John 5

Sisas ai nindou mamɨ foeamoŋgokɨmɨ dɨboadomarirɨ

Asu ra muŋgumayoambe Suda-yafe adükarɨ si ra Serusaremɨhü tükümefeyoa, Sisas ai Serusaremɨnambo mahafu. Serusaremɨhü nafɨtambe adükarɨ ahandɨ ndürɨ sipsip nafɨtambe ranɨkɨmɨ foeamoŋgo hoe kakɨru pumarundɨ. Foeamoŋgo ra Hibruyei hoafɨ Betsada-ane. Hoe ranɨkɨmɨ mboasɨnɨ hondahüfeimbɨ (5) mafondarei. Asu mboasɨnɨ ranɨ hoarehɨ nindou aŋgünümbɨ afɨndɨ ranai fondɨhü kurɨyei, hɨmboatɨharɨ, yirɨ moaruwaimbɨ, asu nindou ahei tɨŋarɨ yɨfɨyoweimbɨ ranai nɨnoumayei. Mboasɨnɨ ranambe nindou mamɨ ai 38 hɨmbanɨ farasü haya aŋgünümbo yaŋguru. Asu Sisas ai nindou ranahambo hoeirirane aŋgünümbo meŋguruamboyu, nindou ranana gedühɨ aŋgünümboyumboani yahuhaya hoafɨyundühɨ yahundoya, “Se haponda aboedɨ nɨmandɨ safomboyafɨ?” mehunduamboyu. Asu sɨmborɨ nindou aŋgünümbɨ-mayu ranai Sisasɨmbo hoafɨyundühɨ yahundoya, “Nindou adükarɨ, hoe ranai mɨmɨnɨyowanɨ hɨmonɨ semɨndɨndɨrɨ ho hɨnɨŋgɨfendɨrɨmbo roana nindou wanɨ. Hoe ranai mɨmɨnɨyowanɨ gadɨ sahehea raoyaheandanɨ asu bɨdɨfɨrɨ ai boatei-anei horombo kosɨrɨhehi hanei rɨhündanane asu ro moanɨ nɨmarɨ arɨhandɨ,” mehundo. Asu Sisas ai hoafɨyundühɨ yahundoya, “Botɨyafo, sɨhafɨ hoaparɨ ra sowandɨfɨ hawa hafɨ,” mehunduamboyu. Ranɨyu nindou ranai nɨmai hoafɨ nɨŋgoambe botɨfi ahandɨ hoaparɨ ra semündü haya mahu.

Ranɨ si ra moanɨ ratüpurɨkoate ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo siyo.
10 Ranɨyomo asu Suda ai nindou Sisas dɨboadomarira botɨmefiyu, ranahambo hoafɨyomondowohü yahomondoya, “Hapoana moanɨ ratüpurɨkoate ŋgoafɨmbo nɨmarambe-ane. Asu nɨmboe se sɨhafɨ hoaparɨ ra sowandɨfɨ hawa ahafa?” mehomondamboyu. 11 Asu sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou wambo aboedɨmareandɨrɨ ranai hoafɨyundɨrühɨ yahuya, ‘Botɨyafo, sɨhafɨ hoaparɨ ra sowandɨfɨ hawa hafɨ,’ mehuamboanahɨ sahamɨndɨ ahahɨ,” mehupurɨ. 12 Ranɨyo asu sɨmborɨ ahambo düdururühɨ yahomondoya, “Düdi nɨmorɨ sɨhambo hoafɨyunɨnühɨ, ‘Sɨhafɨ hoaparɨ ra sowandɨfɨ hawa hafɨ,’ mehunɨnɨ rana?” mehomondamboyu. 13 Asu nindou aŋgünümbɨ aboedɨmefiyu ranai nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ambewambo Sisas ai sɨhai hümarɨmɨndo ra moai nindou ranahambo fɨfɨrirɨ.

14 Asükaiyu Sisas ai nindou ranahambo Godɨndɨ worambe mamaruwa hoeirirɨ haya, hoafɨyundühɨ yahuya, “Se hɨmborɨyafɨ, se ndeara sɨhafɨ fi ra aboedɨyafɨmboanafɨ. Ŋga se asükaindafɨ moaruwai hohoanɨmondamboyafɨ. Ŋga asükaindo raranɨ-moatükunɨ ŋgɨnɨndɨ safɨ sɨhafɨfihɨ mbundamɨndoanɨ se mamɨkarɨndamboyafɨ,” mehundowamboyu. 15 Ranɨyu asu nindou-mayu ranai hu Sudambo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou wambo aboedɨmareandɨrɨ ranana Sisasɨyu,” mehupuramboyomo. 16 Asu ranɨyomo Suda ai Sisasɨmbo moanɨ hapoadümbo nou pɨyomo houmbo moruwaimbo-moaruwaimbo-marurɨ homo. Nɨmboe asu Sisas ai moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarombo sihɨ nindou ranahambo aboedɨmarirɨ yahomo houmbo.

17 Ranɨyu asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Wandɨ Ape ai ratüpurɨyu humbo hapondan-amboa, ratüpurɨyuhani, ranɨmboane asu ro-amboa ratɨpurayahɨ,” mehupuramboemo. 18 Suda ai hoafɨ ra hɨmborɨyomo houmbo ahamundɨ ŋgusüfoambe ŋgɨnɨmboanɨmbo-mareapura Sisasɨmbo hɨfokoefimbo yahomo houmbo raraomemo. Asu moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarambe ratüpurɨmayu ranɨmbo yaŋgɨrɨyomopoanɨ. Ŋga ai hoafɨyupurühɨ, “God ana wandɨ Ape hondani,” mehu ranɨmboemo hoafɨ ranana Sisas ai ‘Ro God nahurai-anahɨ’ mehu yahomo houmbo kameihɨyomo ahambo hɨfokoefimbo raraomemo.

Godɨndɨ nɨmorɨ ai ratüpurɨmbo ŋgɨnɨndeimb-ani

19 Ranɨyu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahupurɨya, “Ro anɨhondümboanahɨ sɨhamumbo hoafayahapurɨ: Nindou nɨmorɨ ra ŋgɨrɨ raranɨ-moatükunɨ aimbo hohoanɨmondu haya ranɨmbondandɨ, ŋga wanɨ. Ai raranɨ-moatükunɨ ratüpurayu ra Afɨndɨ ai ratɨpurayu ra hoeire hayamboani, asu nɨmorɨ ai ra-süŋgure ratɨpurayu. Muŋgu raranɨ-moatükunɨ Afɨndɨ ai ranɨmborandan-ani asu nɨmorɨ ai yare ranɨmboarandɨ. 20 Afɨndɨ ai ahandɨ nɨmorɨ ranahambo hohoanɨmoyuhü asu ai muŋgu ratüpurɨyumbü ra nɨmorɨmbo nafuimefuendo. Ŋga asu awi Afɨndɨ ai adükarɨ ŋgɨnɨndɨ ratüpurɨ safɨ amboanɨ nɨmorɨmbo nafuindundümbui. Haponda nafuimendu ranana akɨdouyo, ŋga se hepünɨfembohündambo süŋguna nafuiyondomboayu ranana adükarɨ ŋgɨnɨndɨ safɨndɨmboe. 21 Afɨndɨ ai nindou yɨfɨyeimbɨhündɨ botɨreandürɨ mbura asu yaŋgɨrɨ nɨŋgo sagadürɨ arandɨ. Ranani asu nɨmorɨ ai-amboanɨ ahandɨ hohoanɨmomayu süŋgureandühɨ nindou botɨreirɨ hɨnɨŋgɨrearü arandɨ. 22 Moai Afɨndɨ aiana nindou-yafe hohoanɨmo yɨborore randɨ, ŋga wanɨ. Muŋgu ranɨ ratüpurɨ ra nɨmorɨndɨ warɨhümareandane. 23 Ranɨmboanɨmbo asu nindou ai nɨmorɨmbo ahɨnɨndeihɨ aboedɨ hohoanɨmondeimboyei Afɨndambo rawarɨhorɨ nou. Asu nindou ai nɨmorɨmbo ahɨnɨyohü aboedɨ hohoanɨmokoate-ayei ana, asu Afɨndɨ ai nɨmorɨ koamarɨherü ranahambo amboanɨ ŋgɨrɨ ahɨnɨndeihɨ aboedɨ hohoanɨmondei.

24 Ro sɨheimbo anɨhondümboanahɨ hoafayahɨ, nindou düdi wandɨ hoafɨ nda hɨmborɨyuhü asu wambo hɨfɨna koamarɨhendɨrɨ ranahambo anɨhondümbo-arirɨ ana, nindou ranai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋgumbui. Asu nindou ranai ŋgɨrɨ Godɨndɨ papɨ-hoafɨ ranambe tükündɨfiyu. Nindou ranai yɨfɨyorambo nafɨ hɨnɨŋgɨre haya yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ra süŋgure arandɨ. 25 Yɨnɨ, sapo si tüküfembo-mayo ra ndeara haponda tüküfemboane. Ŋga asu rananɨmbo nindou yɨfɨmayei ranai Godɨndɨ Nɨmorɨndɨ yafambe hɨmborɨndahindühɨ asu nindou dɨdɨyei ahandɨ hoafɨ ndorɨhi hɨmborɨmayei ranai aboedɨ yaŋgɨrɨ yɨfɨkoate nɨmboeimboyei. 26 Ranɨmboani asu Afɨndɨ ai ahandɨhoarɨ aboedɨ yaŋgɨrɨ yɨfɨkoate nɨŋgombo ra nɨmɨndɨyuhüyu, asu ranɨ-süŋgunambo noure Nɨmorɨmbo yaŋgɨrɨ yɨfɨkoate nɨŋgombo nɨmɨndɨmborirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. 27 Ai Nindou Hond-ani, ranɨyu asu Afɨndɨ ai ahandɨ Nɨmorɨmbo nindoumbo yɨbobofendürɨrambo hohoanɨmo ra masagado. 28 Asu se ndanahambo hepünahindühɨ afɨndɨ hohoanɨmondeimboyei, ŋga ŋgɨrɨ amɨtata muŋguambo nindou yɨfɨyeimbɨhündɨ hoŋguambeahɨndɨ ranai ahandɨ yafambe ra hɨmborɨndei. 29 Asu rananɨmbo ai hoŋguambeahɨndɨ tükündahimboyei. Asu nindou ahandɨ hoafɨ aboedɨ hɨmborɨyeihɨ süŋgurɨhi arɨhündɨ ranai aboedɨ yaŋgɨrɨ yɨfɨkoate tükündahi burɨndeimboyei. Ŋga asu nindou ahandɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-yeihɨ moaruwai hohoanɨmombo ratüpurɨ ratüpurɨyei arɨhündɨ ai-anɨmbo tükündahinda God ai aheimbo se hüti-anei mbüsümbui.”

Nindou bɨdɨfɨrɨ amboanɨ ranɨ-moatükunɨ nafuimaramunɨ ra Sisas ai Godɨndɨ nɨmor-ani masei

30 “Raranɨ-moatükunɨ ra roana ŋgɨrɨ rombondɨhe hohoanɨmonda hehea ratüpurɨndahɨ. Ro nindou aheimbo yɨboborɨhe arɨhandɨ ra God ai hoafiyuwanɨ yaŋgɨr-ane yɨboborɨhe arɨhandɨ. Wandɨ yɨbobofe ra mbumundanesɨ, ŋga ropoanɨmbo yifirɨya hehea yɨboborɨheandürühɨ-yahɨpoanɨ, ŋga Ape wambo hɨfɨna koamarɨhendɨrɨ ranai yifirɨyu haya hoafɨmayundɨr-amboyahɨ ro rarɨhe marɨhandɨ.

31 Asu ro wandɨhoarɨ yaŋgɨrɨ wandɨ fimbo anɨhondümbo hoafayahɨ ana, asu nindou ai ro wandɨ fimbo hoafayahɨ ra ŋgɨrɨ anɨhondümbo-ndɨhindɨ. 32 Ŋga asu ŋgorü ai wambohünda anɨhondümbo hoafɨyu arandɨ ahandɨ hoafɨ ra anɨhondümboani hoafɨyu arandɨ ra ro fɨfɨrɨheandɨ. 33 Se horombo Sonɨmbo sowana nindou düdufimbo koamarɨhehipura asu ai sɨheimbo anɨhondü hoafɨ hoafɨmayu. 34 Ŋga nindou yaŋgɨrɨ wambo anɨhondümbo hoafayu ana, ahandɨ hoafɨ ranahambo ro ŋgɨrɨ hohoanɨmondahɨ, ŋga wanɨ. Ŋga God sɨheimbo aboedambo-mbɨreandüra saheheamboanahɨ Sonɨndɨ hoafɨ anɨhond-ane asahɨ. 35 Son ana ram hai siayo nou yahurai siyuhüyu asu sɨhei fiambe si ranai boakɨmafoa-reiramboyei asu bodɨfohü yaŋgɨrɨ ahandɨ si ranɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbo masei. 36 Ŋga ŋgorü-moatükunɨ sɨheimbo nafuimbohünda ra Sonɨndɨ hoafɨ ŋgasündeandeimb-ane. Raranɨ ratüpurɨ ro ratɨpurayahɨ ra wandɨ Ape ai sendɨrühɨ ‘ratüpurɨndafɨ’ mehuamboanahɨ ro rarɨhe ratɨpurayahɨ. Ranɨ ratüpurɨ ranai sɨheimbo anɨhondümbo nafuimarandürɨ ra Ape ai wambo koamarɨhendɨra makosahɨ. 37 Asu Ape wambo hɨfɨna koamarɨhendɨrɨ aiyu wandɨ fimbo weindahɨ hoafɨmayu. Asu se moai horombo ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyei asu ahambo hoeirɨhorɨ raraorɨhorɨ. 38 Ŋga asu se moai ahandɨ hoafɨ ra sɨhei ŋgusüfoambe nɨmarondürɨ, nɨmboe sapo Ape ai koamarɨhendɨra makosahɨ wambo anɨhondümbofe-koate-mayei ranɨmbo. 39 Se rarɨhi hohoanɨmoyeihɨya, “Godɨndɨ bukambe hoafɨ apenɨŋgo ranai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo sei hehi buk ranambe muŋguambo hoafɨ apenɨŋgo ranahambo türarɨhündɨ. Ŋga bukambeahɨndɨ hoafɨ ra wambo fɨfɨrɨfendɨrɨmbo hoaf-ane apenɨŋgo. 40 Ŋga asu se aboedɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombohündambo wambo sowana moai sɨfombo hohoanɨmoyei.

41 Nindou ai wambo seana nindou adükar-anafɨ mbɨseimboyei saheheamboanahɨ ro moei asahɨ. 42 Ŋga ro sɨheimbo fɨfɨrɨ-hearümboanahɨ, asu sɨhei ŋgusüfoambe Godɨndɨ ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ra moai nɨmarondürɨ. 43 Ro wandɨ Apembo sowahɨndɨyahɨ makosahɨ, ŋga asu se moai wandɨ hoafɨ hɨmborɨyei. Asu seana nindou ŋgorü ai aipoanɨmbo hohoanɨmoyu haya ahandɨ ŋgɨnɨndɨ ranambo huan-anei ahandɨ hoafɨ hɨmborayei. 44 Asu seana sɨheihoar-anei nindou hond-anafɨ nindou hond-anafayei. Ŋga God mamɨ yaŋgɨr-ani ai sɨheimbo nindou hond-anafɨ yahombo ra se moei asei. Ŋga asu se nüŋgundɨhi ahambo anɨhondümbo-mandɨhora? 45 Ŋga asu se ŋgɨrɨ wambo randɨhi hohoanɨmondei, ‘Ai yɨhoefombo Afɨndandɨ hɨmboahü papɨ-hoafɨndamunɨ mbɨsei,’ ŋga wanɨ. Nindou sɨheimbo papɨ-hoafɨmarandürɨ ranana Mosesɨyu. Asu se nindou ranahamboyei aiana yɨhoefɨmbo fandɨhemunümbui masei. 46 Se Mosesɨndɨ hoafɨ anɨhondümbo-mbarɨhi-mbonana, asu se wandɨ hoafɨ amboanɨ anɨhondümbo-rɨhi. Nɨmboe sapo ai wambo hoafɨ sürü papɨmarandɨ ranɨmbo-hündambo wambo. 47 Asu ai sürü papɨ-randeimbɨ hoafɨ ra anɨhondümbofe-koate-ayei ana, asu nüŋgundɨhi se wandɨ hoafɨ ra anɨhondümbo-mandɨhia?” mehu.

Copyright information for `AGG