John 20

Sisas ai botɨmefiyu

(Matyu 28:1-10, Mak 16:1-8 asu Ruk 24:1-12)

Sande hapoadümbo siambe nɨmbɨ hoaŋgɨrɨ kiarowane, Maria Makdarahündɨ ai hoŋgu ranɨ sowana mahɨfo. Ai hɨfo hoŋgu ranɨ fikɨmɨ tüküfe hɨmboyowane, nɨmoei adükarɨ nafɨtambeihü mapaiaro ra paiarɨkoate-mayo. Ranɨmboyo asu ai Saimon Pita asu süŋgururü-rundeimbɨ ŋgorü ahandɨ ŋgusüfoahündɨ ranahafanɨmbo sowana pɨpɨmayo ho. Ai ho, hoafɨyopɨrühɨ yahoya, “Adükarɨmbo nindou ai hoŋguambeahɨndɨ masowaründümo, nahü mbasɨhawurɨ, ŋga moai fɨfɨrɨhurɨ,” mehoamboyafanɨ.

Ranɨmboyafanɨ Pita asu Sisasɨndɨ ŋgorü süŋgurürɨ-randeimbɨ-mayu ranai nɨmai hoŋgu sowana mahafanɨ. Ai yɨbobo pɨpɨna mahafanɨyo, ŋga asu ahambo süŋgurürɨ-randeimbɨ ŋgorü ranai Pitambo ŋgasündirü haya, ai boatei hu hoŋgu fikɨmɨ tükümefiyu. Asu ai hu nɨmarümbo amuifoai hoeireandane hoearɨ Sisasɨmbo hɨmondüfihɨndɨ ra meŋgoroa hoeimareandɨ. Ŋga asu ai moai kefuai hoŋguambe hüfu. Asu Saimon Pita ai süŋgunɨ hu tüküfi hayamboyu, ai hoŋguambe kefuai mahüfu. Ai hüfu hoeireandane hoearɨ Sisasɨmbo hɨmondɨhefimbɨhündɨ ra kurɨmayo. Asu hoearɨ ŋgorü Sisasɨndɨ mbɨro hɨmondɨhefimbɨhündɨ ranamboanɨ meŋgorowa hoeimareandɨ. Hoearɨ ranana moai amurɨ kurɨmayo ranɨ-dɨbo yaŋgoro, ŋga wanɨ. Ranɨpoanɨmboyo nindou ŋgamondɨfe sɨhefembo nahurai kare pare haya meŋgoro. Ranɨyu asu ahambo süŋgurürɨ-randeimbɨ ŋgorü boatei hoŋgu sowana mahu, ranai asükaiyu süŋgunɨ hoŋguambe kefuai hüfu, hoearɨ yaŋgɨrɨ meŋgoro ra hoeire haya anɨhondümbo-mareandɨ. (Ranɨ sɨmboanɨ ana moai ai fɨfɨrɨneandɨ Baiborambe yare hoafɨyowohüya, “Hoŋguambeahɨndɨ botɨndɨfimbui,” meho ra.)

Sisas ai Maria Makdarahündɨ sowahɨ tükümefiyu

(Mak 16:9-11)

10 Ranɨyafanɨ asu ahambo süŋgurɨnɨrɨ-rɨnandeimbɨ ai worɨna hɨhɨrɨyafɨne mahafanɨ, ŋga Maria ai hoŋgu fikɨmɨ nɨŋgombo aranɨyohü manɨŋgo. Asu ai aranɨyowohüyo hoŋgu-mayo ranambe amoefoe hɨmbomayo. 12 Asu ai hɨmboyowane, sünambeahɨndɨ nendɨ yimbu kɨfohɨ hoearümbɨ Sisasɨmbo sɨhehorɨ wamɨ mamarɨfanda hoeimareapɨrɨ. Ŋgorü ai mbɨrowanɨ nɨmaru, asu ŋgorü ai yirɨmbonanɨ nɨmaru. 13 Ai Mariambo safanɨya, “Nɨmorehɨ, se nɨmboeafɨ aranayafa?” masafandamboyo. Asu ai ahafanɨmbo hoafɨyopɨrühɨ yahoya, “Nindou ai wandɨ Adükarɨmbo sahorɨmɨndei hehimbo, nahü mbasɨhehorɨ ro moai fɨfɨrɨhinɨ, ŋga ranɨmboanahɨ,” meho.

14 Ai raweyaho haya hɨhɨrɨfeyowane, asu Sisas ai daboadanɨ manüŋguwa hoeimarerɨ. Ŋga asu Maria ai moai Sisas-ani yaho fɨfɨrerɨ. 15 Sisas ai yahuya, “Nɨmorehɨ, se nɨmboe aranayafa? Se dabo kokorɨrɨhüyafa?” mehuamboyo. Asu Maria ai nümbürɨ aharambür-ani yahohaya hoafɨyondowohü yahoya, “Se Sisasɨmbo sowarɨndɨfühɨ ana, sowarɨndɨfɨ hafɨ sɨhaworühɨ nafuindafan-anɨmbo ro ahambo ndahümɨndɨ ŋgamboane,” mehoamboyu. 16 Asu Sisas ai yahuya, “Maria,” mehuamboyo. Asu Maria ai hɨhɨrɨfe, ahambo fɨfɨrerɨ haya Hiburu-yafe hoafɨnambo yahoya, “Rabonai,” meho. (‘Rabonai’ ra Hibru-yafe hoafɨnambo ‘Yamundo-randeimb-ane’.) 17 Sisas ai yahuya, “Se wambo kɨkɨhɨndandɨfɨ-ndɨrɨmboyafɨ. Awi ro moai wandɨ Ape sowana hahühɨ. Ŋga se wandɨ wandafɨ mamɨ sowana ŋgafɨ rando hoafɨndafɨpurühɨ anɨmboya, ‘Roana wandɨ Ape, sɨhamundɨ Ape asu wandɨ God, sɨhamundɨ God, ahambo sowana hahühühanahɨ,’ mbɨsafɨ,” mehuamboyo.

18 Asu Maria Makdarahündɨ ai ho ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo hoafɨyopurühɨ yahoya, “Ro Adükarɨmbo hoeimarɨhinɨ,” asu Sisas hoafɨyuweimbɨ hoafɨ ra hoafɨmepurɨ.

Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ sowahɨ tükümefiyu

(Matyu 28:16-20, Mak 16:14-18 asu Ruk 24:36-49)

19 Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai Sudambo yɨhɨmbo-rupurühɨyomo worɨ ai nɨmarɨmondeimbɨ ra yipurɨ paru houmbo mamarɨmo. Ranɨyu asu Sisas ai Sande nɨmbambeahɨ tüküfi, ahamundɨ mbusümo manüŋgu. Ai yahuya, “Se ŋgusüfo afurɨndu kündundɨ,” mehupurɨ. 20 Ai yare hoafɨyupurühɨyu asu ahandɨ watɨŋarɨ ŋgɨrɨ safɨnɨ ra ahamumbo nafuimepurɨ. Asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai ahamundɨ Adükarɨ ranahambo hoeirüwurɨ houmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmemo. 21 Asu Sisas ai asükaiyu yahuya, “Se ŋgusüfo afurɨndu kündundɨ. Wambo Ape ai koamarɨhendɨra makosahɨ yahurai-anɨmbo asu ro sɨhamumbo koandɨheheapuranɨ ŋgomo,” mehu. 22 Ai raweyahuhüyu, ahamumbo sowanambo yafambenambo ahandɨ yafui ra foehepurühɨ yahuya, “Se Yifiafɨ Aboedɨ sowandümo. 23 Asu se ŋgorü nendɨ-yafe hohoanɨmo moaruwai ranahambo amboawi mbɨsɨmondanɨ ana, God ai amboawi mbusümbui. Ŋga asu ŋgorü nendɨ-yafe moaruwai hohoanɨmo ranahambo se amboawi yaho hoafɨkoate-ayomo ana, asu God ai ŋgɨrɨ ranahambo amboawi mbüsu,” mehu.

Tomas ai Sisasɨmbo hoeimarirɨ

24 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ sowahɨ tüküfiyuwane, asu süŋgurürɨ-randeimbɨ mamɨ ai moai amurɨ ra-babɨdɨmbo nɨmaru. Nindou aiana Tomasɨyu, ŋga asu ahandɨ ndürɨ ŋgorü ra Didimus-ani. 25 Ranɨyomo bɨdɨfɨrɨ ai ahambo hoafɨyomondowohü yahomoya, “Roana Nindou Adükarɨmbo hoeimarɨhurɨ,” mehomo.

Ŋga asu Tomas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Asu ro ahambo tɨkomaruründɨmo ambe ra hoefekoate-ya, asu ahambo wandɨ warɨnambo ambe ranambe sündɨfekoate-ya, asu yifiarɨnambo ŋgɨrɨsafɨnɨ wafusümaründümo sündɨfekoate-ayahɨ ana, ro ŋgɨrɨ ranɨmbo anɨhondümbo-ndɨheandɨ, ŋga wanɨ,” mehu.

26 Asükaiyo mamɨ wik ho hayamboyowane, ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai Tomas-babɨdɨmbo worambeahɨ mamarɨmo. Ai yipurɨ muŋgu papɨru houmbo nɨmarɨmondane, asu Sisas ai ahamundɨ mbusümo tüküfi manüŋgu. Ranɨyu ai yahuya, “Se ŋgusüfo afurɨndu kündundɨ,” mehu. 27 Ranɨyu asu Tomasɨmbo hoafɨyunduwohü yahuya, “Sɨhafɨ warɨ batendɨ naha ndanɨfihɨ sündowandüh-anɨmbo, asu se wandɨ watɨŋarɨ ra hoeiro. Asu se wandɨ ŋgɨrɨsafɨnɨ warɨ paro. Se ndanahambo yimbu hohoanɨmo-ndamboyafɨ, ŋga anɨhondümbo-ndowandɨ,” mehuamboyu.

28 Asu Tomas ai sɨmborɨ ahambo yahuya, “Se wandɨ Adükarɨ asu wandɨ God-anafɨ,” mehuamboyu. 29 Asu Sisas ai hoafɨyunduhü yahuya, “Se wambo hoeirowandɨrɨ hawambo wamboanafɨ anɨhondümbo-arowandɨrɨ. Ŋga nindou ai wambo hoeifendɨrɨkoate-yehü anɨhondümbo-arɨhindɨrɨ ana, ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-mbeyeiamboane,” mehu.

Son ai buk nda sürü papɨmarandɨ ahandɨ nɨmɨndɨ

30 Sisas ai God sowahɨndɨ makusu ra nafuimbohünda hepünɨfeimbɨ moatükunɨ afɨndɨ ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-yomondɨ hɨmboahü ratüpurɨmayu ra ro moai buk ndanambe muŋgu sürü papɨrɨhandɨ. 31 Ŋga ro ndanɨ hoafɨ nda sürü papɨrɨhamboanahɨ. Ro sürü papɨmarɨhandɨ nda Sisas ai Krais-ani asu Godɨndɨ Nɨmor-ani ranɨmbo anɨhondümbo-mbɨrɨhinda samboyahɨ sürü papɨmarɨhandɨ. Ŋga asu se ranahambo anɨhondümbo-arɨhindɨ ana, asu aboedɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ra ndahümündimboyei.

Copyright information for `AGG