aSekaraia 13:7

Matthew 26

Suda-yafe bogorɨ nindou ai Sisasɨmbo hɨfokoefimbo hoafɨ fɨfɨrɨmarundɨ

(Mak 14:1-2, Ruk 22:1-2 asu Son 11:45-53)

Sisas ai ranɨ yamundɨfe hoafɨ ra moendɨreandühɨ asu ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se fɨfɨrumboanemo, ŋga awi asouŋgu God Israer aboedambomareandɨ hohoanɨmombo Si (Pasofa) tükündɨfemboe. Asu sesɨ sesɨmbo si ranambe anɨmbo Nindou Hondü ranahambo hürütümbɨ nindou-yomondɨ warɨhündɨfimbui ahambo hɨfokoefimbo-hündambo nɨmɨfihɨ tɨkondüründɨmo pandüwurɨmboemo,” mehupurɨ. Ranɨyomo asu Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ nindouyomo, asu Suda-yafe bogorɨ nindouyomo ranai bogorɨ hondü nindou Godɨmbo sesɨ sɨhai-randeimbɨ ahandɨ ndürɨ Kaiafas ranahandɨ adükarɨ worambe mamɨ gugurɨmefundɨ. Ranɨyomo asu ai Sisasɨmbo dɨbo kɨkɨhɨyimündɨ hefi hɨfokoefimbo yahomo houmbo hoafɨ ra fɨfɨrɨmarundɨ. Asu ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ranɨ-moatükunɨ ra nindou afɨndɨ fandɨfe sesesambe ana refepoanɨ, ŋga asu nindou afɨndɨ ranai hoafɨ afɨndafɨndɨndeihɨ ŋgoafɨ moaruwaimbo-ndɨhimboyei,” mehomo.

Betani ŋgoafɨhü nɨmorehɨ mamɨ ranai Sisasɨndɨwamɨ fɨsɨŋarümbɨ moatükunɨ kamareando

(Mak 14:3-9 asu Son 12:1-8)

Mamɨ, Betani ŋgoafɨhü Sisas ai Saimonɨndɨ worambe mamaru. Nindou ranai horombo mɨmanɨho masɨmeiyu haya mamaru. Sisas ai nindou ranahandɨ worambe sesühɨ nɨmaru-ane nɨmorehɨ mamɨ ranai ahambo sowana tükümefeyo. Ai nɨmoei hɨpɨrambe sanda aboedɨ fɨsɨŋarümbɨ kakɨ afɨndɨfihɨ semɨndɨ-weimbɨhündɨ ra semɨndɨ haya tükümefeyo. Ranɨyo asu Sisas ai sesɨ fondɨ-mayo ranɨkɨmɨ nɨmaruambe ai sanda ra ahandɨ mbɨro wafuambe kamareando. Ranɨyomo asu Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai ranɨ-moatükunɨ ramareandɨ ranɨmbo hoeiru houmbo ŋgɨnɨndɨ hoafɨyomondühɨ düduyafundühɨ yahomoya “Nɨmboe nɨmorehɨ ndanai sanda nda yatɨkɨrɨ-yatɨkɨrɨra wakareandɨ? Awi sanda ndanana kakɨ adükarɨfihɨ anɨmbo koarɨhefihɨ kakɨ semɨndɨ mburumbo nindou napo-koate-mayei ranaheimbo kakɨ ra saimboyosɨ,” mehomo. 10 Sisas ai fɨfɨreandɨ ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai nɨnɨmboe hoafɨmemo ranɨmbo ra. Ranɨyu asu ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se ra nɨmboe nɨmorehɨ ndanahambo moaruwaimboarundɨ rana? Ai ana moanɨ sɨmbamɨndɨ hamɨndɨ moatükunɨyo wambo ramareandɨ rananasɨ. 11 Nindou napo-koateyeimbɨ ranai ana se babɨdɨ muŋguambo si ra nɨboadeimboyei, ŋga asu roana ŋgɨrɨ se-babɨdɨmbo muŋguambo si ra nɨmboahɨ. 12 Aiana sanda ranɨyo wandɨwamɨ kamareandɨ sapo wambo samboefendɨrɨmbo dɨdɨboadoreandühɨ. 13 Haponda ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ nda hoafehapurɨ, muŋguambo hɨfɨ ndanühɨ nɨnɨ ŋgoafɨhüyo Godɨndɨ hoafɨ ra wataporɨmboayo ana, nɨne-moatükunɨ ai wambo ramareandɨ ra ahandɨ hoafombohünda wataporɨmbondühɨ-ndühɨmboyei,” mehu.

Sudas ai Sisasɨmbo bogorɨ nindouyomondɨ warühɨndɨhinɨmboyahɨ mehu

(Mak 14:10-11 asu Ruk 22:3-6)

14 Ranɨyu asu Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Sudas Iskariot ai Godɨmbo sɨhourundeimbɨ nindou bogorɨ-memo ranahamumbo sowana hüfu düdufipurühɨ yahuya, “Se wambo nɨnɨ-moatükunɨ mandaundɨrɨ ro Sisasɨmbo sɨhamundɨ warühɨ yirümondɨhinanɨ rana?” mehupuramboemo. Ranɨyomo asu ai ahambo kakɨ hoarɨ 30 ra tapuiyafu masabudo. 16 Ranɨyu ranɨ-sɨmboanɨ piyu haya Sudas ai Sisasɨmbo ahamundɨ warühɨ yirümofi hohoanɨmo tümarandɨ.

Sisas ai ahambo süŋgururürundeimbɨ babɨdɨ sesesɨ sesɨ ra masowasümo

(Mak 14:12-21, Ruk 22:7-14 asu Son 13:21-30)

17 Adükarɨ si bret yis pefe-koate weaŋgurühɨ tüküfeyoambe ranɨ sɨmboanɨ Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai tüküyafu ahambo düdururühɨ yahomoya, “Nahanɨnɨyo sesesɨ sesɨ ra ro sɨhambo dɨdɨboadofembo se hohoanɨmoayafa?” mehomondamboyu. 18 Ranɨyu asu Sisas ai ahamumbo yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ŋgoafɨ adükarɨ ranühɨ anɨmbo ŋgomo, nindou mamɨ ranahambo hoafɨndɨmondühɨ anɨmboya, ‘Nindou yamunde-randeimbɨ ai yare hoafɨyuhü-randeimbɨ ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Wandɨ si ndeara tüküfemboane, ŋga ro wambo süŋgurundɨrɨ-rundeimbɨ babɨdɨ sɨhafɨ worambe Pasofa sesesɨndefo sefɨmboanefɨ,” ’ mbɨsɨmo,” mehupurɨ. 19 Ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranai moanɨ mamɨ Sisas ai hoafɨmayupurɨ süŋgu sapo sesɨ ra dɨdɨboadomarundɨ. 20 Ndeara nɨmbambe Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ 12-memo ranɨ-babɨdɨ sowasümondühɨ mamarɨmo. 21 Sesambe Sisas hoafɨyuhü yahuya, “Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ nda. Sehündɨ mamɨ ai wambo hürütümbɨ-yomondɨ warühɨ yirümondandɨrɨmbui,” mehuamboemo. 22 Ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ ranai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyomo houmbo ŋgusüfoambe afɨndɨ hohoanɨmorapurühɨ asu ahambo ŋgorü ai düdufe, ŋgorü ai düdufeyomondühɨ yahomoya, “Adükarɨ, royahɨ? royahɨ?” memo. 23 Ranɨyu asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou mamɨ wakɨrɨhu nɨmarefɨmbo bret hɨpɨrɨ mamɨ ranambe foare haya asesu ranai-anɨmbo wambo nindou hürütümbɨ-yomondɨ warühɨ yirümondandɨrɨmbui. 24 Baibor ai Nindou Hondü ranahambo hoafɨmayo süŋgu ai yɨfɨndümbui. Hɨpoanɨmboembou ani nindou düdi ai Nindou Hondü ahambo nindou hürütümbɨ-yomondɨ warühɨ yirümoarirɨ. Nindou ranai ana nɨmboe hondɨ ai wakɨmarɨmɨndo, ŋga ambemboyu!” mehupurɨ. 25 Sudas sapo ai ahambo nindou hürütümbɨ-yomondɨ warühɨ yirümorireimbɨ-mayu ranai hoafɨ karɨhoeihü ahambo düdurirühɨ yahuya, “Nindou yamundo-randeimbɨ, awi se yaro hohoanɨmoyafühɨ rombayahɨ safɨmboyafɨ?” mehundo-amboyu. Asu Sisas ai ahambo hoafɨyundühɨ yahundoya, “I sapo se hoafɨmayafɨ mbɨsesɨ,” mehu.

Adükarɨndɨ sesɨ Sisas ahandɨhoarɨ süŋgururürundeimbɨmbo masagapurɨ

(Mak 14:22-26, Ruk 22:15-20 asu 1 Korin 11:23-25)

26 Ai mamɨ sowasümondühɨ nɨmarɨmombo Sisas ai bret bɨdɨfɨrɨ ra semündü Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ dɨdɨbafɨfi mbura hɨfɨtɨre haya ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ranahamumbo sagapurühɨ yahuya, “Ndanana wandɨ fi safane, ŋga sowandümo mburu sowasümo,” mehupurɨ. 27 Ranɨyu ai asükaiyu hɨpɨrɨ ra semündü haya Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mbura sagapurühɨ yahuya, “Muŋguambo se hɨpɨrɨ ndanambe ndɨmɨndɨmo. 28 Ndanana wandɨ horane, sapo Godɨndɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefe ŋgɨnemɨndɨmbo moatükunane. Wandɨ horɨ ra nindou afɨndɨ ahei moaruwai hohoanɨmo-ambeahɨndɨ aboedambo-fembohünda kamefoendane. 29 Ro nda sɨhamumbo hoafehapurɨ, ro wain hoe nda ŋgɨrɨ asükainda ndɨmɨndɨhɨ, ŋga awi ŋga ŋgambo wandɨ Ape ŋgɨnɨndɨ hɨfandɨrandɨ ranambeyahɨ anɨmbo ro sɨmborɨ wain hoe ra se-babɨdɨmbo ndɨmɨndɨmboyahɨ,” mehu. 30 Ranɨyomo asu ai herü mamɨ herüyomo mburu Orif nɨmɨ wafunambo mahafomo.

Sisas ai Pitamboya, Ro moai ahambo fɨfɨrɨhinɨ mbüsümbui, mehu

(Mak 14:27-31 asu Ruk 22:31-34)

31 Ranɨyu asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ndanɨ nɨmbokoanɨ ana muŋguambo se wambohündambo sɨhamundɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo hɨnɨŋgɨndumboemo. Sapo Baibor ai yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Ro sipsip hɨfandɨra-randeimbɨ nindou ranahambo hɨfokoandɨhinanɨ anɨmbo
asu sipsip ranai buküründei wakɨndɨhimboyei,’ a 
meho süŋgu.
32 Ŋga asu süŋgunambo ro yaŋgɨrɨ botɨndahe heheambo ana, Gariri hɨfɨnambo sɨhamundɨ wagabe ro boatei ŋgümboyahɨ,” mehupurɨ. 33 Ranɨyu Pita ai hoafɨ karɨhoeihü Sisasɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Muŋguambo nindou sɨhambohünda ahamundɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo hɨnɨŋgarundɨ amboanɨ asu roana ŋgɨrɨ wandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo hɨnɨŋgɨndɨheandɨ,” mehundo. 34 Asu Sisas ai Pitambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Pita, ro nda sɨhambo anɨhondümboanahɨ hoafehanɨnɨ, nɨmbokoanɨ kakaro ai hoafɨ-koateayuambe anɨmbo se rando hoafɨndafühɨ anɨmbo ŋgɨmɨmbo ‘Ro moai Sisasɨmbo fɨfɨrɨhinɨ,’ mbɨsamboyafɨ,” mehundo. 35 Ranɨyu Pita ai sɨmborɨ hoafɨyunduhɨ yahuya, “Ro sedɨbo yɨfayahɨ amboanɨ i ambe, ŋga asu ro ŋgɨrɨ randɨhe yahurai hoafɨndahɨ,” mehu. Ranɨyomo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-memo muŋgu amboanɨ maru Pita hoafɨmayu süŋgu yaru hoafɨmemo.

Sisas ai Getsemanihɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨmayu

(Mak 14:32-42 asu Ruk 22:39-46)

36 Ranɨyu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ nɨmɨ nümbürɨ mamɨ Getsemanihɨ hɨfomo tüküyafundühɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi se ndanühɨ nɨmandɨmondanɨ anɨmbo asu ro gogu ranühɨ ŋga Godɨmbo dɨdɨbafɨnda,” mehupurɨ. 37 Ai Pita Sebedindɨ nɨmorɨ yimbuyafanɨ ahamumbo sepurümündɨ haya mahu. Ranɨyu Sisas ai ranɨ-sɨmboanɨ ŋgusüfo afɨndɨ hohoanɨmoyuhü asu ahambo afɨndɨ ŋgusüfoambe moaruwaimarɨrɨ. 38 Ranɨyu asu ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Afɨndɨ hohoanɨmo wandɨ ŋgusüfoambe amaro ranai afɨndɨ hamɨndɨ tüküfendɨrühane asu ai wambo borɨfe pefendɨrɨmbo yaŋgɨrayo. Ŋga awi se ndanühɨ nɨmandɨmombo ro-babɨdɨmbo moanɨ hɨmboarɨ yaŋgɨrɨ hɨbadundɨ,” mehupurɨ. 39 Ranɨyu asu ai akɨdou sühüfi hu ahandɨ mbɨro ra hɨfɨnɨ hɨfambe amofihü Godɨmbo dɨdɨbafɨyuhü yahuya, “Wandɨ Ape, nüŋgurɨhɨ refemboayo ana, moanɨ yahurai tɨŋɨrɨfombü hɨpɨrɨ wandɨ wamɨnɨndɨ ra sowandɨfɨ raguanamboro! Ŋga asu ranɨ-moatükunɨ refembo ra ro randɨhea sambo hohoanɨmoyahühɨ-yahɨpoanɨ, ŋga moanɨ se hohoanɨmoayafɨ süŋgu,” yahu dɨdɨbafɨmayu. 40 Ranɨyu asu ai hɨhɨrɨfi ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ranahamumbo hoeireapurane ai yapomboyafu houmbo mapomo. Ranɨyu asu ai Pitambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou ŋgɨmɨ ra awi se nɨmboe moanɨ bodɨfombo amboanɨ ro-babɨdɨmbo hɨmboarɨ yaŋgɨrɨ hɨfandühɨ nɨmarɨ-koatememoa? 41 Se moanɨ hɨbadümbo dɨdɨbafɨndɨmondühɨ nɨmandɨmo. Rananɨmbo asu nɨne-moatükunɨ sɨhamumbo moaruwai hohoanɨmo ranahambo süŋgu hühɨndeapurɨmboe. Sɨhamundɨ ŋgusüfo aiana refembo yaho, ŋga asu sɨhamundɨ fi ranane ai awi mbosɨhoasɨrayo,” mehupurɨ. 42 Asükaiyu mamɨmbo Sisas hu dɨdɨbafɨfihɨ yahuya, “Wandɨ Ape, tɨŋɨrɨfombü hɨpɨrɨ ndanai wambo gübüsɨfoefendɨrɨ-koateyowanɨ, asu ro ranɨ-moatükunɨ ra asɨmɨndɨhɨ ana, sapo se nɨnɨmboyo refembo hohoanɨmoayafɨ ranɨ-süŋgu refemboane,” mehu. 43 Asükaiyu hɨhɨrɨfi hu ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo hoeireapurane ai moanɨ mapomo. Ai moai ahamundɨ hɨmboarɨ ra yaŋgɨrɨ bɨrɨhoai nɨŋgopurɨ. 44 Ranɨyu asu Sisas ai asükaiyu ahamumbo yare hɨnɨŋgɨreapurɨ haya ŋgɨmɨmbo noure mamɨ weaŋgurühɨ hoafɨmayu hoafɨ yahurai hoafɨyuhü dɨdɨbafɨmayu. 45 Asükaiyu ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ranahamumbo-so tüküfi hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi se moanɨ fiharu apomondühɨyomoa? Awi Nindou Hondü ranahambo moaruwai hohoanɨmo-yomondeimbɨ nindou ranahamundɨ warɨhüfembo akɨmɨ tɨfɨreamboane. 46 Botɨyafu houmbo mborai ŋgefo. Awi se hoeiru nindou mamɨ ndanai wambo hürütümbɨ-yomondɨ warühɨ yirümoyondɨrɨmbo ndanüŋgu,” mehupurɨ.

Sisasɨmbo mbumaründümo

(Mak 14:43-50, Ruk 22:47-53 asu Son 18:3-12)

47 Sisas ai wataporɨmborandühɨ nüŋgu ane asu Sudas, süŋgururü rundeimbɨ 12-ambeahɨndɨ nindou mamɨ, ai tükümefiyu. Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ nindouyomo asu Suda-yafe bogorɨyomo ranai nindou afɨndɨ safɨ ranahamumbo koamarɨhoupura pisao yihɨmɨndɨ asu nɨmɨharɨ adükarɨ ra fufuründümo houmbo Sudas babɨdɨmbo tükümefundɨ. 48 Nindou sapo Sisasɨmbo nindou hürütümbɨ-yomondɨ warühɨ yirümofimbo-mayu ranai nindou afɨndɨ ranahamumbo dɨbo hoafɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou ro ahambo wakɨkɨhɨndühünanɨ anɨmbo aiani, ŋga se ahambo mbundüründümo,” mehupurɨ. 49 Ranɨyu asu nɨmai Sudas ai Sisasɨmbo-so hüfu hoafɨyundühɨ yahuya, “Yamundo-randeimbɨ, karɨhasɨ,” yahuhü wakɨkɨhɨmarürɨ. 50 Ranɨyu asu Sisas ai sɨmborɨ ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Wandafɨ, ranɨ-moatükunɨ ra se refembo asafɨ, nɨmai raro,” mehundo. Ranɨyomo asu nindou afɨndɨ ranai tüküyafu Sisasɨmbo mburündümo mburu kɨkɨhɨsafɨ-marürɨndümo. 51 Ranɨyu asu nindou mamɨ Sisas dɨbo manüŋgu ranai sɨsɨrɨfihɨyu ahandɨ pisao hoearambeahɨndɨ hüramündɨ nüŋgumboyu bogorɨ nindou, Kaiafas, ranahandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ-mayu ranahandɨ hɨmbohoearɨ mafoafoareandɨ. 52 Ranɨyu Sisas ai nüŋgumbo ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Pisao ra se sowandɨfɨ koadürambe sando. Nindou muŋguambo düdi ai pisao asowandümo ana, asu ai pisao ranambo yɨfɨndɨmboemo. 53 Asu ro wandɨ Apembo wambo farɨhefendɨrɨmbohünda mɨŋgɨndahanɨ asu ai sünambeahɨndɨ nendɨ bɨdɨfɨrɨ ami 12 ŋgasündeapureimbɨ ai koarɨhefemboayu ra awi se moai fɨfɨrowandɨyo? 54 Ŋga asu ranɨ-süŋgumbo ana, nüŋgunde sapo Baiborambe yare hoafɨyowohüya, ‘Ranɨ-moatükunɨ ra moanɨ yahurai rambɨfeyo-wamboane,’ meho ra yahurai tükümandɨfea?” mehundo. 55 Ranɨyu asu Sisas ai nindou afɨndɨ ahambo mbuimündümbo tükümefundɨ ranahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi ro hümbuhünümbɨ nindou meha ranɨmbo wambo mbuimɨndɨndɨrɨmbo se pisao asu nɨmɨharɨ ra fufuründümo houmbo sɨfomomboemo? Ro afɨndɨmbo Godɨndɨ worambe nɨmarɨmbo hoafɨ yamundɨhandürɨ habodɨ marɨhandɨ, ŋga ranɨ-sɨmboanɨ moai se wambo mburündümondɨrɨ. 56 Ŋga asu ranɨ-moatükunɨ ramefeyo ra Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou ai Baiborambe randɨfemboe yahu haya sürü pamareandɨ ranɨ sɨmogodühɨyo ramefeyo,” mehu. Asu muŋgu süŋgururü-rundeimbɨ ranai Sisasɨmbo hɨnɨŋgɨrüwurɨ houmbo mafoarɨhoemo.

Sisas ai kansɨrɨ-yomondɨ hɨmboahü tüküfi hoafɨ dɨdɨboadomareandɨ

(Mak 14:53-65, Ruk 22:54-55, Son 18:13-14 asu 19-24)

57 Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ hondü, Kaiafasɨyu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨyomo asu bogorɨ nindouyomo ranai guguru mamühɨyafu mamarɨmo. Ranɨyomo asu nindou ranai Sisasɨmbo mburündümo houmbo nindou gugurɨyafu nɨmarɨmondühɨ worɨna sowaründümo mahomo. 58 Pita ai ahambo süŋgumarürɨ hüfu, ŋga asu ai moai ahandɨ fikɨmɨ akɨmɨ papühɨfiyu, ŋga ai Kaiafasɨndɨ worɨ ginɨrɨ-mayo ranambe kefuoai hüfu hɨfandɨ-rundeimbɨ-memo ranɨ-babɨdɨmbo mamaru. Ai nɨnɨ-moatükunɨ Sisasɨmbo tükümandɨfendo yahu haya ranɨ hɨmboasafomboyu. 59 Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ asu muŋguambo Suda-yafe kansɨr ai Sisasɨmbo hɨfokoefimbo-hündambo nindou ahambo tɨkefehefembo papɨ-hoafɨfimbo kokomarurü. 60 Nindou afɨndɨ ai tüküyafundühɨ Sisasɨmbo tɨkefehefe papɨ-hoafɨfimbosɨ, ŋga asu ai moai nɨne moaruwai hohoanɨmo ramareandɨ ra mamɨ amboanɨ ahambo hɨfokoefembo-hünda fɨfɨrɨrundɨ. Ndeara bɨdɨfɨranambo hondü nindou yimbu ai botɨyafɨne hafanɨ hoafɨyafɨnandowohü safanɨya, “Nindou ndanai yare hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Ro Godɨndɨ worɨ nda bɨrɨboadɨhe mbundɨha asu moanɨ ŋgɨmɨ sihɨ yaŋgɨrɨ asükainda fondɨhe hɨnɨŋgɨndɨheamboyahɨ,’ mehu,” masafanɨ. 62 Ranɨyu asu Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ-yomondɨ bogorɨ hondü ranai botɨfi nüŋgumbo Sisasɨmbo hoafɨyunduhü yahundoya, “Se moai nɨnɨ hoafɨ sɨmborɨ nindou sɨhambo papɨ-hoafɨmarɨnanɨnɨ ranahafanɨmbo hoafɨyopɨrɨmbo sɨhawandɨyo?” mehundo. 63 Ŋga asu Sisas ai moai nɨnɨ hoafɨ ahambo sɨmborɨ hoafɨyundo, ŋga moanɨ ai sɨsɨkoate manüŋgu. Asükaiyu bogorɨ nindou-mayu ranai ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “God yaŋgɨrɨ nüŋgumbü-mayu ranahandɨ ndürɨnambo ro nda sɨhambo hoafɨyahanɨnɨ, ŋga hapo se nɨmoamo nda dabarɨfimbɨ hoafɨ sɨmborɨ hoafɨndafɨ. Se Krais, Godɨndɨ Nɨmorɨndafühɨ ana, haponda hamɨndɨ yɨhoefɨmbo hoafɨndafɨmunɨ,” mehundo-amboyu. 64 Asu Sisas ai ahambo sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Ndeara se ranɨ hoafɨ ra hoafɨyafomboanafɨ. Ŋga ro sɨhamumbo muŋguambo hoafehapurɨ nda. Ŋgɨrɨ amɨtata Nindou Hondü ranai bogorɨmbondüfi God muŋguambo ŋgɨnɨndeimbɨ ranahandɨ warɨhondanɨ nɨmandü asu ai mburüŋgaiwamɨ sünambeahɨndɨ kuduanɨ hoeindüwurümboemo,” mehupurɨ. 65 Ranɨyu asu bogorɨ nindou-mayu ranai ŋgusüfoambe hüfɨrürühɨ ahandɨ hoearɨ ra hɨreandühɨ hoafɨyuhü yahuya, “Ai Godɨmbo tɨrɨfoefe hoafɨ hoafayu. Hapondanɨ ana nindou ŋgorü ai Sisas ranahambo nɨne hoafɨ hoafombo tüküfepoanɨ, ŋga wanɨ. Se ndeara ai Godɨmbo tɨrɨfoefe hoafɨ hoafɨmayu ra hɨmborɨyomombo-anemo! 66 Asu se ra ahambo nüŋguru hohoanɨmoyomondühɨyomo-a?” mehupuramboemo. Asu ai sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ai ana sapo ai hüti ramefiyumbowambo yɨfɨyumbiyuwamboane,” mehomo. 67 Ranɨyomo asu ai ahandɨ ŋgusümboarambe ŋgurɨ tɨfɨyafundowohü bubumarürɨ. Asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai pakarɨhourühɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Krais, se nindou düdi ai sɨhambo harayunɨnɨ ranahambo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nahurai hoafɨndafɨ,” mehomo.

Pita ai Sisasɨmbo Ro moai ahambo fɨfɨrɨhinɨ, mehu

(Mak 14:66-72, Ruk 22:56-62, Son 18:15-18, 25-27)

69 Pita ai weindanɨ ranɨ hɨfɨnɨ ginɨrambe nɨmaru-ane Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ hondündɨ ratüpurɨyo-randeimbɨ mamɨ ranai ahambo-so tüküfe hɨfo hoafɨyohü yahoya, “Se-amboanɨ Sisas Garirihündɨ ranɨ dɨbomefoandane,” mehondoamboyu. 70 Asu muŋguambo ahei hɨmboahü ai wanɨ yahuhüya, “Roana se wataporɨmbo arandɨ ranahambo moai fɨfɨrɨheandɨ,” mehu. 71 Ranɨyu asu ai ginɨrɨ-mayo ranɨ nafɨtambekɨmɨ mapenüŋgu. Ranɨyo asu nɨmorehɨ ŋgorü ai hoeirerühɨ nindou burɨmemo ranahamumbo hoafɨyohü yahoya, “Nindou aiyu Nasaretɨhündɨ Sisas ranɨdɨbo manüŋgu,” meho. 72 Asükaiyu Pita ai wanɨ yahumbo hoafɨyuhü yahuya, “Roana haponda dabareheandɨ, ro nindou ranahambo ana moai fɨfɨrɨhinɨ,” mehu. 73 Akɨdou hɨhɨnɨŋgɨre safoareambo nindou ranühɨ burɨmemo ranai Pitambo-so tükümefundɨ. Ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Se ana ai-babɨdɨhɨndɨ nindou-anafɨ. Ŋga sɨhafɨ hoafɨ hoafayafɨ ranai Garirihündanafɨ yaho weindahɨmareanɨnɨ,” mehomo. 74 Ranɨyu Pita ai dabarɨfihɨ hoafɨyuhü yahuya, “Ro tɨkai hoafɨndahanɨ God ai wambo moaruwaimbo-mbɨreandɨra-mboane! Ŋga roana nindou ranahambo moai fɨfɨrɨhinɨ,” mehu. Ranɨyo asu kakaro ranai hoafɨmayu. 75 Asu Pita ai ŋgusüfo pumaramündu sapo nɨne hoafɨ Sisas ai ahambo hoafɨmeindo ranahambo. Sapo ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Kakaro ai hoafɨ-koateayuambe anɨmbo se ŋgɨmɨmbo rando wambo hoafɨndafühɨya, ‘Ro moai ahambo fɨfɨrɨhinɨ,’ mbɨsamboyafɨ,” mehundo ranɨmbo. Ranɨyu asu Pita ai ginɨrambeahɨndɨ tüküfi haya afɨndɨ hamɨndɨ aranɨ aranɨmayu.

Copyright information for `AGG