aStat 22:17

Hebrews 6

Godɨmbo anɨhondümbofe ranahambo sɨhɨrɨ kɨkɨhɨ safɨndɨhu-mündefɨmboane

Awi ranɨmbo-anɨmbo sɨhɨrɨ ŋgɨnɨndɨ yamundɨfe hoafɨ ranɨ-sowana sühündahundüh-anɨmbo asu Kristenɨ-yafe raboakorɨ hoafɨ yamundɨfembo eŋgoro ra daboadanambo-ndɨhumboane. Sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ kambohoanɨ ranɨ yaŋgɨrɨ fondɨhu asükaindefɨ fɨndɨhehu fondɨhu ndɨhundɨ. Asükaindefɨ ŋgɨrɨ sɨhɨrɨ ranahambo wataporɨmbondɨhu ŋgefɨ, ŋga ranana sapo nda: Ndorɨhefe-koate ratüpurɨ daboadanambofe, Godɨmbo anɨhondümbofe, ranɨ-poanɨmbo hɨmonɨ hundürü hohoanɨmo, nindou-yeiwamɨ warɨ nandɨfe hohoanɨmo, nindou yɨfɨhündɨ asükaiyo botɨfe hohoanɨmo asu Godɨndɨ nendɨ yɨbobofe hohoanɨmo ranɨ-sɨmboanɨ God yɨbobondeandanɨ asu bɨdɨfɨrɨ ai koadürümbo yaŋgɨrɨ nɨmboeimboyei asu bɨdɨfɨrɨmbo God ai tɨŋɨrɨfo dagadürɨmbui. Ranɨ hoafɨ yamundɨfe yaŋgɨrɨ ŋgɨrɨ hɨhɨrɨndefɨ keboehu ndɨhundɨ, ŋga wanɨ. Ŋga sapo nindou boagɨrɨ-yafe yamundɨfe hoafɨ rananɨmbo hɨmborɨndefühɨ süŋgundɨhu ŋgefɨmboane. God ai sɨhefɨmbo refembo hɨnɨŋgareamunɨ ana, sɨhɨrɨ randɨhumboane. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai Godɨndɨ sürühoeimbɨ hohoanɨmo ranambe nɨmboei, asu sünambeahɨndɨ moanɨ saimbo moatükunɨ ra ai yarɨhi hoeirɨhindɨ asu Yifiafɨ Aboedɨ ra ai-amboanɨ sahümündi manɨmboei. Asu nindou ranai rarɨhindeimbɨ ai ahei anɨhondümbofe ho ra randɨhi hɨnɨŋgɨndɨhi hehi, asu asükaindei nüŋgundɨhi hɨhɨrɨndahi Kraisɨmbo anɨhondümbo-mandɨhora? Sapo ai Godɨndɨ hoafɨ aboedɨ hamɨnd-ayo ranahambo fɨfɨrɨhindɨ ai yarɨhi hoeirɨhimboane-wambo. Asu ai Godɨndɨ aboedɨ si süŋgunambo tüküfemboayo ranahandɨ ŋgɨnɨndɨ ra hoeirɨhimboanei. Asu ai ahei Kraisɨmbo anɨhondümbofe hohoanɨmo ra moanɨ yarɨhi hɨnɨŋgarɨhindɨ ana, ai ŋgɨrɨ asükai hɨhɨrɨndahi anɨhondümbondɨhindɨ, ŋga wanɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra refekoate-ayo ana, ŋgɨrɨ randɨfeyo sapo ai ahei-hoarɨ asükaiyei Godɨndɨ Nɨmorɨ ranahambo nɨmɨ keimbɨ karɨhe-ndeimbɨfihɨ nindou hɨmboahü hɨfokoarɨhorɨ pamarɨhorɨ noumayo-wambo.

Hoe ranai hɨfɨ ranɨ-wamɨ afɨndɨmbo peyoanɨ asu hɨfɨ ranai hoe ra semɨndühɨ nindou nümbürɨ-marɨhündɨ ranahei nümbürɨ ranambe sesɨ aboedɨ tükefeyo ana, God ai ranɨ-moatükunɨ ranahambo aboedɨ dɨdɨboadore huhani. Ŋga asu hɨfɨ ranɨ-wamɨ nümbürɨ ranai wohafɨ napo furɨyowohü wohɨ ai furayo ana, ŋgɨrɨ aboedɨndo. Ranɨmbo-anɨmbo asu ranɨ-moatükunɨ ranahambo God ai moaruwaimbo-ndeanda asu süŋguna hai-nambo tɨkɨrɨndandanɨ awarɨndɨhoemboe.

Ŋga wandafɨ mamɨ, ro hoafɨ afɨndɨ tɨŋümbɨ ndahurai hoafayefɨ ra awi sɨheimboanefɨ hoafayefɨsɨ, ŋga ro sɨheimbo ranɨ-moatükunɨ ranɨmbo-hünda fɨfɨrɨhundürɨ-mboanefɨ. Se ŋgɨrɨ randɨhi nindou amurɨ ramehindɨ nou moaruwaimbo-ndahindɨ, ŋga wanɨ. Ŋga awi sɨheimbo God ai aboedɨ dɨdɨboado-ndearümbui sapo ai sɨheimbo aboedambofe-ndürɨmboayu ranɨmbo-hündambo. 10 God aiana nindou hohoanɨmo mɨtanɨramündɨ-randeimbɨyupoanɨ. Ranɨyu-anɨmbo asu ai nɨne ratüpurɨ se ratüpurayei-ane asu Godɨmbo ŋgusüfo parɨhorühɨ ahandɨ nendɨ ranaheimbo farɨhehi marɨhünd-ane asu hapondanɨ amboanɨ yarɨhi arɨhünd-ane ranahambo ŋgɨrɨ mɨtanɨ-ndamündündürɨ, ŋga wanɨ. 11 Yɨhoefɨ adükarɨ hohoanɨmo sɨheimbo ranana ndahurai-ane. Roana sɨheimboya, awi se muŋguambo moanɨ ranɨ-ratüpurɨ yaŋgɨr-anɨmbo randɨhi ratüpurɨndei ŋgeimbo bɨdɨfɨranɨ hondü rananɨmbo asu se nɨnɨmboyei hɨmboayei ranai anɨhondü tükümbɨfe-ndüramboane. 12 Se ranɨ ratüpurɨ süŋgufe ho yɨboaruko-yɨboaruko ranɨmboanefɨ ro moei-asefɨ. Ŋga se sapo nindou bɨdɨfɨrɨ Godɨmbo anɨhondümbo-rɨhorɨ mburɨhümbo-mayei sapo Ape ai nɨnɨ-moatükunɨyo segodürɨmbo horombo hoafɨmareandɨ ra asahümündi nou randahindɨ sefomboanefɨ hohoanɨmoayefɨ.

Sɨhɨrɨ Godɨndɨ horombo hoafɨ ra anɨhondümbo-ndɨhumboane

13 Horombo God ai Abrahamɨmbo horombo-hoafɨrirühɨ ai anɨhondümbo-randɨheamboyahɨ yahu dabarɨmefiyu. Ahambo moai nɨnɨ-moatükunɨ ŋgasündeambo nahurai yaŋgoro ranambo dabarɨfe-mbohünda, ŋga wanɨ. Ŋga ranɨyu asu ai moanɨ ahandɨ ndürɨ ranɨfihɨ yaŋgɨrɨ dabarɨfihɨ hoafɨmayu. 14 God ai yare hoafɨyuhü yahuya,

“Anɨhondümboanahɨ ro sɨhambo aboedɨ-aboedɨ-ndɨheanɨnɨmboyahɨ asu sɨhafɨ ahuirɨ mamɨ afɨndɨ tükündahimboyei,” a 
mehu.
15 Ranɨyu asu Abraham ai ranɨ-moatükunɨ ranahambo hɨmboyuhü nüŋgu-ane God ai ahamboya, aboedɨ-aboedɨ-ndɨheanɨnɨmboyahɨ yahuhaya horombo-hoafɨmarirɨ. 16 Nindou mamɨ ai dabarɨfembo yahumbo ra sapo nindou ŋgorü düdi ai ahambo ŋgasündirɨ haya ranahandɨ ndürɨnambo dabarɨndɨ-fiyuan-anɨmbo asu ahandɨ hoafɨ ra ŋgɨnemɨndɨmbo nɨnɨ-moatükunɨ sɨmborɨ hoafɨ mbusümo eŋgoro ranahambo wanɨndɨmboe. 17 Nindou sapo dɨdɨyei ai God aheimbo aboedɨ dɨdɨboado-fendürɨmbo ahandɨ nɨmorɨmbo horombo-hoafɨmareandɨ ra ŋgɨrɨ ŋgorü süŋgundɨheandɨ yahuhaya ranɨmbo weindahɨ-reandühɨyu ahandɨ horombo-hoafɨ ranahambo ŋgɨnamündühɨ dabarɨmefiyu. 18 Ahandɨ dabarɨfe-ane asu horombo-hoafɨfe-ane yimbu moatükunɨ ranana ŋgɨrɨ ŋgorü-ŋgoründo. Asu ranɨ-moatükunɨ ranahambo God ai yare hoafɨmayu ra ŋgɨrɨ tɨkandeambo rambüsu, ŋga ranɨmbo-anɨmbo sɨhefɨ ŋgusüfo ndondeamunɨmboe. Ranɨmboane nindou sɨhɨrɨ dɨdɨyefɨ Godɨndɨ fikɨmɨ aboedamboyahu nɨmboefeimbɨ sɨhɨrɨ ana ranɨ-moatükunɨ ra anɨhondü hondü tükündɨfemboe mbɨsefɨ hohu God ai sɨhefɨmbo horombonambore ranɨ-moatükunɨmbo hɨmbombo masɨhemunɨ ranɨfihɨ ŋgɨnɨndɨ kɨkɨhɨndɨ-humɨndefɨ nɨmboefɨ-mboane. 19 Ranɨ-moatükunɨ ranahambo hɨmbombo hohoanɨmo ranana sɨhefɨ nɨŋgo hohoanɨmo ranambeahɨ nɨmoei fürɨfürɨkoate ŋgɨnɨndɨ amaro nahurai-ane. Ranɨ-moatükunɨ ranana aboedambore-randeimbɨyo haya ranɨ-hoarehɨ nɨmboefembo ŋgɨrɨ fürɨfürɨndefɨ. Hohoanɨmo ranambo-anɨmbo God nɨmaru-ambe ŋgemboyefɨ sapo Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨ ai yipurɨ hoearɨ ranɨ hundünɨ kefuai ser worɨ safambe hamɨndɨ ragu hüfu-arandɨ nou. 20 Sɨhefombohünda Sisas ai Godɨmbo saimbohünda bogorɨ adükarɨmbofi haya God nɨmaruambe ai-boatei kefuai mahüfu. Sapo Merkisedek ai sai-randeimbɨ bogorɨmbo-mefiyu ranɨfihɨ türehaya ai koadürümbo-koadürümbo anüŋgu.

Copyright information for `AGG