aBuk Song 91:11-12
bAisaia 9:1-2

Matthew 4

Sisasɨmbo refe hoeifembo moatükunɨ

(Mak 1:12-13 asu Ruk 4:1-13)

Ranɨyo asu ranɨ-sɨmboanɨ Yifiafɨ Aboedɨ ranai Sisasɨmbo Satan ai sɨsɨhɨmombohünda nɨmɨ wohɨ furɨkoatereandühɨ serɨmɨndɨ maho. 40 si ra Sisas ai sesɨkoate nüŋgu mbura asu ai wembombomayu. Asu Satan, nindou sɨsɨnda-randeimbɨ ai ahambo-so tüküfi hoafɨyundühɨ yahuya, “Se Godɨndɨ Nɨmorayafɨ ana, nɨmoei kurayo ndanahambo hoafɨndafanɨ sesɨmbofe tükümbɨfeyowamboane,” mehundoamboyu. Asu sɨmborɨ Sisas ai hoafɨyuhü yahuya, “Godɨndɨ Bukambe yahoya, ‘Sesɨ yaŋgɨrɨ ana ai ŋgɨrɨ nindoundɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ndendɨ. Nindou ai yaŋgɨrɨ nɨŋgombo sahümündi arɨhündɨ ra muŋgu hoafɨ Godɨndɨ yafambeahündɨ süŋgu mbɨsahümündi,’ meho,” mehu. Ranɨyu asu Satan ai Sisasɨmbo Godɨndɨ adükarɨ ŋgoafɨ Serusarem ranɨ-nambo serümündü hu haya hafumbo nɨmoamo hamɨndɨ Godɨndɨ Worɨ Adükarɨ bogɨmondɨ ranɨwamɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. Ranɨyu asu ai Sisasɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Asu se Godɨndɨ Nɨmorayafɨ ana, nɨmoamo ndanɨ-wamɨnɨndɨ hɨfɨnɨ horɨpɨndafo pɨndafɨ. Sapo Baiborambe yare hoafɨyowohü yahoya,

‘God ai sɨhambo ahandɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ranahamumbo hoafɨnduanɨ
asu ai sɨhambo ahamundɨ warɨnambo mbundɨndɨnɨnɨmboemo
asu ŋgɨrɨ nɨmoei hoarehɨ kurayo ranai sɨhambo futɨndeanɨnɨ,’ meho,” a 
mehundoamboyu.
Asu Sisas ai ahambo yahuya, “Ŋga awi Baiborambe hoafɨ ranamboanɨ ai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Se Adükarɨ sapo sɨhafɨ God ranahambo rando hoeindorɨmboyafɨ, ŋga yowanɨ,’ meho,” mehundoamboyu. Ranɨyu asükaiyu Satan ranai Sisasɨmbo serümündü hɨfɨ wafu nɨmoamo hamɨndɨ-mayo ranɨwamɨ mahafu. Ranɨyu ai ranɨwamɨ nüŋgumbo Sisasɨmbo muŋguambo nindou-yafe hɨfandarundɨ ranɨyo asu ahamundɨ muŋguambo aboedɨ adükarɨ moatükunɨ eŋgoro ranahambo nafuimefoendo. Ranɨyu asu Satan ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Asu se yirɨ yimbu pusɨrowandühɨ wambo hohoanɨmoyafɨndɨrühɨ ŋgusüfo pararowandɨrɨ ana, asu ro sɨhambo muŋgu moatükunɨ nafuimehanɨnɨ ra ndahanɨnɨmboyahɨ,” mehundoamboyu. 10 Asu Sisas ai ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “E! Satan, se andai ragu ŋgafɨ! Baiborambe hoafɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Adükarɨ sapo sɨhafɨ Godɨmayu ranahambo yaŋgɨranɨmbo se hohoanɨmondafɨ ŋgusüfo pandoworühɨ asu ahandɨ ratüpurɨ yaŋgɨrɨ ratüpurɨndafɨ,’ meho,” mehundo-amboyu. 11 Asu Satan ai Sisasɨmbo yare hɨnɨŋgɨmarira ndamefiyua asu Godɨndɨ nendɨ ranai kosɨmo ahambo farɨhouwurühɨ hɨfandɨmarürɨ.

Sisas ai Gariri hɨfambe piyu haya Godɨndɨ hoafɨ wataporɨmbomarandɨ

(Mak 1:14-15 asu Ruk 4:14-15)

12 Sonɨmbo sowaründümo karabusambe hɨnɨŋgɨmarüwurɨ hoafɨ Sisas ai hɨmborɨyu haya Gariri hɨfɨna mahu. 13 Asu ai Nasaret ŋgoafɨhü hɨnɨŋgɨre haya Kaperneam ŋgoafɨ sapo Gariri kurɨhoe ranɨkɨmɨ ŋgoafɨ ranɨna mahu. Kaperneam Seburun hɨfɨ, Naptari hɨfambe eŋgoro ranühɨ manüŋgu. 14 Sapo God ai ahandɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou Aisaiandɨ yasɨmondɨ süŋgu yare hoafɨyuhüya,

“Seburun hɨfɨ, Naptari hɨfɨ, Gariri hoe nafɨ howanɨ gogu ra,
Sodan hoe gogoanɨnɨ ra nindou Sudayafe ndɨfoyei Gariri hɨfane.
16 Nindou dɨdɨyei ai nɨmbɨ nɨmaroambe anɨmboei
ranai ana si adükarɨ ra hoeirɨhimboanei.
Yɨfɨyorambo hɨfɨ ranambe nɨmbɨ nɨmaroanɨ nindou anɨmboei
ranaheimbo ana si ranai boakɨfoareandürɨmboane,” b 
mehu, ŋga ranɨ-sɨmoŋgorühümboyo ranɨ-moatükunɨ ra yahurai tükümefeyo.
17 Ranɨyu asu ranɨ-sɨmboanɨ piyu haya Sisas ai ahandɨ hoafɨ ra bokarɨhendühɨ yahuya, “Awi se sɨhei moaruwai hohoanɨmo ranahambo daboadanambondɨhindɨ, nɨmboe sapo God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ eŋgoro ranai ndeara akɨmɨ tüküfembo yaŋgɨrane,” mehu.

Sisas ai ahandɨ süŋguferambo nindou yimbuyimbu weaŋgurühɨ mborai mehupurɨ

(Mak 1:16-20 asu Ruk 5:1-11)

18 Sisas ai Gariri kurɨhoekɨmɨ huane kinɨ wowarɨyafanɨ rɨnandeimbɨ apodoho ranai manɨmbafanda hoeimareapɨrɨ. Ahafandɨ ndürɨ ra Saimon, Pitamboyu-randeimbɨ asu ahandɨ akɨdɨ Andruyu. Apodoho ranai andürɨnambo kurɨhoe ranambe kinɨ wowarɨyafandühɨ manɨmbafanɨ. 19 Ranɨyu asu Sisas ai hoafɨyupɨrühɨ yahuya, “Se mborai wandɨ süŋgu sɨnɨfandanɨ anɨmbo asu ro sɨhafanɨmbo nindou semɨndɨmbo se kinɨ rawarɨneandɨ nou nafuindahapɨrɨmboyahɨ,” mehupɨramboyafanɨ. 20 Asu ai moanɨ hoafɨ nɨŋgoambe ahafandɨ andürɨ ra rarɨne sɨhene hena Sisasɨndɨ süŋgu ndamefɨneandɨ. 21 Asükaiyu ai sühüfi huhündamboyu ŋgorü apodoho ahafandɨ ndürɨ Sems, Son ai ahafandɨ afɨndɨ Sebedi babɨdɨ botambe nɨmarɨmombo ahamundɨ andürɨ ra dɨboadorundühɨ mamarɨmonda hoeimareapurɨ. Asu ai ahafanɨmbo mborai mehupɨrɨ. 22 Asu moanɨ hoafɨ nɨŋgoambe ahafandɨ bot asu afɨndambo rarɨne hɨnɨŋgɨrɨne hena Sisasɨndɨ süŋgu ndamefɨneandɨ.

Sisas ai hoafɨ bokarɨhendühɨ asu aŋgünɨmboyeimbɨ nindou aboedɨmarearü

(Ruk 6:17-19)

23 Ranɨyu asu Sisas ai Gariri hɨfɨ muŋgu ranambe nüŋgu wakɨmareandɨ. Ranɨyu asu ai refihɨ Suda-yafe rotu worɨ nindou ranambe aheimbo yamundɨmareandürɨ. Asu ai refihɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ eŋgoro Aboedɨ Hoafɨ ranahambo bokarɨmarɨhendürɨ. Mamɨ ranɨ sɨmboanɨ nindou ranahei fi ranai moanɨ ranɨpoanɨmbo ranɨpoanɨmbo aŋgünɨ fi moaruwaimboareandürɨ ranahambo aboedɨmarearü. 24 Ai ranɨ-moatükunɨ rawareandɨ ranahambo Siria hɨfɨ muŋgu ranambe nindou amarei ranai hɨmborɨmayei. Asu ranɨyei muŋguambo nindou ranai nindou dɨdɨyei ai moanɨ mamɨkarɨ aŋgünɨ moaruwai asu asübusɨ afɨndɨ mamɨkararandürɨ ranaheimbo ahambo-so fufurühümündihündürɨ mafandɨhindɨ. Bɨdɨfɨrɨ nindou moaruwai nendɨ ahei fiambe nɨmarümbɨ, wunünümboyeimbɨ asu yirɨ warɨ yɨfɨsafeimbɨ ranɨyei ai mafandɨhinda asu Sisas ai aheimbo aboedɨmarearü. 25 Ranɨyo asu nindou afɨndɨ ranai Gariri hɨfɨhündɨ, Dekaporis ŋgoafɨhündɨ, Serusarem ŋgoafɨhündɨ, Sudia hɨfɨhündɨ asu Sodan hoe gogoanɨnɨpoedɨ ranai mamɨ muŋgu ahambo süŋgumarɨhorɨ hei.

Copyright information for `AGG