Matthew 9

Sisas ai nindou tɨŋarɨ moaruwaimbü aboedɨmarirɨ

(Mak 2:1-12 asu Ruk 5:17-26)

Sisas ai asükaiyu botambe farɨfi haya Gariri kurɨhoe ra barɨhoei haya ahandɨ ŋgoafɨ Kaperneamɨna mahu. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisas sowana nindou tɨŋarɨ moaruwaimbü fondɨwamɨ manaŋguwa sahorɨmɨndei mahei. Sisas ai nindou ranahei anɨhondümbofe ra hoeire haya asu nindou tɨŋarɨ moaruwaimbü-mayu ranahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Wandɨ nɨmorɨ, ŋgusüfoambe afurɨndo kündowandɨ. Sɨhafɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawi sambo-anahɨ,” mehu. Ranɨyomo asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ ranai moanɨ ahamundɨhoarɨ sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou ndanai ana Godɨmbo moaruwaimbofe hoafɨ hoafɨmayu,” yahomo dɨbo hoafɨmemo. Sisas ai fɨfɨreandɨ nɨne-moatükunɨ nindou ranai ahamundɨ hohoanɨmoambe wataporɨmboarundɨ ranɨmbo. Ranɨyu asu ai ahamumbo hoafɨyuhü yahuya, “Nɨmboe se hohoanɨmo moaruwai ra yahurai yaru ŋgusüfoambe hohoanɨmoemo rana? Ro hoafɨyahühɨ sahɨya ‘Sɨhafɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawi,’ asahɨyo asu ‘Botɨyafo hawa hafɨ,’ asahɨyo, yimbu ra hoafɨmbo ro ŋgɨnɨndeimbanahɨ. Asu yimbu hoafɨ ra hoafɨmbo nahanɨyo hɨnɨŋgɨrouayo asu nahanɨyo tɨŋümbayo? Yɨbobo ro hoafɨndahanɨ anɨhondümbo tükündɨfemboe. Ŋga Nindou Hondü hɨfɨ ndanühɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawi yaho hoafɨ ra ŋgɨnɨndɨ hɨfandamboayu ranahambo ra anɨhondümbo nafuindamboyahɨ,” mehupurɨ. Ranɨyu asu ai nindou tɨŋarɨ moaruwaimbü-mayu ranahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Se botɨyafo sɨhafɨ fondɨ ra sowandɨfɨ hawa worɨnambo ŋgafɨ,” mehundo-amboyu. Asu nindou ranai aboedɨ botɨfi haya ahandɨ worɨna mahu. Nindou afɨndɨ ranühɨ burɨmayei ranai Sisas ramareandɨ moatükunɨ ranahambo hoeirɨhi hehi yɨhɨmbo sɨsɨrɨmehindɨ. Ranɨyei asu ai Godɨmbo adükarani sei hoafɨmehündo moanɨ yahurai hamɨndɨ ŋgɨnɨndɨ ra nindoumbo masendɨ sei hehi.

Sisas ai Matyumbo Se wambo süŋgurandɨrɨ mehundo

(Mak 2:13-17 asu Ruk 5:27-32)

Sisas ai ranɨhünda botɨfi haya nafɨnɨ huhündamboyu, nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Matyu takis kakɨ semündü-randeimbɨ ranai ahandɨ ratüpurɨ worambe mamaruwa hoeimarirɨ. Ranɨyu Sisas ai yahuya, “Se wambo süŋgurandɨrɨ,” mehundu-amboyu. Asu ai botɨfi haya ahandɨ süŋgu ndamefiyu. 10 Mamɨ Sisas ai worambe nɨmarümbo sesɨ sesühɨ nɨmaru-ane, takis kakɨ sowandümo-rundeimbɨ nindou afɨndɨ ranɨyomo asu nindou moaruwai hohoanɨmoyomo-rundeimbɨ ranɨyomo ranai tükümefundɨ. Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranɨ-babɨdɨmbo mamɨ sesɨ fondɨ-mayo ranɨkɨmɨ gugurɨyafu mamarɨmo. 11 Ranɨyomo Farisi nindou ai ranɨ-moatükunɨ ranahambo hoeirunda mayoa, asu Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranahamumbo düduyafupurühɨ yahomoya, “Nɨmboe sɨhamundɨ yamunde-randeimbɨ ranai yahurai nindou babɨdɨmbo mamɨ nɨmarɨmombo asesu rana?” mehomondamboyu. 12 Asu Sisas ai hoafɨ ra hɨmborɨyu haya, sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou aŋgünɨ-koate ana, dokta sowana moai hei rɨhündɨ, ŋga nindou aŋgüneimbanei dokta sowanambo hei arɨhündɨ. 13 Awi se ŋgomo Bukambe hoafɨ ndare hoafɨmayo ranahambo türüboadundɨ. Hoafɨ ranai ndare hoafɨyowohü yahoya, ‘Hɨpoambofe hohoanɨmo ranɨmbo-anahɨ ro yifirayahɨ, ŋga sesɨ moanɨ sɨhefe hohoanɨmo ranɨmboyahɨpoanɨ,’ God ra-mehu. Ro tükümeheandɨ nda nindou aheihoarɨmbo mbumundɨ hohoanɨmoyefeimbanefɨ asei ranaheimbo mborai yahomboyahɨpoanɨ, ŋga moaruwai hohoanɨmoyeimbɨ nindou ranaheimbo mborai yahomboyahɨ tükümeheandɨ,” mehu.

Sisas ai sesɨ wehɨsaombo hoafɨ ra yamundɨmareandɨ

(Mak 2:18-22 asu Ruk 5:33-39)

14 Asu Son hundürɨrarü-randeimbɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ nindou ai Sisasɨmbo-so tüküyafu düdururühɨ yahomoya, “Nɨmboe Farisi nindou babɨdɨmbo ro sesɨ ra wehɨsaoayefɨ, ŋga asu sɨhambo süŋgurunɨnɨ-rundeimbɨ nindou aiana moai wehɨsaoyomo rundɨ?” mehomo. 15 Sisas ai ahamumbo yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou mamɨ ai nɨmorehɨ sɨmborɨ ndemündü haya asu ahandɨ ŋgunindɨ sesesɨyeihɨ ranɨ-babɨdɨmbo nɨboadei-ambe ranai nindou ranahambo afɨndɨ hohoanɨmo-mandahünduyo? Awi ra ai ŋgɨrɨ randahindɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ŋgorü nindou ranai sesɨ ranambeahɨndɨ ndowarɨndümo ŋgorünambonduranɨ ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo ahandɨ ŋgunindɨ-mayei ranai sesɨ wehɨsaondeimboyei. 16 Nindou mamɨ ai-amboanɨ moai wamɨndafɨ hoearɨ ranai ambe nɨŋgowanɨ asu sɨmborɨ hoearɨ bɨdɨfɨrɨ kɨkamündɨ ambe ranahambo pare kakɨyu randɨ. Nindou ai sɨmborɨ kɨkamündɨü wamɨndafɨfihɨ parareandɨ ana, asu wamɨndafɨ hoearɨ ranai ambe afɨndɨ hamɨndɨ nɨŋgomboe. 17 Asu nindou ai sɨmborɨ wain hoe ra wamɨndafɨ wain hoe nɨnɨhondɨ hoearɨ hɨpɨrɨ ranambe karareandɨ ana, asu hɨpɨrɨ ranai tɨpondɨfeyowohü asu wain hoe ranai keboendühɨ hɨpɨrɨ ranai moaruwaimbo-ndɨfemboe. Ŋga sɨmborɨ wain hoe ranana sɨmborɨ hɨpɨrambe anɨmbo kefeyoanɨ amboanɨ asu yɨboboambo moanɨ aboedɨ nɨmboamboyafe,” mehu.

Sisas ai bogorɨ nindoundɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ aboedɨmareandɨ asu nɨmorehɨ ai Sisasɨndɨ hoearɨ sündɨmareandɨ

(Mak 5:22-43 asu Ruk 8:41-56)

18 Sisas ai ranɨ hoafɨ ra hoafɨyuhü nüŋgu ane, Suda-yomondɨ bogorɨ nindou mamɨ ahambo-so sünɨ yirɨ yimbu pusɨre nɨmarümbo ahandɨ haŋgɨfoanɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Wandɨ nɨmorɨ ai ndeara yɨfɨyo haya mbeŋgorɨ. Ŋga asu se sɨnɨfɨ sɨhafɨ warɨ ahandɨ wamɨ nandowandanɨ anɨmbo asu ai aboedɨ yaŋgɨrɨ botɨfe mbɨnɨŋgo-wamboane,” mehundu-amboyu. 19 Ranɨyu asu Sisas ai botɨfi haya nindou ranahambo süŋgumarürɨ huamboemo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai botɨyafu houmbo Sisas babɨdɨ mahomo.

20 Nɨmorehɨ mamɨ ai nɨŋgo hayamboyo 12 hɨmbanɨ amoamo watɨkoafɨra marandɨ ranai sɨnɨ Sisasɨndɨ daboadanɨ nɨŋgombo ahandɨ hoearɨ bɨdɨfɨrɨ-mayo ranɨfihɨ masündeandɨ. 21 Ai ahandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ yare hoafɨyowohü yahoya, “Ro moanɨ ahandɨ hoearɨ ranɨ-yaŋgɨrɨ asündɨheandɨ amboanɨ aboedɨndaheamboyahɨ,” meho. 22 Sisas ai hɨhɨrɨfihɨ hoeireandühɨ hoafɨyuhü yahuya, “Wandɨ nɨmorɨ, se moanɨ ŋgusüfo afurɨndo kündowandɨ. Sɨhafɨ anɨhondümbofe ranambo aboedɨreanɨnɨ-mboane,” mehundo-amboyo. Asu moanɨ mamɨ ranɨ sɨmboanɨ hamɨndɨ nɨmorehɨ ranai aboedɨmayo. 23 Ranɨyu Sisas ai bogorɨ nindou-mayu ranahandɨ worɨna mahu. Ranühɨ ai hoeireandane nindou yɨnafoai tütüre haya meŋgoro nɨmorehɨ nɨmorɨ ai yifɨmayoambo asu nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai hoafɨ afɨndɨ afɨndɨyei wakɨmarɨhindɨ. 24 Ranɨyu asu ai aheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Muŋguambo nindou se ragu andai! Nɨmorɨ akɨdou ndanana moai yɨfeyo, ŋga ai moanɨ apomboane ana,” mehu-amboyei. Asu muŋguambo nindou ranai ahambo tɨkɨfɨnambo-marɨhorɨ. 25 Nindou afɨndɨ ranaheimbo bukürɨmafoareandüra nɨmorɨ akɨdou-mayo ranahandɨ fondanɨ kefuai hüfu warühɨ kümefindoa aboedɨ botɨmefeyo. 26 Sisas ai ahambo ramareandɨ hoafɨ ranai muŋgu ranɨ hɨfɨhü nindou amarei ranai hɨmborɨyei pamarɨhindɨ.

Sisas ai hɨmboatɨharɨ nindou yimbu aboedɨmareapɨrɨ

27 Sisas ai ranɨhünda botɨfi haya nafɨnɨ hu ane, nindou yimbu hɨmboatɨharɨ ranai ahambo süŋgumarɨnɨrɨ hafanɨ. Ai hafanɨ Sisas ranahambo puküna hoafɨyafɨnandowohü safanɨya, “Defitɨndɨ nɨmorɨ,
9:27Suda ai sünambeahɨndɨ adükarɨ bogorɨ ai kosombo hohoanɨmoyeihɨ mamarei. Ahandɨ ndürɨ ŋgorü Defitɨndɨ nɨmorani asei. Nɨmboe horombo hondü Defit ai Israerɨ-yafe adükarɨ bogorani.
yɨhoehɨmbo se hɨpoambondowamunɨ,” masafɨnando.
28 Sisas ai worambe kefuai hüfu ane hɨmboatɨharɨ nindou yimbumefanɨ ai ahambo-so tükümefɨneanda, asu ai ahafanɨmbo düdureapɨrühɨ yahuya, “Se wamboya, Ai yɨhoehɨmbo aboedɨndeamunümbui safanɨ hena anɨhondümbo-rɨneandai?” mehupɨramboyafanɨ. Asu ai hoafɨyafandühɨ safanɨya, “Yɨnɨ, Adükarɨ,” masafandamboyu. 29 Asu Sisas ai ahafandɨ hɨmboarɨ ra sündeapɨrühɨ hoafɨyuhü yahuya, “Se sɨhafandɨ anɨhondümbofe ranɨmbohünda ranɨ-moatükunɨ ranai sɨhafanɨmbo aboedɨmbeyopɨramboane,” mehupɨrɨ. 30 Ranɨyo asu ahafandɨ hɨmboarɨ ranai bɨrɨmarɨhoepɨrɨ. Ranɨyu asu Sisas ai ahafanɨmbo ahɨnɨ hoafɨyupɨrühɨ yahuya, “Se ndanɨ-moatükunɨ ndanahambo nindou amurambo weindahɨ hoafɨndamboyafanɨ,” mehupɨrɨyosɨ. 31 Ŋga asu ai ranɨhünda botɨyafɨne hena hafanɨ ranɨ hoafɨ ranahambo, muŋguambo ranɨ hɨfɨhü nindou ranaheimbo hoafühɨmarɨneanda hɨmborɨyei pamarɨhindɨ.

Sisas hoafɨkoate nindou aboedɨmarirɨ

32 Ai ranɨhünda botɨyafɨne henambo nafɨ hafandane, nindou bɨdɨfɨrɨ ai nindou ahandɨ fiambe moaruwai nendɨ nɨmarɨ hayambo ranɨmbohünda hoafɨ-koateayu-randeimbɨ ranahambo Sisas sowana sahorɨmɨndei tükümehindɨ. 33 Sisas ai nindou ranahandɨ fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ ra raguanambo-mareanda asu moanɨ mamɨ ranɨ-sɨmboanɨ nindou ranai hoafɨ wataporɨmayua muŋguambo nindou ranai mahepünehindɨ. Ai rarɨhi hoafɨyeihɨ seiya, “Ro moai Israer hɨfambe yahurai moatükunɨ horombo tüküfeyoanɨ hoeirɨhundɨ,” masei. 34 Ŋga asu Farisi nindou ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Moaruwai nendɨ-yafe bogorani ai ahandɨ ŋgɨnɨndɨ ranambo moaruwai nendɨ ranaheimbo hemafoarearü,” mehomo.

Sisas ai nindoumbo hɨpoambomareandürɨ

35 Sisas ai adükarɨ ŋgoafɨ asu akɨdou ŋgoafɨ ranambe ndüfosi ndüfosiyuhü hoahoaŋgu wakɨmareandɨ. Ai refihɨ muŋguambo Suda-yafe rotu worambe nindoumbo yamundɨreandürühɨ Aboedɨ Hoafɨ sapo God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo bokarɨhendürɨ marandɨ. Asu nindou moanɨ ranɨ-poanɨmbo ranɨ-poanɨmbo aŋgünümbɨ ranaheimbo aboedɨreandürɨ marandɨ. 36 Asu ai nindou afɨndɨ ranaheimbo hoeireandürühɨ ahandɨ ŋgusüfo ranai aheimbo hɨpoambo afɨndɨ hɨpoamborandürɨ marandɨ. Nɨmboe sapo ai afɨndɨ hohoanɨmoyeihɨ moanɨ fehefe nindou-koateayei sapo sipsip aheimbo hɨfandɨ-koate burɨyei wakarɨhindɨ nou ramehindɨ. 37 Ranɨyu ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranahamumbo hoafɨyuhü yahuya, “Sesɨ ra yimuŋgurɨ yɨmɨndɨmbo ranana afɨndane anɨŋgo, ŋga asu yimuŋgurɨ yɨmɨndɨ nindou ranana moanɨ yɨkoarɨfo-ane. 38 Yimuŋgurɨ Aharambürɨ ahambo dɨdɨbafɨfeyoanɨ anɨmbo asu ai yimuŋgurɨ yɨmɨndɨmbo nindou bɨdɨfɨrɨ koandɨhenda ahandɨ yimuŋgurɨ ra yimuŋgurɨhümündi mbüsühüsi-amboane,” mehupurɨ.

Copyright information for `AGG