Luke 8

Nɨmorehɨ bɨdɨfɨrɨ ai Sisas-babɨdɨmbo mahei

Ranümbɨ ra kɨkefoendane, asu süŋgunambo Sisas ai adükarɨ ŋgoafɨ asu akɨdou ŋgoafɨ ranambe huhü God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo wataporɨmbo-marandɨ. Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ 12 ai Sisasɨndɨ süŋgu mahomo. Ranɨyei asu nɨmorehɨ bɨdɨfɨrɨ dɨdɨyei moaruwai nendɨ nɨmarɨndüreimbɨ asu aŋgünɨ moaruwaimbü Sisas ai aboedɨmarearü amboanɨ ahandɨ süŋgu mahei. Nɨmorehɨ-mayei ranai ana Maria Makdarahündɨ, sapo Sisas ai moaruwai nendɨ 7 ahandɨ fiambeahɨndɨ raguanambo-reandeimbɨ-mayo ranayo, Soana, Kusandɨ nɨmorehɨ, nindou ranai Herodɨndɨ worɨ hɨfanda randeimbɨ-mayu ahandɨ nɨmorehɨyo, Susana asu nɨmorehɨ bɨdɨfɨrɨ sapo ahei kakɨnambo Sisas asu ahandɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ farɨhehipurɨ-rɨhündeimbɨ-mayei amboanɨ ai-babɨdɨ mahei.

Nindou sesɨ ahurɨ nümbürambe bubumafoareandɨ kafoefe hoafɨ

(Matyu 13:1-9 asu Mak 4:1-9)

Nindou afɨndɨ ranai ŋgorü ŋgoafɨhündɨ ŋgorü ŋgoafɨhündɨ kɨkɨrɨhefekoate Sisas sowana nümbünɨ tümarɨhinda, ndanɨ kafoefe hoafɨ hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou mamɨ ai sesɨ ahurɨ semündü hu bubufoareandane, asu bɨdɨfɨrɨ nafɨkɨmɨ pütapɨmayo. Nindou ai hahabodeihü pütapɨyeiane, asu ndu ai nɨmoamonɨndɨ pühɨyei masahüsi. Bɨdɨfɨrɨ ahurɨ ranai nɨmoei boatɨfowamɨ pütapɨyo mbura tüküfehündamboyo asu yapataparɨmayo hɨfɨ ranai hoe puiarɨ-koate nɨŋondɨ hamɨndɨwambo. Asu bɨdɨfɨrɨ ai wohɨ tɨhoarɨ tɨhoarümbɨ nɨnouyoambe pütapɨyo mbura ranɨ dɨbore tüküfihɨyo asu wohɨ ranambo gabudɨ-mafoareandɨ. Ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ahurɨ ranai hɨfɨ aboedambe pütapɨyo haya tütükɨyowohüyo 100, 100-mbore hɨsɨmayo.” Sisas ai ranɨ hoafɨ ra moendɨfembo yahumbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou düdi ai hɨmboambeimbɨ-nduhü ana, hoafɨ ra hɨmborɨmbiyu-wamboane,” mehu.

Ranɨyomo ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ ai ranɨ hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ranahambo düdumefundo-wambo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Sɨhamumbo ana God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ dɨbohɨndɨ hoafɨ ra masayopurane, ŋga nindou amurɨ ranaheimbo ana kafoefe hoafɨnamboane hoafayondürɨ. Rananɨmbo ai hɨmboarɨ-ndeimboyei, ŋga ŋgɨrɨ hoeindɨhindɨ asu hɨmborɨ-ndeimboyei, ŋga ŋgɨrɨ fɨfɨrɨndɨhindɨ.”

Sesɨ ahurɨmbo kafoefe hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ hoafɨ

(Matyu 13:18-23 asu Mak 4:13-20)

11 “Kafoefe hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra ndahurai-ane. Sesɨ ahurɨ ra Godɨndɨ hoaf-ane. 12 Sapo sesɨ ahurɨ nafɨnɨ pütapɨmboyowohü pütapɨmayo ranana nindou dɨdɨyei hoafɨ hɨmborɨyeihaneisɨ, ŋga asu Satan ai ahei ŋgusüfoambeahɨndɨ semündü pireandühani. Sapo Satan ranai aheimboya anɨhondümbo-ndɨhi hehi aboedambo-ndahimboyei yahuhaya. 13 Sesɨ ahurɨ sapo nɨmoei boatɨfowamɨ pɨmayo ranana nindou dɨdɨyei hoafɨ ranahambo hɨmborɨyei hehi sahümündihɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyeihaneisɨ, ŋga ahei ŋgusüfoambe hoafɨ ra moai kɨkɨmɨfoare nɨmarondürɨ. Ai hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-rɨhindühaneisɨ, ŋga asu nɨne-moatükunɨ aheimbo refe hoeifendürɨmbo tüküfeyoambe ai peyeihanei. 14 Sesɨ ahurɨ wohɨ tɨhoarɨ tɨhoarümbɨ mbusümo pütapɨmayo ranana, sapo nindou dɨdɨyei ai hoafɨ ra hɨmborɨyeihaneisɨ, ŋga asu afɨndɨ hohoanɨmo, kakɨ napo sɨhefe hohoanɨmo, hɨfɨ ndanɨhündambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo ranai gabudɨ-foareandüranɨ asu ai aboedɨ hɨsɨkoate-ayei nahurai-ane. 15 Sesɨ ahurɨ hɨfɨ aboedambe pɨmayo ranana, sapo nindou dɨdɨyei ai hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi ŋgusüfoambe kɨkɨhɨ-safɨmarɨhümündi-anei. Ai ahei hohoanɨmoambe dɨdɨboadorɨhoeimbɨ hamɨndɨ hondü nɨmarɨndürɨmboyo asu ai hɨsɨ aboedɨ tükümefendürɨ.”

Nindou ai moai si wambürɨ hoarehɨ dɨbonapɨferandɨ

(Mak 4:21-25)

16 “Nindou mamɨ ai moai ram hai ra yimunde mbura wambürɨnambo gabude, asu fondɨ hoarehɨ ninde randɨ, ŋga wanɨ. Sapo aiana yimunde mbunda ram hai nindɨferambo fondɨ-mayo ranɨwamɨ nɨmoamo anɨmbo nindeandanɨ nindou dɨdɨyei worambe keboehindühɨ hoeindɨhimboyei. 17 Nɨne-moatükunɨ dɨbo meŋgoro ranai ana weindahɨ moanambühɨ tükündɨfemboe. Nɨne-moatükunɨ nindou ai gabudɨhi masɨhehindɨ ranai ana weindahɨ hai sihɨ tükündɨfeyoanɨ hoeindɨhimboyei. 18 Awi se hɨbadɨhümbo, hɨmbo yaŋgɨrɨ kündɨhi nɨmandei. Nindou düdi hohoanɨmo ra ndore fɨfɨrareandɨ ana, God ai adükarɨ ndagadombui. Ŋga nindou düdi ndofe fɨfɨrɨfekoate-ayu ana, nɨne akɨdou fɨfɨrɨmareandɨ amboanɨ God ai raguanambo-ndeambui,” mehu.

Sisasɨndɨ hondɨ asu akohoandɨ

(Matyu 12:46-50 asu Mak 3:31-35)

19 Sisasɨndɨ hondɨyo asu ahandɨ akɨdɨ mamɨyomo ranai Sisasɨmbo hoeifimbo tükümehindɨ, ŋga ai nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranɨ mbusümowambo moai ahandɨ fikɨmɨ papühüyahindɨ. 20 Ranɨyei nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisasɨmbo hoafɨyahündowohü sahündoya, “Sɨhafɨ me-ane asu amondɨ mam-anemo ai weindanɨ anɨmboei sɨhambo hoeifenɨnɨmbo seimbo,” maseiamboyu. 21 Asu Sisas ai nindou ranaheimbo muŋguambo yare hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou dɨdɨyei ai Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨyei mburɨhü süŋguarɨhindɨ ranai-anei wandɨ me asu akohoandayomo,” mehu.

Sisas ai hoafɨmayua werɨ afurɨmareandɨ

(Matyu 8:23-27 asu Mak 4:35-41)

22 Mamɨmbo Sisas ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ babɨdɨmbo botambe fareafundühɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi sɨhɨrɨ kurɨhoe ranɨ goesürünɨ bandɨhehu ŋgefo,” yahupurɨ haya mahomo. 23 Ai botambe homondühɨ-yomo asu Sisas ai yapombofi meŋguru. Ranɨyo asu ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ hoewerɨ ranai kurɨhoe-mayo ranambe tüküfehüyo, hoe botambe tüküfehü asu ai ndeara hɨmonɨ hanɨmbo yaŋgɨrɨmemo.

24 Ranɨyomo asu ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ ai Sisas sowana homo yaŋgɨrɨrüwurɨ hoafɨyomo-ndowohü yahomoya, “Adükarɨ! Adükarɨ! Sɨhɨrɨ ndeara yɨfɨmbo yaŋgɨrayefɨ,” mehomondamboyu. Asu Sisas ai botɨfi hoewerɨmayo ranahambo awi-awimefiyu-wamboyo afureandühɨyo asu hoe ranai afure mafoero. 25 Ranɨyu Sisas ai ahamumbo yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Asu sɨhamundɨ anɨhondümbofe ra nüŋguia?” mehupuramboemo. Asu ai hepünafu yɨhɨmbo sɨsɨreapurühɨ sɨmborɨ hoafɨyafundühɨ yahomoya, “Nindou nda düdi rana? Ai moanɨ hoewerɨ ranahambo awi-awimefiyuwa ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyowohü afurɨmareandɨ,” mehomo.

Sisas ai nindou mamɨndɨ fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ hemafoareandɨ

(Matyu 8:28-34 asu Mak 5:1-20)

26 Sisas ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Gerasa-yafe hɨfɨnambo Gariri hoe gogoasürünɨ homo tükümefundɨ. 27 Tüküyafu mburu botambeahɨndɨ kusɨfoendane nindou mamɨ ranɨ ŋgoafɨhündɨ moaruwai nendɨ nɨmarɨndoweimbɨ ranai ahambo sowanambo mahu. Aiana horombo hondü piyu haya moai hoearɨ güdeandɨ, ŋga moanɨ yare safoeyapo manüŋgu-ane. Ai ŋgoafɨhü nɨŋgokoate yɨfɨ sɨhehi rɨhündeimbɨ hoŋguambeyu nüŋgu marandɨ. 28 Nindou ranai Sisasɨmbo hoeirirühɨ puküna heiyuhü yirɨkɨmɨ piyu nɨmarümbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Sisas, God Nɨmoamo Hamɨndɨ Hondündɨ nɨmorɨ, se wambo nüŋgufendɨrɨmbo safomboyafa? Ro sɨhambo hüti hoafarɨhanɨnɨ se yowanɨ wambo tɨŋɨrɨfo ndawandɨrɨmboyafɨ,” mehundo. 29 Nindou ranai yare hoafɨmayu ra sapo Sisas ai moaruwai nendɨ ranahambo hoafɨmayundoa kosɨfoendühɨyo. Afɨndɨmbo moaruwai nendɨ ranai kɨkɨhɨrɨmɨndɨ nɨmaroanɨ asu muŋguambo nindou ranai hɨmboarɨ safühɨrurühɨ senɨnambo hüputüpu-rɨhawuranɨ ai ranɨ-moatükunɨ ra gurɨhai haya moaruwai nendɨ ranai fare serɨmɨndɨ haya nɨmɨ wohɨ furɨkoate-yowanɨ ho-marandɨ.

30 Sisas ai ahambo düdufihɨ yahundoya, “Ndürɨ sɨhafɨ nɨnea?” mehundowamboyu. Asu ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Wandɨ ndürɨ ana Awai nindou-ane.” Ai yare hoafɨmayu ra sapo moaruwai nendɨ afɨndɨ ranai ahandɨ fiambe mamarei ranɨmboyu. 31 Moaruwai nendɨ-mayei ranai Sisasɨmbo hüti hoafɨyahündowohü seiya, “Se yɨhoefombo nɨmbɨ nɨmarümbɨ hɨfambe ranambe koandɨhawamunɨ-mboyafɨ,” masahündo.

32 Ranɨyo asu moatei afɨndɨ ranai hɨrɨpɨnɨnɨ hɨmborɨhündühɨ burɨmayei-amboyo moaruwai nendɨ ranai Sisasɨmbo moatei ranahei fiambe koarɨhefendürɨmbo hüti-hütimarɨhora koamarɨhendürɨ. 33 Ranɨyei nindoundɨ fiambeahɨndɨ kosɨfoehi hehi moateiyei fiambeyahindühɨ asu moatei ranai hɨrɨpɨnɨnɨ pɨpɨnambo hanei kurɨhoeambe pɨyei hoe karɨhüsi hehi yɨfɨsafɨmayei.

34 Nindou moatei hɨfandɨmarundɨ ranai hoeirunda mayoa, pɨpɨyomo homo ranɨ ŋgoafɨhü asu nümbürambe ratüpurɨyeihɨ burɨmayei ranaheimbo hoafɨhümarundürɨ. 35 Nindou ranai nɨnɨ-moatükunɨyo tükümefeyo sei hehi hoeifembo Sisasɨmbo-so tükümehindɨ. Ranɨyo tüküyahi hoeirɨhindane, nindou moaruwai nendɨ nɨmarɨ haya kosɨfoendeimbɨ-mayu ranai ahandɨ yirɨ kɨmɨ hoearɨ yihuruyu mbura hohoanɨmo aboedɨ koadürü hohoanɨmoyu arandɨ süŋgu mamaruwa hoeirɨhorühɨ yɨhɨmbo sɨsɨrɨmehindɨ. 36 Nindou hoeifembo mahüsi ranai Sisas nindou aboedɨ-marirɨ ra hoeirɨhi hehi nindou bɨdɨfɨrambo wataporɨmbo-marɨhündɨ. 37 Ranɨyei asu muŋguambo nindou Gerasa hɨfɨhündɨ ranai yɨhɨmboyeihɨ Sisasɨmbo ragu ŋgafɨ maseia asu botambe farɨfi haya ndamefiyu.

38 Ranɨyu asu nindou moaruwai nendɨ nɨmarɨ haya kosɨfoendeimbɨ-mayu ranai Sisasɨmbo hüti hoafɨrürühɨ yahuya, “Wambo se yɨnɨ safanɨmbo se-dɨbo dɨdɨ,” mehundo-wamboyu. Asu ai ahambo koarɨheirühɨ yahuya, “Se ŋgoafɨna ŋgafɨ nɨnɨ-moatükunɨyo God ai sɨhambo ramareanɨnɨ ra nindou bɨdɨfɨrambo wataporɨmbo-ndandɨ,” mehundo. Ranɨyu asu hu nɨne-moatükunɨ Sisas ai ahambo ramarirɨ ranahambo ranɨ ŋgoafɨhündɨ-mayei ranaheimbo wataporɨmbo-marandürɨ.

Sisas ai bogorɨndɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ yɨfɨhündɨ botɨre asu nɨmorehɨ aŋgünümbɨ ai Ahandɨ hoearɨ sündɨmareandɨ

(Matyu 9:18-26 asu Mak 5:21-43)

40 Sisas ai asükai Gariri ŋgorü-goanɨnɨ hu tükümefiyu-wamboyei nɨmorehɨ nindouwenihɨ ranai ahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei, sapo hɨmbomayei hei ranɨmbowambo. 41 Ranühɨ asu nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Sairus ranɨ ŋgoafɨhü rotu worɨ hɨfandɨra-randeimbɨ ai Sisasɨndɨ yirɨkɨmɨ tüküfi pɨyu nɨmarümbo wandɨ worɨna dügüfɨ yahu haya hüti-hoafɨmarürɨ. 42 Ai sapo ahandɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ 12 hɨmbanɨ mamɨ yaŋgɨrɨyo haya yɨfambo-mayowamboyu ramefiyu. Sisas ai Sairusɨndɨ worɨna hüfuane, asu nindou afɨndɨ ranai aŋgoaŋgo-marɨhorɨ hei. 43 Ahei mbusümo nɨmorehɨ mamɨ 12 hɨmbanɨmbo amoamo watɨkoafɨmboyo mara ho ranai manɨŋgo. Ai ahandɨ aŋgünɨ ra aboedɨfembohünda doktambo hoeifepurɨmbo kakɨ afɨndɨ sai marandɨ, ŋga asu nindou dɨdɨ ai-amboanɨ moai aboedɨreandɨ. 44 Nɨmorehɨ ranai Sisasɨndɨ daboadanɨ ho nɨŋgombo hoearɨ hɨmborɨ-mayo ranɨfihɨ masündeandamboyo asu ahandɨ horɨ ranai moanɨ ranɨ-sɨmboanɨ hamɨndɨ kɨkɨmarɨhoayo.

45 Ranɨyu asu Sisas ai düdufihɨ yahuya, “Düdi wandɨ hoearɨ masündeanda?” mehuamboyo. Asu muŋguambo nindou ranai wanɨwanɨyeihɨ dɨdɨmomayei-amboyo asu Pita ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Adükarɨ, nindou afɨndɨ ranai sɨhafɨ fikɨmɨ wakɨre yaŋgorɨmbo sɨmborɨ koarürɨmayei,” mehundowamboyo. 46 Asu Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou ŋgorü ai wambo masündeandɨra wandɨ fiambeahɨndɨ ŋgɨnɨndɨ ranai makosɨfoendɨ ranɨmboanahɨ,” mehuamboyo.

47 Asu nɨmorehɨ ranai wambo fɨfɨrɨhi-ndɨrɨmboanei, ŋga ro ŋgɨrɨ dɨbo nɨmboahɨ yahohaya, hɨhamɨndarɨ kameihɨ ho Sisasɨndɨ yirɨkɨmɨ pɨyo mamaro. Ranɨyo ai muŋguambo nindouyei hɨmboahü wataporɨmbo-marandɨ nɨmboe masünderɨ asu nünüŋgureamboyo ranɨ-sɨmboanɨ hamɨndɨ aboedɨmayo ranahambo. 48 Sisas ai nɨmorehɨ ranahambo yahundoya, “Nɨmorɨ akɨdou, sɨhafɨ anɨhondümbofe ranai sɨhambo aboedɨmareanɨnɨ, ŋga se ŋgusüfoambe afurɨndo kündo hawa ŋgafɨ,” mehu.

49 Ai wataporɨmbo-randühɨ nüŋguambe, nindou mamɨ ai hɨfandɨra-randeimbɨndɨ worambeahɨndɨ tüküfi hu hoafɨyuhɨ yahuya, “Sɨhafɨ nɨmorɨ ana yɨfɨmayo, ŋga se yamunde-randeimbɨ-mayu ranahambo tɨŋɨrɨfo dabadomboyafɨ,” mehuamboyo. 50 Sisas ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya, Sairusɨmbo hoafɨyunduhü yahuya, “Se yɨhɨmbondamboyafɨ, ŋga anɨhondümbo-ndowandanɨ anɨmbo sɨhafɨ nɨmorɨ ra aboedɨndɨmboe,” mehundo.

51 Ai nɨmorehɨ-mayo ranahandɨ afɨndandɨ worambe hu tüküfi haya moai nindou amurɨ semündündürɨ worambe kefuendɨ, ŋga Pita, Son, Sems asu nɨmorɨndɨ hondafɨndɨ aheimbo yaŋgɨrɨyo süŋgurearü haya mahüfu. 52 Nindou afɨndɨ ranɨhü mamarei ranai nɨmorɨ ranahambo hohoanɨmoyeihɨ aranɨhoafɨ-marɨhündamboyu Sisas ai yahuya, “Ai ana yɨfɨyombo-yopoanɨ, ŋga ŋgɨrɨ aranɨhoafɨ-ndɨhünda,” mehuamboyei. 53 Nindou ranai nɨmorɨ yɨfɨmayo ra fɨfɨrɨhindɨ, ranɨmboyo Sisasɨmbo tɨkɨfɨnambo-rɨhorühɨ tɨrɨfoefe hoafɨmayahündo. 54 Ŋga ai nɨmorɨ-mayo ranahandɨ warɨhü kɨkɨhamündü hoafɨyundowohü yahundoya, “Nɨmorɨ akɨdou, se botɨyafo,” mehundo. 55 Asu ahandɨ yifiafɨ ranai hɨhɨrɨfe ho fiambe farɨfehüyo asükai botɨmefeyo. Ranɨyo Sisas ai nɨmorɨ ranahambo sesɨ sahündo yahu haya hoafɨmayundürɨ. 56 Asu hondafɨndɨ ai hoeirɨneanda mayoa mahepünafɨ-neandamboyu Sisas ai ranɨ-moatükunɨ tükümefeyo ranahambo “Nindou ŋgorümbo yowanɨ hoafɨpoanɨ,” mehu.

Copyright information for `AGG