Colossians 2

Ai ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-ndɨhindühɨ tɨkai hoafɨ yɨhɨrɨ-mbɨrɨhind-amboane

Ro sɨheimbo yarɨhi fɨfɨrɨmbɨrɨhinda samboanahɨ afɨndɨ hamɨndɨ tɨŋɨrɨfoayahɨ se-anei adükarɨ ŋgoafɨ Raodisiahünd-anei asu Godɨndɨ nendɨ wandɨ ŋgusümboarɨ hoeifekoate-mayei-anei fehefembohünda. Ahei hohoanɨmo ra ŋgɨnɨndɨ tükɨndɨfehümbo ŋgusüfo pefirɨndeihɨ aboedɨ hohoanɨmo sahümündihümbo asu ranɨ hohoanɨmo ranai ahei anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo ŋgɨnɨmbɨ-ramɨndɨndüra samboanahɨ. Asu Godɨndɨ dɨbo hoafɨ horombo meŋgoro ranamboanɨ ai fɨfɨrɨmbɨrɨhinda samboanahɨ. Ŋga Krais-ani ai ahandɨhoarɨ hoafɨ ranahambo nɨmɨndɨhayu. Godɨndɨ muŋguambo fɨfɨrɨfe asu hohoanɨmo ra Krais ahandɨ hohoanɨmoambe tüküfemboane ŋgɨnɨndɨ napo arambe tükefeyo nou. Nindou ŋgorü ai sɨheimbo sɨsɨndɨ hoafɨnambo tɨkai hoafɨnda-hündürɨmboyei saheheamboanahɨ hoafɨ nda sɨheimbo hoafayahɨ. Ro se-babɨdɨmbo nɨmboambo-yahɨpoanɨ, ŋga wandɨ hohoanɨmo ana se-babɨdɨmboane eŋgoro. Rananahɨ ro se Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhorühɨ aboedɨ ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimbo ratüpurayei ranahambo fɨfɨrɨhe hehea hɨhɨfɨ-hɨhɨfayahɨ.

Sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨ nɨboadefüh-anɨmbo yaŋgɨrɨ nɨŋgo hondü ra ndahumɨndefɨ-mboane

Ŋga asu se Sisas Kraisɨmbo yɨhoefɨ Adükar-ani seihü masahorɨmɨndei ranɨmboane asu se ai-babɨdɨ nɨmboei ŋgei. Rananɨmbo se ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo nɨmboei sapo nɨmɨ aharɨ hɨfambe hanɨhü ŋgɨnɨndɨ anɨŋgo-ane asu worɨ kambohoanɨ ŋgɨnɨndɨwamɨ ŋgɨnɨndɨ afondaro nahurai nɨmboei. Ro sɨheimbo aboedɨ hoafɨ yamundarɨhundürɨ ranɨ yaŋgɨrɨ anɨhondümbo-ndɨhindühɨ ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimbo asu se Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhorɨ ndühündɨ. Asu se randɨhindühɨ hɨbadɨhümbo. Ŋga nindou ŋgorü ai sɨheimbo hoafɨ nɨmɨndɨ fɨfɨrɨfekoate hoafɨnambo tɨkai hoafɨndandürümbui. Yahurai nindou-ana ahamundɨ amoao-yomondɨ-mayo asu moaruwai nendɨ hɨfandɨ-rundeimbɨ-yomondɨ-mayo hohoanɨmo masemündu, ŋga ai moai Adükarɨndɨ hohoanɨmo süŋgureandɨ. Ŋga wanɨ.

Muŋguambo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo Godɨndɨ-mayo ranana Kraisɨndɨ fiambe tüküfemboane. 10 Krais ai muŋgu-moatükunɨ ŋgɨnɨndeimbɨ ranahei mbɨro-ani. Se Kraisɨnd-anei, ranɨmboyu God ai sɨheimbo yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo masagadüra sɨhei fiambe tüküfemboane. 11 Se Krais-dɨbo anɨmboadei ranɨmbo-hündamboyo se fi-hoearɨ kefetɨrɨhefe hohoanɨmo hondü süŋguarɨhindɨ. Ranɨ-moatükunɨ ranana fi-hoearɨndɨ-yopoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ranɨ-moatükunɨ ranana Kraisɨndɨ süŋguyo sɨhefɨ yaboateihündɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo ra raguanambo-fembohünda ramarɨhindɨ fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe nou. Ranɨ-moatükunɨ ranana Kraisɨndɨ-mayo fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo hond-ane. 12 Se hundürayei ana, se Krais-babɨdɨ hɨfambe masamboerei nahurai-ane, asu se ai-babɨdɨ botɨmehindɨ. Se Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ Sisasɨmbo botɨmarirɨ ranahambo anɨhondümbo-marɨhinda ranɨmbo God ai sɨheimbo botɨmareandürɨ.

13 Horombo ana se moaruwai hohoanɨmo süŋgumarühɨ hei. Ranɨyei asu se yaboateihündɨ hohoanɨmo ra moai raguanambo-rɨhindɨ, ŋga asu ranai sɨheimbo hɨfokoa-mareandürɨ noumehindɨ. Ŋga asu sɨheimbo God ai ahandɨ hɨpoambona Kraisɨndɨfihɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ranambo botɨreandürɨ pamareandürɨ. Ranɨyu asu ai ranɨ-sɨmboanɨ sɨhei moaruwai hohoanɨmo mamarondürɨ ra raguanambo-mareandürɨ. 14 Ranɨyo muŋguambo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai sɨhefɨmbo papɨ-hoafɨreamunɨ mbura sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ra weindahɨ-mareandɨ. Nɨne hohoanɨmo moaruwai ratüpurɨyefɨ marɨhundɨ ranana papɨ-hoafɨ sürü pefe sɨhefewa eŋgoro, ŋga asu God ai ranɨ-moatükunɨ ra nɨmɨ keimbɨ karɨhe-ndeimbɨfihɨ pare tɨkoramündühɨ muŋgu moendɨmareandɨ. 15 Ranɨyu God ai moaruwai nendɨ, asu ŋgɨnɨndɨ bogorɨmboyafu-ndeimbɨ hɨfɨnambo-mareapurɨ. Nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ God ai muŋguambo nindou-yafe hɨmboahü nafuimayu Krais ai ahamumbo ŋgasündɨ-mareapura asu ai ŋgɨnɨndɨkoate-memo.

Sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨ yɨfɨmayefɨ

16 Ranɨmbo-hündamboane nindou ŋgorü ai ŋgɨrɨ sɨheimbo papɨ-hoafɨndandürɨ sesɨ sesɨ, hoe sɨmɨndɨ, adükarɨ rotumbo si asu sɨmborɨ amoamofihɨ rotumbo asu moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si ahɨnümbɨ ranɨmbo. 17 Horombo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranana nɨnɨ-moatükunɨyo süŋgunambo tüküfemboayo ranahambo sɨsamɨ nahurai-ane, ŋga haponda Krais-ani ai anɨhondü hamɨndɨ hondayu. 18 Se hɨbadɨhümbo nindou mamɨ ai sɨheimbo papɨ-hoafɨndandüranɨ anɨmbo se ŋgɨrɨ Godɨndɨ takɨnɨ ndahümündi. Ai tɨkarehaya ahei ndürɨ hɨfɨnambo-mareandɨ, ŋga asu sünambeahɨndɨ nendɨ ranaheimbo adükar-anei sei hehi ahei ŋgusüfo ranaheimbo parɨhi arɨhündɨ ranɨ hohoanɨmo ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyei arɨhündɨ. Nindou ranai nɨnɨ-moatükunɨ yafogoadɨnambo nahurai hoeirɨhi hehi ranahambo afɨndɨ wataporɨmbo-arɨhündɨ ahei-hoarɨ ndüreimb-anefɨ asei. Ŋga ai nindou-yafe hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgurɨhindühɨ fɨfɨrɨhundeimb-anefɨ asei. 19 Rananei asu nindou ranai Krais mbɨro hondü ranahambo moai ndorɨhi kɨkɨhɨrɨhomɨndei. Kraisɨndɨ nendɨ ai ahandɨ fi-ane asu Krais ai mandüharɨ fisafɨ ranai türe-türe ra haya fi afɨndɨ tükefeyo God ai ramareandambo wambo.

20 Seana Krais-babɨdɨ yɨfɨyei mburɨhü asu ranɨ-sɨmboanɨ hɨfɨ ndanɨhünda hohoanɨmo moaruwai ra ndeara hɨnɨŋgɨ-marɨhind-ane. Ŋga asu nɨmboeyei haponda se nindou hɨfɨ ndanɨhündambo hahabudi arɨhündɨ nahurai tükehinda? Asu nɨmboeyei se muŋguambo hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo ndahurai meŋgoro ranɨ-hoarehɨ anɨmboei ra sapo yare hoafɨyowohüya, ‘Ranɨ-moatükunɨ ra refepoanɨ, ranɨ-moatükunɨ ra sesɨpoanɨ, ranɨ moatüɨkunɨ ra sündɨfepoanɨ,’ yaho arandɨ. 22 Se muŋgu moatükunɨ ra randɨhinda moendɨndɨmboe. Nindou aiyomo ranɨ hohoanɨmo ra moanɨ ahamundɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyomo houmbo sɨhefɨmbo yamundɨmarümunɨ. 23 Anɨhond-ane, ranɨ hohoanɨmo ranɨramunɨ sɨhefɨmbo ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo botɨreamunanɨ asu sɨhɨrɨ sünambeahɨndɨ nendambo dɨdɨbafɨ-yahundühɨ sɨhefɨ hohoanɨmo ranahambo hɨfɨnambo-reamunühɨ asu sɨhefɨ fi ranahambo asübusɨ semunɨ marandɨ. Ranɨmboyo asu sɨhefɨ hɨmboahü ana ranɨ-moatükunɨ ra ai aboedɨ mbumundɨ hamɨndɨ hɨmbomayo. Ŋga asu ranɨ-moatükunɨ ranana moaruwai hohoanɨmo sɨhefɨ ŋgusüfoambe botɨfe ranahambo ŋgɨrɨ hɨfɨnambo-ndeandɨ, ŋga wanɨ.

Copyright information for `AGG