aBuk Song 95:7-11
bBuk Song 95:7-8

Hebrews 3

Sisas ai Mosesɨmbo ŋgasündirɨmboani

Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo sürühoeimbɨ wandafɨ mamɨ, sɨheimbo amboanɨ God ai wand-anei mehundür-anei. Awi se sapo Sisasɨmbo dɨboadondɨhi hohoanɨmondei. Ai Godɨndɨ hoafɨ semɨndɨ ho-randeimbɨ asu Godɨmbo sɨhai-randeimbɨ adükarɨ bogor-ani. Sɨhɨrɨ ahambo anɨhondümborɨhu mburɨhu wataporɨmborɨhu arɨhundɨ. God ai ahandɨ ratüpurɨmbo-hünda Sisas ahambo kafoarirɨ hɨnɨŋgɨmarir-ani. Ranani asu Sisas ai Godɨndɨ ratüpurɨ moanɨ ndore ratüpurɨyu-randeimbayu. Sapo Moses ai Godɨndɨ worɨmboyahi manɨboadei nendɨ-babɨdɨmbo moanɨ ndore ratüpurɨyu marandɨ nou-ani. Sisas aiana Mosesɨndɨ ndürɨ ranahambo ŋgasündeandeimb-ani, sapo nindou worɨ worɨmboarandɨ ranai ndürümbɨyuwuhɨ asu worɨmbomarandɨ worɨ ranai moan-ane. Awi sapo muŋguambo worɨ ra nindou mamɨ ai worɨmbondandanɨ anɨmbo fondarɨmboesɨ. Ŋga awi muŋguambo moatükunɨ ranamboanɨ God ai yaŋgɨr-anɨmbo nafɨramboani. Moses ai Godɨndɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nindouyu haya moanɨ ndore Godɨndɨ nendɨ muŋguambo ranaheimbo hɨfandɨmarandürɨ hu. Ramareandɨ rananɨmbo-anɨmbo asu God ai nɨnɨ-moatükunɨmboyu süŋgunambo wataporɨmboayu ranahambo nafuirandürɨ marandɨ. Ŋga Krais ranai-ani Godɨndɨ Nɨmorɨyu haya moanɨ ndore Godɨndɨ worɨ nahurai-mayei ranaheimbo hɨfandarandürɨ. Ŋga ŋgɨnɨndɨ nɨŋgo hohoanɨmo ranahambo kɨkɨhɨsafɨ-rɨhumɨndifühɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyefühɨ Adükarɨ ranahambo hɨmboayefɨ ana, asu sɨhɨrɨ ahandɨ worɨ nahurai-ayefɨ.

Godɨndɨ nendɨ aheimbo harɨhefe nɨmarɨ hohoanɨmoane

Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu sɨhɨrɨ Yifiafɨ Aboedɨ hoafɨ-memunɨmbo türüboadɨ-humboane. Ai yare hoafɨyowohü yahoya,

“Asu haponda se Godɨndɨ yafambehündɨ hoafɨ hɨmborɨndeihɨ ana,
se ŋgɨrɨ hɨmbo-sɨhɨmondɨhehindɨ,
sapo sɨhei amoao mamɨ horombo ai wosɨhoaforɨ hohoanɨmoyeihɨ
wandɨ hoafɨ mbahɨrɨhehi marɨhündɨ nou.
Nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandühɨ nɨmboei-ambe ai hɨmborɨ-koateyeihɨ
wambo moanɨ yarɨhi sɨsɨndɨrɨhi hoeimarɨ-hindɨrɨ.
Ranɨhü ai nɨmboeimbo ro nɨne ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ 40 hɨmbanɨmbo ratüpurɨmayahɨ muŋguambo ra hoeimarɨ-hindɨyosɨ.
Ŋga wambo sɨsɨndɨrɨ-hindɨrühɨ ai nüŋgu-nahurai-yuke masahündɨrɨ.
10 Ranɨyahɨ asu ro nindou wandɨ ratüpurɨ hoeimarɨhindɨ
ranaheimbo ŋgɨnɨndɨ-rɨharühɨ hoafɨya-handürühɨ sahɨya,
‘Aiana muŋguambo si ra ro hohoanɨmoayahɨ süŋgurɨ-hindühɨ-yeipoanɨ,
ŋga ai wandɨ hoafɨyaheimbɨ ra yɨboaruko-rɨhindahanei,’ masahɨ.
11 Ranɨmboyahɨ asu ro ŋgɨnɨndɨ-rɨhandürühɨ dabarɨ-yaheandühɨ sahɨya,
‘Nindou ranai sapo ro aheimbo harɨhefe nɨmarɨmbo hɨfɨ masahandürɨ ranambe ŋgɨrɨ ŋgei,’ masahɨ,” a 
mehu.

12 Wandafɨ mamɨ, se hɨbadɨhümbo. Ŋga sɨhei mbusümo nindou mamɨ ai ahandɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo moaruwai tükündɨfendowohü anɨhondümbofe-koatendeihɨ asu ai sapo God yaŋgɨrɨ koadürümbo nüŋguwembɨ-mayu ranahambo hɨnɨŋgɨndirɨ haya hohoanɨmo ranɨ süŋgundüfimbui. 13 Ŋga sapo God ai si ranahambo hoafɨyuhü, ‘Hapo,’ mehu ra awi nɨŋgomboane. Ŋga rananɨmbo asu haponda ndefeambe se sɨheihoarɨ muŋguambo si aho ranɨfihɨ sɨmborɨ farɨhefiründei ŋgei. Ŋga hɨbadɨhümbo nindou mamɨ seambeahɨndɨ ai ahambo hohoanɨmo moaruwai tükündɨfendowohü tɨkai hoafɨndɨndoanɨ asu ai hoafɨ hɨmborɨkoate-ndühɨmbo mamɨkarɨ hohoanɨmondümbui. 14 Sapo horombo bɨdɨfɨrɨ si hoanɨ Kraisɨmbo ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-marɨhurɨ hefɨ nou yahurai hefɨ-hefɨmbo süŋgunambo bɨdɨfɨranɨ yɨfayefɨ ana, sɨhɨrɨ Kraisɨndɨ ŋgunindɨmbo-ndahumboyefɨ. 15 Ŋga asu se ranɨ hoafɨ hɨmborɨmayei ra mɨtanɨndü-hümündimboyei, sapo ai yare hoafɨyowohü yahoya,

“Haponda se Godɨndɨ yafambehündɨ hoafɨ hɨmborɨndeihɨ ana,
se hɨmbo-sɨhomo-ndɨhehindɨ sapo horombo sɨhei amoao mamɨ ai Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-yeihɨ mbahɨmarɨ-hehindɨ nou,” b 
meho.

16 Nindou dɨdɨyei sapo Godɨndɨ yafambehündɨ hoafɨ hɨmborɨyei hehi asu ranɨ-moatükunɨ ranahambo süŋgufekoate mbahɨmarɨ-hehinda? Nindou muŋgu ranai ana sapo Moses ai Isip hɨfambeahɨndɨ semündündürɨ mahu ranɨ-yei ramehindɨ. 17 Nindou daboe God ai 40 hɨmbanɨmbo ŋgɨnɨndɨmararü hu-a? Ai ramefiyu ana nindou sapo moaruwai hohoanɨmoyei hei asu ai nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandühɨ yɨfɨsafɨmayei ranaheimboyu ŋgɨnɨndɨmarandürɨ. 18 Asu nindou daboe God ai dabarɨfihɨ horombo hoafɨ hoafɨyuhüya,

“Ai ŋgɨrɨ ro aheimbo harɨhefe nɨmarɨmbo hɨfɨ masahandürɨ ranambe ŋgei,”
mehu-a? Sapo nindou ahandɨ hoafɨ yɨboaruko-rɨhindühɨ mbahɨmarɨ-hehindɨ ranaheimboyu yare hoafɨmayundürɨ.
19 Ranɨmbo-anɨmbo awi sɨhɨrɨ hoeindɨhumboane. Sapo ai Godɨndɨ hoafɨ anɨhondümbofe-koatemayei ranɨmbo-hündambo wambo-anɨmbo asu ai ŋgɨrɨ harɨhefe nɨmarɨmbo hɨfɨ God hɨnɨŋgɨmareandɨ ranambe ŋgei.

Copyright information for `AGG