2 Thessalonians 2

Godɨndɨ hohoanɨmo daboadanambore-randeimbɨ ai weindahɨ tükündɨfimbui

Wandafɨ mamɨ, sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais asükai kudümbui asu sɨhefɨmbo ai-babɨdɨ mamambe-ndeamunɨmbui ranahambo ro sɨheimbo hoafayefɨ. Nindou ai hoafɨndühɨya, ‘Adükarɨndɨ si tüküfemboane asu Adükarɨ ai kusümboani,’ mbüsuanɨ se ŋgɨrɨ afɨndɨ hohoanɨmondeihɨ, ŋgusüfoambe hepünɨndahindɨ. Ranɨ hoafɨ ra nindou ŋgorü ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nahurai hoafɨyumbo-mbeiyo, asu nindou ŋgorü ai ahandɨhoarɨ hohoanɨmoyu haya hoafɨyumbo-mbeiyo, asu nindou ŋgorü ai yahuhaya, ‘Por, Sairas, Timoti ai yaru hoafɨmemo,’ yahumbo-mbeiyo? Se nindoumbo hɨmboana wandɨhündüranɨ sɨheimbo tɨkai hoafɨndeimboyei. Awi Adükarɨndɨ si ra ŋgɨrɨ moanɨ hoaŋgɨnde tükündɨfeyo. Ŋga boatei nindou afɨndɨ Godɨndɨ hoafɨ moaruwaimbo-ndɨhindühɨ getündɨhe-himboyei. Asu moaruwai hohoanɨmoyumbü ahambo God ai moaruwaimbo-ndearümbui ranai weindahɨ tükündɨfiyuanɨ asu süŋgunambo-anɨmbo Krais ai kudümbui. Moaruwai hohoanɨmoyumbü ra ai muŋguambo moatükunɨ ranahambo nindou ai hohoanɨmo-yahündowohü dükarɨhi god sei-arɨhündɨ ranahambo ai hürütündarümbui. Ranɨ-moatükunɨmbo ‘moanane’ mbüsühɨ ahandɨ fimbo yaŋgɨrɨ adükar-ane mbüsümbui. Ai Godɨndɨ worambe nɨmandümbo, ‘Ro God-anahɨ,’ mbüsümbui.

Hoafɨ horombo ro sɨheimbo sowahɨ nɨmboahambeyahɨ hoafɨmayahɨ ra se mɨtanɨrɨhümündi-ai? Ranɨ-moatükunɨ ai moaruwai hohoanɨmoyumbündɨ nafɨ gürareandɨ ra se fɨfɨrɨhindɨ. Ahandɨ nafɨ gündeandanɨ ŋgombo-anɨmbo nɨnɨ-sɨmboanɨyo God ai yirifayu ranɨ-sɨmboan-anɨmbo ai weindahɨ tükündɨfimbui. Awi getürühoeimbɨ hohoanɨmo haponda dɨbo ratüpurɨyo arandɨ. Ŋga nindou ai moaruwai hohoanɨmo-yumbündɨ nafɨ gürareandɨ ana, God ai ahambo nderümünduanɨ asu ai nafɨ gifekoate-nduanɨ ra-sɨmboanɨ muŋgu moatükunɨ ŋgɨrɨ dɨbo yagodo. Asu moaruwai hohoanɨmoyumbü ai weindahɨ tükündɨfimbui. Asu Adükarɨ Sisas ai kuduanɨ ai moaruwai hohoanɨmo-yumbümbo ahandɨ yafuinambo hɨfokoandirühɨ asu ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ ranambo moaruwaimbo-ndirümbui. Satan ai moaruwai hohoanɨmo-yumbümbo ŋgɨnɨndɨ dagadombui asu nindou ranai ŋgɨnɨndɨ tükündɨfi haya ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ asu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ tɨkai ratüpurɨndümbui. 10 Nindou ai awarɨhefemboayei ranaheimbo moaruwai hohoanɨmondühɨmbo tɨkai hoafɨndürümbui. Ŋga nindou ranai awandɨhehimboyei nɨmboe sapo ai anɨhondü hohoanɨmo ranahambo ŋgɨrɨ yifirɨndei asu God ai ŋgɨrɨ aheimbo aboedambondearü. 11 Ranɨmboane asu God ai ahei hohoanɨmo ŋgorü-süŋgundeandanɨ rananɨmbo ai tɨkai hoafɨ ra anɨhondümbo-ndɨhimboyei. 12 Ranɨmboane asu nindou muŋgu ai anɨhondü hoafɨ anɨhondümbofe-koate-yeihɨ hohoanɨmo moaruwai ranahambo yifirayei ranaheimbo God ai ahandɨ yɨbobofe-ambe moaruwaimbo-ndearümbui.

God ai sɨheimbo kamafoareandürɨ wambo aboedambo-ndearümbui

13 Wandafɨ mamɨ, Adükarɨ ai sɨheimbo ŋgusüfo pareandürɨ arandɨ. God ai weaŋgurühɨ hondü sɨheimbo aboedambo-fendürɨmbo kamafoareandürɨ. Ranɨmboanefɨ sɨheimbohündambo Godɨmbo hɨhɨfɨrɨhurɨ arɨhundɨ. Ai sɨheimbo Yifiafɨ Aboedɨ masagadürɨ ranɨmbo-hündamboane asu se Godɨndɨ yaŋgɨr-anei asu se anɨhondü hoafɨ anɨhondümbo-marɨhindɨ. Ranɨ-süŋgumbo-anɨmbo God ai aboedambo-ndearümbui. 14 Ai sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ sɨheimbo hɨmboamupuimbo-randeimbɨ sürühoeimbɨ moatükunɨ ranambefendürɨmbo yahumboani. Ro sɨheimbo hoafɨ aboedɨ nda hoafɨmayefɨ ranɨnambo God ai sɨheimbo mborai mehu. 15 Ranɨmboane asu, wandafɨ mamɨ, se ŋgɨnɨndɨhümündi nɨboadei. Godɨndɨ hoafɨ muŋgu sɨheimbo yafambenambo, pasɨnambo yamundarɨhundürɨ ra se kɨkɨhɨndɨhümündi. 16 Sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais asu Ape God ai sɨhefɨmbo ŋgusüfo parɨneamunühɨ moanɨ ŋgusüfoambe kɨkɨmɨ-mafoarɨneamuna sɨhɨrɨ ahambo anɨhondümbo-rɨhurühɨ hɨfandarɨhurɨ. 17 Ŋga God ai sɨhei ŋgusüfo kɨkɨmɨ-boadeandürühɨ ŋgɨnɨndɨ mbɨsagadür-amboane ranɨmboane asu se hohoanɨmo aboedɨ süŋgundɨhindühɨ hoafɨ aboedɨ hoafɨndeimboyei.

Copyright information for `AGG