Matthew 14

Son nindou hundürürarandeimbɨmayu ranai yɨfɨmayu hoafɨ

(Mak 6:14-29 asu Ruk 9:7-9)

Ranɨ-sɨmboanɨ Gariri hɨfɨ hɨfandɨra-randeimbɨ nindou ahandɨ ndürɨ Herot ranai Sisas nɨne-moatükunɨ ratüpurɨmayu ranɨ hoafɨ hɨmborɨmayu. Ranɨyu asu ai ahandɨ hoarehɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ranahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ai ana sapo Son nindou hundürüra-randeimbɨmayu ranai ana yɨfɨhündɨ botɨfimboani. Ranɨmbo ani anasɨ ai ranɨ ŋgɨnɨndɨ ra semündü haya ranambo hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rawareandɨ,” mehupurɨ. Nɨmboe sapo Horombo Herot ai Sonɨmbo karabusɨfimbo hoafɨmayu. Ranɨyomo Son ahambo mburundümo hɨputüpurɨhauwurɨ mburu karabusambe hɨnɨŋgɨmarüwurɨ. Sapo Herot ai ahandɨ akɨdɨ, ahandɨ ndürɨ Firip, ahandɨ nɨmorehɨ, ahandɨ ndürɨ Herodias, ra ndahamɨndɨ mehu. Horombo Son ai Herotɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Herot, se nɨmorehɨ ra asowandɨfɨ ana, aboedɨyopoanɨ,” mehundo. Ranɨyu asu ai Sonɨmbo hɨfokoandɨhinɨ yahu haya ramefiyu. Ŋga asu ai Sudambo yɨhɨmbomarandürɨ sapo ai Son ahamboyo Aiana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbani sei hoafɨmayei. Mamɨmbo Herotɨmbo hondɨ ai wakɨmarɨmɨndo si ranahambo hohoanɨmoyomondühɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ai fandɨhi nɨmareimbo sesesɨmayei. Ranɨyo asu Herodiasɨndɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ ranai ahei haŋgɨfoanɨ moporɨyo wakɨmareandɨ. Ranɨyu asu Herot ai nɨmorehɨ moporɨmayo ranɨmbo siaomefiyu. Ranɨyu asu ai hoafɨyuhü yahuya, “Ro sɨhambo nda dabareheandɨ se nɨnɨ-moatükunɨmboyafɨ wambo düduwefoandɨ ra ndahanɨnɨmboyahɨ!” mehundo. Nɨmorehɨ nɨmorɨ ranai ahandɨ hondɨ hoafɨmayo süŋgu nɨŋgombo Herotɨmbo hoafɨyohü yahoya, “Moanɨ haponda hamɨndɨ ndühɨ Son hundürüra-randeimbɨmayu ranahandɨ mbɨro pretɨwamɨ nando ndawandɨ,” mehoamboyu. Asu Herot ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya afɨndɨ hohoanɨmomayu. Ŋga asu sapo ai nɨmoamo ranɨfihɨ dükare dabarɨmefiyuwambo asu nindou afɨndɨ ai-babɨdɨmbo nɨmarei masahüsi ranɨmbo ai hoafɨyuhü yahuya, “Ahandɨ hohoanɨmo süŋgu-ndundɨ,” mehu. 10 Ranɨyu asu ai nindou ahandɨ hoarehɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ranahamumbo Sonɨndɨ mbɨro kɨkɨrɨhefimbo hoafɨmepura ai homo karabus-ambe-ahɨndɨ mbɨro kɨkɨmarɨhauwurɨ. 11 Ranɨyomo ai ahandɨ mbɨro ra pretɨ-mayo ranɨwamɨ nandu sowandümo hɨfomo nɨmorehɨ nɨmorɨ-mayo ranahambo masabudoa ahandɨ hondɨ sowana semɨndɨ maho. 12 Ranɨyomo asu Sonɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ranai homo ahandɨ fi nɨmoko sowaründümo homo hɨfɨkarɨwurɨ houmbo asu ai homo Sisasɨmbo hoafɨmemondo.

Sisas ai 5,000 nindou sesɨ masagadürɨ

(Mak 6:31-44, Ruk 9:10-17 asu Son 6:1-13)

13 Sisas ai Son ramefiyu hoafɨ ra hɨmborɨyu haya, ranɨhünda botambe farɨfi haya moanɨ aimbo nindou kɨkɨfoefe-koatereandɨ hɨfɨnɨ mahu. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisas ranɨnɨ mahu hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi asu ai ahei ŋgoafɨ hɨnɨŋgɨrɨhi hehi moanɨ hɨfɨ nafɨ süŋgumarɨhorɨ hei. 14 Sisas ai botambeahɨndɨ kusɨfoendane asu nindou afɨndɨ ranai gudihɨ meŋgorowa hoeireandürühɨ aheimbo ŋgusüfo afɨndɨ hɨpoamborandürühɨ ahei aŋgünɨ ra aboedɨmarearü. 15 Mamɨ ranɨ nɨmbɨ hoafombo ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranai ahambo-so homo tüküyafu hoafɨyomondowohü yahomoya, “Ndanana nindou koate-reandühane, ŋga ndeara hüfɨhamɨndɨ hürɨmɨndühane. Ŋga se nindou ranaheimbo koarɨhawandüranɨ anɨmbo ai ŋgoafɨna nɨmai ahei sesɨ kokofoefembo ndambeyahindɨ,” mehomondamboyu. 16 Asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ai ŋgɨrɨ botɨndahi hehi sesɨ kokombo ragu ŋgei. Ŋga seanɨmbo sɨhamundɨhoarɨ sesɨ ra ai sesɨmbo dabudürɨ!” mehuamboemo. 17 Asu ai sɨmborɨ hoafɨyomondowohü yahomoya, “Roana hondahüfeimbɨ (5) bret anemo asu kinɨ akɨdou yimbu-anafanɨ ranɨ yaŋgɨrane sahumɨndfɨmboayefɨ,” mehomondamboyu. 18 Asu ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Refe ana ndühɨ wambo sowana sesɨ ra sowandümo sɨfomo,” mehu. 19 Ranɨyu asu ai nindou afɨndɨ ranaheimbo wohɨwamɨ nɨmandei mehua mamarei. Ranɨyu asu ai mamɨ hondahüfimbɨ bretɨ-memo ranɨyomo asu kinɨ akɨdou yimbumefanɨ ranɨyafanɨ ra semündü haya sünambe hɨmboyu hafuhɨ Godɨmbo hɨhɨfɨmarürɨ. Refi mbura ai bretɨ-mayo ra hɨfɨtɨre ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo masagapura asu ai nindou afɨndɨ ranaheimbo yimbumarundürɨ. 20 Muŋguambo nindou ai sesɨ ra sahüsimbo ndeara nafɨmarɨhümündi. Ranɨyomo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai sesɨ moanɨ bode meŋgoro ra 12 wambürɨ tüküfimbɨ masowandümo. 21 Nɨmorehɨ, nɨmorɨ akɨdɨbou tapuife-koate nindowenihɨ yaŋgɨrɨ sesɨ ra masowasümo ranana ai 5,000 nahurai nindouyomo masowasümo.

Sisas ai Gariri kurɨhoe haŋgɨfo süŋgu nɨmoamo pütapɨmayu hüfu

(Mak 6:45-52 asu Son 6:16-21)

22 Ranɨyu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo botambe fandafu houmbo se-boatei Gariri kurɨhoe ranɨ goesürünɨ ŋgomo mehuamboyu asu ai nɨmorehɨ nindowenihɨmbo ahei worɨnambo koarɨhefendürɨmbo mehu. 23 Ai aheimbo koarɨhendürɨ haya hɨfɨ wafuwamɨ ahand-amboanɨ mahafu Godɨmbo dɨdɨbafɨfendombo. Ndeara nɨmbɨ ai akɨmɨyowohüyo asu Sisas ai moanɨ ahand-amboanɨ hamɨndɨ ranühɨ manüŋgu. 24 Asu ranɨ-sɨmboanɨ bot ai ndeara aŋgunɨ hoe mbusümondühɨ werɨ ra haŋgɨfoanɨ sɨfohɨyo asu hoe ranai fandɨhoayohü bot ranahambo semɨndɨ pire semɨndɨ pire randühɨ maho. 25 Ranɨyu asu Sisas ai si hoafombo ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ranhamumbo-so hoe haŋgɨfo süŋgu pütapɨyu hüfu tükümefiyu. 26 Asu ai ahambo hoeirüwura hoe haŋgɨfo süŋgu pütapɨmayu hüfuwa hɨhamɨndarɨyomondühɨ yɨhɨmboyondühɨ yahomoya, “Ranɨ-moatükunɨ ranana yifiafane,” mehomo. Ranɨyomo ai yɨhɨmbombo hɨsɨheimemo. 27 Asu Sisas ai mamɨharɨ hoafɨ nɨŋgoambe hoafɨ karɨhoeihɨ yahuya, “Se ŋgɨnɨndɨ nɨŋgomo, roanahɨ nda, ŋga se yɨhɨmbondɨmboemo!” mehupuramboemo. 28 Ranɨyu asu Pita ai ahambo hoafɨyundühɨ yahundoya, “Adükarɨ, anɨhondü sendafühɨ ana, wambo hoafɨyafɨndɨra ro sɨhambo sowana hoe haŋgɨfo süŋgu pütapɨnda dügɨ,” mehundo-amboyu. 29 Asu Sisas ai Pitambo hoafɨyundowohü yahuya, “Se mborai sühüfɨ,” mehundo-amboyu. Ranɨyu asu ai botambeahɨndɨ tüküfi haya Sisas sowana hoe haŋgɨfo süŋgu mahüfu. 30 Ŋga asu ai werɨ ra hoeireandanɨ mayowamboyu ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨmayoa yɨhɨmboyuhü ndeara hɨmonɨ tɨporɨkomefiyu hanu. Ranɨyu asu ai heiyuhü hoafɨyuhü yahuya, “Adükarɨ, se wambo aboeda farɨhawandɨrɨ!” mehundo-amboyu. 31 Ranɨyu asu Sisas ai nɨmai mamɨharɨ warɨfi hu kɨkɨhɨrümündühɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Sɨhafɨ anɨhondümbofe ra akɨdou ane. Se nɨmboe hohoanɨmo yimbumbomarowanda?” mehundo. 32 Asu ai yɨbobo botambe kefoeneandühɨmboyo asu werɨ ai afurɨmareandɨ. 33 Ranɨyomo asu nindou botambe mamarɨmo ranai Sisasɨmbo Adükarɨ hondani yahomo hohoanɨmoyomondühɨ yahomoya, “Awi seana moanɨ Godɨndɨ Nɨmorɨ hond-anafɨ!” mehomondo.

Sisas nindou afɨndɨ Genesaret hɨfɨhündɨ aŋgünɨ aboedɨmareandürɨ

(Mak 6:53-56)

34 Ai botambe kurɨhoe ra barɨhoemo hou homo Genesaret hɨfambe tükümefundɨ. 35 Ranɨyei asu nindou ranɨ hɨfɨhündɨ ai Sisasɨmbo fɨfɨrɨmarɨhorɨ. Ranɨyei asu nindou ranɨhündambo-mayei ranai ŋgoafɨ daburɨ wakɨmareandɨ ranaheimbo Sisas tüküfimboani hoafɨ ra hoafühɨmarɨhündɨ. Ranɨyei asu nindou ranai aŋgünümboyeimbɨ ranaheimbo fufurühümündi-hündürɨ mafandɨhindɨ Sisas sowana. 36 Ranɨyei asu nindou aŋgünümbɨyeimbɨ ai moanɨ Sisasɨndɨ hoearɨ ranahambo sündɨfimbo hoafɨmehündo habodei. Ranɨyo asu ai ranɨ hoearɨ ahandɨ ra sündɨhindühɨ ahei aŋgünɨ ra muŋguambo aboedɨmehindɨ.

Copyright information for `AGG