John 17

Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbohünda Godɨmbo dɨdbafɨmefiyu

Sisas ai ranɨ hoafɨ ra hoafɨyu mbura sünambe hɨmboyuhü hoafɨyuhɨ yahuya, “Ape, ranɨ si ra tüküfemboane. Se sɨhafɨ Nɨmorɨ ranahambo ndürɨ adükarümb-ani mbɨsafɨ nafuindafɨndüran-anɨmbo asu sɨmborɨ Nɨmorɨ ai sɨhambo adükar-ani mbüsü nafuindandürɨmbui. Ŋga nindou muŋguambo ahei bogorɨmborɨworɨ kafoarɨworɨ hɨnɨŋgɨ-marɨwor-ani. Asu muŋguambo se ahambo masabadürɨ ranaheimbo ai-anɨmbo aboedɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo hohoanɨmo dagadürɨmbui. Asu nindou ai se mamɨ God hond-anafɨ fɨfɨrɨhinɨnɨ asu Sisas Kraisɨmbo koamarɨ-hawora makusu ranahambo fɨfɨrahorɨ ana, ai koadürümbo-koadürümbo yaŋgɨrɨ nɨboadeimboyei. Ro muŋgu ratüpurɨ se wambo ratüpurɨmbohünda masawandɨrɨ ra muŋgumarɨheandɨ ranɨnambo hɨfɨ ndanɨhü ro se nindou adükar-anafɨ sa nafuimayahɨ. O Ape, horombo ro hɨfɨ nda tüküfekoate-yoambe se-dɨbo nɨmboahambe ro se nahurai aboedɨ hamɨndɨ manɨmboahɨ asu hapondanɨ ro sɨhambo sowahɨ dügühühɨ amboanɨ ndürɨ adükarɨ ndawandɨrɨ.

Se wambo nindou hɨfɨ ndanɨhündambo masawapurɨ ranahamumbo sɨhambo weindahɨ-marɨheapurɨ. Nindou ra sɨhafɨyomo, asu se wambo ndeara sawapurɨmboanafɨ. Asu ai sɨhafɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ süŋguarundɨ. Asu haponda se wambo muŋgu moatükunɨ masawandɨrɨ ra ‘ahandɨ-mayo makosoane’ yahomo fɨfɨrarundɨ. Muŋgu hoafɨ se wambo masawandɨrɨ ra ro ahamumbo hoafɨmayahapurɨ. Asu ai hɨmborɨyomo houmboanemo ro horombo se-dɨbo nɨmboa hehea makosahɨ ranɨmbo anɨhondümbo fɨfɨrarundɨ. Asu ai se wambo koamarɨhawandɨra makosahɨ ranɨmbo anɨhondümbo-arundɨ.

Ro ahamumbo-hündamboanahɨ dɨdɨbafeheanɨnɨ. Ŋga roana nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei aheimbo farɨhefe-ndürɨmboyahɨpoanɨ dɨdɨbafeheandɨ, ŋga nindou se wambo masawapurɨ ahamumboanahɨ sɨhafɨ-memondambo wambo dɨdɨbafeheandɨ. 10 Asu muŋgu moatükunɨ wandɨ-mayo ra sɨhaf-ane. Asu muŋgu moatükunɨ sɨhafɨ-mayo ra wand-ane. Asu ahamundɨ warɨ-süŋgu nindou ai rarɨhi fɨfɨrɨhindɨ ro ndürɨ adükarümb-anahɨ. 11 Hapoana ro ŋgɨrɨ hɨfɨ ndanɨhü nɨmboahɨ, ŋga sɨhambo sowana asɨhühɨ. Ŋga aiana hɨfɨ ndanɨhü nɨŋgomboemo. Ape, moai ŋgorü se nahurai nüŋgu. Se nindou wambo masawapurɨ ra sɨhafɨ hohoanɨmo süŋgundowandühɨ ahamumbo hɨbadapurɨ. Rananɨmbo se ndürɨ wambo masawandɨrɨ ranɨ-süŋgunambo mbɨnɨŋgomondamboane. Rananɨmbo ai-amboanɨ mamɨ hohoanɨmo süŋgumbɨru-ndamboane sɨhɨrɨ mamɨ hohoanɨmo süŋguarɨhoandɨ nou. 12 Ro ai-babɨdɨmbo nɨmboahambe se wambo ŋgɨnɨndɨ masowandɨrɨ ranɨnambo ahamumbo hɨfandɨmarɨhapura aboedambo anɨŋgomo. Ro ahamumbo ndorɨhe hɨfandɨmarɨhapura asu moai mam-amboanɨ farɨhoei raraorandɨ. Nindou ai farɨhefembo-mayu ranɨ yaŋgɨrɨyu mafarɨhoayu. Rananɨmbo asu Baiborambe horombo hoafɨmayo ra anɨhondü weindahɨ tükümefeyo.

13 Hapoana ro sɨhambo sowana asɨhühɨ. Ro awi hɨfɨ ndanɨhü ndarɨhe hoafayahɨ. Rananɨmbo wandɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo ra ahamundɨ fiambe afɨndɨ mbɨmarowa sahehea. 14 Sɨhafɨ hoafɨ ro ahamumbo masahapura asu nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei ranai ahamumbo yɨboaruko-marɨhipurɨ. Ai ramehindɨ ra nɨmboe sapo roana hɨfɨ ndanɨhündambo-yahɨpoanɨ asu ai-amboanɨ hɨfɨ ndanɨhündambo-yomopoanɨ. 15 Ro ahamumbo hɨfɨ ndanɨhündambo sepurɨmɨndɨ raguanambo-fepurɨmbo dɨdɨbafɨ-yaheandühɨ-yahɨpoanɨ, ŋga wanɨ. Se ahamumbo hɨfandɨrapuranɨ asu Satan ai ahamumbo moaruwai hohoanɨmo refekoate-mbiyuwa saheheamboanahɨ dɨdɨbafeheandɨ. 16 Ro-amboanɨ hɨfɨ ndanɨhündambo-yahɨpoanɨ maru ai-amboanɨ hɨfɨ ndanɨhünda-mbo-yomopoanɨ. 17 Se ahamumbo sɨhafɨ anɨhondü hohoanɨmona sɨhafɨhoarɨ kaboadowapurɨ. Ŋga sɨhafɨ hoafɨ ranana anɨhondü hohoanɨmo nɨmɨndühane. 18 Horombo se wambo koamarɨhawandɨra kosa, nindou hɨfɨ ndanɨhü burayei ahei mbusümo manɨmboahɨ. Mare yahurai-anɨmbo asu ro-amboanɨ ahamumbo koamarɨheheapura homo nindouyei mbusümo anɨŋgomo. 19 Ro ahamumbo fehefe-purɨmbohünda wandɨ fi sɨhambo maseheandɨ rananɨmbo ai anɨhondü sɨhafɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ tükümbeafunda sahehea.

20 Ŋga asu ro dɨdɨbafeheandɨ ra ranɨmbo farɨhefepurɨmbo yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ro dɨdɨbafeheandɨ ra nindou ai süŋgunɨ ahamundɨ hoafɨ hɨmborɨyei hehi, asu ai wandɨ hoafɨ anɨhondümbo-ndɨhimboyei ranaheimbo kameih-anahɨ dɨdɨbafeheandɨ. 21 Ape se ro-dɨbo anɨmbafɨ asu ro se-dɨbo anɨmboahɨ, ŋga ai-amboanɨ yahurai-anɨmbo mamɨ hohoanɨmo süŋgundɨhi mbɨnɨboadei sahehea hohoanɨmoayahɨ. Ranɨmboanahɨ asu ai sɨhɨrɨ-babɨdɨmbo mbɨnɨboadei-amboane. Rananɨmbo asu nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei ranai se wambo koamarɨhawandɨra makosahɨ ranɨmbo anɨhondümbo-ndɨhimboyei. 22 Ndürɨ adükarɨ wambo masawandɨrɨ yahurai ahamumbo sahapurɨmboanahɨ. Asu sɨhɨrɨ rawehoandɨ nou ai-amboanɨ mamɨ aboedɨ ranɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ sowandümo mbɨnɨŋgomonda asahɨ. 23 Ro ai-babɨdɨmbo anɨmboahɨ, ŋga asu se ro-dɨbo anɨmbafɨ. Ranɨmboanahɨ asu ai-amboanɨ aboedɨ mamɨ ranɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ hohoanɨmombemo asahɨ. Rananɨmbo nindou hɨfɨ ndanɨhündambo ai se wambo koamarɨhawandɨra makosahɨ ranɨmbo fɨfɨrɨmbɨrɨhinda asahɨ.

24 Ape, se wambo nindou masawapurɨ ra ro anɨmboahɨ ranɨhü mbɨnɨŋgomonda samboanahɨ hohoanɨmoayahɨ. Ai wandɨ-mayo hɨmboamupuimbo-randeimbɨ hoeimbɨrundɨ samboanahɨ. Horombo hɨfɨ nda tüküfekoate-yoambe se wambo ŋgusüfo parowandɨrühɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ ra masawandɨrɨ. 25 Ape, se mamɨ yaŋgɨr-anafɨ mbumundayafɨ. Nindou hɨfɨ ndanɨhündambo ana moai fɨfɨrɨhinɨnɨ, ŋga roana sɨhambo fɨfɨrɨhea-nɨnɨmboanahɨ. Ŋga nindou ndan-anemo se wambo koamarɨhawandɨra makosahɨ ranɨmbo fɨfɨrumboemo. 26 Ro ahamumbo sɨhambo nafuimayahapurɨ. Asükainda ro nafuinda-hapurɨmboyahɨ se wambo ŋgusüfo pamarowandɨ nou ai-amboanɨ ŋgusüfo peferü-mbeyomondamboane. Asu ro-amboanɨ ai-babɨdɨmbo nɨmboamboyahɨ,” mehu.

Copyright information for `AGG