɨfɨ ranai hoe mbusümo tükümefeyo. Asu süŋgunambo hoe ranai hohoambu afɨndɨ tüküfihümbo hɨfɨ wamɨndafɨ-mayo ra moaruwaimbo-mareandɨ. Hoafɨ mamɨ ranɨyo sünü asu hɨfɨ haponda tükümefeyo ranamboanɨ hai koarɨhefeyowa sünü hɨfɨ ra tɨkɨrɨmbohünda hoafɨmayoa ranɨmbo hɨmboyowohü anɨŋgo. Sünü hɨfɨ nda sapo nindou dɨdɨyei ai Godɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨmarɨhorɨ ranaheimbo God ai yɨbobofendürɨmbo moaruwaimbo-fembo si tüküfemboayo ranahamboane ai hɨnɨŋgɨmareanda hɨmboyowohü anɨŋgo.

Se sapo mamɨ moatükunɨ ndanɨ-anɨmbo se hohoanɨmo mɨtanɨndü-hümündimboyei. Adükarɨndɨ hohoanɨmonambo ana si mamɨ ra 1,000 hɨmbanɨ nahurai-ane, ŋga asu 1,000 hɨmbanɨ ra mare mamɨ si nahurai-ane. Adükarɨ ranai sapo horombo hoafɨ hoafɨmayu ranɨmbo ratüpurɨmbo ra afureandühɨyupoanɨ. Bɨdɨfɨrɨ nindou afurɨfembo hohoanɨmoayo nou refihɨyupoanɨ. Ŋga aiana nindou mamɨ ai-amboanɨ awarɨhefembo ana, moei yahuhü nindou muŋguamboya se ŋgorü süŋgurɨhi hohoanɨmoyei yahumboani hohoanɨmoayu.

Sünü hɨfɨ nda awandɨhoemboe

10 Adükarɨ ai kosɨmbo si ana sapo hümbuhünɨ nindou hümbuhünɨmbo ahu yahurai-anɨmbo tükündɨfemboe. Ranɨ-sɨmboanɨ sünü ranai nɨmoamondɨ-hoafɨ nahurai paindowohümbo awandɨhoemboe. Rananɨmbo muŋgu akɨdou hamɨndɨ moatükunɨ ranɨnambo God ai sünü hɨfɨ nafɨmarandɨ ranai hai tɨkɨrɨndandanɨ muŋgundɨmboe. Rananɨmbo asu hɨfɨ amboanɨ muŋgu moatükunɨ ranɨfihɨ eŋgoro ranai kameihɨ hai tɨkɨrɨndamboe.

11 Ranɨ-moatükunɨ ranai rande awandɨhoemboe. Ŋga se ranahambo nüŋgumandahu mbɨsei hohoanɨmondei. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo se Godɨndɨ yaŋgɨr-anefɨ mbɨseihü ranɨ yaŋgɨrɨ süŋgundɨhi ndühündɨ. 12 Ranɨ hohoanɨmonambo-anɨmbo se Godɨndɨ si tüküfemboayo ra hɨmbondei. Rananɨmbo asu se si tüküfemboayo ranahambo nɨmai-nɨmaindɨhindühɨ ŋgɨnɨndɨ ratüpurɨndei. Ranɨ si tüküfe sɨmboan-anɨmbo sünü ranai hai tɨkɨrɨndandühɨ muŋgundɨmboe. Asu rananɨmbo muŋguambo sünambe akɨdou hamɨndɨ moatükunɨ ra kameihü hüfü afɨndɨyohümbo hoe nahurai tükündɨfemboe. 13 Ŋga God ai sünü hɨfɨ sɨmborɨ nafɨmbo horombo hoafɨyumboani, ŋga sɨmborɨ hɨfɨ ranɨfih-anɨmbo moanɨ mbumundɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ yagodɨmboe. Ranɨ-moatükunɨ ranahamboanefɨ sɨhɨrɨ tükümbɨfeyowa sefɨ hohu hɨmboayefɨ.

Sɨhɨrɨ hɨbadɨhumbo Adükarɨmbo hɨmbondefɨmboane

14 Wandafɨ mamɨ, ranɨ-moatükunɨ ranahambo se hɨmboyeihanei. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo se Godɨndɨ hɨmboahü sürühoeimbɨ hondü nɨŋgombohünda asu ai-babɨdɨ wudɨ-wudɨmbohünda hüti-hütindei. 15 Sɨhefɨ Adükarɨ ai sɨheimbo aboedambo-fendürɨmbo yahuhaya hɨmboyu-ndürühani asu ai sɨheimbo hɨnɨŋgɨrou-hɨnɨŋgɨrouarandürɨ ranɨmbo randɨhi hohoanɨmondei. God ai sɨhefɨ wandafɨ Porɨmbo fɨfɨrɨfe aboedɨ masagadowa asu ai-amboanɨ hoafɨ ra mare ndahurai sɨheimbo pasambe sürü papɨra koamarɨhendürɨ. 16 Yɨnɨ, ahandɨ-mayo muŋguambo pas ranambe ai ndanɨ moatükunɨ ranahamboyu hoafɨyu marandɨ. Ahandɨ-mayo hoafɨ pas ranambe bɨdɨfɨrɨ ana asu akɨdou tɨŋɨmaramunɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ fɨfɨrɨfe ŋgɨnɨndɨ nɨŋgokoate-ayei hoafɨ ranɨyo asu Baibor-ambeahɨndɨ hoafɨ kameihɨ mamɨkarɨ-marɨhündɨ. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo ai awandɨ-hehimboyei.

17 Wandafɨ mamɨ, se fɨfɨrɨhimboanei nɨne-moatükunɨ sapo süŋguna tüküfemboayo ra. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo se sɨhei fimbo hɨbadɨhümbo. Ŋga asu hoafɨ mbahɨbadɨ-hoemondeimbɨ nindou-yomondɨ hɨhɨndɨ hohoanɨmo ranai sɨheimbo hühündeiranɨ se anɨhondümbofe ŋgɨnɨndɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨhimboyei. 18 Ŋga seana sɨhefɨ Adükarɨ asu aboedambo-reamuneimbɨ Sisas Krais ahandɨ hɨpoambofe hohoanɨmo nda afɨndɨsafɨ ndahümündihɨ, asu se ahambo adükarɨ hamɨndɨ ndondɨhorɨ fɨfɨrɨndɨhorɨ ŋgei. Aiana hapondan-ane asu süŋgunamboane ra ndürümbɨ-mbiyuwamboane. Anɨhond-ane.

Copyright information for `AGG