aAisaia 53:4

Matthew 8

Sisas ai nindou mɨmanɨho aŋgünümbɨ aboedɨmarirɨ

(Mak 1:40-44 asu Ruk 5:12-14)

Sisas ai yamundɨfe hoafɨ ra hoafɨyu haya hɨfɨ wafu-mayo ranɨ-wamɨnɨndɨ hɨfɨna mahanua, awai nindou ranai ahandɨ süŋgu tümareandɨ. Ranɨyu asu nindou mɨmanɨhoeimbɨ-mayu ranai Sisasɨmboso tüküfi Adükarani yahu hohoanɨmoyuhü yirɨ yimbu pusɨreapɨrɨ ahandɨ fikɨmɨ piyu nɨmarühɨ hoafɨyundowohü yahuya, “Adükarɨ, se refembo hohoanɨmondafühɨ ana, wambo aboedɨndowandɨrɨ,” mehundo-amboyu. Asu Sisas ai warɨfi hu nindou-mayu ahambo sündirühɨ hoafɨyuhü yahuya, “Yɨnɨ, ro randɨheamboyahɨsɨ. Ŋga se haponda aboedɨ tüküyafo,” mehuamboyu. Asu moanɨ mamɨharɨ ranɨ-sɨmboanɨ nindou ranai mɨmanɨhoeimbɨ-mayuhündɨ aboedɨmefiyu. Ranɨyu asu Sisas ai ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “E, Se ndühɨ hɨmborɨyafɨ! Ndanɨ-moatükunɨ ndanahambo se nindou amurambo hoafɨndamboyafɨ. Ŋga se moanɨ ŋgafɨ Godɨmbo sɨhai-randeimbɨ nindou-mayu ranahambo anɨmbo sɨhafɨ fi ra nafuindafɨ. Asu Godɨmbo sɨhefembo moatükunɨ Moses refemboane mehu ra randowandɨ ai hoafɨ-mayu süŋgu. Ranɨmboane sɨhafɨ fi hoearɨ aŋgünɨ ra muŋgumayo mbɨsei-amboane,” mehundo.

Sisas ai Romɨhündɨ amiyomondɨ bogorɨndɨ ratüpurɨyurandeimbɨ aboedɨmarirɨ

(Ruk 7:1-10)

Ranɨyu asu Sisas ai Kaperneam ŋgoafambe tüküfiyuwane Romɨhündɨ ami-yomondɨ bogorɨ ai ahambo ranühɨ hoeirirɨ hayambo Sisas ai mbɨfarɨhendɨrɨ yahu haya düdu düdumarürɨ. Ai yare hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou Adükarɨ, wandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nindou ranai aŋgünɨmbo worambe mbeŋgurɨ. Ai ahandɨ tɨŋarɨ yɨfɨyo haya asübusɨ afɨndɨ semündü haya mbeŋgurɨ,” mehundo-amboyu. Asu Sisas ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Awi ro ŋga ahambo aboedɨndɨhinɨmboyahɨ,” mehundo-amboyu. Asu sɨmborɨ ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou adükarɨ, ŋgɨrɨ se randafoandɨ. Ro ndearɨ hamɨndɨyahɨ anɨmbo se wandɨ worambe keboao maŋgüfɨ. Ŋga se moanɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ anɨmbo hoafɨndafanɨ amboanɨ asu wandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ranai aboedɨmbiyu-wamboane. Ro-amboanɨ wambo hɨfandɨyɨndɨrɨmbo nindou ami bogorɨ adükarɨ nüŋguwanɨ anahɨ asu ami bɨdɨfɨrɨ ai wandɨ hoarehanemo anɨŋgomo. Rananahɨ asu ro nindou ndanahambo, Se hafɨ, asahando ra ai huhani, asu nindou ŋgorü ranahambo, Se sühüfɨ, asahɨ ra ai süfuhani. Asu nindou wandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ranahambo, Se ranɨ-moatükunɨ raro, asahɨ ra ai moanɨ rareandühani,” mehundo-amboyu. 10 Asu Sisas ai ranɨ hoafɨ ranahambo hɨmborɨyu haya, hepünüfihɨ nindou afɨndɨ ahandɨ süŋgu tümareandɨ ranaheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Ro sɨheimbo hoafehandürɨ, horombo ro moai nindou mamɨ Israer ŋgoafɨ-hündɨ ndahurai anɨhondümbo-reandeimbɨ nüŋgua hoeirɨhinɨ. 11 Awi ro nda sɨheimbo hoafehandürɨ, nindou afɨndɨ bɨdɨfɨrɨ ai hüfɨhamɨndɨ süfuanɨpoedɨ asu hüfɨhamɨndɨ hanüwanɨpoedɨ ranai fandɨhi sesesɨ fondɨ manɨŋgo ranɨkɨmɨ Abraham, Aisak asu Sekop babɨdɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe nɨmandeimboyei. 12 Ŋga asu sapo hɨfandarandɨ ranambeahɨndɨ nendɨ-mayei ranaheimbo anɨmbo nɨmbɨ nɨmarɨwanɨ ndemündündürɨ pindeiranɨ ranühɨ ai hasɨheindeihɨ ahei yahafɨ hɨtɨhümboyei,” mehundürɨ. 13 Ranɨyu asu Sisas ai ami-yomondɨ bogorɨ ranahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Se ŋgoafɨnambo ŋgafɨ, ŋga asu se nɨne-hohoanɨmo raro anɨhondümbo-arowandɨ ranɨ-süŋgu anɨmbo sɨhambo randeanɨnɨmboe,” mehundoamboyu. Asu moanɨ hoafɨ nɨŋgoambe ami-yomondɨ bogorɨndɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nindou ranai aboedɨmefiyu.

Sisas ai Pitandɨ yamoŋgoamɨndɨ aboedɨmareandɨ

(Mak 1:29-31 asu Ruk 4:38-39)

14 Refi mbura Sisas ai Pitandɨ worambe kefuai hüfuhünda Pitandɨ yamoŋgoamɨndɨ ranai fi hüfɨyohü aŋgünɨmbo fondühɨ meŋgorowa hoeimareandɨ. 15 Ranɨyu asu Sisas ai ahambo watɨŋarühɨ masündeanda aŋgünɨ ranai nɨmorehɨmbo hɨnɨŋgɨre haya makosɨfoendɨ. Ranɨyo asu ai botɨfe Sisasɨmbo sesɨ kanɨmarerɨ.

Pitandɨ yamoŋgoamɨndɨ aboedɨmareandɨ

(Mak 1:32-34 asu Ruk 4:40-41)

16 Ranɨyo asu ranɨ nɨmbambe nindou bɨdɨfɨrɨ moaruwai nendɨ ahei fiambe nɨmarɨndüreimbɨ ranaheimbo Sisas sowana fufurühümündi-hündürɨ mahüsi. Ranɨyu Sisas ai nindou ranahei fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ ranaheimbo hoafɨnambo yaŋgɨrɨ raguanambo-mareandüra asu nindou ranɨ aŋgünümbɨ-mayei ranai muŋguambo aboedɨmehindɨ. 17 Sisas ai ranɨ-moatükunɨ ramareandɨ ra, sapo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu randeimbɨ Aisaia ai yare hoafɨyuhü yahuya,

“Ai ahandɨhoarɨ aŋgünɨ moaruwai sɨhefɨ ra ndemündühɨ
asu sɨhefɨ ranɨ-moatükunɨ ra raguanambo-mareandɨ,” a 
mehu ranɨ sɨmogodühɨ tüküfemboyo ramareandɨ.

Nindou yimbu ai Sisasɨndɨ süŋgu hombo masafanɨ

(Ruk 9:57-60)

18 Sisas ai hoeireandane nindou afɨndɨ ranai ahandɨ fikɨmɨ rerembo meŋgoroamboyu, asu ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranahamumbo kurɨhoe Gariri ra ŋgorü hɨmboranɨ barɨhoemo nɨŋgomo yahumbo hoafɨmayupurɨ. 19 Ranɨyu asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamunde-randeimbɨ-mayu ranai Sisasɨmbo-so tüküfi hoafɨyundühɨ yahuya, “Yamundo-randeimbɨ, se nahanɨnɨyo ahafɨ ra roana sɨhafɨ süŋgu hombo yaŋgɨranahɨ,” mehundo-amboyu. 20 Asu ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Koko ai ahei nɨmarɨ rambo ambe mbanɨŋgondürɨ, asu ndu ai-amboanɨ ahei apo rambo ŋgerɨ mbanɨŋgondürɨ. Ŋga Nindou Hondü ro nɨmarɨ apo rambo fondɨ-koate anahɨ,” mehuamboyu. 21 Ranɨyu asu Sisasɨmbo süŋgurürɨ-randeimbɨ ŋgorü ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Adükarɨ, awi ro hɨhɨrɨndahe, ŋga wandɨ apembo boatei hɨfɨ kandɨhinɨ heheambo anɨmbo,” mehundo-amboyu. 22 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Wambo mborai se süŋgundandɨrɨ dɨdɨfɨ, ŋga nindou yɨfɨyeimbɨ aheihoarɨ yɨfɨ nɨmoko hɨfɨ kambɨreand-amboane,” mehundo.

Sisas hoewerɨmbo hoafɨmayua afurɨmareandɨ

(Mak 4:36-41 asu Ruk 8:22-25)

23 Ranɨyu asu Sisas ai botambe farɨfi haya mahua ahambo süŋgururü rundeimbɨ ai ahandɨ süŋgu mamɨ mahomo. 24 Asu ranɨyomo ai botambe nafɨ hɨfomondane nɨmai hoewerɨ ŋgɨnɨndɨ ranai tüküfihɨ kurɨhoe ranahambo yabadɨmarandɨ. Ranɨyo asu bot ai nɨmarɨmondeimbɨ ranai ndeara hɨmonɨ hanɨmbo yaŋgɨrɨmayo. Ŋga asu Sisas ai dɨbo botɨ-mayo ranambe yapombofi haya apu. 25 Ranɨyomo ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ranai ahambo hɨfomo yaŋgɨrüwurɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Adükarɨ, yɨhoefɨmbo farɨhawamunɨ. Sɨhɨrɨ ana ndeara yɨfombo yaŋgɨranefɨ,” mehomondamboyu. 26 Asu sɨmborɨ ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se ra nɨmboe moanɨ yahurai yɨhɨmboemo rana? Awi se akɨdou hamɨndɨ anɨhondümboru-rundeimbanemo,” yahupurɨ haya, botɨfi hoewerɨyo asu hoe ranai fɨfɨmɨyowohü hanɨ hafo marandɨ ranahambo rühɨ safɨ kɨkɨndandɨfɨ mehua asu hoafɨ nɨŋgoambe muŋguambo moatükunɨ ranai afure pɨmayo. 27 Muŋguambo botambe mamarɨmo ranai hepünafundühɨ yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou ndahurai nda nɨnɨ nindouyu yahuraia? Asu hoewerɨ hoe hanɨ hafo marandɨ ranai moanɨ ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyondo haya afurɨmareandɨ,” mehomo.

Sisas ai nindou yimbuyafandɨ fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ hemafoareandɨ

(Mak 5:1-20 asu Ruk 8:26-37)

28 Ranɨyu Sisas ai kurɨhoe ra gogoasürünɨ Gadara hɨfambe tükümefiyu. Ranɨyafanɨ asu nindou yimbu moaruwai nendɨ ahafandɨ fiambe nɨmarɨpɨreimbɨ ranai hoŋguambeahɨndɨ tüküyafɨne sɨnɨfanɨ Sisasɨmbo-so tükümefɨneandɨ. Nindou yimbu ranai moaruwai hamɨndɨ hɨmbomefanda asu nindou amurɨ ai ahafanɨmbo moai hei ŋgasündɨhipɨrɨ rɨhündɨ. 29 Ranɨyafanɨ asu ai puküna heiyafandühɨ hoafɨyafandühɨ safanɨya, “Godɨndɨ Nɨmorɨ, se yɨhoehɨmbo nüŋgufemunɨmboyafɨ? Yɨhoehɨmbo tɨŋɨrɨfo semunɨmbo safomboyafɨ sapo refembo si ranai awi moai tüküfeyo, ŋga asu se yɨhoehɨmbo nüŋgufemunɨmboyafɨ?” safanɨ düdumefɨneando. 30 Ranɨ-fikɨmɨ moatei afɨndɨ ranai sesɨ sahüsi wakɨrɨhindühɨ burɨyei. 31 Ranɨyei asu moaruwai nendɨ nindou yimbuyafandɨ fiambe mamarei ranai Sisasɨmbo düduyahihündühɨ hoafɨyohündowohü seiya, “Se yɨhoefɨmbo nindou yimbu ranahafandɨ fiambeahɨndɨ hefoefemunɨmbo mbɨsafombo ana, moatei afɨndɨ burayei ranaheimbo sowana ahei fiambefembo koandɨhawamunɨ,” masahündoamboyu. 32 Asu Sisas ai moaruwai nendɨ ranaheimbo yare hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se andai hei,” mehundüramboyei. Asu ai nindou yimbumbo hɨnɨŋgɨrɨhipɨrɨ hehi moatei burɨmayei ranahei fiambemehindɨ. Ranɨyei asu moatei afɨndɨ burɨmayei ranai hɨrɨpɨnɨnɨ pɨpɨyeihanei hɨmonɨ pütapɨyei hoe karühüsihü yɨfɨsafɨmayei. 33 Ranɨyomo asu nindou sapo moatei moaŋgui mafandundɨ ranai adükarɨ ŋgoafɨ manaŋgo ranɨnambo fefou mahomo. Nɨne-moatükunɨ nindou moaruwai nendümbɨmefanɨ ranahafanɨmbo tükümefepɨrɨ ranɨ hoafɨ ra wataporɨmbomarundɨ. 34 Ranɨyei asu muŋguambo nindou adükarɨ ŋgoafɨ ranühɨndambo-mayei ranai Sisasɨmbo hoeifimbo hei-marɨhündɨ. Asu ai hei hoeirɨhorühɨ ahei hɨfɨ ra hɨnɨŋgɨfe hefe ŋgorügoanɨnɨ hombo Sisasɨmbo andai, sei hehi hoafɨmehündo habodei.

Copyright information for `AGG