James 2

Sɨhɨrɨ muŋguambo nindou ranaheimbo mamɨ sɨmogodɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ hohoanɨmomboane

Wandafɨ mamɨ, se sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais sapo hɨmboamupuimbo-randeimbɨ-mayu ranahambo anɨhondümbofe ra kɨkɨhɨ-ndühümündihɨ ana, se ŋgorü nindoumbo ŋgorü süŋgundɨhi hohoanɨmondeihɨ asu ŋgorü nindoumbo ŋgorü süŋgundɨhi hohoanɨmo-ndeimboyei. Se Godɨmbo hohoanɨmombo fandɨhindanɨ nindou mamɨ gor mɨsɨŋɨ warambe kɨkɨfoare mbura aboedɨ hoearümbɨ sɨheimbo sowanambo ŋguanɨ asu nindou napo-koateyuweimbɨ hoearɨ hɨrɨ hɨrɨyoweimbɨ güdeandeimbɨ ai kameihɨ ŋguanɨ, se ahafanɨmbo mamɨ sɨmogodɨ hohoanɨmo-ndahüpɨrɨ. Se nindou hoearɨ aboedümbɨ-mayu ranahambo hoafɨnda-hündowohü anɨmboya, ‘Karɨhasɨ, se nɨmarɨ fondɨ aboedɨ ranɨ-wamɨ nɨmarɨfɨ,’ mbɨseimboyei, ŋga nindou napo-koateyuweimbɨ ranahambo hoafɨnda-hündowohü anɨmboya, ‘Awi se rühɨ nɨmbafɨ,’ mbɨsei asu ‘Se ro nɨmarɨhɨ-kɨmɨ worɨfondühɨ nɨmarɨfɨ,’ mbɨseianɨ, ranɨ hohoanɨmo ana moaruwai-ane. Se ranɨ hohoanɨmo yarɨhi hohoanɨmoayei ana, asu se nindou ŋgorümbo yɨbobore-randeimbɨmboyahi hehi moanɨ sɨhei moaruwai hohoanɨmo mamarondürɨ-mayo rananɨmbo yaŋgɨr-anei nindou ranaheimbo ranɨ yɨbobofeyei arɨhündɨ.

Wandafɨ mamɨ, awi se nda hɨmborɨndei! Nindou dɨdɨyei ai nindou-yei hɨmboahü napo-koateyeimbɨ ranaheimbo ana God ai aheimbo ahei anɨhondümbofe hohoanɨmo nafamündümboani. Ranɨmboane nindou napombayei nahurai-anei yahuhaya dɨbonɨmayundürɨ. Ŋga nindou Godɨmbo ŋgusüfo pararɨhorɨ ana, ranai God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe nɨboadeimboyei ai horombo hoafɨmareandɨ süŋgu. Ŋga se nindou napo-koateyeimbɨ ranaheimbo amoanɨŋgambo-rɨhindürɨ arɨhündɨ. Nindou napo afɨndeimbɨ ranai sɨheimbo tɨŋɨrɨfo afɨndɨ sahündürühɨ asu ai sɨheimbo papɨ-hoafɨ sowana kiahi hürɨhümündi-hündürɨ hei arɨhündɨ ra awi se fɨfɨrɨhindai? Sisas Kraisɨndɨ ndürɨ aboedɨ safɨnambo sɨheimbo dükarɨhindühɨ Kristen-anei masei, ŋga napo afɨndeimbɨ ai ndürɨ ranahambo sɨsɨndɨ hoafɨrɨhi arɨhündɨ.

God ai sɨhefɨ adükarɨ bogor-ani asu ranahandɨ-mayo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra se ranɨ-süŋguarɨhindɨ ana, ra aboed-ane. Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra Baiborambe yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Sɨhafɨ wandafɨmbo ŋgusüfo pandowandɨ sɨhafɨ fimbo ŋgusüfo parowandɨ nou,’ meho. Ŋga se nindou bodɨmondambo dɨdɨboado-ndɨhindühɨ asu bodɨmondambo koararɨhündürɨ ana, asu se moaruwai hohoanɨmo-yeihanei. Rananɨmbo sɨheimbo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ai hoafɨ mbahɨrɨhehindeimb-anei mbɨsɨ-haya papɨ-hoafɨndandürɨmboe. 10 Nindou düdi ai Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo muŋguambo süŋgure arandɨ, ŋga mamɨ yaŋgɨrɨ mbahɨrarɨhendɨ ranana ai hüti-ani. Ai nindou muŋguambo ahɨnümbɨ hohoanɨmo mbahɨrarɨhendɨ nahurai-ani. 11 Ŋga God Baiborambe hoafɨyuhü yahuya, ‘Se nɨmorehɨ nindowenihümbɨ himɨndɨpoanɨ,’ mehu. Asükaiyu hoafɨyuhü yahuya, ‘Se nindou hɨfokoefepoanɨ,’ mehu. Se nɨmorehɨ nindowenihümbɨ himɨndɨkoate-yafühɨ asu nindoumbo hɨfokoararowandɨ ana, rananɨmbo se ahɨnümbɨ mbahɨrɨhoefeimbɨ tükündafoamboyafɨ. 12 Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo nindou ranaheimbo aboedambo koarɨhendürɨ arandɨ asu ai aboedɨ hei arɨhündɨ. God ai ahandɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo rananɨmbo nindou ranaheimbo yɨbobo-ndearümbui. Ranɨ-mayowamboane se ranɨ-moatükunɨ randɨhi asu hoafɨndei ndühündɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ sɨmogodühɨ. 13 God ai nindoumbo yɨbobondeandühɨ ŋgɨrɨ sapo nindou amboawiyei yaho hohoanɨmokoate-mayu ranahambo sɨmborɨ amboawi mbüsündo, ŋga wanɨ. Ŋga nindou düdi ai amboawi hoafümbɨ-mayu rananɨmbo ahandɨ amboawi yaho hohoanɨmo ranai Godɨndɨ yɨbobofe ranambeahɨndɨ awi aboedambo-ndɨfimbui.

Anɨhondümbofe hohoanɨmo ra aboedɨ hohoanɨmo ratüpurɨfihɨ pefekoate-ayo ana, ŋgɨrɨ aboedɨndo

14 Wandafɨ mamɨ, nindou mamɨ ai hoafɨnduhüya ‘Roana Godɨmbo anɨhondümbo-rɨheandeimb-anahɨ’ ehu, ŋga moai dɨdɨboadore hohoanɨmoyu randɨ. Nindou ra moan-ane anɨhondümbo-areandɨ, ŋga ahandɨ ranɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranai aboedambo-manderɨyo? Ŋga wanɨ. 15 Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ wandafɨ ŋgorü hoearɨ-koateyoweimbɨ asu sesɨ-koateyoweimbɨ nɨŋgoanɨ se yaro hoafɨyafɨ-ndowohüya, ‘Karɨhasɨ, se aboedɨ nɨmbafɨ. Se hoearɨ güdowanda sɨhafɨ fi hüfɨndowanɨ asu sesɨ dowadɨfɨ,’ asafɨndo ana, ahambo ranɨ-moatükunɨ ra segodokoate-yafühɨ yaro hoafayafɨndo ra ahambo nüŋgunde mafandɨhera? 17 Anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨ amboanɨ mare yahurai-ane. Anɨhondümbofe hohoanɨmo ranai aboedɨ ratüpurɨ-koate ranamboa moan-ane.

18 Ŋga asu nindou ŋgorü ai yare hoafɨyuhüya, ‘Nindou ŋgorü ai anɨhondümbore-randeimb-ani, asu nindou ŋgorü ai aboedɨ ratüpurɨyu-randeimb-ani,’ ehu. Ŋga asu ro randɨhe hoafɨndahüh-anɨmboya, ‘Se anɨhondümbo-roandeimb-anafɨ, ŋga aboedɨ ratüpurɨ ratüpurɨ-koateayafɨ ana, nüŋgundo wambo sɨhafɨ anɨhondümbofe ra nafuimandafa? Ŋga ro Godɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨ-ndamboyahɨ, ŋga ranambo ro sɨhambo wandɨ anɨhondümbofe nafuinda-hanɨnɨmboyahɨ,’ asahɨ. 19 Se moanɨ mamɨ God ranɨ yaŋgɨrɨ anüŋgu ranahambo anɨhondümbo-rɨhorɨmboanei. I, ranɨ-moatükunɨ ra aboed-anesɨ, ŋga moaruwai nendɨ amboanɨ ahambo yarɨhorɨ anɨhondümbo-rɨhorɨ mburɨhü asu ai yɨhɨmboyeihɨ hɨhamɨndarayei. 20 Hohoanɨmo-koate nindou-anafɨ! Anɨhondümbofe hohoanɨmo ra aboedɨ ratüpurɨ ratüpurɨ-koateayo ana, ra moan-ane. Se ra fɨfɨrowandai? Awi sɨhambo ro nafuindɨ-hanɨnɨmboyahɨ. 21 Nüŋgureamboyu sɨhefɨ amoao Abraham ai Godɨndɨ hɨmboahü nindou moanɨ aboedɨ mbumundɨ hamɨndɨ manüŋgu-a? Ai Godɨndɨ hoafɨ süŋgureandühɨ fondɨ-wamɨ ahandɨ nɨmorɨ Aisak ranahambo Godɨmbohünda hɨfokoarirɨ maserügudo ranɨmboyu God ai ahambo seana nindou mbumund-anafɨ mehundo, ranɨ ratüpurɨ aboedɨ ahandɨ ranɨmbo wambo. 22 Se ranɨmbo dɨdɨboadondo hohoanɨmondafɨ. Sapo Abrahamɨndɨ anɨhondümbofe ra ahandɨ aboedɨ ratüpurɨ hohoanɨmo ranɨ-dɨboyo mamambere haya ratüpurɨmayo ho. Ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ra ahandɨ aboedɨ ratüpurɨ ranɨ-süŋguyo moanɨ aboedɨ hamɨndɨ tükümefeyo. 23 Baibor-ambe yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbo-marirɨ ranɨmboyu asu ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨmbohünda God ai ahambo nindou mbumundɨ hamɨnd-anafɨ mehundo,’ meho. Asu ‘Abraham ai Godɨndɨ ŋgunind-ani masahündo,’ meho. God ai yare hoafɨmayu Abraham ramareandɨ ranɨmbo wambo, ŋga ranɨnambo süŋgunambo hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ weindahɨ tükümefeyo. 24 Randɨhi se fɨfɨndɨhindɨ, nindou ai ahandɨ aboedɨ ratüpurɨ hohoanɨmo ranɨnambo-anɨmbo God ai ahamboya, ‘se nindou aboedɨ mbumund-anafɨ’ mbüsümbui, ŋga ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨmbo yaŋgɨrɨ ŋgɨrɨ rande hoafɨndu.

25 Sapo Rahap, nindowenihɨ bɨrabɨrɨyo-randeimbɨ nɨmorehɨ amboanɨ yahurai ramefeyo-ane. Ai Israerɨhündɨ türüfoarɨne fɨfɨrɨne-rɨnandeimbɨ nindou yimbu ai ahambo-so tükümefɨneanda sepɨrɨmɨndɨ worɨnɨreapɨrɨ haya se-dɨbo ŋgorü nafɨ aboedambo-ndafɨneandɨ yahohaya mafarɨhepɨrɨ. Nɨmorehɨ ai aboedɨ ratüpurɨ ra ramareanda asu God ai ahambo se nindou aboedɨ mbumund-anafɨ mehundo. 26 Ŋga asu sapo nindou fi ranambe yifiafɨ nɨmarɨkoate-ayo ana, yɨfɨyomboane. Mare yahurai-ane anɨhondümbofe amboanɨ. Anɨhondümbofe hohoanɨmo ranai yaŋgorowanɨ asu aboedɨ ratüpurɨ ranai yaŋgorɨkoate-ayo ana, ranai-amboanɨ yɨfɨyomboane.

Copyright information for `AGG