John 4

Sisas ai Sameriahündɨ nɨmorehɨ-dɨbo wataporɨmefe

Ranɨ-sɨmboanɨ Farisi ai yaru hɨmborɨyomondane, “Sisas-ani Sonɨmbo ŋgasündirɨ haya afɨndɨ nindou hundürandürɨ arandɨ,” masei. (Ŋga moai Sisas ahandɨhoarɨ ana ŋgorümbo hundürandürɨ, ŋga ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ ai yaŋgɨrɨyomo ramarundɨ.) Sisasɨndɨ süŋgufembo nindou afɨndɨ hundürümayei hoafɨ Farisi ai hɨmborɨmemo ra Sisas ai fɨfɨreandɨ. Ranɨyu asu ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya Sudia hɨfɨ hɨnɨŋgɨre haya Garirinambo mahu. Garirinambo hombo nafɨ ra Sisas ai Samaria-yafe hɨfɨ mbusümo nafɨyu mahu.

Ranɨyu hafu adükarɨ ŋgoafɨ Samaria-yafe hɨfambe ahandɨ ndürɨ Sikar ranɨhü tükümefiyu. Ŋgoafɨ ranɨkɨmɨyo Sekob ai ahandɨ nɨmorɨ Sosepɨmbo hɨfɨ kɨkɨre hɨnɨŋgɨmareando. Horombo Sekob ai hoe rambohünda kakɨra pumareandɨ ra ranɨhü puiaroane, asu Sisas ai ndeara hüfɨnɨmbo nafɨ gebuai ra süfu süfumbo tɨŋambofihɨyu asu foeamoŋgo ranɨkɨmɨ mamaru.

Ranɨyo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ranai boatei sesɨ pemɨmbo ŋgoafɨ ranambo mahafomo. Asu nɨmorehɨ mamɨ Samariahündɨ ranai hoe ra fuimɨndɨmbo makosowamboyu, Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Hoe ra wambo fuisao, ŋga ro sɨmɨndɨmbo samboanahɨ,” mehuamboyo. Asu nɨmorehɨ ranai hoafɨyondowohü yahoya, “Seana Sudahünd-anafɨ, asu ro Samariahünd-anahɨ, ŋga asu se nɨmboe wambo hoe fuisao safɨ hawa düduwefoandɨra?” mehoamboyu. 10 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundowohü yahuya, “Nɨne-moatükunɨ God ai sɨhambo saimbo mehu ranahambo fɨfɨrɨworühɨ, hoafɨmbefɨndo-mbonana, asu hoe sɨmɨndɨwanɨ yaŋgɨrɨ gedühɨ nɨŋgombo saganɨnɨ,” mehuamboyo. 11 Asu nɨmorehɨ ranai hoafɨyondohü yahoya, “Adükarɨ, hoe fuigonɨnɨmbo hɨpɨrɨ wanɨ, ŋga foeamoŋgo hoe ndanana ambeambe aŋgunɨ ragu-ane. Asu hoe sɨmɨndɨwanɨ yaŋgɨrɨ gedühɨ nɨŋgombo ra naha dagüda mafuindandɨfa? 12 Sɨhefɨ amoao Sekob ai foeamoŋgo ra hɨnɨŋgɨ-mareamunane. Hoe ra ai ahandɨ nɨmorɨ asu burmakau, sipsip ra-babɨdɨmbo sümündɨ marandane. Ŋga asu se kosɨrɨhefe adükarɨmbofe nɨŋgombo safomboyafɨ?” meho. 13 Asu Sisas ai sɨmborɨ ahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Nindou hoe nda asɨmɨndei ranai ana asükaindei nɨmai amɨndanɨŋombo-ndeimboyei. 14 Ŋga nindou dɨdɨyei ro hoe aheimbo asahandürɨ ranai ana ŋgɨrɨ asükaindei amɨndanɨŋombonde, ŋga wanɨ. Hoe ro aheimbo saimbo saheheamboayahɨ ranana, ahei fiambe apoandɨhorɨ hoe nahurai fondɨhoai-fondɨhoaindandanɨ asu nindou ranai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨmboeimboyei,” mehuamboyo. 15 Asu nɨmorehɨ ranai düdufendowohü yahoya, “Adükarɨ, se wambo hoe ra sawandɨrɨ. Rananɨmbo ro ŋgɨrɨ asükainda süŋguna hoembo amɨndanɨŋombondahühɨ hoe nda fuimɨndɨmbo dɨdɨhɨ,” mehoamboyu. 16 Asu Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Se ŋgüfɨ sɨhafɨ nindowenihambo hoafɨndafɨndo mbundambo-anɨmbo asükaindafɨ ndühɨ dɨdɨfɨ,” mehundowamboyo. 17 Asu ai hoafɨyondowohü yahoya, “Roana anamɨndeimbɨ-yahɨpoanɨ, ŋga anamɨndɨkoate-anahɨ,” mehondowamboyu. Asükaiyu Sisas ai hoafɨyundowohü yahundoya, “Se ‘Roana anamɨndɨkoate-anahɨ,’ asafɨ ra wambo anɨhondümbo-anafɨ hoafayafɨndɨrɨ. 18 Ŋga se nindowenihɨ hondahüyafundeimbɨ masowapundɨfɨ, ŋga se haponda nindowenihɨ-dɨbo anɨmbafɨ ra sɨhafɨ anamɨndɨ hondüyupoanɨ. Ŋga se wambo haponda anɨhondümbo-anafɨ hoafayafɨndɨrɨ,” mehu. 19 Nɨmorehɨ ranai hoafɨyondowohü yahoya, “Adükarɨ, seana ro hoeirɨheanɨna Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyafɨ-randeimb-anafɨ. 20 Yɨhoefɨ amoao mamɨ ana hɨfɨ wafu ndanɨ-wamɨyomo rotuyomo marundɨ, ŋga asu Suda se-anemo Serusarem ŋgoafɨ ranɨhü yaŋgɨrɨ rotuyomboane ehomo,” mehoamboyu. 21 Sisas ai yahuya, “Nɨmorehɨ, se wambo anɨhondümbo-rowandɨrɨ, ŋga se ŋgɨrɨ amɨtata Apembo hɨfɨ wafu ranɨwamɨ asu Serusaremɨhü ra rotuyo ra-koate-ndei. 22 Samariahündɨ seana Godɨmbo ndorɨhorɨ fɨfɨrɨ-horühɨyeipoanɨ ahambo rotuyei arɨhündɨ. Ŋga ro Suda ana God ranahambo ndorɨhurɨ fɨfɨrɨ-hurɨmboanefɨ. Ŋga asu sapo Godɨndɨ nendɨ aboedambofembo ratüpurɨ ra Suda yɨhoefɨmbo sowahɨ tükümefeyoane. 23 Sapo ranɨ si tüküfembo meho ra, ndeara haponda tüküfemboane, ŋga asu nindou ai anɨhondümbo rotuyei arɨhündɨ ranai-anɨmbo Godɨmbo ŋgusüfoambe anɨhondümbo-ndɨhindühɨ Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo rotundeimboyei. Rananɨmbo asu Ape ai nindou yahurai ranɨmboani ahambo rotuyondombo hohoanɨmoayu. 24 Ŋga God ana yifiafɨ-ani. Ranɨmboanɨmbo nindou ai Godɨmbo rotuyei arɨhündɨ ra ŋgusüfoambe anɨhondümbo-ndɨhorühɨ Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo rotumbeyei-amboane,” mehuamboyo. 25 Asu nɨmorehɨ ranai sɨmborɨ hoafɨyondowohü yahoya, “Ro fɨfɨrɨhinɨmboanahɨ nindou God kamafoarirɨ ra ahandɨ ndürɨ Krais ai-anɨmbo kudümbui. Asu ai kusü sɨmboanɨ sɨhefɨmbo muŋgu moatükunɨ ranahambo hoafɨndümunɨmbui,” mehoamboyu. 26 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundowohü yahuya, “Ro ai-anahɨsɨ haponda se-dɨbo wataporayahɨ nda,” mehu.

27 Sisas ai raoyahuambe ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai sesɨ pemɨnɨpoedɨ sümburɨndümo tükümefundɨ. Asu ai hoeirundane Sisas ai nɨmorehɨ-dɨbo wataporɨmefea hepünɨmefundɨ, ŋga nindou mamɨ ai-amboanɨ moai düdufinduhɨya, “Se nɨmboeafa?” yahundo asu “Nɨmboe se nɨmorehɨ ra-dɨbo wataporefea?” yahundo, ŋga wanɨ. 28 Ranɨyo asu nɨmorehɨ ranai hoe fuimɨndɨ hɨpɨrɨ ra ranɨhü sɨhai haya hɨfo nindou ranɨ ŋgoafɨhündɨ ranaheimbo hoafɨyondürühɨ yahoya, “Se naha sɨnei nindou geba anüŋgu ra hoeirɨhorɨ. Ai wambo ro muŋgu moatükunɨ ratüpurɨya marɨhandɨ ra muŋgu ai weindahɨ hoafɨmayundɨrɨ. Ŋga awi ai Krais anɨmbombei?” mehoamboyei. 30 Ranɨyei asu ai ŋgoafɨ ra hɨnɨŋgɨrɨhi hehimbo Sisas sowana muŋgu mahanei.

31 Ranɨyomo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai Sisasɨmbo hüti-hoafɨrurühɨ yahomoya, “Yamundo-randeimbɨ, sesɨ akɨdounambo ŋgusüfo narɨworɨ hawambo-anɨmbo,” mehomondo. 32 Ŋga asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Sesɨ ro sesɨmbo asahɨ ra seana moai fɨfɨrundɨ,” mehupuramboemo. 33 Asu ahamundɨhoarɨ sɨmborɨ düduyomondühɨ yahomoya, “Nindou ŋgorü ai ahambo sesɨ ra semündü sünɨ sagadomboyu?” mehomondamboyu. 34 Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Wandɨ sesɨ ranana ndahurai-ane: God ai koamarɨhendɨra makosahane ro ahandɨ hoafɨ süŋguferambo. Wandɨ sesɨ ana ahandɨ yifɨrɨ süŋgufe asu ahandɨ ratüpurɨyora ho moendɨfembo makosahane.

35 Se yaru hoafɨyomondühɨya, ‘Awi nümbürambeahɨndɨ sesɨ yimuŋgu-remɨndɨmboana, yimbuyimbu amoamo-ane anɨŋgomo,’ mehomo, ŋga asu ro hoafayahɨ ra se hɨmborɨyomo, naha se ndoru nümbürɨ ra samoŋgorɨyomo hoeiru, nɨnɨmɨndɨ ana ndeara ŋgɨnɨndɨ yaŋgɨr-ane. 36 Nindou nümbürambeahɨndɨ sesɨ yimuŋgurɨra-randeimbɨ-mayu ranai ndeara ranɨ takɨnɨ ahandɨ kakɨ semündü haya, asu ai sesɨ aboedɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo safɨyorambo-mayo gugurareandɨ. Rananɨmbo nindou sesɨ hɨfɨre-randeimbɨ asu yimuŋgurɨra-randeimbɨ ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndamboyafanɨ. 37 Asu hoafɨ ndanana anɨhond-ane ‘Nindou ŋgorü ai hɨfɨreandühani, ŋga nindou ŋgorü ai yimuŋgurandühani.’ 38 Ro sɨhamumbo sesɨ nümbürɨ ranambe homo yimuŋgurɨ mbɨrunda sahehea koamarɨheheapurɨ. Asu se moai hɨfɨrundɨ, ŋga amurɨ ai tɨŋamboyeihɨ hɨfɨmarɨhindɨ ranɨ-fihɨndɨ asarɨmbo yahomo houmbo asowandümo,” mehu.

39 Nɨmorehɨ Samariahündɨ ranai ranɨ ŋgoafɨhündɨ ranaheimbo nɨne-moatükunɨ ai ramareandɨ ranɨmbo Sisas ai hoafɨmayundo ranahambo ho wataporɨmbo-marandɨ. Ranɨyo asu muŋguambo nindou ranai Sisasɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ. 40 Ranɨyei asu Samariahündɨ ranai hei Sisasɨmbo apombo hüti-hoafɨmehündoa ranɨhü ai-babɨdɨmbo yimbu apomayu.

41 Ranühɨ Sisas ai wataporɨmbo-maranda asükai nindou afɨndɨ safɨ ranai hɨmborɨyei hehi anɨhondümbo-marɨhindɨ. 42 Asu nɨmorehɨ ranahambo hoafɨyahündowohü seiya, “Boatei ro se wataporɨmbo-maranda anɨhondümbo-marɨhundɨ, ŋga se hoafɨmayafɨmunɨ ranɨmbo. Ŋga ro-amboanɨ yɨhoefɨhoarɨ ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyahundo hohumboanefɨ asu anɨhondümbo-arɨhurɨ. Ŋga ranɨmboane nindou ndananɨmbo awi hɨfɨ ndanɨhü muŋguambo nindou aboedambo-ndeandürümbui asefɨ,” masei.

Sisas ai adükarɨ bogorɨndɨ ratüpurɨyu-randeimbɨndɨ nɨmorɨ aboedɨmarirɨ

(Matyu 8:5-18 asu Ruk 7:1-10)

43 Sisas ai ranɨhü yimbu nɨmbɨ apu mbura asu ŋgoafɨ ra hɨnɨŋgɨre haya Gariri hɨfɨna mahafu. 44 Asu ai ahandɨ fimbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ aiana ahandɨ ŋgoafɨ hondühɨ moai ndürɨ yaŋgoro,” mehu. 45 Ranɨyu asu ai Gariri hɨfɨhü hafu tüküfiyuwane, ahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei. Ai ramehindɨ ra moanɨyeipoanɨ, ŋga Serusarem ŋgoafɨhü Israerɨmbo God ai aboedambo-mareandürɨ Pasofa sei-arɨhündɨ ranɨ-sɨmboanɨ afɨndɨ moatükunɨ ramareanda hoeirɨhi hehimbo wamboyei tükümefiyuwa hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei.

46 Asu Sisas ai asükaiyu Kena ŋgoafɨna Gariri hɨfambe mahu horombo ai hoe wain hoembore pureandühɨ. Nindou mamɨ adükarɨ bogorɨndɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ai Kaperneam ŋgoafɨhü nüŋgu hayamboyu, asu ahandɨ nɨmorɨ ranai aŋgünümbomayu. 47 Asu nindou ranai, Sisas Sudia hɨfɨ hɨnɨŋgɨre haya, Garirinambo sünümboani hoafɨ ra hɨmborɨyu haya, hu tüküfi Sisasɨmbo Kaperneam ŋgoafɨnambo hombo hüti-hütirürühɨ yahuya, “Wandɨ nɨmorɨ ai aŋgünümbo yɨfɨmbo yaŋgɨr-ani, ŋga se dɨdɨfɨ aboedɨndoworɨ,” mehundowamboyu. 48 Asu Sisas ai yahuya, “Se mamɨkarambo hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ra hoeifekoate-yei-mbonana, ŋgɨrɨ anɨhondümbo-rɨhindɨrɨ,” mehu. 49 Asu sɨmborɨ Sisasɨmbo hoafɨyundowohü yahuya, “Adükarɨ, mborai se wandɨ süŋgu sühüfɨ, ŋga wandɨ nɨmorɨ ai yɨfɨmbo yaŋgɨr-ani,” mehu. 50 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundowohü yahuya, “Se ŋgafɨsɨ, ŋga sɨhafɨ nɨmorɨ ana asükai yaŋgɨrɨ nüŋgumbui,” mehuamboyu. Nindou ranai Sisasɨndɨ hoafɨ ra anɨhondümbore haya mahu. 51 Nindou ranai ŋgoafɨna mahuamboyu asu ahandɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ai nafɨnɨ hoeirüwurɨ houmbo hoafɨyomondowohü yahomoya, “Sɨhafɨ nɨmorɨ ana aboedɨ mbanüŋgu,” mehomondamboyu. 52 Asu ai düdufipurühɨ yahuya, “Nüŋgu-sɨmboanɨyo ai akɨdou aboedɨ safɨ mamarua?” mehuamboemo, asu hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Hamanɨ nɨmbambeyo aŋgünɨ hüfɨ afɨndɨ ra hɨnɨŋgɨmareandɨ,” mehomo. 53 Ranɨyu asu afɨndɨ ai ŋgusüfo pumaramündu Sisas ai ahambo ra-sɨmboanɨ hoafɨyundowohüya, “Yɨnɨ, sɨhafɨ nɨmorɨ ana asükai yaŋgɨrɨ nüŋgumbui,” mehu ranɨmbo. Ranɨyu asu ai ahandɨ worambeahɨndɨ ranɨ-babɨdɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ.

54 Sisas ai Sudianɨpoedɨ Gariri hɨfɨnambo sünümbo hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareandɨ ra yimbu noufeimbɨyo.

Copyright information for `AGG