aBuk Song 118:26

Luke 19

Sisas ai Sakiusɨndɨ worɨna mahu

Sisas ai Seriko ŋgoafɨ mbusümo nafɨ hu ŋgasünde haya mahu. Huane asu nindou mamɨ ranɨ ŋgoafɨhü mamaru ahandɨ ndürɨ Sakius ai napo afɨndeimbɨ, takis kakɨ sowandümo-rundeimbɨ-yomondɨ bogorɨyu. Ai Sisasɨmbo nüŋgunahurai nindouyu yahuhaya hoeifimbo mehu, ŋga nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ burɨyeimbo ahambo hoefimbo fondɨ gümarɨhinda asu Sakius ai bodɨfo wambo ranɨmbo ŋgɨrɨ ahambo hoeindirɨ. Ranɨyu asu ai horombofi pɨpɨyu hu haya nɨmɨndɨ nɨmoamo mahafu Sisasɨmbo hoeindɨhinɨ yahuhaya. Ai fɨfɨre haya Sisasɨmboya nafɨ mamɨ ranɨnafɨ anɨmbo düdü haya ŋgumbui yahuhaya.

Ranɨyu Sisas ai ranɨhü tüküfi asu nɨmɨwamɨ nɨmoamo hɨmboyuhü Sakiusɨmbo hoafɨyundowohü yahuya, “Sakius, se kosɨfoao, hapoana ro sɨhafɨ worambe dɨdɨ nɨmandɨmboyahɨ,” mehundo. Ranɨyu ai nɨmehünou kusɨfoendühɨ ŋgusüfoambe hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyuhü Sisasɨmbo ahandɨ worɨna serümündü mahu. Ŋga muŋguambo nindou ai Sisas Sakius dɨbombo mahafandɨ ra hoeirɨhi mburɨhü asu momorɨ hoafɨyeihɨ seiya, “Ai ahu ranana moaruwai hohoanɨmoyu-randeimbɨndɨ worɨnamboani,” masei.

Ranɨyo Sakius ai nüŋgumbo Adükarɨmbo yare hoafɨyunduwohü yahuya, “Adükarɨ se hɨmborɨyafɨ, hapoana wandɨ-mayo muŋgu moatükunɨ ra yɨbobondɨhe mbundɨha nindou napokoate-yeimbɨmbo ŋgorü bɨdɨfɨrɨ ndehamboyahɨ, asu nindou ŋgoründɨ-mayo takis kakɨ wosɨhoafɨ hoafɨya hehea sahamɨndɨheimbɨ ana, asükai yimbuyimbumbo hɨhɨrɨndahe ŋga ndahandomboyahɨ,” mehu. Ra-mehuamboyu Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Hapoana God ai nɨmorehɨ nindowenihɨ worɨ ndambeahɨndɨ aboedambo-reandürühani. Nɨmboe, nindou ranamboa ai Abrahamɨndɨ amoao-ani. 10 Nindou Hondü makusu ranana sapo nindou awarɨhehindeimbɨ kokoyondürɨ aboedambo-fendürɨmboyu makusu,” mehu.

Nindou 10 kakɨ masowandümo kafoefe hoafɨ

(Matyu 25:14-30)

11 Rarɨhi nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai hɨmborɨyeiane, asükai Sisas ai aheimbo kafoefe hoafɨ mamɨ hoafɨmayundürɨ. Nɨmboe sapo ai Serusarem fikɨmɨ akɨmɨmayuambo nindou ranai rarɨhi hohoanɨmoyeihɨya, God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra nɨmehünou anɨmbo tükündɨfemboe, masei. 12 Asu ai yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Mamɨmbo ana bogorɨ nindou mamɨ aŋgunɨ hɨfɨna ahambo adükarɨ bogorɨmbofi hɨnɨŋgɨfimbohünda mahu. Bogorɨmbofe mbuiyombo asükai ŋgoafɨnambo hɨhɨrɨfe hombo hohoanɨmomayu. 13 Ŋga ai hombo yahuhaya ahandɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨmbo mborai yahupura mahomondamboyo gorɨnambo nafümbɨ kakɨ hoarɨ nindou mamamɨmbo yimbureapurühɨ yahuya, ‘Se kakɨ nda ndowandümo houmbo bɨdɨfɨrɨ kakɨ semɨndɨmbohündambo ratüpurɨndɨmondanɨ ro asükai tükündaheamboane,’ mehupurɨ.

14 Ŋga asu mamɨ ranɨ ŋgoafɨhündɨ ranai nindou ranahambo yɨboarukomarɨhorɨ. Ranɨyo ai huane nindou bɨdɨfɨrɨ koamarɨhehipura bogorɨ nindou mahüfu ŋgoafɨna hoafɨ sowandümo hɨfomo hoafɨyomondühɨ yahomoya, ‘Ro moei asefɨ nindou ranahambo bogorɨmbofembo ana,’ mehomo. 15 Ŋga asu nindou ranai adükarɨ bogorɨmbofi mbura ŋgoafɨna hɨhɨrɨfi mahu. Ai hɨhɨrɨfi hu nɨmarümbo ahandɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ranahamumbo nɨmehünou hoafɨmayupurɨ ahambo sowana howanɨ gorɨnambo nafümbɨ kakɨ hoarɨ masagapurɨ ranɨfihɨ nüŋgunümbɨ mbasowandümo yaho düdufepurɨmbohünda.

16 Nindou ŋgorü ai boatei horombofi sünɨ hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Adükarɨ, ro sɨhafɨ-mayo gorɨnambo nafümbɨ kakɨ hoarɨ mamɨ ranɨnambo bɨdɨfɨrɨ kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨyambo kakɨ hoarɨ 10 masahamɨndɨhɨ,’ mehu. 17 Asu bogorɨ ai yare hoafɨyundowohü yahuya, ‘Se aboedɨ ratüpurɨ ramarowandɨ ra aboedɨ hamɨndɨ hondü-ane, ranɨ-moatükunɨ akɨdou ra se dɨboadoro hɨfandɨmarandɨ. Ranɨmboanahɨ asu ro sɨhambo ŋgoafɨ 10 se hɨfandɨmbohünda hɨnɨŋgarɨheandɨ,’ mehu.

18 Asükai ratüpurɨyu-randeimbɨ ŋgorü ai sünɨ hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Adükarɨ, ro sɨhafɨ-mayo gorɨnambo nafümbɨ kakɨ hoarɨ masawandɨ ranɨnambo kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨyambo hondahüfeimbɨ kakɨ hoarɨ masahamɨndɨhɨ,’ mehu. 19 Asu bogorɨ ai yare hoafɨyundowohü yahuya, ‘Ro sɨhambo hondahüfeimbɨ ŋgoafɨ hɨbadandɨ sa hehea hɨnɨŋgarɨheandɨ,’ mehu.

20 Asükai ŋgorü ai sünɨ hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Adükarɨ, gorɨnambo nafümbɨ kakɨ hoarɨ sɨhafɨ-mayo nda, ro hoearambe parɨhe hɨmondɨhe sɨheheanda meŋgoro. 21 Nɨmboe sapo ro hoeirɨhenɨna, se ŋgɨnɨndɨyafɨ-randeimbɨ nindoumefambo. Sapo nɨnɨ-moatükunɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ai sɨhehinda se sowandɨfɨ asu sesɨ amboanɨ bɨdɨfɨrɨ nindou ai hɨfɨrɨhinda se sowandɨfɨ arandɨ ranɨmboanahɨ ro sɨhambo yɨhɨmboayahɨ,’ mehu. 22 Ranɨyu bogorɨ ai nindou ranahambo yare hoafɨyundowohü yahuya, ‘Se nindou moaruwai ratüpurɨyafɨ randeimb-anafɨ. Sɨhafɨ ranɨ süŋgumbo anɨmbo sɨhambo hɨhɨnde papɨ-hoafɨndanɨnɨmboe. Sapo se fɨfɨrowamboanafɨ ro ŋgɨnɨndɨya rɨhandeimbɨ nindou-anahɨ, asu ro bɨdɨfɨrɨ nindou ai napo sɨhehinda sahamɨndɨ asükai sesɨ hɨfɨrɨhinda sahamɨndɨ rɨhandeimb-anahɨ. 23 Asu nɨmboe se kakɨ wandɨ beŋambe sɨhefekoate-mayafa? Sapo rananɨmbo ro hɨhɨrɨfe kosɨhü wandɨ kakɨ ra bɨdɨfɨrɨ ranɨfihɨndɨ kameihɨ hɨhɨrɨhe sahamɨndɨ,’ mehu.

24 Ŋga bogorɨ nindou ranai nindou akɨmɨ burɨmemo ranahamumbo yare hoafɨyupurühɨ yahuya, ‘Se ahandɨ-mayo gorɨnambo nafümbɨ kakɨ hoarɨ ra sowandümo mburumbo nindou kakɨ hoarɨ 10 masemündu ahambo dabudo,’ mehu. 25 Asu ai raru hoafɨyɨmondowohü yahomoya, ‘Adükarɨ, nindou ranai ana ndeara 10 kakɨ hoareimb-ani,’ mehomo. 26 Ŋga asu bogorɨ nindou ranai hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Ro sɨhamumbo hoafayahɨ, nindou bɨdɨfɨrɨ napo afɨndeimbɨ aiyomo aiana asükai bɨdɨfɨrɨ napo ndowandümboemo, ŋga nindou ai napo akɨdouyeimbɨ-mayei ranahei warambeahɨndɨ ana ŋgorüfemboane. 27 Ŋga asu wandɨ hürütümbɨ-memo, sapo wambo adükarɨ bogorɨmbofembo yowanɨ mehomo ranahamumbo ndühɨ sowapurɨndümo sɨfomo wandɨ hɨmboarühɨ hɨfokoarüpurɨ!” mehu. 28 Sisas ai kafoefe hoafɨ ra hoafɨyu mbura asükaiyu Serusaremɨna mahüfu.

Sisas ai adükarɨ bogorɨ nahurai Serusarem ŋgoafambe mahu

(Matyu 21:1-11, Mak 11:1-11 asu Son 12:12-19)

29 Sisas ai Betani asu Betfage ŋgoafɨkɨmɨ tüküfi Orif Wafu sei-arɨhündɨ-kɨmɨ homondühɨyo ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ yimbu horombo koamarɨhepɨrɨ. 30 Asu ai yare hoafɨyupɨrühɨ yahuya, “Se ŋgoafɨ gebü anaŋgo ranɨnambo ŋgafanɨ. Ranühɨ se doŋgi mamɨ hoarɨfɨ hoeindɨneanda wofɨna hɨmondɨndümo hɨnɨŋgɨndumboemo ra moai nindou dɨdɨ ai-amboanɨ horombo ranɨwamɨ nɨmaruwanɨ serɨmɨndɨ ho-randɨ. Asu wofɨ fufurɨgene mbundɨna wambo sowana ndowandɨfanɨ dügüfanɨ. 31 Asu nindou ŋgorü ai sɨhafanɨmbo düdundɨfihɨya, ‘Nɨmboe se doŋgi ra fufurarɨheneandɨ?’ mbüsuwanɨ asu se ahambo hoafɨndafɨnandowohüya, ‘Adükarɨ ai bɨdɨfɨrɨ moatükunɨ refembo doŋgi ranambo hoafɨmayuambo anɨhoandɨ,’ mbɨsafanɨ,” mehu.

32 Sisas ai koamarɨhepɨra hafanɨ hoeirɨneanda doŋgi hoarɨfɨ ranai ahafanɨmbo hoafɨmayupɨrɨ süŋgu ramefeyo. 33 Ranɨ yimbu ai doŋgi ranahambo hapoadümbo wofɨ fufurɨhoefɨneanda ranɨ afɨndɨ ai ahafanɨmbo yahuya, “Nɨmboe se doŋgi ra wofɨ fufurarɨheneanda?” mehu. 34 Ŋga ai hoafɨyafandühɨ safanɨya, “Adükarɨ ai bɨdɨfɨrɨ moatükunɨ refembo doŋgi ranambo hoafɨmayuambo anɨhoandɨ,” masafanɨ.

35 Ranɨyafanɨ asu doŋgi ra Sisasɨmbo sowana sowandɨfanɨ mahafanɨ. Asu ai ahafandɨ-mayo warɨ hoandarümbɨ ŋgɨsɨharɨ hoearɨ doŋgiwamɨ nandɨne mburɨna Sisasɨmbo ranɨwamɨ hɨnɨŋgɨmarüwurɨ. 36 Ai doŋgiwamɨ nɨmarü haya Serusarem ŋgoafɨkɨmɨ mahuwamboyei nindou bɨdɨfɨrɨ ahei warɨ hoandarümbɨ ŋgɨsɨharɨ hoearɨ ra nafɨnɨ ahambo hombohünda kurɨmarɨhinda ranɨwamɨ mahu. 37 Sisas ai Serusarem ŋgoafɨnambo huhü Orif Hɨfɨ Wafu hanɨ nafɨ tüküfeambefiyuane, nindou afɨndɨ ahambo süŋgurɨhorɨ-rɨhündeimbɨ ranai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei. Sapo ai muŋgu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ hoeimarɨhindɨ ranɨmbo-hünda ai puküna hoafɨ karɨhehindühɨ Godɨmbo adükar-ani masei. 38 Ai hoafɨyeihɨ seiya,

“Adükarɨ bogorɨ ai Adükarɨndɨ süŋgu akusu
ranahambo God ai aboedɨ-aboedɨmbɨriramboane.
Sünambe muŋguambo ai aboedɨ amarei
asu God nɨmoamo hamɨndɨ hondü anüŋgu ranahambo aboed-ani mbɨsei-amboane,” a 
masei.

39 Ŋga Farisi bɨdɨfɨrɨ nindou ranahei mbusümo burɨmemo ranai Sisasɨmbo raru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Yamundo-randeimbɨ, sɨhambo süŋgurɨhünɨnɨ-rɨhündeimbɨ ranaheimbo hoafɨndafanɨ anɨmbo ai ahei hoafɨ kɨboakɨmbɨrɨhümündi-amboane!” mehomo. 40 Ŋga asu Sisas ai sɨmborɨ yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo hoafayahapurɨ, nindou ranɨ hoafɨ ra hoafɨkoate-ayei ana, nɨmoei ai-amboanɨ puküna hoafɨndeimboyei,” mehu.

Sisas ai Serusaremɨmbo aranɨnambomarandɨ

41 Sisas ai Serusarem ŋgoafɨkɨmɨ huhü ŋgoafɨ ra hoeireandühɨ ahambo aranɨnambomarandɨ. 42 Ai yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Serusarem, haponda ndanɨ sihɨ se aboedɨ nɨmarɨmbo hohoanɨmo nɨmɨndɨ ra fɨfɨrɨmbarowa-mbonana, aboedɨyo. Ŋga hapondanɨ ana awi ranɨ-moatükunɨ ra moai se hoeirowandɨ. 43 Mamɨ sɨmboanɨ süŋgunambo ana nindou sɨhambo hürütürunɨneimbɨ ranai hɨfɨ sɨhafɨ ginɨrɨkɨmɨ wakɨndɨmondühɨ püpindu dɨfomombo sɨhambo muŋguambo gündünɨnɨmboemo. 44 Rananɨmbo sɨhambo moaruwaimbo-ndunɨnɨmboemo asu se-babɨdɨ amarei ranaheimbo amboa. Asu ŋgɨrɨ nɨmoei mamɨ amboanɨ nɨmoei ŋgoründɨwamɨ hɨnɨŋgɨndundɨ. Nɨmboe se moai fɨfɨrowandɨ sapo God ai sɨhambo aboedambo-fenɨnɨmbohünda makusu ra,” mehu.

Sisas ai Godɨndɨ worambe kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨ ratüpurɨmemonda hemafoareapurɨ

(Matyu 21:12-17, Mak 11:15-19 asu Son 2:13-22)

45 Sisas ai Godɨndɨ worambe kefuai hüfu nindou kakɨhümbo napo sɨhoumarundɨ ra pütifoendühɨ hemafoareapurɨ. 46 Ai yare hoafɨyɨpurɨhɨ yahuya, “Godɨndɨ Buk ai yare hoafɨyohü yahoya, ‘Wandɨ worɨ ranana dɨdɨbafɨfembo worɨ yaŋgɨrane. Ŋga se hümbuhünɨ nindou ranahei dɨbofembo fondɨmboarɨhindɨ,’ meho.” 47 Ŋga muŋguambo si Godɨndɨ worɨ ranambe nindou yamundɨreandürɨ marandɨ. Asu Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ, ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ, bogorɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisasɨmbo nɨnɨ-süŋgufe hɨfokoefimbo nafɨ kokomarundɨ. 48 Ŋga nindou afɨndɨ ranai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmbo afɨndɨ hohoanɨmo mayeiambo wambo moai ahambo hɨfokoefimbo nafɨ ra fɨfɨrundɨ.

Copyright information for `AGG