Luke 13

Nindou düdi anɨhondümbofekoate-ayu ana awarɨndɨhoembui

Ranɨ-sɨmboanɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ranai Sisasɨmbo rarɨhi hoafɨyeihɨya, “Nindou Garirihündɨ bɨdɨfɨrɨ ai nɨnɨhondɨ hɨfokoaru Godɨmbo sɨhoundane Pairat ai hɨfokoamareapurɨ. Ranɨyo asu ahamundɨ horɨ ra nɨnɨhondɨ horɨ Godɨmbo saimbo hɨfokoamarundɨ ranɨ bɨtapɨre mamɨkarɨmayo,” masei. Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Ranɨ-moatükunɨ tükümefeyo ra se rarɨhi hohoanɨmoyeiyanɨ ahei moaruwai hohoanɨmo ra Garirihündɨ bɨdɨfɨrɨ ranahei moaruwai hohoanɨmo ra ŋgasündeamboyo? Wanɨ, ŋga ro anɨhondümboanahɨ hoafehandürɨ, Se sɨhei hohoanɨmo ra dɨdɨboadofe-koate-ayei ana, muŋguambo sɨheimbo amboanɨ yahurai tükündɨfendürɨmboe. Asu nüŋgurɨyei 18 nindou Siroamɨhündɨ aheimbo nɨmoei worɨ hoandarɨ pɨyowohü hɨfokoamareandürɨ rana? Se rarɨhi hohoanɨmoyeiyanɨ, Nindou worɨnambo hɨfokoamareandürɨ ranahei moaruwai hohoanɨmo ra Serusaremɨhündɨ bɨdɨfɨrɨ ahei moaruwai hohoanɨmo ra ŋgasündeamboyo? Wanɨ, ŋga ro anɨhondümboanahɨ hoafehandürɨ, se sɨhei hohoanɨmo ra dɨdɨboadofe-koate-ayei ana, muŋguambo se-amboanɨ yɨfɨndeimboyei,” mehu.

Nɨmɨ hɨsɨyo rakoate ranahandɨ kafoefe hoafɨ

Sisas ai mamɨ kafoefe hoafɨ wataporɨmbo-randühɨ yahuya, “Nindou mamɨ ai ahandɨ wain nümbürambe süfurɨ nɨmɨndɨ ra hɨfɨmareandɨ. Ranɨyo süŋgunambo süfurɨ nɨmɨndɨ ra hɨsɨyohüpo yahuhaya mahu, ŋga moai hɨsɨ mamamboanɨ hoeireandɨ. Ranɨyu asu nindou ranai ahandɨ nümbürambe ratüpurɨyu-randeimbɨ ranahambo hoafɨyundühɨ yahuya, ‘Ro süfurɨ nɨmɨndɨ nda ŋgɨmɨ hɨmbanɨ sɨnɨ hɨmboyarɨhanda moai hɨsɨyorandɨ, ŋga hɨtɨboadowandɨ. Ai hɨsɨ-koate moanɨ hoaŋgɨre haya nɨŋgombo nümbürɨ hɨfɨ bɨdɨfɨrɨ gabudarandɨ,’ mehu. Ŋga asu ahandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ranai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, ‘Rɨtɨfo, awi moanɨ mamɨ hɨmbanɨ nɨŋgo hoeireandühɨ anɨmbo, ŋga hɨsɨmboyohüpo. Asu awi ro nɨmɨ ranɨ-fikɨmɨ hɨfambɨ kakɨndɨhɨ mbundɨha, asu yafɨsühumɨ afümambe püpindɨhɨ hoeindɨheamboyahɨ. Randɨhe hoeindɨheandane ŋgorü hɨmbanɨ ra hɨsɨndoanɨ ana, aboed-ane, ŋga hɨsɨ-koate-ayo ana, hɨtɨfoefemboane,’” mehu.

Sisas ai moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo sihɨ nɨmorehɨ mamɨ aboedɨmareandɨ

10 Sisas ai Suda-yafe moanɨ nɨmarɨmbo si ranambe ahei rotu worambe yamundɨmareandürɨ. 11 Ranɨyo ranɨhü nɨmorehɨ mamɨ, 18 hɨmbanɨ ahandɨ fiambe moaruwai nendɨ nɨmarɨmbo amoefoe semɨndɨ haya homarandɨ. Asu ahandɨ daboadɨ hamɨndɨ ra fare hayamboyo asu moai mbumundɨ botɨfe nɨŋgorandɨ. 12 Ranɨyo Sisas ai hoeireanda mayoa mborai mehundowa mahowa hoafɨyundühɨ yahuya, “Me, hapoana aŋgünɨmbomayafɨ ra aboedɨ anafɨ,” mehu. 13 Sisas ai ahandɨwamɨ warɨ manande-andamboyo asu nɨmehünou mbumundɨ botɨfe nɨŋgombo Godɨmbo aboed-ani yaho ŋgusüfo pamarerɨ.

14 Ranɨyo Suda-yafe rotu worɨ hɨfandandeimbɨ bogorɨ ranai ŋgɨnɨndɨmayu Sisas ai moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ nɨmorehɨ aboedɨmareandɨ ranɨmbo. Nindou ranai hoafɨyuhɨ yahuya, “Sapo 6 si-ane ratüpurɨmbo siayo. Ŋga sapo aboedɨfembo ana, ranɨ si anɨmbo refemboyosɨ, ŋga moanɨ nɨmarɨmbo si ana yowan-ane,” mehu. 15 Adükarɨ ai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Seana yimbu-yafambeimbɨ nindou-anemo! Asu se moai sɨhamundɨ burɨmakau asu doŋgi ra muŋguambo si asu moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ ranamboanɨ wofɨ fufurɨhoundürɨ mburu hoe sɨmɨndɨmbo sowandümondürɨ homo rundɨyo? 16 Nɨmorehɨ ro aboedɨmarɨheandɨ, nda ai Abrahamɨndɨ nɨmor-ane, asu ahambo Satan ai 18 hɨmbanɨ kɨkɨhɨramündɨ manüŋgu-ane. Asu ro ahambo moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ aboedambo-fembo ra ahɨnümbɨyo.” 17 Sisas ai yare hoafɨmayu-wamboemo asu ahandɨ hürütümbɨ-memo ranai amoanɨŋgambo-mefundɨ. Ŋga asu bɨdɨfɨrɨ afɨndɨ meŋgoro ranai aboedɨ moatükunɨ ramareandɨ ranɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei.

Sisas ai hoarɨ akɨdouhündɨ adükarɨ tüküfembo kafoefe hoafɨ hoafɨmayu

(Matyu 13:31-32 asu Mak 4:30-32)

18 Sisas ai hoafɨyuhɨya, “God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra nüŋgunahuraiyowa? Asu ro nüŋgundɨhe yɨbobomandɨhea? 19 Ai rahuraiane, nindou mamɨ ai ahandɨ nümbürambe mastet hoarɨ hambomo nahurai akɨdou hɨfɨreandühani. Asu hoarɨ akɨdou ranɨhündɨ adükarɨ tɨkoanɨ nahurai nɨŋgowanɨ, ndu ai ranɨwamɨ ŋgeramborühɨ arɨhündɨ,” mehu.

Fufudogoyo-randeimbɨ moatükunɨ yis ranahandɨ kafoefe hoafɨ

(Matyu 13:33)

20 Asükai Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro asükainda God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo nɨnɨ-moatükunɨfihɨ yɨbobomandɨhea? 21 Nɨmorehɨ ai fufudogoyo-randeimbɨ moatükunɨ yis semɨndɨ haya wambürambe fraua bubufoare mbura yis ra babɨfoareandanɨ fufudogoayo hafo nahuraiane,” mehu.

Nafɨtambe akɨdou nafɨ ho

(Matyu 7:13-14 asu 21-23)

22 Sisas ai Serusaremɨnambo huhüyu muŋguambo adükarɨ ŋgoafɨ asu akɨdou ŋgoafɨ aheimbo wataporɨmbo-marandürɨ hu. 23 Nindou ŋgorü ai Sisasɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Adükarɨ, yimbu mamɨ nindou yaŋgɨrɨ aboedambo-mandahindɨyo?” mehuamboyo. Ai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Yipurɨ nafɨtambe akɨdou ranambe kefoefembo hütihütindei, ŋga nindou afɨndɨ ai-amboanɨ hütihüti-ndeimboyei ranambe kefoefembosɨ, ŋga ŋgɨrɨndei. 25 Süŋgunambo worɨ aharambürɨ ai yipurɨ papareandɨ ana, se weindanɨ nɨmboeimbo yipurɨfihɨ pɨrako-pɨrako-ndɨhündühɨ anɨmboya, ‘Adükarɨ, yipurɨ sübüdühawamunɨ,’ mbɨseimboyei. Ŋga sɨmborɨ hoafɨndühɨya, ‘Ro moai sɨheimbo fɨfɨrɨheandürɨ,’ asu ‘Se nahanɨ-hündamboyei?’ mbüsümbui. 26 Rananɨmbo se hoafɨndafühɨya, ‘Ro se-dɨbo sesɨ sahusifɨ hoe sɨmɨndefɨ asu yɨhoefɨ ŋgoafɨ nafɨ hohü yamundowamunɨ marandɨ’ mbɨseimboyei. 27 Asu ai sɨheimbo hoafɨndühɨ anɨmboya, ‘Ro moai sɨheimbo fɨfɨrɨheandürɨ, ŋga asu nahanɨ-hündamboyei? Andai ragu, ŋga seana moaruwai hohoanɨmoyei rɨhündeimbanei,’ mbüsümbui.

28 Se aranɨndeihɨ asu yahafɨ hɨtɨhündühɨ nɨmboeimboyei, ŋga Abraham, Aisak, Sekop asu Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ai God hɨfandarandɨ ranambe nɨmandeimboyei, ŋga asu sɨheimbo ana ragu moeindanɨ pindɨhirɨmboyei. 29 Rananɨmbo nindou afɨndɨ ai hüfɨhamɨndɨ süfuwanɨpoedɨ, hanuwanɨpoedɨ, hɨmborɨ yimbunɨpoedɨ ai God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe sesɨ fondɨkɨmɨ tükündahi nɨmandeimboyei. 30 Rananɨmbo nindou dɨdɨyei haponda adükarɨmboehindɨ aiana süŋgunambo akɨdoumbo-ndahimboyei, ŋga akɨdoumboehindɨ aiana süŋgunambo adükarɨmbo-ndahimboyei,” mehu.

Sisas ai Serusaremɨmbo hɨpoambo-marandɨ

(Matyu 23:37-39)

31 Ranɨ-sɨmboanɨ Farisi bɨdɨfɨrɨ ai sɨfomo Sisasɨmbo hoafɨyomondowohü yahomoya, “Andai ndanühündambo ragu hafɨ, ŋga Herot ai sɨhambo hɨfokoefenɨnɨmbo yahumboani!” mehomo. 32 Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ŋgomo nindou sɨsɨndɨra randeimbɨ ranahambo hoafɨndɨmo, ŋga hapo sümbo ana ro moaruwai nendɨ fiambe nɨmareimbɨ raguanambo-rɨheandürɨ asu nindou aboedambo-rɨheandürühɨ anahɨ. Ŋga asu ŋgɨmɨ si anɨmbo wandɨ ratüpurɨ ra moendɨndɨ-heamboyahɨ. 33 Asu ro hapo, sümbo, asaŋgu ranana nafɨ ŋgamboyahɨ. Ŋga sapo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyurandeimbɨ ana ŋgɨrɨ amurühɨ hɨfokoandüwurɨ, ŋga Serusaremɨhü anɨmbo hɨfokoandü-wurɨmboemo.

34 Serusarem, Serusarem! Seana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ sɨhambo sowana koehefepura masɨnɨmo ra nɨmoeinambo hɨfokoaroapurɨ arandɨ. Ro afɨndɨmbo sɨhafɨ nindou ranaheimbo kakaro hondɨ nɨmorɨ gugureandürɨ mbanendɨ hoareharamɨndo nou mbanendɨ hoarehɨ-fendürɨmbo samboyahɨ, ŋga moai se yifirɨyei. 35 Haponda sɨhafɨ worɨ ranambe nɨnɨ akɨdou-amboanɨ yaŋgorɨkoate worɨ yaŋgɨrɨ hamɨndɨndɨmboe. Ro hoafehanɨnɨ, se ŋgɨrɨ hoeindɨ-hindɨrɨ, ŋga ŋgombo se wambo randɨhi hoafɨndeihɨya, ‘God ai aboedɨ-aboedɨ-mbɨriramboane Adükarɨndɨ ndürɨnambo akusu nda,’ mbɨseimboyei,” mehu.

Copyright information for `AGG