John 3

Sisas ai Nikodemus-dɨbo wataporɨmefanɨ

Nindou mamɨ Farisi-ambeahɨndɨ manüŋgu ahandɨ ndürɨ Nikodemus ai Suda-yafe bogorɨyu. Asu mamɨ nɨmbokoanɨ Nikodemus ai Sisas sowahɨ hu tüküfi hoafɨyundühɨ yahuya, “Yamundo-randeimbɨ, Ro fɨfɨrɨ-hunɨnɨmboanefɨ, seana nindou yamundo-randeimbɨ God koamarɨhenɨn-anafɨ. Nindou ŋgorü ai-amboanɨ ŋgɨrɨ hepünɨfeimbɨ moatükunɨ se Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo rawarowandɨ ra randeandɨ,” mehuamboyu.

Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Ro sɨhambo anɨhondümboanahɨ hoafehanɨnɨ: Nindou ai sɨmborɨ tüküfekoate-ayu ana, ai ŋgɨrɨ God hɨfandarandɨ ranambe ŋgu,” mehu. Nikodemus ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Asu nindou adükarɨhündɨ ra nüŋgunde hondɨ ai wakɨndɨrɨmɨndoanɨ asu nɨmorɨ akɨdou nahuarai tükümandɨfia? Asu ŋgɨrɨ nindou ai hondandɨ furambe daguduwanɨ asükai wakɨndɨrɨmɨndo,” mehuamboyu.

Asükai Sisas ai Nikodemusɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou ai Yifiafɨ Aboedɨnambo asu hoenambo sɨmborɨ tükümbüfiyu-wamboane. Refekoate-ayu ana, ŋgɨrɨ God hɨfandarandɨ ranambe gafu. Nindoundɨ fi ranana ahandɨ hondafɨndɨ-yafe findambo tükümefiyuani, ŋga ahandɨ yifiafɨ ranana Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo tükümefeyoane. Ro hoafɨyahühɨ se sɨmborɨ tükündahindɨ masahɨ hoafɨ ranambo se ŋgɨrɨ hepünafoandühɨ afɨndɨ hohoanɨmondafɨ,” mehu. Werɨ ranai ai hohoanɨmomayo süŋgu werɨyo hoarandɨ. Asu se werɨ fisɨhoasɨ ranɨ-yaŋgɨr-ane hɨmborayafɨ, ŋga nɨnɨ-nafɨ tüküfe hayamboyo asu nɨnɨ-nafɨyo aho ra moai fɨfɨrowandɨ. Asu nindou Yifiafɨ Aboedɨnambo sɨmborɨ tükehindɨ amboanɨ mamɨ yahurai-ane,” mehu.

Asu Nikodemus ai Sisasɨmbo düdufindühɨ yahuya, “Asu se hoafɨmayafɨ nda nüŋgu-nahurai tükümandɨfea?” mehundowamboyu. 10 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Seana Israerɨ-yafe yamundo-randeimb-anafɨ, ŋga asu seana awi moai fɨfɨrowandɨyo? 11 Ro sɨhambo anɨhondümboanahɨ hoafayanɨnɨ, Ro nɨnɨ-moatükunɨyo fɨfɨrɨmarɨhundɨ ranane wataporɨmbo-rɨhu arɨhundɨ. Asu ro nɨne-moatükunɨyo hoeimarɨhundɨ ranane wataporɨmbo-arɨhundɨ. Ŋga hoafɨ ro wataporɨmbo-arɨhundɨ ranahambo se sahümündi daboadanambo-arɨhindɨ. 12 Ro sɨheimbo hɨfɨ ndanɨhündambo wataporɨmbo-marɨhandürɨ, ŋga asu moai se wambo anɨhondümbo-rɨhindɨrɨ. Asu ro sünambeahɨndɨ moatükunɨmbo wataporɨndahanɨ ra nüŋgundühi anɨhondümbo-ndɨhindühɨ fɨfɨrɨmandɨhia? 13 Moai nindou ŋgorü hɨfɨ ndanɨhündambo ana sünambe hafu, ŋga Nindou Hondü sünambeahɨndɨ makusu ai yaŋgɨrɨyu asükai mahafu.

14 Sapo horombo Moses ai amoasɨrɨ nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandühɨ semündü nɨmoamo botɨmareandɨ. Asu mamɨ yahurai-anɨmbo Nindou Hondümbo amboanɨ semündü nɨmoamo botɨfiamboani. 15 Rananɨmbo nindou ahambo anɨhondümbo-arɨhorɨ ranai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgo ra mbɨsahümündi-amboane. 16 God ai nɨmorɨ mamümbɨyu hayamboyu nɨmorehɨ nindowenihɨ hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei ranaheimbo ŋgusüfo pareandürühɨyu asu ahandɨ nɨmorɨ mamɨ ra hɨfɨna koamarɨherü. Nindou muŋgu dɨdɨyei ahambo anɨhondümbo-arɨhorɨ ai ŋgɨrɨ awandɨhehindɨ, ŋga koadürümbo-koadürümbo nɨmboeimboyei. 17 God ai ahandɨ nɨmorɨ hɨfɨna koamarɨherü ra ai kosɨ nindou yɨbobore-randeimbɨ nahurai hɨfɨhündɨ nindouyei hohoanɨmo yɨbobofemboyupoanɨ. Ŋga rananɨmbo muŋguambo hɨfɨhündɨ nindou ai ahandɨ süŋgu aboedambo-mbeahinda yahu hayamboyu koamarɨheira makusu.

18 Nindou Godɨndɨ nɨmorɨmbo anɨhondümbo-areandɨ ahambo ana ŋgɨrɨ yɨbobondirühɨ papɨ-hoafɨndürɨ, ŋga nindou ahambo anɨhondümbofe-koate-ayu ranahambo-anɨmbo yɨbobondirühɨ papɨ-hoafɨndürɨmbui. 19 Yɨbobofe ranahandɨ nɨmɨndɨ ra ndahurai-ane: Sapo si aboedɨ ra sünambeahɨndɨ makosoyosɨ, ŋga asu ai moai ranahambo yifirɨyei, ŋga ai nɨmbokoanɨ nɨmbɨ afɨndɨ pɨmayo ranambe nɨŋgomboyei yifirɨmayei. Nɨmboe sapo ai moaruwai hohoanɨmo rarɨhindühɨ wamboyei ramehindɨ. 20 Muŋguambo nindou dɨdɨyei si ranahambo yɨboaruko-arɨhindɨ ana, ai moaruwai hohoanɨmo yaŋgɨrɨ rarɨhindühanei. Nindou yahurai ana ŋgɨrɨ si peyoanɨ ŋgei sapo si ranai ahei moaruwai hohoanɨmo ramarɨhindɨ ra nafuindandürɨmboe sei hehimbo wambo. 21 Ŋga nindou aboedɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ semündü anüŋgu ranai-anɨmbo sihɨ tükündüfimbui. Rananɨmbo nindoundɨ ratüpurɨ ra si ranai Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨnamboane ratüpurɨyu arandɨ mbɨsɨ nafuindɨmboe,” mehu.

Son ai Sisas tükümefiyu nɨmɨndɨ ra weindahɨ hoafɨmayu

22 Asu süŋgunambo Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo randɨhünda botɨyafu houmbo Sudia hɨfɨna mahomo. Ai homo ranɨhü yahunümbɨ si nɨŋgomomboyo Sisas ai nindou hundürümarandürɨ. 23 Ainon ŋgoafɨhü Serim ŋgoafɨkɨmɨ hoe afɨndɨ mafoafusowa asu ranɨhü Son ai-amboanɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ hundürümarandürɨ. Ranɨ-sɨmboanɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai ahambo sowana hei marɨhündamboyu ai hundürümarandürɨ. 24 Son ai karabusɨfekoate nüŋguambeahɨyo aheimbo hundürümarandürɨ.

25 Ranɨyo asu Sudahündɨ mamɨ ai Sonɨndɨ süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨ tüküfembo hundürü hohoanɨmo ranahambo hoafɨna sɨmborɨ hoafɨmemo. 26 Raoyafu mburu hɨfomo Sonɨmbo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Yamundo-randeimbɨ, se hohoanɨmoyafai nindou Sodan hoekɨmɨ ai-dɨbo nɨmbafanɨmbo se ahandɨ hoafɨ yɨhoefɨmbo hoafɨmefɨmunɨ. Ŋga ai haponda hundürümarandür-amboanei asu nindou ai sɨhefɨmbo sowana sɨfokoate ahambo sowanambo yaŋgɨrɨ hüraramɨndo,” mehomo. 27 Asu sɨmborɨ Son ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou ai ŋgɨrɨ raranɨ-moatükunɨ moanɨ ndemündu, ŋga God ai dagadowan-anɨmbo ndemündümbui. 28 Horombo se hɨmborɨyomondanɨ ro sɨhamumbo hoafɨyahapurühɨ sahɨya, ‘Roana Kraisɨyahɨpoanɨ, ŋga ahandɨ nafɨ dɨdɨboado-fembohünda God ai kamafoareandɨr-anahɨ,’ masahɨ hoafɨ ra se sɨhamundɨhoarɨ hɨmborɨmemo. 29 Asu nindou ŋgorü ai nɨmorehɨ asemündu ana, nɨmorehɨ ra nindowenihɨ ranahand-ane. Asu nindowenihambo farɨherü-randeimbɨ ai ai-dɨbo nüŋgumbo nɨmorehɨ masemündu ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyuhü ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayu. Yahurai-ane asu haponda hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ ra wandɨ fiambe amaro. 30 Asu nindou ranai adükarɨ ndürɨmbɨ-mbiyowamboane, ŋga wandɨ ndürɨ akɨdou-mbeyowamboane.

31 Nindou nɨmoamo sünambeahɨndɨ makusu aiani muŋguambo nindou ŋgasünde haya adükarɨ hamɨndayu. Ŋga asu nindou hɨfɨ ndanɨhündamboayu ranai ana hɨfɨnɨndɨ wambo ai hɨfɨ ndanɨhündambo wataporɨ ranɨ yaŋgɨrɨ semündü nüŋgumbo wataporɨyuhani. Ŋga nindou sünambeahɨndɨ makusu ranai ana muŋguambo nindou ŋgasünde haya adükarɨ hamɨnd-ani. 32 Ranani asu ai raranɨ-moatükunɨ hoeire asu hɨmborɨyu-randeimbɨ ranahambo hoafɨyu arandɨ. Ŋga asu nindou mamɨ ai-amboanɨ moai ahandɨ hoafɨ ra anɨhondümboreandɨ. 33 Nindou düdi ahandɨ hoafɨ ranahambo kɨkɨharamündu ana, asu God ai anɨhondümboani hoafɨyu arandɨ yahuhani. 34 Nindou God koamarɨheira makusu ranai ana ahandɨ hoafɨ yaŋgɨr-ani hoafɨyu arandɨ. Sapo God ai moai ahambo Yifiafɨ Aboedɨ ra bɨdɨfɨrɨ-bɨdɨfɨrɨre sagado.

35 Afɨndɨ ai Nɨmorɨmbo afɨndɨ hamɨndɨ ŋgusüfo parirühɨ asu muŋgu moatükunɨ hɨfandɨmbo ŋgɨnɨndɨ masagado. 36 Nindou ŋgorü ai Nɨmorɨ ahambo anɨhondümbo-arirɨ ana, asu ai aboedɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋgumbui. Ŋga asu anɨhondümbofe-koate-ayu aiana ŋgɨrɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋgu. Asu Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo ra ahambo-so koadürümbo-koadürümbo yagodɨmboe.”

Copyright information for `AGG