bKisim Bek 24:20

Hebrews 9

Hɨfɨ ndanɨhündambo Godɨmbo hɨfokoefe saimbo hohoanɨmo

Weaŋgurühɨdɨdɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefeimbɨ-mayo ranai ana ranɨ-poanɨmbo Godɨmbo dɨdɨbafɨfe hohoanɨmo asu nindou nafɨyoweimbɨ-hündɨ sürühoeimbɨ fondɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨfe-rambo ranɨ amboanɨ meŋgoro-ane. Weaŋgurühɨ sapo sürühoeimbɨ fondɨ ser worɨ ra yimbumbofe papɨyoweimbɨyo mafondaro. Weindanɨ papɨ ranambe ana ram nindɨfembo fondɨ nɨŋgo asu yibadɨ bret ranɨ-wamɨ Godɨmbo sɨhefeimbɨ-hündɨ nɨŋgo marandɨ. Ai hoearɨ yipurɨmborɨhi kümarɨhindɨ asu hoearɨ ranɨ daboadanɨ fondɨ mamɨ manɨŋgo ranahambo moanɨ sürühoeimbɨ fond-ane yahomo marundɨ. Worɨ ranɨ safambe, ranɨ-poanɨmbo fɨsɨŋɨrɨyo-randeimbɨ Godɨmbo mandɨfe fondɨ gorɨnambo nafɨrundeimbɨyo asu hoafɨ femɨndɨ sɨhefe-rambo bokis ranɨ-kameihɨ manɨmbafe. Bokis ranahambo gorɨnambo gabudɨfoefimbɨyo haya asu ranambe gor hɨpɨrɨ yaŋgoro-ane asu ranambe mana
9:4Mana ra sesɨ God ai Israerɨhündambo nɨmɨ wofɨ furɨkoate-reandühɨ masagadürɨ ranane.
foaru nindundeimbɨyo manɨŋgo. Aronɨndɨ nɨmɨ-nɨmɨ horombo andüfurɨyoweimbɨ-mayo asu horombo nɨmoei yimbufihɨ God ai hoafɨ femɨndɨ sɨhefe sürü papɨmarandɨ ranai bokis ranambe amboanɨ meŋgoro.
Bokis ranɨ-wamɨ mbanendeimbɨ sünambeahɨndɨ nendɨ sɨsamɨ yimbu mapaiarɨfanɨ Godɨndɨ hɨmboamupui-randeimbɨ ra ahafandɨ mbusümo meŋgoro. Ranɨ-wamɨ God ai moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawiyei yahu arandɨ ranɨwamɨ mbanendɨ ŋgurɨne hena nɨmarɨfanɨ marɨnandɨ. Ŋga hapondanɨ ana ŋgɨrɨ ranɨ-moatükunɨ ranahambo muŋguna gedühɨ hamɨndɨ wataporɨ-mbondɨhu ŋgefɨ.

Muŋguambo moatükunɨ ra nafɨrundümo kurarundɨ ana, Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ ranai muŋguambo si aho ra ai ahamundɨ ratüpurɨmbo hohoanɨmo-yomondühɨ sapo weindanɨ papɨmayo ranambe kefoau tüküyafu marundɨ. Ŋga worɨ safambe papɨ hondü ranambe ana Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨ ranai yaŋgɨrɨyu kefuai tüküfi marandɨ mamɨmbo yaŋgɨrɨ muŋguambo hɨmbanɨ maho ra. Refihɨ ai moai moanɨ warɨ yaŋgɨrɨ hüfu randɨ, ŋga nɨnɨhondɨ horɨ Godɨmbo sɨhefembo sapo ai moaruwai hohoanɨmoyu marandambo asu nindou ai moanɨ hohoanɨmokoate moaruwai hohoanɨmoyei marɨhündɨ ranaheimbohünda kameihɨ semündü hayamboyu hüfu marandɨ. Muŋguambo ranɨ ratüpurɨ ranɨmbo Yifiafɨ Aboedɨ ranai yare nafuiramunühɨ yahoya, weaŋgurühɨ Godɨmbo sai-rambo ser worɨ ranai fondarowanɨ ana, Sürühoeimbɨ Hondü Fondɨ sünambe worɨ safambe hombo nafɨ ra weindahɨfe-koatemayo. Nɨmɨndɨhɨndɨ ra ranane nda. Muŋguambo ranɨ ratüpurɨ ser worɨ ranana sɨsamɨ nahurai hapondanambe ranahamboane nafuiayomunɨ. Nɨnɨhondɨ horɨ Godɨmbohünda raraofe asɨhefeyo ana, ŋgɨrɨ nindou dɨdɨyei Godɨmbo hohoanɨmombo sei-arɨhündɨ ranahei ŋgusüfo ranai ndondɨhoayondürɨ. 10 Ŋga saimbo moatükunɨ ra sesɨmbo moatükunɨ, sɨmɨndɨmbo moatükunɨ, mamɨkarambo fi popoaifoefembo moatükunɨ ranana moanɨ fi-hoearɨ moanambuhü ranahandɨ ratüpurɨ hohoanɨmo yaŋgɨr-ane. Ŋga asu ranɨ-moatükunɨ ra süŋgundɨhi ŋgeianɨ Godɨndɨ sɨmborɨ hohoanɨmo tükündɨfemboe yahumboani

11 Krais hapondanambe tüküfimboani, ŋga aiana muŋguambo aboedɨ moatükunɨ haponda tükümefeyo ndanahambohünda Godɨmbo sai-rambo bogorɨ adükarɨmbofi tüküfimboani. Godɨmbo saimbo ser worɨ hondü sapo horombodɨdɨ-mayo ranahambo ŋgasündeandeimbɨ-mayo. Ranɨ ser worɨ ranana nindou ai worɨmbo-rumbo-yomopoanɨ. Asu ranɨ-moatükunɨ ranai hɨfɨnɨ nafɨyombo-yopoanɨ, ŋga wanɨ. 12 Krais ai moai meme horɨ asu burmakau horɨ ra semündü haya Godɨmbo saimbohündambo kefuai hüfu, ŋga wanɨ. Ŋga asu aiana ahandɨ horɨ ranɨ-randɨ semündü hayambo Godɨmbohünda sehefembo God nɨmaruambe Safambe Hondü mamɨmbo yaŋgɨrɨyu kefuai mahüfu sɨhefɨmbo koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo aboedambofe-munɨmbohünda. 13 Ŋga nindou bɨdɨfɨrɨ ai Godɨndɨ hɨmboahü moaruwai fiayei ana, asu Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ ranai meme horɨ, burmakau anamɨndɨ horɨ, asu burmakau yikɨmɨndɨ weindambo mandɨfimbɨ-hündɨ hasüfɨ ranɨ amboanɨ ahei-wamɨ bubumafoarunda, asu ranɨ-moatükunɨ ranambo nindou ahei moaruwai fi ra Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨ tükümehindɨ. 14 Ŋga Kraisɨndɨ horɨ ana ranɨ-moatükunɨ hohoanɨmo ranahambo ŋgasündeandeimb-ane. Sapo Kraisɨndɨ fiambe ana moai moaruwai hohoanɨmo ra akɨdou-amboanɨ nɨmaro, ŋga wanɨ. Asu sapo Yifiafɨ koadürümbo-koadürümbo nɨmaro-wembü ranahandɨ ŋgɨnɨndɨ-namboyo Krais ahandɨ fi nɨŋgombo hohoanɨmo ra Godɨmbohünda nɨnɨhondɨ hɨfokoefe asɨhefeyo nou yare hɨfokoare masɨhendo. Ranɨmboane ahandɨ horɨ ranai ŋgɨrɨ sɨhefɨ fi moanambühɨ ranɨ yaŋgɨrɨ popoaindɨhendɨ, ŋga wanɨ. Ŋga aiana sapo sɨhefɨ hohoanɨmo moaruwai ŋgusüfoambe popoai-marɨhemuna asu sɨhɨrɨ horombodɨdɨ fehefekoate ahɨnümbɨ hohoanɨmo moai süŋgurɨhundɨ. Ranɨmbo-anɨmbo asu sɨhɨrɨ God yaŋgɨrɨ nüŋguweimbɨ ahandɨ ratüpurɨ aboedɨ ranɨ yaŋgɨrɨ ratüpurɨ-ndemboyefɨ.

Kraisɨndɨ horɨ ranai sɨmborɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefe ranahambo ŋgɨnɨmaramɨndo

15 Ranɨmbo-hündambo Krais mamɨ ranaiyu sɨmborɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefembo moatükunɨ ra dɨdɨboadore semündü tüküfi weindahɨ-mareandɨ. Rananɨmbo asu nindou daboe dɨbonɨyu-ndüreimbɨ koadürümbo-koadürümbo yaŋgoroweimbɨ aboedɨ moatükunɨ ahei ape ai nɨmorɨmbo segodürɨmbo horombo hoafɨmareandürɨ ra ndahümündimboyei. Ndanɨ-moatükunɨ ra yare yahurai tükümbɨfeyo-wamboane. Sapo Sisas ai yɨfɨyuhü nindou moaruwai mamɨkarɨ hohoanɨmomayei ranambeahɨndɨ aboedambo-mareandürɨ ai weaŋgurühɨdɨdɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefe ra yaŋgoro-ambe ramarɨhindɨmbo-hünda.

16 Nindou düdi ai süŋgunambo yɨfɨndamboyahɨ yahuhaya, asu ahandɨ napo ra nindou ŋgorü ai mbɨsemündu-wamboane yahuhaya, pepafihɨ sürü pare asɨhendɨ ranana sapo nɨnɨ-moatükunɨmboyo hoafɨ femɨndɨ asɨhefeyo nahurai-ane. Nindou ranahandɨ nɨmorɨ ai hoafɨ femɨndɨ sɨhefe hoafɨ ra süŋgure huhü afɨndandɨ-mayo napo ra asemündu ana, nindou bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨndeihɨya, nindou ranai yɨfɨmayu mbɨsei. 17 Nindou ranai ranɨ-moatükunɨ sɨhendeimbɨ-hündɨ süŋgunambo ai yɨfayu rananɨmbo ranɨ-moatükunɨ ranai mamɨ anɨhondümbo tükündɨfemboe. Ŋga asu nindou ranai yare hoafɨ fɨramündɨ sɨhai mbura awi yɨfɨkoate yaŋgɨrɨ anüŋgu ana, ahandɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefe moatükunɨ ranai moanɨ yare yaŋgoromboane. 18 Ranɨmbo-hündamboyo weaŋgurühɨdɨdɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefe ranai amboanɨ horɨnambo yaŋgɨr-ane ranɨ hoafɨ ranahambo ŋgɨnemɨndɨmbo-hünda yaru marundɨ. 19 Weaŋgurühɨ Moses ai muŋguambo nindou ranaheimbo God ai nindoumbo ranɨ-moatükunɨ yaŋgɨr-anɨmbo süŋgundɨhündɨ yahuhaya ahɨnümbɨ hohoanɨmo hoafɨ sürü papɨre masɨhendɨ ranahambo wataporɨmbo-marandɨ. Ranɨyu asu ai burmakau anamɨndɨndambo horɨ memendambo horɨ ra semündü hɨmonɨ foŋgoefi mbura hisip nɨmɨ düdü dɨdareimbɨyo asu hamburɨ sipsipɨndɨ nɨnendɨ bɨdɨfɨrɨyo ranɨ-moatükunɨ ranambo ahɨnümbɨ Bukɨ-mayo ranɨwamɨ füsɨhai-füsɨhaimarandɨ nindou muŋguambo ranahei wamɨ kameihɨ. 20 Ranɨyu ai hoafɨyuhü yahuya,

“Horɨ ndanamboanɨmbo sapo God ai hoafɨ fɨramündɨ sɨhendühɨ ranɨ-moatükunɨ ra randɨhi süŋgundɨhündɨ yahuhaya hoafɨmendürɨ ranahambo ŋgɨnɨndamɨndɨmboe,” b 
mehu.
21 Mamɨ yare ramareandɨ yahuraiyu Moses ranai horɨ ra semündü haya, hoafɨ femɨndɨ sɨhefe ser worɨ asu muŋgu moatükunɨ ranambe yaŋgorowanɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨfe-rambo moatükunɨ-mayo ranɨwamɨ kameihɨ füsɨhai-füsɨhaimarandɨ. 22 Anɨhond-ane, sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai hoafɨyowohü yahoya, “Muŋguambo moatükunɨ ranana horɨnambo yaŋgɨrɨ-anɨmbo popoaindɨhendanɨ asu asükai aboedɨndɨmboe,” meho. Asu horɨ peyohü popoaihefe-koate ana, God ai ŋgɨrɨ amboawi mbüsu nindou-yei hohoanɨmo moaruwai ranahambo.

Kraisɨndɨ yɨfɨ ana moaruwai hohoanɨmo awarɨhoendühane

23 Hɨfɨnɨ rotu ser worɨndɨ moatükunɨ ra sɨsamɨ nahurai-ane, ŋga anɨhondü hamɨndɨ moatükunɨ sünambe eŋgoro. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo muŋguambo hɨfɨnɨndɨ moatükunɨ ra horɨnambo popoaihefe ranambo aboedɨ tüküfemboane. Ŋga sünambeahɨndɨ hondü moatükunɨ eŋgoro ranai ŋgasündeandeimbɨ horɨ ranɨnambo yaŋgɨrɨ aboedɨ tükümbɨfeyo-wamboane. 24 Sünambe anɨhondü hamɨndɨ eŋgoro ranahandɨ sɨsamɨ nindou ai sürühoeimbɨ fondɨ nafɨru hɨnɨŋgɨmarundɨ ranambe ana moai Krais ai kefuai hu, ŋga wanɨ. Ŋga sapo sünambe fondɨ hondü-mayo ranambeahɨyu ai Godɨndɨ hɨmboahü sɨhefɨmbo-hündambo kameihɨ tüküfimbo ranambeahɨyu ai kefuai hüfu anüŋgu. 25 Suda-yomondɨ Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨ ranai ana ser worɨ moanɨ safambe hondü ranambeahɨyu ranɨ-poanɨ horɨ semündü haya moanɨ mamɨmbo yaŋgɨrɨ hɨmbanɨ mamɨ-mamɨ randühɨ kefuai hüfu marandɨ. Ŋga Krais-ana ai moai ahandɨ fi ra Godɨmbo saimbo afɨndɨmbo kefuai hüfu randɨ, ŋga wanɨ. 26 Ranɨ-moatükunɨ ra rambarea-mbonana, Krais ranai tɨŋɨrɨfo afɨndɨmbo semündü ra hu-humbo God ai hɨfɨ, sünü asu muŋgu moatükunɨ ra nafɨrand-ambe amboanɨ tüküfi, ŋga wanɨ. Ŋga asu moanɨ ai mamɨmbo yaŋgɨrɨ hamɨndɨ muŋguambo si aho ranahambo kameihɨ tüküfemboane ndeara bɨdɨfɨranambo si ranai tüküfembo yaŋgɨrɨyo-ambe. Moaruwai hohoanɨmondɨ ŋgɨnɨndɨ eŋgoro ra Krais ai ahandɨhoarɨ Godɨmbo sɨhefɨmbohünda yɨfɨyowohü awarɨhefembo-hündamboyu tükümefiyu. 27 Muŋguambo nindou moanɨ mamɨmbo-anɨmbo awi yɨfɨyo mburümbo asu süŋgunambo God ai yɨbobondeambui. 28 Mamɨ yare yahuraiyo Krais amboanɨ ahandɨ fi ra Godɨmbo sɨhefembohünda moanɨ mamɨmbo yaŋgɨrɨ nindou afɨndɨ ranahei moaruwai hohoanɨmo ra raguanambo-fembohünda yɨfɨmayu. Asükaiyu ai tükefiyu ra moaruwai hohoanɨmo ranahambo gogorɨhefembo yɨfɨmboyupoanɨ, ŋga nindou dɨdɨyei ahambo tükümbɨfiyu sei hehi hɨmboayei hei ranaheimbo aboedambo-fendürɨmbo-anɨmbo tükündüfimbui.

Copyright information for `AGG