2 Timothy 4

Timoti ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨmbo ŋgɨnɨndɨ mbɨnüŋgu-wamboane

Sisas Krais ai weindahɨ kuduanɨ asu ahandɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra tükündɨfeyoanɨ ai yaŋgɨrɨ nɨboadeimbɨ asu yɨfɨyeimbɨ ra yɨbobondearümbui. Ahandɨ asu Godɨndɨ hɨmboahü ndanahambo sɨhambo ahɨnɨ hoafehanɨnɨ. Se aboedɨ hoafɨ ra bokarɨhefembo ŋgɨnɨndɨ nɨmbafɨ. Nindou ai hɨmborɨndeianɨyo asu wanɨndoanɨyo ra se bokandɨhao ndandɨ. Nindou ai ahei hohoanɨmo moaruwai hoeifembohünda hoafɨndafɨndürɨ. Ai moaruwai hohoanɨmo-ndeianɨ se ŋgɨnɨndɨ hoafɨndafɨndürɨ. Ahei ŋgusüfoambe kɨkɨmo-boadowandürɨ. Hɨnɨŋgɨrou hoafɨndafɨndürühɨ wudɨpoapondo yamundowandürɨ. Hɨmborɨyafɨ, süŋgunambo ana nindou ai hoafɨ hondü ranahambo hɨmborɨkoate-ndeimboyei. Rananɨmbo ai nindou afɨndɨ aheimbo yamundɨfe-ndürɨmbo kokondɨhü-purɨmboyei nɨnɨ hoafɨyo ai hɨmborɨmbo hohoanɨmoyeimbɨ ra yamundɨfe-ndɨrümbohünda. Rananɨmbo hoafɨ hondü ra hɨnɨŋgɨndɨhi hehi moanɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ ra süŋgundɨhimboyei. Ŋga se muŋguambo si wudɨpoapondo hohoanɨmondafɨ se tɨŋɨrɨfo ndowandɨfɨ asu nindoumbo aboedɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-ndandürɨ. Asu Godɨndɨ ratüpurɨ ra se anɨhondümbo hamɨndɨ ratüpurɨndafɨ.

Por yɨfɨmbo akɨm-ani

Wandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo ra Godɨmbo sesɨ saimbo nahurai-ane, ŋga ndeara wandɨ yɨfɨmbo ra akɨm-ane. Ro aboedɨ hamɨndɨ yifiarɨya, yaŋgɨrɨ nɨŋgo semɨndɨmbo ra pɨpɨmayahɨ ranane ro pɨpɨ moendɨfemboyo-wamɨ tüküyaheandühɨ wandɨ Godɨmbo anɨhondümbofe ra kɨkɨharɨ-hamɨndɨhɨ. Hapoana napo pɨpambe horombofe hefe semɨndɨmbo ranai yaŋgorɨ hɨfandarandɨ. Napo ranana ndahurai-ane. Adükarɨ ai wambo mbumundɨ nindou mbüsümbui. Adükarɨ ai mbumundɨ hohoanɨmo süŋgu nindou yɨbobore arandɨ sapo ahandɨ adükarɨ yɨbobofe si ra tükündɨfeyoanɨ napo ra wambo ndendɨrɨmbui. Ai wambo yaŋgɨrɨyopoanɨ asendɨrɨ, ŋga nindou muŋguambo dɨdɨyei ahambo weindahɨ tükündɨfiyuanɨ hoeifimbo hɨmboyeihɨ amarei ranaheimbo amboa.

Timoti ai nɨmehünou Porɨmbo sowana mbüsünu-wamboane

Se wambo sowana nɨmehünou sɨnɨmbo tɨŋɨrɨfondafɨ. 10 Demas ai hɨfɨhündɨ hohoanɨmo süŋgufembo afɨndɨ hohoanɨmoyuhü wambo hɨnɨŋgɨreandɨrɨ haya Tesaronaika ŋgoafɨnambo mahu. Kresens ai Garasia hɨfɨna mahu asu Taitus ai Darmesia hɨfɨnambo mahu. 11 Asu Ruk mamɨ yaŋgɨr-ani ro-dɨbo anüŋgu, ranɨmbo-anɨmbo dügüfɨhü Mak ndowarɨndɨfɨ dügüfɨ. Rananɨmbo ai wandɨ ratüpurɨ ra farɨhendɨrɨ haya ratüpurɨmbiyu-wamboane. 12 Ŋga Titikusɨmbo ana Efesusɨnambo koamarɨhehina mahu.

13 Asu se asühüfɨ ana, wandɨ ŋgɨsɨharɨ hoearɨ warɨ hoandarɨ Troas ŋgoafɨhü Karpusɨndɨ worambe masɨheheandɨ ra ndowandɨfɨ dügüfɨ, asu buk amboanɨ kapeihɨ. Sapo buk nɨnɨhondɨ hoearɨnambo nafɨyoweimbɨ-mayo ra.

14 Areksander napo bras kapanambo nafɨra-randeimbɨ ai wambo afɨndɨ moaruwaimbo-mareandɨrɨ. Ranɨmbo-hünda süŋgunambo Adükarɨ ai sɨmborɨ ahambo moaruwaimbo-mbɨrir-amboane. 15 Ŋga se-amboanɨ nindou ranahambo-anɨmbo hɨbadambo. Ŋga ai-ani yɨhoefɨ hoafɨ hɨfɨnambore arandɨ.

16 Weaŋgurühɨ ro kotambe sɨmborɨ hoafɨmayahɨ ra moai nindou dɨdai-amboanɨ farɨhendɨrɨ, ŋga muŋguambo nindou ai hɨnɨŋgɨ-marɨhindɨrɨ. Ŋga God ai aheimbo amboawiyei mbeyahuamboane. 17 Asu Adükarɨ ai ro-dɨbombo nüŋgumbo ŋgɨnɨndɨ masendɨra ro aboedɨ hoafɨ ra Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo dɨdɨboadondɨhe wataporɨmbo-ndɨhamboyahɨ. Ranɨyo God ai wambo nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ raion yahamonɨndɨ hümarɨhendɨrɨ.
4:17Nda kafoefe hoaf-ane. Raion ai nindou bɨdɨfɨrɨ mbura arandɨ. Kafoefe hoafɨ nɨmɨndɨ ra Porɨmbo tɨŋɨrɨfo tükümefeyowa yɨfɨmbo yaŋgɨrɨmayu, ŋga God ai ahambo mafarɨheira aboedambomefiyu.
18 Mamɨ ranɨ-süŋgumboane Adükarɨ ai wambo nindou moaruwaimbo-fembo hohoanɨmoayei ranambeahɨndɨ aboedambo-ndeandɨrɨmbui. Rananɨmbo ai sünambe ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe aboedambo ndemündündɨrɨ gafumbui. Koadürümbo-koadürümbo ahambo aboed-ani mbɨsefɨmboane.

19 Asu se wandɨ hɨhɨfɨ hoafɨ Prisira weimbo Akwirambo asu Onesiforusɨndɨ worambeahɨndɨ aheimbo hoafɨndafɨ. 20 Erastus ai Korin ŋgoafɨhü awi mbanüŋgu. Trofimus ai aŋgünɨmbomayua Muretus ŋgoafɨhü hɨnɨŋgɨmarɨhinɨ. 21 Asu se wambo sowanambo sɨfombo tɨŋɨrɨfondafɨ ŋgɨsɨharɨ tüküfekoate-yoambe. Yuburus, Pudens, Rinus, Krodia asu muŋguambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai sɨhambo hɨhɨfɨ hoafɨ koararɨhehinɨnɨ.

22 Adükarɨ ai se-dɨbo mbɨnüŋgu-wamboane. Ŋga asu ahandɨ moanɨ hɨpoambofe ai se-dɨbo mbeyaŋgoro-wamboane.

Copyright information for `AGG