aBuk Song 22:18

John 19

Ranɨmboyu asu Pairat ai hoafɨmayua ami ai Sisasɨmbo sowaründümo houmbo ndüfurɨ-ndüfurɨmarüwurɨ. Asu ami ai adükarɨ bogorɨndɨ at tɨkai wofɨ tɨhoarɨ tɨhoarümbɨnambo nafɨru mburu, Sisasɨndɨ mbɨroambe kɨkɨmafoarundɨ. Ranɨyomo asu adükarɨ bogorɨndɨ hamburɨ hoearɨ güdu hɨnɨŋgɨmarundɨ. Asu ai ahambo tüküyafu sɨsɨndɨ hoafɨyomondowohü yahomoya, “Suda-yomondɨ adükarɨ bogorɨ nindou, karɨhasɨ,” yahomondühɨyomo asu ahambo harɨmemondo.

Pairat ai asükaiyu weindanɨ tüküfi hu hoafɨyundürühɨ yahuya, “Hɨmborɨyei! Ro ahambo weindanɨ sɨheimbo sowana sahümɨndɨ tükeheandɨ. Rananɨmbo se fɨfɨrɨndɨhindɨ. Ro moai papɨ-hoafɨmbo nɨnɨ-moatükunɨ fɨfɨrɨheandɨ,” mehu. Ranɨyu asu Sisas ai weindanɨ tükümefiyu. Asu ahandɨ mbɨroambe at tɨhoarɨ tɨhoarümbɨ wofɨnambo nafɨmarundɨ, asu hamburɨ hoearɨ ra güdaroane ranɨ kameihɨ tükümefiyu. Ranɨyu Pairat ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou ranani nda,” mehu. Ranɨyomo Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨyomo asu prismanɨyomo ai hoeirüwurɨ houmbo puküna hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkoründümo parüwurɨ! Nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkoründümo parüwurɨ!” raramarürɨ. Pairat ai yahuya, “Sɨhamundɨhoarɨ anɨmbo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkoründümo parüwurɨ. Ŋga ahandɨ hohoanɨmoambe ro moai nɨnɨ-moatükunɨ ŋgorü-süŋgufe hohoanɨmo nɨmaroa hoeirɨheandɨ,” mehu. Asu Suda ai sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Roana yɨhoefɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgu yare hoafɨyohü yahoya, ‘Nindou ndanana ai yɨfɨmbiyu-wamboane,’ meho. Nɨmboe sapo ai yahuya, ‘Ro Godɨndɨ nɨmor-anahɨ,’ mehu,” mehomo.

Ranɨmboyu asu Pairat ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya yɨhɨmbo afɨndɨ yɨhɨmbomayu. Ranɨyu asu asükai gafmanɨ-yomondɨ worɨ ranambe kefuai hüfu Sisasɨmbo yahuya, “Se nɨnɨ-nɨpoedɨyafa?” mehundo. Ŋga Sisas ai moai sɨmborɨ ahambo hoafɨyundo. 10 Ranɨyu asu Pairat ai yahundoya, “Nɨmboe se wambo hoafɨkoate-ayafɨndɨra? Roana sɨhambo moanɨ koehefenɨnɨyo asu nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkoemɨndɨnɨnɨ pefenɨnɨyo ra refembo ŋgɨnɨndɨ hɨfandɨhamboanahɨ. Awi asu ranɨ hohoanɨmo ra fɨfɨrɨfekoate-wamboyafɨ?” mehundowamboyu.

11 Asu Sisas ai sɨmborɨ ahambo yahuya, “God nɨmoamo amaru ranai sɨhambo ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo ra segonɨnɨkoate-mbei-mbonana, asu se ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmoyowohü wambo hɨfɨnambofendɨrɨ hohoanɨmo ra ŋgɨrɨ hohoanɨmoyafɨ. Ranɨmboane asu nindou ai wambo sɨhafɨ warɨhümareandɨrɨ ranahandɨ moaruwai hohoanɨmo ana sɨhafɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo ŋgasünde haya adükarɨ hamɨnd-ane,” mehuamboyu. 12 Ranɨyu asu Pairat ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya, Sisasɨmbo koandɨhehina mbühu yahuhaya nafɨ kokora wakɨmareandɨ. Ŋga asu Suda ai puküna hoafɨyeihɨ seiya, “Asu se ahambo koarɨhaworanɨ ahu ana, se ŋgɨrɨ Romɨ-yafe adükarɨ bogorɨ Sisarɨndɨ ŋgunindɨndafɨ. Nindou ai hoafɨyuhɨ ‘Roana adükarɨ bogoranahɨ,’ ehu ana, asu nindou ranai Sisarɨmbo yɨboaruko-rirühani,” mehomondamboyu.

13 Pairat ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya, Sisasɨmbo weindanɨ serümündü tükümefiyu. Ranɨyu ai hu, papɨ-hoafɨ hɨmborɨyo rambo nɨmarɨfondɨ mamɨ manɨŋgo ‘nɨmoei yibadɨ’ sei-arɨhündɨ ranɨwamɨ mamaru. (Hiburu-yafe hoafɨnambo nɨmoei yibadɨ ra Gabata-ane.) 14 Ranɨ si ranana Suda-yafe adükarɨ si Pasofa ranɨmbo sesɨ napo fikɨmɨ-fikɨmɨfembo si-ane. Asu ndeara hüfɨnɨmboyowane, Pairat ai Sudambo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Sɨhei adükarɨ bogorɨ ranahambo hoeirɨhorɨ,” mehuamboyei. 15 Asu ai puküna hoafɨyeihɨ seiya, “Koarɨhaworɨ! Koarɨhaworɨ! Nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkorɨndɨfɨ parɨworɨ,” maseiamboyu. Pairat ai Sudambo düdureandürühɨ yahuya, “Sɨhei adükarɨ bogorɨ ranahambo ro nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkuimɨndɨ pefimbo yɨnɨ seiai?” mehuamboyo. Asu Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ adükarɨ bogorɨmemo ranai sɨmborɨ hoafɨyomondowohü yahomoya, “Yɨhoefɨ adükarɨ bogorɨ ana moai ŋgorü nüŋgu, ŋga Sisar yaŋgɨr-ani anüŋgu,” mehomondamboyu. 16 Ranɨyu asu Pairat ai Sisasɨmbo ahamundɨ warambe hɨnɨŋgɨmarirɨ, nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkuimɨndɨ pefimbohünda.

Sisasɨmbo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkoründümo pamarüwurɨ

(Matyu 27:32-44, Mak 15:21-32 asu Ruk 23:26-43)

Ranɨyomo asu ami ai Sisasɨmbo masowaründümo.
17 Ranɨyu asu Sisas ai ahandɨhoarɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ ra semündü haya ŋgoafɨ ra hɨnɨŋgɨrɨhi hehimbo, wafu mamɨ mbɨrɨhapɨrɨ nahurai wafu sei-arɨhündɨ ranɨnambo mahei. (Hiburu-yafe hoafana ‘Gorgota-ane’.) 18 Ranühɨ ai Sisasɨmbo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkoründümo pamarüwurɨ. Asu nindou ŋgorü yimbu amboanɨ Sisas-dɨbo tɨkorɨpündɨmo pamarupɨrɨ ra ŋgorü ai gogoanɨnɨyu asu ŋgorü ai gogoanɨnɨyu, ŋga asu Sisas ai mbusümoyu. 19 Pairat ai hoafɨ mamɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ-mayo ranɨfihɨ sürü papɨra pareandühɨ yahuya: ‘SISAS NASARETƗHÜNDƗ SUDAYAFE ADÜKARƗ BOGORƗ’ yahu pamareandɨ. 20 Sisasɨmbo tɨkoründümo pamarüwurɨ ra ŋgoafɨ adükarɨ ranɨ fikɨmɨ safɨyo. Ranɨmboyo hoafɨ Pairat ai hoafɨmayua pamarundɨ ra nindou afɨndɨ ranai hei hoeimarɨhindɨ. Pairat ai hoafɨ sürü papɨra pamareandɨ ra, Hiburu-yafe hoafɨ, Romɨ-yafe hoafɨ, asu Grikɨ-yafe hoafɨ ranɨnamboyu sürü papɨmarandɨ. 21 Ranɨmboemo Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ ai Pairatɨmbo hoafɨyomondowohü yahomoya, “Se nɨmboe ‘Suda-yafe adükarɨ bogorɨ’ safɨ sürü papɨra pamarɨwanda? Ŋga ndaro papɨra parowandai: ‘Nindou ranai hoafɨyuhɨya, “Ro Suda-yomondɨ adükarɨ bogoranahɨ,” mehu,’ safɨ parowandai,” mehomondamboyu. 22 Asu Pairat ai yahuya, “Hoafɨ ro sürü papɨmarɨhandɨ ra ŋgɨrɨ asükainda ŋgorü-süŋgundɨhe pandɨheandɨ,” mehu.

23 Ami ai Sisasɨmbo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkoründümo parüwurɨ houmboemo, asu ahandɨ-mayo hoearɨ napo ra muŋgu fufuründümo mburümbo yimbu-yimbumboru yimbumarundɨ. Ranɨyomo ami ai napo ra mamamɨru fufumaründɨmo. Asu ai ahandɨ hoandarɨ hoearɨ kameihɨ masowandümo. Ŋga asu hoandarɨ hoearɨ ra moai ŋgorü hoearɨ ranɨfihɨ parɨhi kakɨyei, ŋga mamɨ ranɨ yaŋgɨrɨyo kakɨmayei. 24 Ranɨmboemo asu ami ai ahamundɨhoarɨ yahomoya, “Hoearɨ ndanana sɨhɨrɨ kɨkɨfepoanɨ, ŋga yowanɨ. Ŋga hoearɨ ranɨmbo-hünda sɨhɨrɨ satu piraindefomboane, nindou ŋgorü ai semɨndɨmbohünda.” Nindou ai yaru hoafɨmemo ra sapo horombo Baiborambe yare hoafɨmayo süŋgu. Ai yare hoafɨyowohü yahoya,

“Wandɨ hoearɨ napo yimbumaründümo.
Asu hoearɨ wandɨ ranahambo nindou mamai semɨndɨmbohündambo satu piraimemo,” a 
meho. Ranɨyo asu ami amboanɨ ranɨ-süŋgumarunda hoafɨmayo ra anɨhondü tükümefeyo.

25 Sisasɨndɨ hondɨyo, asu ahandɨ akɨdɨyo, asu Maria Koropasɨndɨ wuhɨyo, asu Maria ŋgorü Makdarahündɨyo ai Sisasɨndɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ-mayo ranɨ fikɨmɨ manɨmboei. 26 Ahandɨ hond-aiyo asu süŋgururü-randeimbɨ Sisas ai ahambo ŋgusüfo parirɨ-randeimbɨ-dɨbo manɨmbafea hoeimareapɨrɨ. Ranɨyu ai hondambo yahuya, “Nɨmorehɨ, ndanana sɨhafɨ nɨmor-ani,” mehu. 27 Asu ahambo süŋgurürɨ-randeimbɨ-mayu ahambo yahuya, “Ndanana sɨhafɨ me-ane,” mehuamboyu. Asu ranɨ-sɨmboanɨ ai Mariambo ahandɨ worɨnambo semündü hu ai-dɨbo manɨmbafe.

Sisas ai yɨfɨmayu

(Matyu 27:45-56, Mak 15:33-41 asu Ruk 23:44-49)

28 Ranɨyo süŋgunambo Sisas ai ahandɨ ratüpurɨ hɨfɨ ndanɨhü ra muŋguyohane yahu fɨfɨrɨmareandɨ. Ranɨyo asu Godɨndɨ hoafɨ Baiborambe anɨhondü tükümbɨfeyoa yahuhaya ndare hoafɨyuhɨ yahuya, “Amɨndanɨŋoarandɨrɨ,” mehu. 29 Hɨpɨrɨ mamɨ yaŋgorɨ hayamboyo ranambe hühütimbü hoe finiga ranai mapuiaro. Ranɨyo asu ai sɨrɨwara-ambeahɨndɨ hoe kɨkɨhamɨndeimbɨ semündü hayambo, finiga ambe foareanda tüküfe haya manɨŋgo. Asu ai hisop nɨmɨharɨfihɨ pare hɨmondamündɨ mbura, Sisasɨndɨ yafambehü tümareandɨ. 30 Sisas ai finiga ra sümündü mbura hoafɨyuhɨ yahuya, “Muŋguayo,” yahu mbura mbɨro hɨfɨnɨ piyuhü yɨfɨmayu.

31 Ranɨ si ra Suda-yafe moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨ si ranahambo muŋgu moatükunɨ dɨboadɨfembo siyo. Si ra moanɨ adükarɨ hamɨndɨyo ranɨyo asu Suda ai ranɨ sihɨ nindou nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ paiarɨmbo ra yowanɨ mehomo. Ranɨmboemo Pairatɨmbo nindou ranahamumbo tɨŋarɨ kehefepura nɨmai yɨfɨndɨmonda foepumɨndɨ raguanambo-fepurɨmbo hoafɨmemondo. 32 Ranɨmboemo asu ami ai nindou yimbu Sisas-dɨbo tɨkorüpündɨmo pamarupɨrɨ ahafanɨmbo tɨŋarɨ ra kamarɨhaupɨrɨ. 33 Ŋga asu ai Sisasɨmbo sowahɨ tüküyafu hoeirüwurane, ai muŋguna yɨfɨmayuamboemo asu ahandɨ tɨŋarɨ ra moai karɨhaundɨ. 34 Ŋga ami mamɨ ai yaŋgɨrɨ yifiarɨnambo ŋgɨrɨsafɨnɨ wafusɨmarümündu. Ranɨyo asu nɨmai horɨ ranai hoe dɨbore haya ahandɨ fiambeahɨndɨ pɨmayo. 35 Nindou hoeimareandɨ ranai ranahambo hoafɨyuweimb-ane. Asu ai hoafɨmayu ra anɨhondü hoaf-ane, asu ahandɨhoarɨ amboanɨ hoafɨ hond-ane yahu fɨfɨreandɨ. Ranɨmbo-hündamboane asu se-amboanɨ ranahambo anɨhondümbo-ndɨhindɨ. 36 Ranɨ-moatükunɨ tükümefeyowamboyo, Baiborambe hoafɨ pamaiaro süŋgu yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Ŋgɨrɨ ahandɨ hamɨndɨ ŋgorü kandundɨ,’ meho. 37 Ŋga asu hoafɨ ŋgorü ranambe meŋgoro ra yahoya, “Asu ai-anɨmbo nindou wafusɨmarümündu ahambo hɨmboapondeimboyei,” meho.

Sisasɨmbo hoŋguambe masɨhehorɨ

(Matyu 27:57-61, Mak 15:42-47 asu Ruk 23:50-56)

38 Süŋgunambo Sosep Arimateahündɨ ai Pairatɨmbo Sisasɨndɨ yɨfɨnɨmoko ra semündümbo yahuhaya hoafɨmayundo. Sosep ai Sisasɨmbo süŋgurürɨ-randeimbɨyu, ŋga ai Sudambo yɨhɨmborapurühɨyu asu ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ra moai weindahɨreandɨ. Pairat ai ahambo ndowarɨndɨfɨsɨ mehuamboyu, asu Sosep ai Sisasɨmbo serümündü mahu. 39 Nikodemus, horombo Sisas sowahɨ nɨmbokoanɨ mahafu, ranai amboanɨ Sosep-dɨbo mahafanɨ. Asu ai fɨsɨŋɨrümbɨ moatükunɨ sanda nɨmɨ horɨ yimbu mamamberu fanduyamundu houmbo nafɨ-rundeimbɨ ra semündü haya mahu. Nɨmɨ horɨ ranahandɨ nɨmborɨ ra 30 kirogramɨyo. 40 Ranɨyafanɨ ai Sisasɨndɨ yɨfɨnɨmoko ra sowarɨndɨfanɨ mburɨna, Suda ai yɨfɨnɨmoko raru arundɨ süŋgu fɨsɨŋarümbɨ moatükunɨ sanda parɨne mburɨna hoearɨnambo hɨmondɨmarɨhenerɨ. 41 Sisasɨmbo nɨmɨfihɨ tɨkoründümo parüwurühɨ nümbürɨ mamɨ ranai yaŋgoroane, asu nümbürɨ ranambe hoŋgu sɨmboramborɨ yɨfɨ sɨhefekoate manɨŋgo. 42 Suda ai moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si ranahambo sesɨ napo dɨboado-marɨhindamboyafanɨ. Asu hoŋgu ra akɨmɨ nɨŋgo hayamboyowane, Sisasɨndɨ yɨfɨnɨmoko ra sowandɨfanɨ hafanɨ masɨheneandɨ.

Copyright information for `AGG