aBuk Song 2:7
b2 Samueɨ 7:14
cƗo 32:43
dBuk Song 104:4
eBuk Song 45:6-7
fBuk Song 102:25-27
gBuk Song 110:1

Hebrews 1

God ai ahandɨ nɨmorɨndɨ süŋgu sɨhefɨmbo hoafɨmayu

Horombo God ai afɨndɨmbo afɨndɨ moatükunɨ süŋgure haya sɨhefɨ amoao mamɨ ranaheimbo ahandɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ yafambe süŋgure haya hoafɨyundürɨ marandɨ. Ŋga asu hapondanɨ bɨdɨfɨranɨ si ndanambe-ane God ai ahandɨ Nɨmorɨndɨ yafambe süŋgure haya hoafɨyumunɨmboani. Nɨmorɨndɨ süŋguyu God ai muŋguambo moatükunɨ sünü hɨfɨ ra nafɨmarandɨ. Ranɨyu asu ai Nɨmorɨmboya, ai muŋguambo moatükunɨ ra ahandɨ yaŋgɨrɨmbeyo-wamboane yahuhaya kafoarirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. Ranani asu Nɨmorɨ ranai God ahandɨ si adükarɨ ranambe hɨmboamupui-randeimb-ani. Ranani asu ai Afɨndandɨ fi wusɨndamündümbo nou anüŋgu. Ranane asu ahandɨ hoafɨndɨ ŋgɨnɨndɨ ranambo muŋgu moatükunɨ ra kɨkɨhamɨndɨ anɨŋgo. Ranane asu sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo foafoefembo ratüpurɨ ra moendɨre haya süŋgunambo hafu Bogorɨ Hondündɨ warɨ hondü waranɨ bogorɨ hondümbofi mamaru.

Nɨmorɨ ai sünambeahɨndɨ nendɨ ŋgasündeamboani

Godɨndɨ Nɨmorɨ ai adükarɨmbofi tüküfiyuane asu sünambeahɨndɨ nendɨ ai ranɨ hoarehɨ tükümefundɨ. Mamɨ yare ra nou-ane Ape God ai ahambo ‘Wandɨ Nɨmorɨ’ yahu dükarirühɨ adükarɨ ndürɨ ra sagadowohü asu sünambeahɨndɨ nendambo ndürɨ akɨdou masagapurɨ.

Ŋga God ai mamɨ-sɨmboanɨ moai sünambeahɨndɨ nendɨ ranahamumbo mamɨmbo amboanɨ hoafɨyuhüya,

“Hapo ro sahea, ‘Seana wandɨ nɨmor-anafɨ,
ŋga haponda ro sɨhafɨ Apembo-yaheamboanahɨ,” ’ asahɨ, a 
yahu. Asu asükai moai sünambeahɨndɨ nendɨ mamɨmbo yahuya,

“Ro ahandɨ afɨndɨndamboyahɨ,
ŋga asu ai-amboanɨ wandɨ nɨmorɨndümbui,” b 
yahu.
Ŋga ndeara ai ahandɨ amoŋgo nɨmorɨ mamɨ hɨfɨna koafoefimbo yahuhaya hohoanɨmoyuhü nɨmarümbo, asu ai mamɨ yare hoafɨyuhü yahuya,

“Muŋguambo sünambeahɨndɨ nendɨ ranɨ amboanɨ moanɨ ahambo yaŋgɨr-anɨmbo hohoanɨmo-ndɨmondowohü, ‘Ai yaŋgɨr-ani adükarayu,’ mbɨsɨmo,” c 
mehu.
Hoafɨ nda ndahuraiyo ai sünambeahɨndɨ nendambo yare hoafɨyuhü yahuya,

“Aiana sünambeahɨndɨ nendambo werɨ nahurai nafɨrapurühɨ,
asu ahandɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ranahamumbo hai imami nahurai nafɨrapurɨ-randeimb-anemo,” d 
mehu.
Ŋga ahandɨ Nɨmorɨ ranahambo God ai yare hoafɨyuhü yahuya,

“O God, sɨhafɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranana koadürümbo-koadürümbo hohane,
Se sɨhafɨ nendɨ ranaheimbo mbumundɨ hohoanɨmo süŋgu anandɨ hɨfandɨrandürɨ arandɨ.
Seana nɨne-moatükunɨ mbumundayo ranahambo yafohorowandühanafɨ,
ŋga asu nɨne-moatükunɨ farɨfarümbayo ranahambo yɨboaruko-rowandühanafɨ.
Ranɨmbo-hündamboyo sɨhafɨ God ranai Adükarɨmbore dɨbonɨyunɨnɨ hɨnɨŋgɨmareanɨna hɨhɨfɨ-hɨhɨfayafɨ,
sapo sɨhafɨ wandafɨ mamɨmbo yahurai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ segopurɨkoate-a,” e 
mehu.
10 Ai asükaiyu Nɨmorɨmbo yare hoafɨyuhü yahuya,

“O Adükarɨ, horombo bɨdɨfɨranɨ hondü se hɨfɨ nafɨra mbura
asu sɨhafɨ warɨnambo nɨmoamo sünü ra nafɨmarandɨ.
11 Ranɨ-moatükunɨ ranai ana awandɨhoemboe,
ŋga seana moanɨ rando yahurai yaŋgɨrɨ nɨmboamboyafɨ.
Ranɨ-moatükunɨ ranai ana muŋguambo sapo hoearɨ rawefeyo nou yahurai wonɨmbɨndɨmboe.
12 Asu se warambeimbɨ hoearɨ momondefeyo nou rando
ranɨ-moatükunɨ ra momondo-wamboyafɨ.
Asu se randowandanɨ
ranɨ-moatükunɨ ranai nindou hoearɨ ŋgorü güdeandanɨ ŋgorü hɨmboayu nou randɨfemboe.
Asu seana ŋgɨrɨ ŋgorüpoanɨ findafɨ,
ŋga moanɨ koadürümbo-koadürümbo yahurai yaŋgɨrɨ nɨmbafɨmboanafɨ,” f 
mehu.
13 Ŋga God ai moai sünambeahɨndɨ nendambo mamɨmbo amboanɨ yare hoafɨyuhüya,

“Wandɨ warɨ hondü waranɨ se nɨmarɨfɨ,
ŋga rananɨmbo asu süŋgunambo sɨhafɨ hürütümbɨ nindou ranaheimbo sɨhafɨ yirümbo hoarehɨ hɨnɨŋgɨndɨheandüranɨ,
asu se yirɨ pühɨndafɨ nɨmandɨfɨ,” g 
yahu.
14 Sünambeahɨndɨ nendɨ ra asu nɨnemoa? Aiana Godɨndɨ dɨborɨhɨndɨ nend-anemo. Aiana Godɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ yaŋgɨr-anemo, asu ai koamarɨhepur-anemo sapo nindou aboedambofe-ndürɨmboayu ranaheimbo farɨhefe-ndürɨmbohünda.

Copyright information for `AGG