cMaika 7:6

Matthew 10

Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homorundeimbɨ 12

(Mak 3:13-19 asu Ruk 6:12-16)

Sisas ai ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ 12 ranahamumbo mborai yahupurɨ hühüreapurɨ haya mamühɨ asu ai ahamumbo moaruwai nendɨ nindou fiambeahɨndɨ raguanambofe asu muŋguambo ranɨ-poanɨmbo ranɨ-poanɨmbo aŋgünɨ ra aboedɨferambo ŋgɨnɨndɨ masagapurɨ. Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ ndüranepurɨ nda: Saimonɨmboyu Pitamboyu-randeimbɨ, ahandɨ akɨdɨ Andru, Sems asu ahandɨ akɨdɨ Son ai Sebedindɨ nɨmoranafanɨ. Firip, Bartoromyu, Tomas anemo, Matyu nindou ra ai takis kakɨ semündü-randeimbani. Sems Arfiusɨndɨ nɨmorani, asu Tadiusani. Saimon Serot
10:4Serot ai Sudahündanemo, ŋga mamɨ hohoanɨmo süŋguru-rundeimbanemo. Rom gafman ai Suda-yafe hɨfɨ hɨfandɨmarundɨ, ŋga Serot ai Rom babɨdɨ yifiarɨmbo mehomo.
asu Sudas Iskariot nindou sapo Sisasɨmbo hürütümbɨ-yomondɨ warühɨ hɨnɨŋgɨndirümbui. Ahamundɨ ndüranepurɨ ra.

Sisas ai ahandɨ hoafɨ sowandümo homorundeimbɨ 12 ranahamumbo ratüpurɨ masagapurɨ

(Mak 6:7-13 asu Ruk 9:1-5)

Sisas ai nindou 12 ranahamumbo randafu-randafu ndundɨ yahuhaya hoafɨ sagapurɨ mbura koarɨhepurühɨ yahuya, “Se nindou ŋgorü sɨrɨhündɨyei hɨfambe-ane asu bɨdɨfɨrɨ Samariayei
10:5Samaria hündɨana Suda hondüyeipoanɨ, ŋga amɨŋgɨrɨhoandɨ nahurai anei. Suda ai Samariahündɨ yɨboaruko-marɨhündɨ.
ŋgoafɨ ranambe-ane ra ŋgomboemo, ŋga yowanɨ.
Ŋga ranɨnɨ hɨmbo-memohündɨ asu se moanɨ hɨhɨndafu sapo farɨhehindeimbɨ sipsip nɨnɨhondɨ nou Israer nindou burɨyeianɨ anɨmbo ŋgomo. Ranɨnɨ anɨmbo se ŋgomo wataporɨmbondundühɨ anɨmboya, God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranai ana ndeara akɨmane, mbɨsɨmo. Asu se nindouyei aŋgünɨ aboedɨndundürɨ, yɨfɨyeimbɨmbo yaŋgɨrɨ aboedambo botɨndu hɨnɨŋgɨndundürɨ, mɨmanɨhoeimbɨ aheimbo aboedɨndundürɨ asu moaruwai nendɨ ranaheimbo raguanambondundürɨ. Se moanɨ masowandümo-ane, ŋga rananɨmbo se moanɨ ndoundɨ. Se ŋgomondühɨ sɨhamundɨ hoearambe gor, sirfa, kakɨ ra ndowandümboemo. 10 Se arü, hoearɨ yimbu, su, nɨmɨ-nɨmɨ, muŋguambo ranɨ-napo ra fihɨ ndowandümo ŋgomboemo, ŋga wanɨ. Nindou ratüpurɨyu-randeimbɨ ranai anɨmbo nindou ŋgorü ahambo sesɨ napo ra mbɨsagado-amboane. 11 Se adükarɨ ŋgoafɨhüyo asu akɨdou ŋgoafɨhüyo nahanühɨyo se tükefundɨ ra nindou mbumundɨyuweimbɨ ranahambo anɨmbo kokondurɨ. Asu se yahurai nindou hoeindurühündoanɨ se ai-babɨdɨmbo nɨŋgomo mbundu ŋgorünɨnɨ ŋgomondühɨ anɨmbo ahambo randu hɨnɨŋgɨndüwurɨ. 12 Se nindouyei worambe fandafundühɨ ana, nindou ranɨ worambeahɨndɨ-mayei ranaheimbo hoafɨndɨmondühɨ anɨmboya, ‘God ai sɨheimbo aboedɨ aboedɨ-mbɨreandüramboane,’ mbɨsɨmondürɨ. 13 Nindou ranɨ worambeahɨndɨ ai sɨhamumbo worɨnɨndɨhipuranɨ ana, sɨhamundɨ hɨhɨfɨ hoafɨ ra randu ranaheimbo-so dɨgau houmbo ŋgomo. Ŋga asu nindou ai sɨhamumbo refe worɨnɨfepurɨ-koatendeianɨ ana, sɨhamundɨ hɨhɨfɨ hoafɨ ra hɨhɨndu ndowandümo ŋgomo. 14 Asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai worambeyo adükarɨ ŋgoafɨhüyo nahi ra ai sɨhamumbo worɨnɨfepurɨ-koatendei, sɨhamundɨ hoafɨ ranahambo hɨmborɨ-koatendeianɨ ane, ranana se sɨhamundɨ tɨŋarɨ fihɨndɨ hɨfɨ hasüfɨ ra kɨkɨboadu houmbo ŋgomo ranaheimbo God ai moaruwaimbo-mbɨreandürɨ yaho refe nafuiyondürɨmbohünda. 15 Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ nda hoafehapurɨ, Yɨbobofe si ra tüküfeyoambe ana, Sodom Gomora ŋgoafɨhündɨ nindou ranaheimbo tɨŋɨrɨfo afɨndɨ tükündɨfemboesɨ, ŋga nindou sɨhamumbo worɨnɨfepurɨ-koatendeianɨ, nindou ranɨ ŋgoafambe amarei ranaheimbo tɨŋɨrɨfo afɨndɨ safɨ tükündɨfemboe.”

Sisas ai ahandɨ hoafɨ sowandümo homorundeimbɨmboya, Afɨndɨ tɨŋɨrɨfo tükündɨfemboe mehupurɨ

(Mak 13:9-13 asu Ruk 21:12-17)

16 “Se hɨmborɨyomo. Sɨhamumbo ro sipsip nou nɨmambeahɨndɨ yaforɨ afɨndɨ burɨyei-ambe koararɨheheapurɨ. Ŋga se moanɨ sapo amoasɨrɨ rawefeyo nou hohoanɨmo-ndɨmondühɨ hɨbadundɨ. Asu ndu wupufo rawefeyo nou yahurai hɨmboarɨ hoafendühɨ nɨmandɨmo. 17 Awi se hɨbadümbo, ŋga sɨhamumbo nindou bɨdɨfɨrɨ ai mbundüpundümo mbundu kotambe papɨ-hoafɨndüpurɨmboemo asu ahamundɨ rotu worɨ ranambe ndüfurɨboadɨpurɨmboemo. 18 Wambohündambo sɨhamumbo nindou ranai gafmanɨ-yomondɨ bogorɨ nindou asu bɨdɨfɨrɨ adükarɨ bogoranemo ranahamumbo sowana papɨ-hoafɨyopurɨmbo kündafu hündüpundümo ŋgomboemo. Asu se nindou ranaheimbo-ane asu ŋgorü nindou ŋgorü sɨrambe-ahɨndane ra Aboedɨ Hoafɨ wataporɨmbondündürɨ. 19 Ai sɨhamumbo papɨ-hoafɨyopurühɨ refe hoeifepurɨmbo ndowapundümo ŋgomondanɨ wanɨ asu nüŋgu-nahurai hoafɨ hoafɨndefühɨ asu nüŋgundɨhu hoafɨmandefɨ mbɨsɨmo houmbo afɨndɨ hohoanɨmo-ndɨmboemo, ŋga wanɨ. Se hoafombo-yomondɨ sɨmboanɨ anɨmbo God ai sɨhamumbo nɨne-hoafɨ hoafombo-memo ra nafuindüpurühɨ ranɨ-süŋguru hoafɨyomo mbüsüpurɨmbui. 20 Ranɨ hoafɨ se wataporɨmboarundɨ ra sɨhamundɨ-mayo hoafɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. Hoafɨ ranana sɨhamundɨ Ape God ranahandɨ Yifiafɨ ranai-anɨmbo sɨhamundɨ yafambe süŋgunde haya moanɨ aimbo wataporɨmbondamboe. 21 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai ahamundɨ apodoho ranahamumbo hɨfokoefembohünda ŋgorü nindou-yomondɨ warühɨndüpurɨmboemo. Asu afɨndɨ mamɨ ai ahamundɨ nɨmorɨ ranaheimbo amboanɨ moanɨ mamɨ ranɨ-süŋgundundürɨmboemo. Asu nɨmorɨ ai-amboanɨ ahei boagɨrɨ ranaheimbo daboadɨ hɨhɨrɨndɨhindühɨ aheimbo hɨfokoandɨ-hindürɨmboyei. 22 Wambohündambo nindou ai sɨhamumbo yɨboarukondɨhipurɨmboyei. Ŋga asu düdi ai ranɨ-moatükunɨ tɨŋɨrɨfo ranahambo moanane yahu ŋgɨnɨndɨ kɨkɨhamündɨ hu humbo bɨdɨfɨranɨ tükefiyu aiana aboedambo-ndɨfimbui. 23 Sɨhamumbo ŋgorü ŋgoafɨhü moaruwai moaruwaimbo-ndɨhipuranɨ ana, ranɨ ŋgoafɨ ra hɨnɨŋgɨndu houmbo ŋgorü ŋgoafɨnɨ febou ŋgomo. Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ, Se Israerɨ-yafe ŋgoafɨ muŋguambo hokoateyomondambe anɨmbo Nindou Hondü ai kudümbui. 24 Yamundɨhindeimbɨ nindou ranai moai ahandɨ yamunde-randeimbɨ nindou ranahambo ŋgasündirɨ. Asu ratüpurɨyu-randeimbɨ nindou ranai moai ahandɨ bogorɨ nindou ranahambo ŋgasündirɨü, ŋga wanɨ. 25 Ŋga yamundɨhindeimbɨ nindou ranai anɨmbo ahandɨ yamunde-randeimbɨ nindou ranɨ sɨmogodühɨ tükefiyu ana, hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨiyu-wamboane. Asu yahurai anɨmbo nindou ŋgoründɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ai-amboanɨ ahandɨ bogorɨ nindou ranɨ sɨmogodühɨ tükefiyu ana, ranai hɨhɨfɨ hɨhɨfɨiyu-wamboane. Worɨ aharambürɨ-mayu ranahambo ndürɨ moaruwai dükarɨhorühɨ Bersebur asahündo ana, nindou mamɨ ranɨ worambe amarei ranaheimbo amboanɨ moanɨ moaruwai hamɨndɨ ndürɨ hondü anɨmbo dükandɨhindürɨmboyei.”

Sɨhɨrɨ Godɨmbo anɨmbo yɨhɨmbondɨhurümboane

(Ruk 12:2-7)

26 “Ranɨmboane asu se nindoumbo yɨhɨmbo sɨsɨrɨfepoanɨ. Nɨne-moatükunɨ hapondanambe gabudambe eŋgoro ranana asu süŋgunambo weindahɨ gabudɨwamɨ nɨmoamo yagodomboe. Nɨne-moatükunɨ muŋguambo dɨbo meŋgoro ranai weindahɨ fɨfɨnde-fɨfɨndendamboe. 27 Nɨne-moatükunɨ ro sɨhamumbo nɨmbɨ nɨmaro-ambe hoafehapurɨ ra asu se sɨrühɨ si peyoanɨ ro hoafɨmayahɨ süŋgu kaindɨmo hoafɨndomo. Nɨne-moatükunɨ se dɨbo hɨmboreyomo ra asu se weindahɨ worɨ bogɨmondɨ wamɨ puküna bokarɨhoemo. 28 Nindou ai fi hoearɨ ranahambo hɨfokoarundühanemosɨ, ŋga asu ŋgɨrɨ yifiafɨ hɨfokoandundɨ se ranahamumbo yɨhɨmbondɨpurɨmboemo. Ŋga Godɨmbo anɨmbo yɨhɨmbondurɨ, ŋga aianɨmbo fi hoearɨ asu yifiafɨ ranɨ kameihɨ muŋguambo Haiambe ranɨ-nambo ndemündü moaruwaimbo-ndeambuimbohünda. 29 Ndu akɨdou yimbu ra mamɨ toeanambo yaŋgɨrane pemɨyei sahümündi arɨhündɨ. Ŋga asu sɨhamundɨ Ape ranai refembo moei ehu ana, asu ŋgɨrɨ ndu akɨdou yahurai amboanɨ hɨfɨnɨ pɨndo, ŋga wanɨ. 30 Sɨhamumbo ana, sɨhamundɨ mbɨrɨnaŋɨ amboanɨ muŋguambo mamɨ mamɨ ra tapuiyoweimbanepurɨ. 31 Se Godɨndɨ hɨmboahü adükaranei, ŋga ndu afɨndɨ akɨdou ane. Ranɨmbohündambo anɨmbo se nɨnɨ-moatükunɨmbo yɨhɨmbondɨmboemo.”

Sisasɨndɨ ndürɨ weindahɨfe hohoanɨmo

(Ruk 12:8-9)

32 “Nindou düdi ai wandɨ ndürɨ ranahambo nindou hɨmboahü weindahareandürɨ ana, asu sɨmborɨ nindou ranahandɨ ndürɨ wandɨ Ape sünambe amaru ranahandɨ hɨmboahü weindahɨndɨheamboyahɨ. 33 Ŋga asu nindou düdi ai wandɨ ndürɨ ranahambo nindou hɨmboahü weindahɨfe wataporɨmbo moei ehu ana, asu sɨmborɨ amboanɨ ranahandɨ ndürɨ ranahambo wandɨ Ape sünambe amaru ranahandɨ hɨmboahü weindahɨfembo moei mbɨsamboyahɨ.”

Muŋguambo nindou ai Sisasɨmbo hohoanɨmo pandɨhorɨ

(Ruk 12:51-53 asu 14:26-27)

34 “Se wambo randɨhi hohoanɨmondeihɨya, Ai yifiarɨ-yifiarɨ hɨfɨ ndanühɨ eŋgoro ra kɨkɨfembo makusu-ane mbɨseimboyei, ŋga wanɨ. Ro moai yifiarɨ-yifiarɨ ranahambo kɨkɨfemboyahɨpoanɨ makosahɨ, ŋga roana pisao yihɨmɨndɨ nahurai sahamɨndɨ heheamboyahɨ makosahɨ. 35 Rananɨmbo ro randɨheiaranɨ,

Nindowenihɨ nɨmorɨ ai afɨndambo hürütündürümbui.
Asu nɨmorehɨ nɨmorɨ ai ahandɨ hondambo hürütündamboe.
Asu nɨmorehɨ ahandɨ ahɨboarambo hürütündamboe.
36 Nindowenihɨmayu ahandɨ fikɨmɨnɨndɨ anɨmbo
ai ahambo hürütündɨhorɨmboyei. c 
37 Nindou düdi ai ahandɨ afɨndamboyu asu ahandɨ hondamboyo ahafembo afɨndɨ hohoanɨmoyupɨrühɨ asu wambo akɨdou yaŋgɨrɨ hohoanɨmoayu ana, nindou ranai ŋgɨrɨ wandɨ süŋgureandeimbɨ nindoundu. Asu nindou düdi ai ahandɨ nindowenihɨ nɨmorɨmboyu asu ahandɨ nɨmorehɨ nɨmorɨmboyo ahafembo afɨndɨ hohoanɨmoyupɨrühɨ asu wambo akɨdou yaŋgɨrɨ hohoanɨmoayu ana, nindou ranai ŋgɨrɨ wandɨ süŋgureandeimbɨ nindoundu. 38 Nindou düdi ai ahandɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ ra semündü haya ro ahahɨ anümɨ süŋgu ho-koateayu ana, nindou ranai ŋgɨrɨ wandɨ süŋgureandeimbɨ nindoundu. 39 Nindou düdi ai ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo ranahambo kɨkɨharɨmündu ana, ranɨ-moatükunɨ ra ai awarɨndɨhoemboe, ŋga asu nindou düdi ai wambohündambo ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo ranahambo hɨnɨŋgareandɨ ana, nindou ranai ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo hondü ra ndemündümbui.”

Nindou Kraisandɨ nendambo farɨhehinduranɨ aboedɨ takɨnɨ ndahümündimboyei

(Mak 9:41)

40 “Nindou düdi sɨhamumbo aboedɨ ndɨndoareapurɨ ranai ana, wambo kameihɨ ndɨndoreandɨrühani. Asu ai wambo ndɨndoareandɨrɨ ana, Nindou sapo wambo koamarɨhendɨra makosahɨ ranahambo amboanɨ ndɨndorirühani. 41 Nindou düdi ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ ranahambo ndɨndoarirɨ ana, sapo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ-mayuambo wambo, nindou ranai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou ranahandɨ takɨnɨ ra sɨmoŋgodɨ ai-amboanɨ ndemündümbui. Nindou düdi ai nindou mbumundɨ ranahambo ndɨndoarirɨ ana, sapo nindou mbumundɨ-mayuambo wambo, nindou ranai mbumundɨ nindou ranahandɨ takɨnɨ ra sɨmogodɨ ai-amboanɨ ndemündümbui. 42 Ro nda sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ, nindou mamɨ ai-amboanɨ ahambo horirühɨ awi ai Sisasɨmbo süŋgurirɨ-randeimbɨ nindou-ani nda, ŋga ro ahambo hoe ŋgɨsɨharɨ fuihando ehu ana, nindou ranahandɨ takɨnɨ ra ŋgɨrɨ awandɨhoayo,” mehu.

Copyright information for `AGG