aMaika 5:2
bJeremaia 31:15

Matthew 2

Hüfɨhamɨndɨ süfuanɨpoedɨ ndüfosi nendɨ Sisas hoeifimbo tükümefundɨ

Herot ai Sudia hɨfambe bogorɨmbofi nüŋguambe ranɨ-sɨmboanɨ Maria ai Sisas ranahambo Betrehemühɨ wakɨmarɨmɨndo. Hondɨ ai Sisas ranahambo serɨmɨndɨ hayamboyo-ane ranambe nindou bogorɨ fɨfɨrundeimbɨ ranai hüfɨhamɨndɨ süfuanɨpoedɨ Serusarem ŋgoafambe tükümefundɨ. Ai düduyafundühɨ yahomoya, “Nɨmorɨ sɨmborɨ masahorɨmɨndei sapo Suda-yafe bogorɨmayu ra nüŋgufiyua? Ro hoeirɨhundanɨ ahandɨ mupui ranai hüfɨhamɨndɨ süfuanɨ tüküfe mamaroamboanefɨ asu ro ahambo hohoanɨmoyondowohü ŋgusüfo pefimbohünda masühifɨ,” mehomondamboyu. Ranɨyu asu Herot Adükarɨ Bogorɨmayu ranai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya ŋgusüfoambe afɨndɨ hohoanɨmomarɨra asu muŋguambo nindou Serusarem ŋgoafɨhü mamarei amboanɨ ramareandürɨ. Ranɨyu asu Herot ai Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ nindou-memo ranɨyomo asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ nindou-memo ranɨyomo muŋguambo ahamumbo mamühɨ gugureapurɨ mbura düdufipurühɨ yahuya, “Krais ranahambo ŋgoafɨ nahü mandahorɨmɨndeia?” yahu düdumefipuramboemo. Asu sɨmborɨ ai ahambo yahomoya, “Betrehem ŋgoafɨhü Sudia hɨfambe. Sapo horombo God ai ahandɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou ahandɨ süŋgu hoafɨ ra ndahuraiyu yare sürü pare masɨhendɨ. Ai Bukambe yare hoafɨyuhü yahuya,

“Betrehemɨhündɨ, se Sudia hɨfambe-anei anɨboadei ra
awi se Sudiambo hɨfandundeimbɨ bogorɨ ŋgoafɨ ranahamundɨ daboadanɨpoedɨ hamɨndɨyeipoanɨ, ŋga wanɨ.
Sɨhei ŋgoafɨ mbusümodɨdɨ anɨmbo nindou adükarɨ mamɨ ai tükündüfi haya wandɨ Israer nindou ranaheimbo hɨbadarümbui,” a 
mehu.
Ranɨyu asu Herot ai sapo nindou hüfɨhamɨndɨ süfuanɨpoedɨ ndüfosi nendɨ masɨfomo ranahamumbo dɨbo mborai yahupurɨ hürühepurɨ haya yahuya, “Nɨnɨ sɨmboanɨ hondü hamɨndɨyo mupui ra tüküfe mamaro?” yahu haya düdu düdumefipurɨ. Ranɨyu ai nindou memo ranahamumbo Betrehemɨnambo koamarɨhepurɨ ndanɨ süŋgundafundɨ yahuhaya hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se ŋgɨfomo moanɨ ndondu nɨmorɨ ranahambo nahi ai ahambo masahorɨmɨndei ranahambo kokondurü. Ŋga asu hoeindurühɨ ana, asu se wambo ranühɨ mbɨsɨmo hoafɨndɨmondanɨ anɨmbo asu ro-amboanɨ dügɨ ahambo hohoanɨmondahandowohü ŋgusüfo pandɨhinɨmboane,” yahu koamarɨhepurɨ. Ndüfusi nendɨ-memo ranai ahandɨ hoafɨ ra hɨmborɨyomo houmbo ndamefundɨ. Ai nafɨna hɨfomondane, sapo mupui hüfɨhamɨndɨ süfuanɨ tüküfe mamaro ra asükaiyomo hoeimarundɨ. Mupui ranai ahamundɨ haŋgɨfoanɨ hɨfo nɨmorɨ nɨmarümbɨ worɨ ranɨ nɨmoamo mamaro. 10 Ranɨyomo mupui ra hoeirundanɨ mayowa ai afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmemo. 11 Ranɨyomo asu ai worɨmayo ranambe kefou hɨfomo nɨmorɨ ranahambo hoeimarüwurɨ ahandɨ hondɨ Maria radɨbo. Ranɨyomo asu ai ahandɨ fikɨmɨ pütapɨyomo yirɨ yimbu pusɨru nɨmarɨmombo ahambo hohoanɨmoyomondühɨ ŋgusüfo pamarüwurɨ. Ranɨyomo ai ahamundɨ arambeahɨndɨ napo ra bokaründümo houmbo masabudo. Ranɨ-moatükunɨ ra gorɨyo, fɨsɨŋarümbɨ mbɨmbɨrayo asu sanda aboedɨyo, ŋgɨnɨndɨ napo ra masabudo. 12 Nindou ranahamumbo God ai yafogoadɨ-namboya, “Se Herot nɨmaru nafɨ ŋgomboemo,” mehupuramboemo. Asu süŋgunambo ai ranɨnafɨ hɨnɨŋgɨru hou ŋgorü nafɨ ahamundɨ hɨfɨna mahomo.

Isip hɨfɨna Sosep ai ahandɨ amborɨ babɨdɨmbo aboeda mafefoehindɨ

13 Nindou ranai ndaweyafundane ranɨ-sɨmboanɨ Adükarɨndɨ nendɨ ranai Sosepɨmbo yafogoadɨnambo tükümefiyu. Asu ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Botɨndafo, nɨmorɨ ranani asu ahandɨ hondane ra ndowapɨndɨfɨ hawa Isip hɨfɨna feboehi ŋgei ranühɨ nɨmboeianɨ asu ro hombo hoafɨndahanɨ anɨmbo ŋgoründühɨ ŋgei. Nɨmboe Herot ai nɨmorɨ ranahambo hɨfokoefimbo kokondürɨ wakɨndirümbui,” yahu hoafɨmenduamboyu. 14 Ranɨyu Sosep ai botɨfi nɨmorɨ ra serümündü haya ahandɨ hondɨ ranɨdɨbo mare ranɨ nɨmbokoanɨ Isip hɨfɨnambo mahei. 15 Hɨfɨ ranühanɨmbo ai nɨmboeianɨ Herot ai yɨfɨndümbui. Adükarɨ ai ahandɨ hoafɨyu-randeimbɨ ahandɨ yafambe süŋgure haya hoafɨyuhüya, “Ro wandɨ Nɨmorɨ Isip hɨfambeahɨndɨ mborai masahando,” mehu. Hoafɨ ra moanɨ anɨhondü hondü tükündɨfemboe yaho hayamboyo ranɨ moatükunɨ ranai yare yahurai tükümefeyo.

Herotɨndɨ hoafɨ süŋgu nɨmorɨ hɨfokoakomarɨhündɨ

16 Hüfɨhamɨndɨ süfuanɨpoedɨ ndüfosi nendɨ masɨfomo ranai ahambo ŋgorü-süŋgumarüwurɨ ra Herot ai kɨrɨhai fɨfɨre hayamboyu asu ranɨmbo ahambo ŋgɨnɨndɨ ŋgusüfoambe fondɨrɨmɨndɨ mahafo. Ranɨyu asu ai muŋguambo nindowenihɨ nɨmorɨ yimbu hɨmbanɨkoateyeimbɨ Betrehem ŋgoafɨhündɨ asu ŋgoafɨ amurɨ ranɨ ŋgoafɨ-kɨmɨ adaburo ranambeahɨndɨ hɨfokoakofoefembo hoafɨ masendɨ. Sapo nindou hüfɨhamɨndɨ süfuanɨpoedɨ ranai hoafɨmemo ranɨ-sɨmboanɨ mupui tükümefeyo hoafɨ ra fɨfɨre hayamboyu asu ai yare hoafɨmepurɨ nɨmorɨ ra hɨfokoakofoefembo. 17 Ndanɨ-moatükunɨ tükümefeyo ra sapo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu randeimbɨ nindou Seremaiandɨ yafambe süŋgure haya horombo hoafɨmareandɨ ra sɨmogodühɨ tüküfemboyo yare tükümefeyo. 18 Sapo ai yare hoafɨyuhü yahuya,

“Ramahündɨ ai yasɨmondɨ mamɨ hɨmborɨyei.
Aranɨ hoafɨ afɨndɨ puküna asu aranɨ hoafɨ yambohai tükɨfeyowa hɨmborayei.
Reser ai ahandɨ amoao mamɨ Israerɨhündɨ nɨmorɨ ranaheimbo aranɨnamborandüra
asu muŋguambo nindou ranai ŋgɨrɨ ahambo dɨdɨboadondɨhindɨ ahandɨ ŋgusüfoambe farɨhefembo.
Nɨmboe sapo ahandɨ nɨmorɨ ranai nɨŋgokoatemayeiambo wambo,” mehu ranɨ-süŋgumbo. b 

Sosep ai ahandɨ amborɨ babɨdɨ asükaiyei masühüsi

19 Süŋgunambo Herot ai yɨfɨyuane asu Adükarɨndɨ nendɨ ranai yafogoadambe Sosepɨmbo Isip hɨfɨhü tüküfi hoafɨyundühɨ yahuya, “Se amborɨ ndowapɨndɨfɨ hawa hɨhɨrɨndafo Israerɨnambo ŋgafɨ. Nindou sapo nɨmorɨ ranahambo hɨfokoefimbo hohoanɨmomemo ranai ana yɨfɨmemo,” mehundoamboyu. 21 Ranɨyu asu Sosep ai botɨfi nɨmorɨ ra serümündü haya hondambo kameihɨ asu ai hɨhɨrɨyahi Israer hɨfɨnambo mahüsi. 22 Asu Arkeraus ai ahandɨ afɨndɨ Herot ranahandɨ fondühɨ Sudia-yafe adükarɨ bogorɨmbofi manüŋgu ranɨ hoafɨ ra Sosep ai hɨmborɨyu haya ranühɨ nɨŋgombo hombo ra yɨhɨmbomayu. Ŋga asu God ai yafogoadambe Sosepɨmbo bɨdɨfɨrɨ hoafɨ masagadoamboyu asu ai Gariri hɨfɨnambo mahu. 23 Ranɨyu asu ai hu ŋgoafɨ mamɨ ahandɨ ndürɨ Nasaret ranühɨ manüŋgu. Sapo mamɨ ranɨ-süŋgumbo anɨmbo God ai ahandɨ hoafɨyomo rundeimbɨ süŋgu hoafɨyomondühɨya, “Nindou ranahambo Nasaretɨhündɨ nindou mbɨseimboyei,” mehomo yahurai anɨhondü tüküfembohündamboyo yahurai tükümefeyo.

Copyright information for `AGG