John 16

Sisas ai yahuya, “Sɨhamundɨ anɨhondümbofe ra hɨnɨŋgɨndumboemo saheheamboyahɨ hoafɨ ra rarɨhe hoafɨmayahapurɨ. Sɨhamumbo ai-babɨdɨmbo rotumbo yowanɨ mbɨsɨmboemo. Süŋgunambo ranɨ-moatükunɨ ra tükündɨfeyoan-anɨmbo asu ai hoafɨndɨmondühɨ anɨmboya, ‘Sɨhɨrɨ Godɨmbo ratüpurɨndefühɨ Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ hɨfokoa-ndɨhupurɨmboane,’ mbɨsɨmboemo. Ai moai Apembo fɨfɨrüwurɨ asu wambo fɨfɨrundɨrɨ, ŋga wanɨ. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo ai ranɨ hohoanɨmo ra randu ratüpurɨndɨmboemo. Ro sɨhamumbo ranɨ-moatükunɨ ra hoafɨyahapureimb-ane. Ŋga asu süŋgunambo-anɨmbo ranɨ-moatükunɨ ra tükündɨfeyoanɨ horombo ro hoafɨmayahapurɨ ranahambo hohoanɨmo-ndɨmo.”

Yifiafɨ Aboedɨndɨ ratüpurɨ

“Ro se-babɨdɨmbo nɨmboambowambo asu horombo moai sɨhamumbo hoafɨ ra hoafɨyahɨ.
Ŋga roana Nindou koamarɨhendɨra makosahɨ ahambo sowana hahühühanahɨ. Ŋga moai nindou seyafundeimbɨ ranai wambo düdufihɨ, ‘Se ra nahanamboyafɨ ahafa?’ yahu. Hapoana sɨhamumbo ro Ape sowana hafombo hoafɨ ra hoafɨmehapura asu se afɨndɨ hohoanɨmoemo. Ŋga ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafayahapurɨ: Sɨhamumbo ro hɨnɨŋgɨrɨheapurɨ hehea ahahühɨ ranana sɨhamumbo fehefepurɨmboane. Asu ro hafokoate-mbayahɨ-mbonana, Farɨhepurɨ-randeimbɨ ai ŋgɨrɨ sɨhamumbo sowana koso. Ŋga ro ahahüh-anɨmbo sɨhamumbo sowana koandɨheheanda kodɨmboe. Rananɨmbo Farɨhendürɨ-randeimbɨ ai kodɨ nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei aheimbo türüboade nafuindandüra ai moaruwai hohoanɨmo, mbumundɨ hohoanɨmo, asu Godɨndɨ yɨbobofe hohoanɨmo nɨmɨndɨ ra fɨfɨndɨhimboyei. Ai moai wambo anɨhondümbo-rɨhindɨrɨ, ŋga ranɨmboane asu ai hütiyei mbɨsɨ aheimbo nafuindandürɨmbui. 10 Mbumundɨ hohoanɨmo nɨmɨndɨ rananɨmbo ai nafuindandürɨmbui. Ape ai wamboya, ‘mbumund-ani,’ mbusümbui asu ro ahambo sowana gagühanɨ wambo ŋgɨrɨ asükaindɨmo hoeindundɨrɨ. 11 God ai aheimbo yɨbobofe hohoanɨmo ra rande nafuindandürɨmbui. Hɨfɨ ndanɨhünda hɨfandɨ-randeimbɨ Satanɨmbo God ai yɨboborirɨ haya hütimb-ani mehu asu aheimbo amboanɨ yɨbobondearümbui.

12 Hoafɨ afɨndɨ awi ro sɨheheamboanahɨ, ŋga se ŋgɨrɨ haponda muŋgu ndowandümo. 13 Yifiafɨ hoafɨ anɨhondümbo hoafɨyo-randeimbɨ tükündɨfembo-anɨmbo sɨhamumbo hoafɨ hondü ranambo dɨdɨboado-ndeapurɨmboe. Aiana ŋgɨrɨ aipoanɨmbo hohoanɨmondo haya ratüpurɨndo, ŋga wanɨ. Ai hoafɨ hɨmborɨmayo rananɨmbo asu sɨhamumbo weindahɨ hoafɨndɨmboe. Rananɨmbo ai sɨhamumbo raranɨ-moatükunɨ süŋgunambo tüküfemboayo ranahambo hoafɨndɨpurɨmboe. 14 Asu ai wandɨ-mayo hoafɨ ra ndemɨndɨ hayambo-anɨmbo sɨhamumbo weindahɨ hoafɨndɨmboe. Ranɨnambo ai wandɨ ndürɨmbo adükar-ani mbɨsɨmboe. 15 Apendɨ moatükunɨ muŋguambo ra wand-ane. Ranɨmboanahɨ sɨhamumbo haponda hoafɨyahapurühɨya: ‘Yifiafɨ ai-anɨmbo wandɨ-mayo hoafɨ ndemɨndɨ haya sɨhamumbo weindahɨ hoafɨndɨpurɨmboe,’ asahapurɨ,” mehu.

Afɨndɨ hohoanɨmondɨ fondühɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ tükündɨfemboe

16 Sisas ai yɨfɨmbo-mayu ranɨmbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Akɨdoumbo yaŋgɨr-anɨmbo se ŋgɨrɨ wambo hoeindundɨrɨ asu süŋgunambo akɨdoumbo yaŋgɨr-anɨmbo se wambo asükaindɨmo hoeindündɨrɨmboemo,” mehu. 17 Ahambo süŋgururü-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ai ahamundɨhoarɨ ndaru wataporɨyomondühɨ yahomoya, “Nɨne hoafɨ nɨmɨndɨ ranahandamboyo ai yɨhoefɨmbo yare hoafemuna? Asu ai yare hoafyuhɨya, ‘Akɨdoumbo yaŋgɨr-anɨmbo se ŋgɨrɨ wambo hoeindundɨrɨ asu süŋgunambo akɨdoumbo yaŋgɨrɨ se wambo asükaindɨmo hoeindundɨrɨmboemo,’ mehua? Asu yahuya, ‘Sapo roana Ape sowanambo hahühühɨ wambo,’ mehu.” 18 Asu ai yaru düduyafundühɨ yahomoya, ‘Akɨdoumbo yaŋgɨr anɨmbo,’ ai hoafɨmayu nda nüŋgufe-nüŋguferamboyoa? Roana moai hoafɨmayu ndanahandambo nɨmɨndɨ ana fɨfɨrɨhundɨ,” mehomondamboyu. 19 Sisas ai hoeireandane ahambo düdufimbo yahomo houmbo raraomemo ra fɨfɨrɨmareapurɨ. Ranɨmboyu asu ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Awi seana ro hoafɨmayahapurɨ ndanɨmbo nɨmɨndɨ hoafɨ ra fɨfɨrɨfembo yahomomboanemo düdu-düduyomo wakarundɨ? Ro hoafɨyahühɨ sahɨya, ‘Akɨdoumbo yaŋgɨr anɨmbo se ŋgɨrɨ wambo hoeindundɨrɨ asu süŋgunambo akɨdoumbo yaŋgɨr-anɨmbo se wambo asükaindɨmo hoeindundɨrɨmboemo,’ masahɨ,” mehu. 20 Sisas ai yɨfɨyo hefe botɨfembo-mayu ranɨmbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafayahapurɨ: Awi seana afɨndɨ hohoanɨmo-ndɨmondühɨ aranɨndɨmboemo. Ŋga nindou hɨfɨ ndanɨhü burayei aiana hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndeimboyei, ŋga seana ŋgusüfoambe afɨndɨ hohoanɨmondɨmboemo. Sɨhamundɨ ŋgusüfoambe afɨndɨ hohoanɨmo ra muŋgundowohü asu hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo sɨhamundɨ mbusümo tükündɨfemboe. 21 Nɨmorehɨ ai nɨmorɨ wakemɨndɨmboayo ra ranɨ si tüküfeihɨ ŋgusüfoambe afɨndɨ hohoanɨmo kürareandɨ. Asu süŋgunambo nɨmorɨ ra wakɨramɨndɨ mburambo ana, ai asübusɨ ranɨmbo ŋgɨrɨ afɨndɨ hohoanɨmondo, ŋga wanɨ. Asu aiana nɨmorɨ wakɨmaramɨndo ranɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndɨmboe. 22 Ranɨmboanemo se haponda hohoanɨmo afɨndɨ küru amarɨmo. Ŋga asu ro asükainda sɨhamumbo hoeindɨheapuranɨ se asükaindɨmo ŋgusüfo aboedɨ kündumboemo. Asu ŋgɨrɨ nindou ŋgorü ai sɨhamundɨ ŋgusüfo aboedɨ kife nɨmarɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ ra ndemündü pindeandɨ, ŋga wanɨ. 23 Ranɨ-si ra tüküfe sɨmboanɨ ana ŋgɨrɨ se wambo nɨnɨmbo akɨdou düdundafundɨrɨ. Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafayahapurɨ: Asu se Apembo raranɨ-moatükunɨ mbɨsenda yahomo houmbo, dɨdɨbafefundɨ ana, asu ai wandɨ ndürɨ süŋgunambo sɨhamumbo ranɨ-moatükunɨ ra dagapurɨmbui. 24 Horombo ana moai se wandɨ ndürɨnambo dɨdɨbafɨyafu rundɨ raranɨ-moatükunɨ semɨndɨmbo yahomombo ra. Se ahambo dɨdɨbafɨndɨmondanɨ ana, ai sɨhamumbo dagapurɨmbui. Rananɨmbo asu se afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndɨmondu-mboemo.”

Sisas ai hɨfɨ ndanɨhündambo ŋgɨnɨndɨ ŋgasündɨmareandɨ

25 “Ro sɨhamumbo kafoefe hoafɨyahɨ hoafɨmayahapurɨsɨ, ŋga süŋgunambo ana ŋgɨrɨ sɨhamumbo kafoefe hoafɨnambo hoafɨndahapurɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ro sɨhamumbo Apembo hoafɨ hondü hoafɨnda-hapurɨmboyahɨ. 26 Ranɨ-sɨmboan-anɨmbo se wandɨ ndürɨ süŋgunambo Apembo dɨdɨbafɨndafundo. Wandɨhoarɨ ana ŋgɨrɨ Apembo sɨhamumbo farɨhefe-purɨmbohünda dɨdɨbafɨndahɨ, ŋga wanɨ. Se sɨhamundɨhoarɨ ahambo dɨdɨbafɨndafumboemo. 27 Ŋga Ape ahandɨhoar-ani sɨhamumbo ŋgusüfo parareapurɨ. Nɨmboe sapo Ape wambo koamarɨhendɨra makosahɨ ranɨmbo anɨhondümbo-rundühɨ ŋgusüfo pararundɨrɨ ranɨmbo wambo. 28 Horombo ro Ape-dɨbo nɨmboa mburɨhamboyahɨ, asu ahambo hɨnɨŋgɨrɨhinɨ hehea hɨfɨna makosahɨ. Ŋga asu hapondanɨ ana ro asükai hɨfɨ nda hɨnɨŋgɨfe mburɨmbo Ape sowana hafombo samboanahɨ,” mehuamboemo.

29 Asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Yɨnɨ, hapondanɨ ana se moai kafoefe hoafɨnambo hoafɨyafɨ, ŋga hoafɨ hond-ane hoafayafɨ. 30 Hapoana sɨhambo ro fɨfɨrɨhunɨnɨmboanefɨ. Yɨhoefɨ ŋgusüfoambe düdufembo hohoanɨmo ran-amboa se fɨfɨrowandɨ asu ŋgɨrɨ sɨhambo düdundahundɨ. Se muŋgu moatükunɨ fɨfɨrɨmarowandɨ. Ranɨmboanefɨ se God-dɨbo nɨmbafɨ hawa makosafɨ ranahambo anɨhondümbo-arɨhundɨ,” mehomo.

31 Ranɨyu asu Sisas ai sɨmborɨ ahamumbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Hapoana se akɨdou anɨhondümbo-arundɨrɨ. 32 Ŋga se hɨmborɨyomo! Ranɨ si ra ndearambo tüküfembo yahomboane asu sɨhamumbo bukürü-boadühipuranɨ mamɨ-mamɨ se sɨhamundɨ worɨna ŋgomboemo. Rananɨmbo asu se wambo yaŋgɨrɨ hɨnɨŋgɨndundɨra nɨmboamboyahɨ. Ŋga asu ro yaŋgɨrɨyahɨpoanɨ anɨmboahɨ, ŋga Ape ai ro-dɨbo nüŋgumbui. 33 Se ro-dɨbo nɨŋgomondanɨ sɨhamundɨ ŋgusüfo afure kümbearowa samboanahɨ hohoanɨmoayahɨ. Ranɨmboyahɨ ro sɨhamumbo ranɨ hoafɨ ra rarɨhe hoafɨmehapurɨ. Hɨfɨ ndanɨhü ana se afɨndɨ hohoanɨmo kündu nɨmandɨmboemo. Roana hɨfɨ ndanɨhündambo hohoanɨmo ranana hɨfɨnambo-rɨheamboanahɨ, ŋga sɨhamundɨ ŋgusüfo rananɨmbo se ŋgɨnɨndɨ kündu nɨmandɨmo,” mehu.

Copyright information for `AGG