2 Timothy 2

Timoti ai Kraisɨndɨ ratüpurɨ wudɨpoaponde ratüpurɨmbiyu-wamboane

Asu wandɨ nɨmorɨ Timoti, muŋguambo si Sisasɨndɨ-mayo aboedɨ hohoanɨmo ranai sɨhambo ŋgɨnɨmbɨ-ramɨndɨnɨn-amboane. Asu yamundɨfe hoafɨ ro nindou afɨndɨ-yei hɨmboahü wataporɨmbo-marɨhandɨ ra se hɨmborɨmayafɨ. Ranɨ hoafɨ ra nindou Godɨndɨ hoafɨ anɨhondümbo kɨkɨhɨ-ründɨmondeimbɨ ahamundɨ warɨhündowapurɨ. Rananɨmbo asu ai asükai nindou bɨdɨfɨrambo yamundɨ-mbɨrundür-amboane.

Se Sisas Krisɨndɨ ami aboedɨ nahuraimbondafo nɨmbafɨ. Rananɨmbo se ro-dɨbo tɨŋɨrɨfo ra ndahoamɨnde-mboane. Se ami-yomondɨ ratüpurɨ fɨfɨrowandɨ, sapo ai amimboyafu ratüpurayomo ra ŋgɨrɨ ŋgorü ratüpurɨ ndowandümo, ŋga wanɨ. Aiana moanɨ ami ratüpurɨ ranɨ yaŋgɨrɨ ratüpurɨ-ndɨmondanɨ ahamundɨ bogorɨ ai ahamundɨ ratüpurɨ ranahambo aboed-ane mbeyahua mbɨsɨmo hou ranɨ yaŋgɨrɨ ratüpurɨ-ndɨmboemo. Asu nindou ai napo semɨndɨmbo pɨpɨ ranambe pɨpayu ana, pɨpɨ ranahandɨ ahɨnɨ ra süŋgundeandɨ. Ai ra süŋgufekoate-ayu ana, ai pɨpɨmayu ranahambo napo semɨndɨmboayu amboanɨ ŋgɨrɨ ndemündu. Nindou nümbürambe maŋgɨrɨ hɨfɨreandühɨ tɨŋɨrɨfoayu ai-boatei bɨdɨfɨrɨ sesɨ ra yimuŋgurɨ-mbɨramündu-wamboane. Hoafɨ nda ro hoafɨmayahɨmbo se hohoanɨmondafɨ, ŋga Adükarɨ ai sɨhafɨ hohoanɨmoambe horɨndea-nɨnɨmbui. Asu rananɨmbo se hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra wudɨpoapondo fɨfɨrɨndo-wamboyafɨ.

Se hohoanɨmondafɨ fɨfɨrɨndowandɨ Sisas Krais yɨfɨhündɨ botɨmefiyu ranana Defit, Israerɨ-yafe adükarɨ bogorɨndɨ sɨrambeahɨnd-ani. Ranɨmboane aboedɨ hoafɨ ro wataporɨmbo-arɨhandɨ ranahambo hoafayahɨ. Ro aboedɨ hoafɨ hoafɨya marɨhandɨ ranɨmboyo nindou ai wambo moaruwai nindou-ani yahomo houmbo mamɨkarambo tɨŋɨrɨfo saundɨrɨ mburümbo karabusɨ-marundɨrɨ. Ŋga Godɨndɨ hoafɨ ranana ŋgɨrɨ karabusɨndɨfeyo. 10 Ranɨmbo-hündamboane ro hohoanɨmo ŋgɨnɨndɨ kürɨheandühɨ muŋguambo tɨŋɨrɨfo ra asahamɨndɨhɨ nindou God ai wand-anei yahundüreimbɨ ranaheimbo fehefe-ndürɨmbohünda. Ranɨmboanahɨ ai-amboanɨ Sisas Krais ai aheimbo aboedambo-ndeandüra ai-dɨbo koadürümbo-koadürümbo hɨmboamupuimbo-randeimbɨ kapeihü mbɨnɨmboeia sahehea hohoanɨmoayahɨ. 11 Sɨhɨrɨ hoafɨ nda anɨhondümbo-ndɨhumboane:

Sɨhɨrɨ ai-dɨbo yɨfayefɨ ana,
asükai sɨhɨrɨ ai-dɨbo yaŋgɨrɨ nɨmboemboyefɨ.
12 Sɨhɨrɨ ai-dɨbo tɨŋɨrɨfo asahumɨndefɨ ana,
asu sɨhɨrɨ ai-babɨdɨmbo bogorɨmbondahu hɨbadɨhumboyefɨ.
Ŋga asu sɨhɨrɨ ahambo daboadɨ hɨhɨrarɨhurɨ ana,
ai sɨhefɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨndɨ-ndeamunümbui.
13 Sɨhɨrɨ ahambo süŋgufimbo hoafɨyefɨ mburɨhumbo
asu süŋgufekoate-ayefɨ anasɨ,
asu aiana ahandɨ hoafɨmayu ra süŋgundeambui.
Aiana ŋgɨrɨ ahandɨ hohoanɨmo ra ŋgorü-süŋgundeandɨ, ŋga wanɨ.

Timoti ai Godɨndɨ ratüpurɨyombo tɨŋɨrɨfombiyu-wamboane

14 Se nɨmorehɨ nindowenihɨ ranaheimbo ranɨ hoafɨ ranahambo hoafɨndafɨndürɨ nda ŋgafɨ. Asu Godɨndɨ hɨmboahü se aheimbo ahɨnɨ hoafɨndafɨndürɨ ai ŋgɨrɨ hɨfɨnɨndɨ moatükunɨ ranahambo hoafɨnambo sɨmborɨ-sɨmborɨndei. Ranɨ-moatükunɨ ranana nindoumbo famandɨheirɨ-poanɨ, ŋga nindou hɨmborayei ranaheimbo moaruwaimbo-ndearümboe.

15 Se Godɨndɨ ratüpurɨyo-randeimbɨ nindoumbofe tüküfembo tɨŋɨrɨfondafɨ, rananɨmbo God ai sɨhafɨ ratüpurɨ ra aboed-ane yahombohünda. Rananɨmbo se Godɨndɨ ratüpurɨyafɨ-randeimbɨ amoanɨŋgɨkoate-ndafühɨ ahandɨ hoafɨ wudɨpoapondo yamundo-wandürɨmboyafɨ. 16 Se Godɨndɨ hohoanɨmo süŋgufekoate hoafɨ ranɨ-fikɨmɨ ŋgamboyafɨ, ŋga yowanɨ. Sapo hoafɨ moaruwai ranai ana nindoumbo Godɨndɨ süŋgufe aŋgunɨ ndemɨndɨndürɨ ŋgomboe. 17 Sapo hoafɨ ranana masɨmei moaruwai hamɨndɨ adükarɨ tükefeyo nahurai-ane, ŋga rananɨmbo nindoumbo moaruwaimbo-ndeamboe. Sapo Himeneus weimbo Firetus rawefɨne marɨnandɨ nou. 18 Nindou rahurai aiana hoafɨ hondü ra hɨnɨŋgɨrɨneambo anafandɨ, sapo ai hoafɨyafandühɨ safanɨya, ‘Sɨhɨrɨ ana yɨfɨhündɨ botɨmayahundane, ranɨmbo wambo asu ŋgɨrɨ süŋguna yɨfɨhündɨ botɨndahundɨ,’ safanɨ arɨnandɨ. Ranane hoafɨ ranai bodɨmondɨ-yafe Godɨmbo anɨhondümbofe hohoanɨmo ra moaruwaimbo-reandürɨ arandɨ.

19 God ai Kraisɨndɨ nendɨ ŋgɨnemɨndɨmbo-hünda Krais kambohoanɨ nahurai mafondirɨ. Kambohoanɨ ranɨfihɨ sürü nda apenɨŋgo: ‘Adükarɨ ai ahandɨ nendambo ndore fɨfɨrea-ndürɨmboani.’ Asu ŋgorü sürü amboanɨ nda ‘Muŋguambo nindou ai seiya, “Ro Adükarɨnd-anefɨ,” asei ranai ana moaruwai hohoanɨmo ranahambo daboadɨ hɨhɨrɨ-mbɨrɨhind-amboane.’

20 Adükarɨ worambe gor asu sirfa ranɨnambo hɨpɨrɨ nafɨrühɨ masɨhehindɨ. Gor sirfa ranɨnambo yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga nɨmɨ asu hɨfɨ ranɨnambo amboanɨ nafɨmarɨhündɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra bɨdɨfɨrɨ ranɨ-poanambo ratüpurɨmboyo asu bɨdɨfɨrɨ mamɨkarambo moatükunɨ ratüpurɨmboyo. 21 Ranɨmboane nindou düdi ai ranɨ mamɨkarambo hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨreandühɨ Godɨndɨ hɨmboahü aboedayu ana, ai ranɨ-poanɨmbo ratüpurɨmbo hɨpɨrɨ nahurai nüŋgumbui. Ai Adükarɨndɨ yaŋgɨrɨ nüŋguhü asu ahambo fandɨheirühɨ aboedɨ ratüpurɨmbo yaŋgɨrɨ nafɨramɨndɨ nɨŋgo marand-ane.

22 Ŋga ranɨmboane se nindou hoarɨfamborɨ-yafe moaruwai hohoanɨmo ranahambo feboawandɨ. Ŋga se mbumundɨ hohoanɨmo, Godɨmbo anɨhondümbofe hohoanɨmo, ŋgusüfo pefe hohoanɨmo, ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo, ranɨ hohoanɨmo-anɨmbo ndowandɨfɨ. Nindou dɨdɨyei Godɨndɨ hɨmboahü sürühehi-ndeimbɨyei asu Adükarɨndɨ ndürɨnambo dɨdɨbafɨyahi arɨhündɨ ai se-babɨdɨmbo ranɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindɨ. 23 Asu se nindou ŋgusüfo hohoanɨmokoate hoafɨ ŋgorü-süŋgu ŋgorü-süŋgu-rɨhündeimbɨ ranahei fikɨmɨ ŋgamboyafɨ, ŋga yowanɨ. Ŋga se fɨfɨrowandɨ hoafɨ yahurai ranana hoafɨnambo sɨmborɨ-sɨmborɨ tüküfe randühane. 24 Asu Adükarɨndɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ana ŋgɨrɨ hoafɨnambo sɨmborɨ-sɨmborɨndu, ŋga wanɨ. Ŋga ai nindou muŋguambo afure hohoanɨmoyuhü ndore yamunde-randeimbɨyu haya hɨmboarɨ-yaŋgɨrɨ hɨfandɨ-randeimbɨmbiyu-wamboane. 25 Adükarɨndɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ai hɨmboarɨ hoafendɨnduhü, nindou mamɨ hohoanɨmo süŋgufekoate-yeimbɨ ranaheimbo yamundeandürɨ. Rananɨmbo God ai ahei ŋgusüfoambe hɨhɨrareandürɨ ana, anɨhondü yamundɨfe hoafɨ ra hɨmborɨ-ndeimboyei. 26 Nindou yahurai ranana Satan ai aheimbo ahandɨ andürambe masemündündürɨ ahandɨ hoafɨ süŋgufembohünda. Ŋga ai hoafɨ hondü ra fɨfɨrarɨhindɨ ana, Satanɨndɨ andürɨ ra hɨnɨŋgɨrɨhi moanambühɨ aboedambo tükündahimboyei.

Copyright information for `AGG