aƗo 36:1
bBuk Song 118:6-7

Hebrews 13

Hohoanɨmo ranane God ai yifirayu

Wandafɨ mamɨ, hohoanɨmondeihɨ se sɨmborɨ ŋgusüfo pefiründei ŋgei. Hɨdɨborɨ nindou tükündahindanɨ sɨheimbo-so semündündürɨ worɨnɨfendürɨmbo hohoanɨmondei. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai rarɨhindühɨyei sünambeahɨndɨ nendɨ ai tükümefunda fɨfɨrɨfe-purɨkoate moanɨ sahüpurümündi worɨnɨma-rɨhipurɨ. Nindou karabusɨyahi anɨmboei sapo se-amboanɨ ai-babɨdɨmbo karabusɨyahi anɨmboei nou ranaheimbo hohoanɨmo-ndahündürɨ. Nindou ai tɨŋɨrɨfoyeianɨ asu se-amboanɨ ai-babɨdɨmbo tɨŋɨrɨfoayei nou aheimbo hohoanɨmo-ndahündürɨ. Nɨmorehühɨfe anamɨndühɨfe hohoanɨmo ranana aboed-ane. Ŋga nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai ahafe fi ranahambo sɨmborɨ anɨhondümbo-feründafehü ndorɨne hɨfandɨ-mbɨrɨnand-amboane. Nindou dɨdɨyomo nɨmorehɨ sɨsɨhɨmoyomo asu nɨmorehɨ ai anamɨndɨhoandɨ bɨrabɨrayei ana, ranaheimbo God ai yɨbobo-ndearümbui. Kakɨmbo ŋgusüfo pandɨhi ŋgeimboyei, ŋga se ranahambo hohoaŋɨ-ndühümboyei. Nɨnɨ-moatükunɨyo se masɨhehindɨ ranɨmbo I ndear-ane nda mbɨsei. Sapo God ai yare hoafɨyuhü yahuya,

“Ro sɨheimbo ŋgɨrɨ hɨnɨŋgɨndɨhearü,
asu ro ŋgɨrɨ sɨheimbo daboadɨ hɨhɨrɨndɨhearü,” a 
mehu.
Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo sɨhɨrɨ hɨmbo-koate hoafɨndefɨhüya,

“Adükarɨ ai wambo farɨhendɨrɨ-randeimb-ani ranɨmbo wambo ro ŋgɨrɨ yɨhɨmbondahɨ.
Nindou ai wambo nɨnɨ-moatükunɨ nüŋgumandundɨra?” b 
mbɨsefɨmboane, Bukambe ai hoafayo nou.

Nindou horombo bogorɨmboyafu manɨŋgomo ranahamundɨ hohoanɨmo süŋgundɨ-humboane

Horombo sɨhei bogorɨmbo-yafundeimbɨ nindou Godɨndɨ hoafɨ wataporɨmbo-marundürɨ ranahamumbo hohoanɨmondei. Horombo ai yaru manɨŋgomo ranɨmbo-anɨmbo se hohoanɨmondei. Ai yarumboemo manɨŋgomo mbɨsei hehi ahamundɨ anɨhondümbofe ra yahurai-ane mbɨsei süŋgundɨhindɨ. Sisas Krais aiana ŋgɨrɨ ŋgorü hohoanɨmondu, ŋga mamɨ ranɨ yaŋgɨrɨ horombo maho hapondan-ambe asu süŋgunambo aho ra ai mamɨ ranɨ yaŋgɨrɨ nüŋgumboani. Ranɨmboane asu se awi ranɨ-poanɨmbo wosɨhoaforɨ yamundɨfe hohoanɨmo ranai sɨhei aboedɨ ndofe yamundɨfe ho hohoanɨmo ranambe tüküfeyowanɨ asu se ŋgorü nafɨ süŋgundahimboyei. Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo sɨhefɨ ŋgusüfoambe ŋgɨnemɨndɨ ra aboedɨ safane, ŋga sesɨ wehɨmborɨ horɨ-horɨfe ho hohoanɨmo ranɨnambo sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ ŋgɨnɨndɨ ndahumɨndefɨ. Nindou dɨdɨyei ai ranɨ hohoanɨmo ranahambo süŋguarɨhi hei aheimbo hohoanɨmo ranai moai farɨhendürɨ. 10 Sɨhefe fondɨ hɨnɨŋgɨrɨhu-mboanefɨ. Ŋga Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ Suda-yomondɨ ser worɨ ranambe ratüpurɨyomo-rundeimbɨ aiana sɨhefɨ sesɨ mandɨfe fondɨ-wamɨnɨndɨ nɨnɨ-moatükunɨ amboanɨ ŋgɨrɨ dowadümo. 11 Godɨmbo sɨhai-randeimbɨ adükarɨ bogorɨ ai God nɨmaru-ambe ahambo nɨnɨhondɨ hɨfokoefe sɨhefembo-hünda moaruwai hohoanɨmo süŋgunambo horɨ sowandümo kefoau arundɨ. Ŋga amurɨ fi safɨ ranana ginɨrɨ hundünɨ mandu arundɨ. 12 Ranɨ süŋgumboyu Sisas amboanɨ ahandɨ horɨnambo nindou ranahei moaruwai hohoanɨmo popoai-hefembohünda Serusarem ginɨrɨ hundünɨ yɨfɨmbo tɨŋɨrɨfo adükarɨ masemündu. 13 Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo awi sɨhɨrɨ ahambo-so ginɨrɨ nafɨtambe hundünɨ ŋgefɨ ranɨhü amoanɨŋgambo-marüwurɨ nou ai-babɨdɨ yahurai-ndefɨmboane. 14 Ŋga hɨfɨ ndanɨhü moai sɨhefɨmbo koadürümbo nɨŋgoweimbɨ ŋgoafɨ adükarɨ naŋgo, ŋga wanɨ. Ŋga sɨhɨrɨ koadürümbo nɨŋgoweimbɨ ŋgoafɨ adükarɨ aboedɨ süŋgunambo tüküfembo ranɨmboanefɨ hɨmboayefɨ. 15 Ranɨmbo-anɨmbo sɨhɨrɨ Sisasɨndɨ süŋgu hoafɨndefɨhüya, ‘God ai aboed-ani,’ mbɨsefɨmboane muŋguambo si aho ra ahambo nɨnɨhondɨ sɨhefe rawefeyo nou. Ranane sɨhɨrɨ sɨhefɨ yafambe ra Godɨmbo ndahundowohü ranambo weindahɨ hoafɨndefɨhüya, ‘Ai yɨhoef-ani,’ nda mbɨsefomboane. 16 Aboedɨ hohoanɨmo süŋgufe ratüpurɨyowohü nindou mbonɨmbo-rühümündimbɨ fehefe hohoanɨmo ra se mɨtanɨndü-hümündihɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨhimboyei. Sapo ranɨ-moatükunɨ ra Godɨmbo sɨhefembo moatükunɨ nou-ane asu God ai ranɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyuhani.

God ai sɨhefɨmbo randeamuna aboedɨ nɨmboemboyefɨ

17 Sɨhei bogorɨ nindoumboyafu anɨŋgomo ranai sɨheimbo farɨhefe-ndürɨmbo yahomomboanemo hohoanɨmoemo. Rananemo ai sɨhei hohoanɨmo muŋguambo si aho ra ai harɨhefe nɨmarɨkoate hɨfandu homo arundɨ. Rananɨmbo süŋgunambo ai Godɨmbo nɨnɨ-moatükunɨ ratüpurɨyo ramarundɨ ranɨmbo hoafɨndɨmo-ndomboemo. Se ahamundɨ hoafɨ hɨmborɨndeihɨmbo ahamundɨ hoarehɨndeian-anɨmbo, asu ai moanɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-ndɨmondühɨ aboedɨ randumboemo. Ŋga asu wanayo ana, ai afɨndɨ hohoanɨmonambo ratüpurɨ-ndɨmboemo. Ranana asu ŋgɨrɨ sɨheimbo ranɨ hohoanɨmo ranai fandɨheirɨ. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo se moanɨ ahamundɨ hoafɨ ai hoafemo ra hɨmborɨndeihɨ rasüŋgundɨhindɨ. 18 Se Godɨmbo yɨhoefɨmbohünda dɨdɨbafɨndei ŋgei. Ro fɨfɨrɨhundɨ ro mbumundɨ hohoanɨmo hohoanɨmoayefɨ ra, ŋga moanɨ muŋguambo si aho ra sapo mbumundɨ hohoanɨmomayo ranɨ yaŋgɨrɨ süŋgundɨhu sefɨmboanefɨ. 19 God ai sɨheimbo sowana hapondanambe wambo hɨhɨre koambɨrɨhendɨr-amboane samboanahɨ se Godɨmbo dɨdɨbafɨndei sahehea düduarɨhandürɨ habodɨhɨ. 20 God ai ŋgusüfoambe afurɨfe kifeimbɨ hohoanɨmo nɨmɨndɨhani ranai sɨhefɨ Adükarɨ Sisas ranahambo yɨfɨhündɨ yaŋgɨrɨ botɨmarirɨ. Rananɨmbo asu Sisas ai sipsip hɨfandandeimbɨ nou sɨhefɨmbo hɨfandamuneimbɨ bogorɨmbomefiyu. Ahandɨ horɨnamboane koadürümbo yaŋgorombo hoafɨ femɨndɨ sɨhefe ra ŋgɨnɨramɨndɨ arandɨ. 21 Muŋguambo aboedɨ moatükunɨ sapo se semɨndɨmboayei ra God ai mbɨsagadür-amboane ahandɨ hohoanɨmo süŋgufehümbo ratüpurɨ-mbohünda. Sisas Kraisɨndɨ süŋgu-anɨmbo sɨhefɨ ŋgusüfoambe ratüpurɨmbiyu-wamboane nɨne-moatükunɨ aboedɨyowanɨ ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfefiyu ranahambo. Sisas Kraisɨmbo ahandɨ ndürɨ adükar-ane mbɨsefɨ-mboane koadürümbo-koadürümbo, ŋga anɨhond-ane.

Bɨdɨfɨranambo hoafɨ

22 Wandafɨ mamɨ, awi ro sɨheimbo hoafɨpoa-yahandürɨ habodɨhɨ. Ŋga sɨheimbo ŋgusüfoambe ŋgɨnemɨndɨ-ndürɨmbo-hündambo hoafɨ hoafehandürɨ ndanahambo hɨmboarɨnambo yaŋgɨrɨ hɨbadühɨndühɨ hɨmborɨndei. Sɨheimbo ro pas nda sürü papɨmarɨhandɨ ra awi hoandarɨ hamɨndɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. 23 Sɨhefɨ wandafɨ, Timoti, ai karabus-ambeahɨndɨ hɨnɨŋgɨmarüwura tükümefiyu ranahambo fɨfɨrɨmbɨrɨhorɨ samboanahɨ hoafehandürɨ. Asu ai nɨmai wambo-so tükefiyu ana, ro sɨheimbo hoeifendürɨmbo asükai tükeheandɨ ra ai-dɨbo tükünda-hoamboyehɨ. 24 Sɨhei bogorɨ nindou muŋguambo ranahamumboane asu Godɨndɨ nendɨ muŋguambo yɨhoefɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündürɨ. Itari hɨfɨhündɨ ai sɨheimbo hɨhɨfarɨhündürɨ. 25 Godɨndɨ moanɨ hɨpoambo hohoanɨmo sɨheimbo muŋguambo mbɨfarɨhendür-amboane.

Copyright information for `AGG