aBuk Song 18:22
bBuk Song 10:1

Luke 20

Sudahündɨ ai Sisasɨmboya düdi sɨhambo ŋgɨnɨndɨ masendɨ yahomo düdumefundɨ

(Matyu 21:23-27 asu Mak 11:27-33)

Mamɨ sɨmboanɨ Sisas ai Godɨndɨ worambe nɨmorehɨ nindowenihɨmbo yamundɨreandürühɨ aboedɨ hoafɨ ra bokarɨmarɨhendɨ. Ranɨyo Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ, ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ bogorɨ, asu Suda-yafe bogorɨ ai Sisas babɨdɨmbo wataporɨmbo mahafomo. Ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Se hoafɨyafɨmunɨ nɨnɨ ŋgɨnɨndɨnamboyo ranɨ-moatükunɨ raro aranda? Düdi sɨhambo ranɨ ŋgɨnɨndɨ ra masaganɨna?” mehomo. Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro-amboa sɨhamumbo mamɨ moatükunɨ düdundaheanda asu se wambo hoafɨndɨmo. Sapo Son ai nindoumbo hundürümarandürɨ ŋgɨnɨndɨ ra Godɨndɨ-mayoyo asu nindou-yafe-mayoyo?” mehu.

Ranɨyomo ahamundɨhoarɨ sɨmborɨ hoafɨndürɨyomondühɨ yahomoya, “Sapo sɨhɨrɨ hoafɨyefühɨya, Son hundürüra marandɨ ranana Godɨndɨ-mayoane asefɨ ana, ai rande hoafɨndühɨya, ‘Asu nɨmboe se ranahambo anɨhondümbofekoate-ayomoa,’ mbüsümbui. Ŋga asu sɨhɨrɨ hoafɨyefühɨya, ‘Ranana nindou-yafe-mayoane,’ asefɨ ana, nindou ranai sɨhefɨmbo nɨmoeinambo-ndɨhümunɨmboyei. Nɨmboe sapo ai fɨfɨrɨhorɨ Son ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimb-ani sei anɨhondümbo-rɨhorühɨ wambo?” mehomo. Ranɨyomo Sisasɨmbo raru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ro moai fɨfɨrɨhundɨ Son ai ranɨ ŋgɨnɨndɨ ra nahünda semündü-hayambombai,” mehomo. Ŋga Sisas ai yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro-amboa ŋgɨrɨ hoafɨndahapurɨ düdi wambo ŋgɨnɨndɨ masendɨ ratüpurɨmbohünda,” mehu.

Nindou moaruwai wain nümbürɨ hɨfandɨmarundɨ kafoefe hoafɨ

(Matyu 21:33-16 asu Mak 12:1-12)

Sisas ai nindou ranaheimbo kafoefe hoafɨ mamɨ hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou mamɨ ai wain hɨfɨfembo nümbürɨra mbura nümbürɨ ra nindou bodɨmondɨ-yomondɨ warambe hɨnɨŋgɨmareandɨ ranɨfihɨ kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨmbohünda. Asu ai hu aŋgunɨ ŋgorü hɨfɨnɨ gedühɨ manüŋgu. 10 Asu wain ranai hɨsɨmayowamboyo nindou mamɨ koamarɨheira nümbürambe ratüpurɨmemo ranahamumbo sowana bɨdɨfɨrɨ hɨsɨ nümbürambeahɨndɨ semɨndɨmbohünda mahüfu. Ŋga asu nindou nümbürɨ ranambe ratüpurɨmemo ranai bubururü mburumbo nɨnɨ akɨdou-amboanɨ warambefekoate koamarɨhawura mahu. 11 Asükaiyu ŋgorü koamarɨheira ahamumbo sowana mahüfu. Ranɨyo ranahambo amboanɨ ahɨnɨkoate bubururü mburumbo nɨnɨ akɨdou-amboanɨ warambefendokoate koamarɨhawura mahu. 12 Asükaiyu ŋgorü koamarɨheira mahüfu. Ŋga asükaiyomo ahambo amboanɨ nümbürɨ hɨfandɨ-rundeimbɨ ranai bubururü mburumbo moanambühɨ kiafu hüründümo pimarüwurɨ.

13 Ranɨyu asu nümbürɨ afɨndɨ ranai hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Haponda ro nüŋgumandɨhea? Ro wandɨ nɨmorɨ afɨndɨ hohoanɨmo-yahandoweimbɨ ra koandɨhehinɨmboyahɨ. Awi ahandɨ hoafɨ anɨmbo hɨmborɨndɨmboemo.’ 14 Ŋga asu nümbürɨ hɨfandɨ-rundeimbɨ ranai nindou ranahandɨ nɨmorɨ masüfuwa hoeirüwurɨ houmbo sɨmborɨ hoafɨrɨyomondühɨ yahomoya, ‘Nindou ndanana nümbürɨ afɨndandɨ nɨmor-ani. Sɨhɨrɨ ahambo hɨfokoararɨhurɨ anɨmbo asu muŋgu-moatükunɨ ra sɨhefɨndɨmboe,’ mehomo. 15 Ranɨyo nümbürɨ hɨfandɨ-rundeimbɨ ranai nümbürambeahɨndɨ sowaründümo moanewanɨ tüküyafu homo hɨfokoamarüwurɨ. Asu nümbürɨ ranɨ afɨndɨ ranai nindou ranahamumbo nɨnɨ-nünüŋgumandeapura? 16 Ai düdɨ nümbürɨ ranambeahɨndɨ nindou ranahamumbo hɨfokoandeapurühɨ wain nümbürɨ ra nindou bɨdɨfɨrambo dagapurɨmbui,” mehu. Nindou ranai hoafɨ ra hɨmborɨyei hehimbo hoafɨyeihɨ seiya, “Awi ranɨ-moatükunɨ ra tükündɨfemboe, ŋga ambembeyo-wamboane,” masei.

17 Ŋga Sisas ai aheimbo hɨmboarɨ pareandürühɨ nüŋgumbo düdureandürühɨ yahuya, “Nɨmboe asu Godɨndɨ bukambe sürü ra paru masɨhoemoa?

‘Nɨmoei worɨmboru-rundeimbɨ ai moaruwai-ane yahomo houmbo ambe mehomo,
ŋga nɨmoei ra worɨ ranahambo ŋgɨnemɨndɨmbo weaŋgurühɨdɨdɨ bogorɨ nɨmoeiyo.’ a 
18 Muŋguambo nindou nɨmoei ranɨwamɨ pɨrayei ana, ai mbusümo kɨkɨndahimboyei, asu nɨmoei ranai nindouwamɨ pɨrayo ana, nindoumbo muŋguna mosɨhoasɨndɨheirɨmboe,” mehu.

19 Ranɨyo ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨyomo asu Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨyomo ai raru fɨfɨrɨmarundɨ Sisas ai kafoefe hoafɨ hoafɨmayu ra ahamumboyo. Ranɨmboemo mamɨ ranɨ-sɨmboanɨ ai botɨfe Sisasɨmbo kɨkɨhimɨndɨmbo hohoanɨmomemo, ŋga nɨmorehɨ nindowenihɨ ranaheimboya yɨhoefɨmbo nünüŋgumandɨhimunɨ yahomo houmbo yɨhɨmbomemo.

Ai Sisarɨmbo takis kakɨ mandahündoyo asu wanɨmandɨyo

(Matyu 22:15-22 asu Mak 12:13-17)

20 Ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ-yomo asu Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ-yomo ai Sisasɨmbo hɨfandurühɨ nindou bɨdɨfɨrɨ koamarɨhoupura tɨkaruhoumbo ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmbo nouyafu mahɨfomo. Nindou ranai ana tɨkaru hou ŋgorü süŋgufihɨ ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyowohü moaruwai hoafɨmayu yaho hefe gafman bogorɨndɨ warɨhü hɨnɨŋgɨfiyuwanɨ papɨ-hoafɨ-mbüruramboane, yahomomboemo. 21 Tɨrɨfoefe hoafombo mahɨfomo ranai düduyafundühɨ yahomoya, “Nindou yamundo-randeimbɨ, fɨfɨrɨhumboanefɨ hoafɨ se hoafayaf-ane asu yamundarowand-ane ranana anɨhond-ane. Seana nindou ranai adükarɨ ndüreimbɨmbayeiyo asu ndürɨkoate-mbayeiyo ra moai hohoanɨmoyafɨ, ŋga seana anɨhondümbofe hohoanɨmo Godɨndɨ-mayo ranane yamundo arandɨ. 22 Se yɨhoefɨmbo hoafɨyafɨ, ro Sisarɨmbo takis kakɨ ra mandahundoyo asu wanɨmandɨyo?” mehomo.

23 Sisas ai fɨfɨreandɨ ranana ahambo tɨkaruhoumbo wosɨhoaforɨ-rurühɨyomo asu sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Wambo kakɨ mamɨ nafuiyomo. Sɨsamɨ asu ndürɨ kakɨfihɨ apenɨŋgo ra dadea?” mehuamboemo. Yahomoya, “Sisarɨnd-ane,” mehomondamboyu. 25 Asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Sisarɨndɨ moatükunayo ana, se Sisarɨmbo dabudo. Asu Godɨndɨ moatükunayo ana ra se Godɨmbo dabudo,” mehu. 26 Ranɨyo Sisas ai nɨmorehɨ nindowenihɨ babɨdɨmbo nüŋgumbo wataporɨmbo-randambe moai wosɨhoaforɨyumbo hohoanɨmoyomo. Ranɨyomo ahamundɨ düdufe hoafɨ ranahambo sɨmborɨ hoafɨyu maranda hepünafundühɨ hoafɨ kɨkɨründümo houmbo manɨŋgomo.

Sadyusi ai yɨfɨhündɨ botɨfe ranahambo düdumefundɨ

(Matyu 22:23-33 asu Mak 12:18-27)

27 Sadyusihündɨ bɨdɨfɨrɨ ai raru hohoanɨmoyomondühɨya, nindou yɨfɨhündɨ ŋgɨrɨ asükai botɨndahindɨ yahomo-rundeimbɨ ai Sisas sowana mahɨfomo. 28 Ai Sisasɨmbo düduyafundühɨ yahomoya, “Nindou yamundo-randeimbɨ, Moses ai sɨhefɨmbo hoafɨ mamɨ sürü papɨra masɨhendɨ sapo nindou mamɨ nɨmorehɨ semündü mbura asu nɨmorɨ-koate yɨfayu ana, ahandɨ akɨdɨ ranai nɨmorehɨ ra asükai semündü haya nɨmorɨ wakɨndamɨndoanɨ nɨmorɨ ranai amoŋgoandɨ nɨmorɨ noumbiyuwamboane. 29 Mamɨmbo apodoho mamɨ 7 manɨŋgomo. Amoŋgo hondü ai nɨmorehɨ semündü haya nɨmorɨ-koate yɨfɨyuane, asükai akɨdɨ mbusümonɨndɨ ai amoŋgoandɨ kai ra semündü haya yɨfɨyuane. 31 Asükai akɨdɨ ŋgorü ai-amboanɨ amoŋgoandɨ kai ra masemündu. Apodoho mamɨ 7 ranai muŋguambo nɨmorehɨ ra semɨndeimbɨ yaŋgɨrɨmemo, ŋga ai nɨmorɨ-koate yɨfɨsafɨmemo. 32 Asu süŋguna nɨmorehɨ ranai-amboanɨ yɨfɨmayo. 33 Muŋguambo apodoho mamɨ 7 ranai nɨmorehɨ ra masowandümo. Süŋgunambo nindou yɨfɨhündɨ botɨfeambe nɨmorehɨ ra dadɨ nɨmorehɨ-manda?” mehomo.

34 Ranɨyu Sisas ai ahamumbo yare hoafɨyɨpurühɨ yahuya, “Hɨfɨ ndanühane nindowenihɨ ai nɨmorehühɨyafu asu nɨmorehɨ ai anamɨndühɨyahi arɨhündɨ. 35 Ŋga nɨmorehɨ nindowenihɨ yɨfɨhündɨ asükai yaŋgɨrɨ botayahindɨ ana, ŋgɨrɨ nɨmorehühɨndafu asu anamɨndühɨndahi rarandɨhündɨ. 36 Ranɨ-sɨmboanɨ ana ai sünambeahɨndɨ nendɨ nahurai-wambo ŋgɨrɨ yɨfɨndei. Sapo God ai yɨfɨhündɨ botɨrearü hayambo wambo ai ahandɨ nɨmor-anei. 37 Sapo Moses amboanɨ nindou yɨfɨyeimbɨ botɨndahimboyei ranahambo ndore nafuimayu. Ai nɨmɨ akɨdou hai tɨkɨrɨmarandɨ ranahambo sürü papɨrandühɨya, ‘Adükarɨ God ranana Abraham, Aisak, Sekop ahamundani.’ 38 Ranɨmboane asu God ranana yɨfɨyeimbɨyei Godɨyupoanɨ, ŋga yaŋgɨrɨ anɨboadeiyei God-ani. Nindou düdi ai Godayu ra koadürümbo yaŋgɨrɨ nüŋgumboani,” mehu.

39 Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou yamundo-randeimbɨ sɨhafɨ hoafɨ ra aboed-ane,” mehomo. 40 Ranɨyomo nindou ranai asükai ŋgorü moatükunɨmbo Sisasɨmbo düdufembo yɨhɨmbomemo.

Nindou ranaheimbo Sisas ai God koamafoarirɨ ranahambo düdumefiyu

(Matyu 22:41-46 asu Mak 12:35-37)

41 Ranɨyo Sisas ai nindou ranaheimbo düdureirühɨ yahuya, “Asu nɨmboe nindou ai hoafɨyeihɨya, ‘Krais nindou God ai nindoumbo aboedambo-fembo kamafoarirɨ ra Defitɨndɨ ahuirani,’ aseia? 42 Sapo Defit ahandɨhoarɨ Herü Buk ranambe yare hoafɨyuhɨya,

‘Adükarɨ ai wandɨ Adükarɨmbo hoafɨyundowohü yahuya,
‘Se wandɨ warɨhondanɨ bogorɨmbondafo nɨmandɨfɨ ŋgafɨmbo
ro sɨhambo hürütümbɨ ra sɨhafɨ hoarehɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨheapurɨmboane,’ b 
mehu.
44 Defit ai nindou ranahambo Adükarɨ yahu marandɨ, asu Krais ai nüŋgunde ahandɨ ahuirɨmanda?” mehu.

Sisas ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨmbo papɨ-hoafɨmarapurɨ

(Matyu 23:1-36 asu Mak 12:38-40)

45 Nindou afɨndɨ ranai hɨhɨmborɨyeiane, Sisas ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨmbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Se ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨmbo hɨbadümbo. Ai hoandarɨ hoearɨ güdɨfe hefe hoahoaŋgo wakɨfeyoanɨ nindou ai ahamumbo hɨhɨfɨyopurɨ asu maketambe ahamumbo ahɨnɨyopurɨ-ramboanemo hohoanɨmoemo. Aiana Suda-yafe rotu worambe fondɨ wagabe ranɨwamɨ nɨmarɨ asu sesɨ sesambe sia semɨndɨ nindɨfe hefe wagabe nɨmarɨmboanemo hohoanɨmoemo. 47 Ŋga aiana nɨmorehɨ kaisahoabedɨ ranaheimbo wosɨhoaforɨ-yondürühɨ ahei worɨ ahamumboru marundɨ. Asu ai aboedanemo mbɨseiya yahomo houmbo Godɨmbo dɨdɨbafɨyomondühɨ ra hoandarɨ hamɨndɨ dɨdɨbafɨyomo arundɨ. Ŋga süŋgunambo nindou ranaheimbo yɨbobofendürɨmbo sɨmboanɨ ana tɨŋɨrɨfo afɨndɨ safɨ ndowandümboemo,” mehu.

Copyright information for `AGG