Luke 2

Maria Sisasɨmbo maserɨmɨndo

(Matyu 1.18-25)

Ranɨ-sɨmboanɨ Romɨ-yafe adükarɨ bogorɨ Sisar Ogastas ai muŋguambo nindou ranɨhündambo ai ndürɨ semɨndɨmbo hoafɨ ra hoafɨyu masɨhendɨ. Kwirinius ai Siria-yafe bogorɨmbofi nüŋguambeyo muŋguambo nindou ranaheimbo ndürɨ semɨndɨmbo ra boatei tükümefeyo. Ranɨyei asu muŋguambo nindou ranai mamamɨ ahandɨhoarɨ ahandɨ ndürɨ semɨndɨmbohünda ahandɨ ŋgoafɨ hondü ranɨnambo hei marɨhündɨ.

Ranɨyu asu Sosep ai-amboanɨ Gariri hɨfambe Nasaret ŋgoafɨhündɨ botɨfi haya adükarɨ bogorɨ Defitɨmbo sahorɨmɨndeimbɨ ŋgoafɨ Betrehem Sudia hɨfambe anaŋgo ranɨnambo mahu. Sapo ai Defitɨndɨ sɨrambeahɨnd-ani. Ranɨyo asu Maria ranahambo Sosepɨmbo semündümbo momo kümarɨhindɨ ranɨ-dɨbo ndürɨ semɨndɨmbo mahu. Ranɨyo asu Maria ranai warandühumbɨyo. Ranɨyo asu ai Betrehem ŋgoafɨhü nɨmbafeambe Maria ai ahandɨ nɨmorɨ wakemɨndɨmbo si ranai ndeara bɨdɨfɨranɨ tükümefeyo. Ai ahandɨ amoŋgo nɨmorɨ ra wakɨrɨmɨndɨ haya nɨmorɨ-yafe hoearɨnambo hɨmonderɨ mbura burmakauyei sesɨ hɨpɨrambe mafoarerɨ. Sapo nindou aporambo worɨ ranai nindou fondɨ muŋgu sɨmoŋgorɨmayeiambo wambo.

Sünambeahɨndɨ nendɨ ai sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨmbo Sisas tükümefiyu hoafɨ sowandümo mahomo

Ranɨ hɨfɨhü sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ ai ahamundɨ sipsip fufurundümo homo moanambühɨ hɨfandɨrundürühɨ mamɨ nɨmbɨ-memo. Adükarɨndɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ranai ahamumbo-so tüküfihüyu asu Adükarɨndɨ hɨmboamupui-randeimbɨ si ranai ahamumbo boakɨmafoareapurɨ. Ranɨyomo asu ai ranɨ-moatükunɨ ranahambo yɨhɨmbo sɨsɨrɨmefundɨ. 10 Ŋga asu sünambeahɨndɨ nendɨ ranai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se ranahambo yɨhɨmbondɨmboemo. Ro ndanɨmboahɨ nda sɨhamumbo aboedɨ hoafɨ sahamɨndɨmboanahɨ. Ranɨ-moatükunɨ hoafɨ rananɨmbo adükarɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ ndemɨndɨ muŋguambo nindou ranaheimbo tükündɨfemboe. 11 Ndanɨ-sɨmboanɨ Defitɨndɨ ŋgoafɨ Betrehem ranɨhü nindou sapo sɨheimbo aboedambofe-ndürɨmbo-mayu ranahambo hondɨ ai wakɨmarɨmɨndo. Ai nindou God dɨbonɨmeindo Krais Adükarɨ ranani. 12 Ŋga asu rananɨmbo se ahambo anɨhondümbo randu yahurai fɨfɨrɨndüwurɨ. Se hoeindüwuranɨ nɨmorɨ ranai hoearɨnambo hɨmondɨhefimbɨ burmakau-yei sesɨ hɨpɨrambe foerümbui,” mehupurɨ.

13 Ranɨyo asu hoafɨ nɨŋgoambe sünambeahɨndɨ ami-yomondɨ nendɨ ranai tüküyafu sapo sünambeahɨndɨ nendɨ ŋgorü-mayu ranɨ-babɨdɨmbo nɨŋgomombo Godɨmbo aboed-ani yahomo hoafɨyomondühɨ yahomoya,

14 “God nɨmoamo hamɨndɨ hondü anüŋgu ranahambo aboed-ani mbɨseiamboane.
Nɨmorehɨ nindowenihɨ hɨfɨ ndanɨhü anɨmboei ranaheimbo ŋgusüfo afurɨfimbɨ hohoanɨmo segodürɨmboane.
God ai aheimbo ŋgusüfo pareandürühɨ siyaofindürühani,”
mehomo.

Sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou ranai homo Sisasɨmbo hoeimarüwurɨ

15 Sünambeahɨndɨ nendɨ ranai ahamumbo sowahɨndɨ botɨyafu sünambe hafomondane, sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou-memo ranai ahamundɨhoarɨ bogo hoafɨ fɨründümondühɨ yahomoya, “Awi sɨhɨrɨ Betrehem ŋgoafɨnambo ŋgefɨ sapo ranɨ-moatükunɨ tükümefeyo ra hoeindɨhu Adükarɨ ai hoafɨmemunɨ süŋgu,” mehomo. 16 Ranɨyomo asu ai nɨmai ranɨnambo homo Maria Sosepɨmbo-so tüküyafu mburu nɨmorɨ burmakauyei sesɨ hɨpɨrambe mafoeru ra hoeimarüwurɨ. 17 Sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou-memo ranai ahafembo hoeirupɨrɨ mburu asu ai nɨne-hoafɨ nɨmorɨ ranahambo sünambeahɨndɨ nendɨ ai hoafɨmemo hoafɨ ra hoafɨmemopɨrɨ. 18 Muŋguambo nindou ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi hepünahi afɨndɨ hohoanɨmomayei. 19 Ŋga asu Maria ai ranɨ hoafɨ muŋgu ra ŋgusüfoambe hohoanɨmoyo marandɨ. 20 Ranɨyomo asu sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou ranai hɨhɨrɨyafu homondühɨ Godɨmbo adükar-ani asu ndürɨmb-ani yahomo houmbo mahomo. Ai sapo ahamumbo sünambeahɨndɨ nendɨ hoafɨmemopurɨ ranɨ süŋgumbo ranɨ-moatükunɨ ranahambo hɨmborɨyomo hoeiru houmbo wambo.

Sisasɨmbo ndürɨ kamafoarɨhorɨ

21 7 Si ranai hoane ranɨ wagabe nɨmorɨ ranahambo hoearɨ kefetɨrɨhefihɨ ndürɨ Sisas kafoefimbo si ranai tükümefeyo. Sisas ra horombo hondandɨ furambe saŋgorɨkoate-yuambe ranɨ-sɨmboanɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ai kamafoarir-ane.

Simion Ana ai Sisasɨmbo Godɨndɨ worambe hoeimarɨnerɨ

22 Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranai hoafɨmayo süŋgu Maria Sosep ai aboedɨ tüküfe nɨmarɨmbomefe ranɨ si ai tükümefeyopɨrɨ. Ranɨ-yafe asu ai nɨmorɨ ra sowarɨndɨfe hena Adükarɨndɨ hɨmboahü hɨnɨŋgɨfimbo Serusarem ŋgoafɨna mahafe. 23 Sapo ranɨ-moatükunɨ refembo-mayo ra Adükarɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmoambe yahurai sürü pare yaŋgorowohü yahoya, ‘Muŋguambo nindowenihɨ nɨmorɨ furɨ sɨmborɨhündɨ ranana Godɨndɨfihɨ yaŋgɨrɨ paiarɨmboane,’ meho. 24 Asu ai hafe yimbu wupufombefeyo asu dɨbɨ weimbefeyo ranamboanɨ Godɨmbohünda hɨfokoarɨne masɨheneandɨ sapo Adükarɨndɨ ahɨnümbɨ ra-meho süŋgumbo.

25 Ranɨ-sɨmboanɨ nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Simion ranai Serusarem ŋgoafɨ ranɨhü manüŋgu. Nindou ranai ana ai aboedɨ hamɨndɨyu haya Godɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmo parireimbɨ nindouyuhü Israer nindou ranai aboedambo-mbeahindɨ yahu haya hɨmboyumbüyu manüŋgu. Yifiafɨ Aboedɨ ranai ahandɨ fiambe nɨmaroweimbɨyu. 26 Ranɨyo asu Yifiafɨ Aboedɨ ai Simionɨmbo hoafɨ weindahɨreandowohü yahoya, “Ŋgɨrɨ se nɨmai yɨfɨndafɨ, ŋga se nɨmbafɨ-nɨmbafɨmbo Adükarɨ ai Nindou koamarɨheirɨ ra hoeindɨworɨ hawambo anɨmbo ndamboyafɨ,” meho süŋgu. 27 Yifiafɨ Aboedɨ ai Simionɨmbo hohoanɨmo botɨmareramboyu asu ai Godɨndɨ worɨna mahüfu. Sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranɨ-süŋgumbo ahambo refimboyafe hondafɨndɨ ai nɨmorɨ Sisas ranahambo sowarɨndɨfe Godɨndɨ worɨ ranambe mahüfe. 28 Ranɨyo asu Simion ai nɨmorɨ ranahambo ahandɨ warambe wakɨrümündɨ Godɨmbo hɨhɨfɨrürühɨ hoafɨyuhɨ yahundoya,

29 “Adükarɨ sapo horombo wambo se hoafɨmayafɨ ra-süŋgumbo
sɨhafɨ ratüpurɨya rɨhandeimbɨ nindou nda moanɨ rando hɨnɨŋgɨndowandɨra
ro ŋgusüfo afurɨndɨhe kündɨhe hehea yɨfɨndamboane.
30 Ro wandɨ hɨmboarɨnambo se yɨhoefombo aboedambofe-munɨmboayafɨ ra hoeirɨheamboanahɨ.
31 Ranɨ-moatükunɨ ra se sɨhafɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ ranahei hɨmboahü dɨdɨboadorandɨfɨ masɨhoefane.
32 Ranɨ-moatükunɨ ranana weindahɨfembo si-ane,
ŋga sɨhafɨ hohoanɨmo süŋgu ranɨ-moatükunɨ ranai anɨmbo
Suda-yafe ndɨfo mayei ranaheimbo si dagadürɨmboe.
Asu nɨmorehɨ nindowenihɨ sɨhafɨ Israerɨhündɨ-mayei
ranaheimbo ndürɨ adükarümbɨ nɨŋgo hohoanɨmo ra tükündɨfendürɨmboe,” mehu.
33 Ranɨ-yafe asu nɨmorɨndɨ hondafɨndɨ ranai nɨne-moatükunɨ hoafɨ Simion ai wataporɨmbo-marandɨ ranɨmbo hɨmborɨyafe hena hepünɨmefɨneandɨ. 34 Ranɨyu asu Simion ai aheimbo aboedɨ-aboedɨreandürühɨ Maria nɨmorɨndɨ hondɨ-mayo ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Nɨmorɨ ndanana God ai ahandɨhoarɨ dɨbonɨmayuani Israerɨhündɨ bɨdɨfɨrɨ ahambo anɨhondümbofekoate-ayei ranai moaruwaimbo-ndahimboyei asu anɨhondümbo-arɨhorɨ ai aboedambondahimboyei. Ai Godɨndɨ yifirɨ nafuindümbui asu nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-ndeihɨ, asu ahei nɨne hohoanɨmo dɨbo ahei ŋgusüfoambe mamarondürɨ ra weindahɨndɨhimboyei. Rananɨmbo asu sɨhambo-amboa afɨndɨ hohoanɨmo ranai pisao nahurai sɨhambo ŋgusüfo ra nandeamboe,” mehu.

36 Ranɨhü nɨmorehɨ kai mamɨ ahandɨ ndürɨ Ana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyo-randeimbɨyo manɨŋgo. Ai Fanuerɨndɨ nɨmorɨyo haya asu Asandɨ sɨrambeahɨndɨ-mayo. Nɨmorehɨ ranai 7 hɨmbanɨyo nindowenihühɨmefeyo ŋga asu haponda 84 hɨmbanɨmbo boagɨrɨyomboane. Ai moai Godɨndɨ worɨ ranahambo hɨnɨŋgɨre tifoendɨ, ŋga ai moanɨ nɨmbɨ nɨmbɨsi aho ra Godɨmbo hohoanɨmoyowohɨ wembopo dɨdɨbafɨfe marandane. 38 Moanɨ ranɨ-sɨmboanɨ hamɨndɨ ranambe nɨmorehɨ ranai akɨmɨ tüküfe nɨŋgo Godɨmbo hɨfɨhɨmarɨrɨ. Asu ai nindou dɨdɨyei sapo Serusarem ŋgoafɨ God ai aboedambo-fembo-mayu ranahambo hɨmbomayei ranaheimbo nɨmorɨ-mayu ranahambo wataporɨmbo-randürühɨ hoafɨmendürɨ.

Sosep ai ahandɨ amborɨ babɨdɨmbo Nasaretɨnambo hɨhɨrɨyahi mahei

39 Sosep Maria ai sapo nɨne-moatükunɨ ratüpurɨ Adükarɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgumbo refembo ratüpurɨmayo ra rarɨne mburɨna, asu ai ahafe ŋgoafɨ Nasaret Gariri hɨfambe anaŋgo ranɨnambo hɨhɨrɨyafɨne mahafe. 40 Nɨmorɨ ranai adükarɨyuhü ŋgɨnɨmarɨhoayu. Ranɨyu asu ai ndore fɨfɨre haya God ai ahambo ŋgusüfoambe aboedɨ-aboedɨmarirɨ.

Sisas hoarɨfɨ ranai yamundu-rundeimbɨ nindou babɨdɨ Godɨndɨ worambe mamaru

41 Muŋguambo hɨmbanɨ ra Sisasɨndɨ hondafɨndɨ ai Serusaremɨnambo adükarɨ si ahandɨ ndürɨ Pasofa tüküfe arandɨ ranɨ hoeifembo hafe marɨnandɨ. 42 Asu Sisas ai 12 hɨmbanɨmbo nüŋgu hayamboyuane, sapo ranɨ moatükunɨ si koadürü refemarandɨ süŋgumbo ai hoeifembo mahafe. 43 Adükarɨ si ranai hümaramɨndo-wamboyafe asu ai ŋgoafɨna hɨhɨrɨyafɨne hafe, ŋga Sisas hoarɨfɨ-mayu ranai Serusarem ŋgoafɨhü nɨmaru. Ŋga asu ahandɨ hondafɨndɨ ai nɨmarɨmbo-mayu ra moai fɨfɨrɨneandɨ. 44 Ai ndanananɨya nindou amurɨ bɨdɨfɨrɨ ranɨ-babɨdɨmbo mbahumbai safe hena asu ai ranɨ si peyo haya maho ra nafɨ süŋgu hafehü ŋgunindambürɨ asu mamɨsɨrɨ-mayei ranahei mbusümo kokomarɨnɨrɨ hafe. 45 Ai ahambo hoeifikoate-yafehü asu ai hɨhɨrɨyafɨne hena Serusaremɨnambo hüfihɨ kokomarɨnɨrɨ hüfe. 46 Yimbu si ranai howane, ŋgɨmɨ sinambo hondafɨndɨ ai Godɨndɨ worambe Suda-yomondɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ babɨdɨmbo mamaruwa hoeimarɨnerɨ. Ai ranɨhü nɨmarümbo ahamundɨ hoafɨ hɨhɨmborɨyu asu düdufe hoafɨ düdufipurɨ randühɨ mamaru. 47 Ranɨ nindou muŋguambo dɨdemo ai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmemo ranai ahandɨ fɨfɨrɨfeyo asu sɨmborɨ hoafɨmayu ranahambo hepünümefundɨ. 48 Ahandɨ hondafɨndɨ ai ahambo hoeirɨnerühɨ hepünüyafɨne mburɨna hondɨ ai hoafɨyondowohü yahoya, “Nɨmorɨ nda se nɨmboe yɨhoehɨmbo ra-süŋgumarowanda? Sɨhafɨ ape-dɨbo ro sɨhambo afɨndɨ hohoanɨmoyehühɨ kokomarɨhoanɨnɨ,” meho. 49 Nɨmorɨ ranai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Nɨmboe se wambo kokomarɨnandɨra? Ro wandɨ Apendɨ worambeahɨ nɨmboamboanahɨ ra se moai fɨfɨrɨneandɨyo?” mehu. 50 Ŋga yimbu ai moai nɨmorɨndɨ hoafɨ nɨmɨndɨ ra ndorɨne fɨfɨrɨneandɨ.

51 Ranɨyo asu Sisas ai ahandɨ hondafɨndɨ babɨdɨmbo Nasaret ŋgoafɨnambo hɨhɨrɨyahi mahei. Asu ai ahafe hoafɨ hɨmborɨyu marandɨ. Ahandɨ hondɨ Maria ai muŋgu moatükunɨ ra ŋgusüfoambe hohoanɨmoyo kɨkɨhɨmareandɨ. 52 Sisas ai ahandɨ fi ra adükarɨyuhü asu ahandɨ fɨfɨrɨfe hohoanɨmo ranai adükarɨ tüküfihɨ God-aiyu asu nindou-ayei ahambo hoeirɨhora mayoa aboed-ani masahündo.

Copyright information for `AGG