Philippians 2

Sɨhɨrɨ sɨhefɨhoarɨ moananefɨ mbɨsefüh-anɨmbo wandafɨ mamɨmbo hohoanɨmo-ndahundürɨ-mboane

Krais se-babɨdɨ nüŋgumbo sɨheimbo ŋgɨnɨndɨ sagadürɨ arandɨ ranɨnambo se ŋgɨnɨndɨ anɨboadei. Ai sɨheimbo ŋgusüfo pareandüra se ŋgusüfoambe afurɨhi amarei. Se Yifiafɨ Aboedɨ-babɨdɨ wudɨyeihɨ asu se nindou ŋgorümbo aboedɨ hohoanɨmoyeihɨ hɨpoambo-arɨhindɨ. Ranɨmboane asu wambo afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbohündambo, mamɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindühɨ, sɨheihoarɨ sɨmborɨ ŋgusüfo pefirɨndeihɨ, mamɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindɨ. Se sɨheihoarɨ yaŋgɨrɨ hohoanɨmondeihɨ nɨŋondɨ-ndeimboyei. Ŋga se sɨhei fi hɨfɨnambo-ndɨhindühɨ bodɨmondamboya, ai ndearɨ hamɨnd-anei mbɨsei. Se sɨhei rananɨ moatükunɨmbo yaŋgɨrɨ dɨboadofemboane mbɨseimboyei, ŋga bodɨmondɨ-yafe rananɨ moatükunɨ kapeihü dɨboadofemboane mbɨsei hohoanɨmondei.

Krais ai ahandɨhoarɨ fi hɨfɨnambo-mareanda God ai adükarɨmbomarirɨ

Sisas Krais ai hohoanɨmomayu rahurai se mandɨhi süŋgundɨhindɨ. Koadürümbo-koadürümbo Krais ai God-ani, ŋga ai moai God nahurai nɨŋgombo ra kɨkɨhamɨndu, ŋga moanɨ hɨnɨŋgɨmareandɨ. Ŋga God nahurai nɨŋgombo ra ai ahandɨhoarɨ hɨnɨŋgɨmareandɨ, asu moanɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nahurai hohoanɨmo masemündu. Nindoumbofi tüküfi nüŋgumbo, asu nindou-yafe fi wusɨndamündü manüŋgu. Nindou ranahambo nindou nahuraiyu hoeimarɨhorɨ, ŋga ahandɨ fi hɨfɨnambore hayambo Godɨndɨ hoafɨ süŋgura humbo yɨfɨmayu. Yɨnɨ, nɨmɨ keimbɨ karɨhe-ndeimbɨfihɨ yɨfɨmayu. Ranɨmboane asu God ai ahambo serümündü hafu nɨmoamo hɨnɨŋgɨrirühɨ, asu muŋguambo ŋgasündeandeimbɨ bogorɨ kamafoarirɨ. 10 Ranɨmboane asu nɨmoamonɨndɨ, hɨfɨnɨndɨ, hɨfɨ hoarehɨndɨ nendɨ muŋguambo ai yirɨmbo pusɨndɨhi Kraisɨndɨ hoarehɨ nɨmandeimboyei. 11 Asu muŋguambo ai Sisas Krais Adükarɨ Bogor-ani mbɨseimboyei. Ranɨmbo-hündamboane ndürɨ adükarümb-ani mbɨseimboyei.

Sɨhɨrɨ ŋgorü nindou-yafe mbusümo si nahurai-ndefomboane

12 Ranɨmboane asu ŋgusüfo parɨheandüreimbɨ mamɨ, ro se-babɨdɨmbo nɨmboahambe se nɨmbɨ-nɨmbɨsi wandɨ hoafɨ hɨmborɨ-yei marɨhündɨ. Ŋga haponda se-babɨdɨ nɨmarɨkoate-yahambe se wandɨ hoafɨ ra süŋgundɨhi ŋgei. God ai sɨheimbo aboedambo-mareandürɨ, ŋga ratüpurɨ ra moendɨfembohünda se aboedɨ hamɨndɨ nɨmarɨmbohündambo bübürɨŋɨndahi ŋgei. 13 Sapo nɨnɨ-moatükunɨmboyu God ai yifirayu ra se yifirɨyo hefe ratüpurɨmbohünda farɨhendürɨ arandɨ.

14 Muŋguambo moatükunɨ se ratüpurɨndeihɨ ŋgɨrɨ yiboaruko hoafɨndeihɨmbo sɨmborɨ-sɨmborɨndei. 15 Ranɨmbo-hündambo se moaruwai hohoanɨmokoate-yeimbɨndeihɨ asu Godɨndɨ aboedɨ sürühehindeimbɨ nɨmorɨ nɨmboeimboyei. Hɨfɨnɨndɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ ai dɨboadofekoate-yeimbɨ moaruwai hohoanɨmoyei-rɨhündeimb-anei. Ŋga se aheimbo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hoafɨ hoafɨndeianɨ, se ahei mbüsumo nɨboadeimbo sindeimboyei mupui nɨmbokoanɨ siayo nahurai. 16 Se rahurai randɨhindanɨ, aheimbo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hoafɨ hoafɨndeianɨ, Krais ai asükai kuduanɨ, rasɨmboanɨ ro sɨhembohündambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndahühɨ hoafɨndamboyahɨ, ‘Ro moanɨ hoaŋgɨrɨhe tɨŋɨrɨfo-yahühɨyahɨpoanɨ.’ 17 Se Godɨmbo anɨhondümbo-rɨhorühɨ ratüpurɨyei arɨhündɨ ranɨmbo God ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfayu se ahambo sesɨ sɨhefembo nahurai-ane. Wambo hɨfokoarahindɨrɨ ana, ra ro se-babɨdɨ Godɨmbo sesɨ sɨhefembo nahuraindɨmboe asu se-babɨdɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndamboyahɨ. 18 Ranɨnambo asu se-amboanɨ ranahambo ro-dɨbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei.

Timotindɨ hoaf-ane

19 Adükarɨ Sisas ai yifirayu ana, ŋgɨrɨ amɨtata Timoti sɨheimbo sowanambo koandɨhehina düdu sahehea hohoanɨmoayahɨ. Rananɨmbo asu ai asükai düdü sɨheimbohündambo wambo hoafɨnduanɨ, ro ŋgusüfoambe hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndamboyahɨ. 20 Nindou ŋgorü moai rahurai nüŋgu, ŋga Timoti yaŋgɨr-ani ro mamɨ hohoanɨmo süŋguarɨhoandɨ. Sɨheimbo farɨhefendürɨmbo ai afɨndɨ hohoanɨmoayu. 21 Bodɨmondɨ ai aheihoarɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyei arɨhündɨ, ŋga Sisas Kraisɨndɨ ratüpurɨmbo moai hohoanɨmoyei. 22 Ŋga se yarɨhi fɨfɨrɨhindɨ, Timoti ai nindou aboed-ani. Aboedɨ hoafɨ hoafɨmbo wambo mafarɨhendɨrɨ, nɨmorɨ ai rananɨ moatükunɨ ratüpurɨmbo afɨndambo afarɨheirü nou. 23 Ranɨmboane asu nɨnɨ-moatükunɨ tüküfemboayo ra nüŋgundɨhe fɨfɨndɨhe mbundɨhambo-anɨmbo, nɨmai koandɨhehinanɨ sɨheimbo sowanambo mbüsünuwa asahɨ. 24 Ro türüfoarɨhe anɨhondümbo-rɨheandɨ Adükarɨ ai yifirayu ana, ŋgɨrɨ amɨtata ro-amboanɨ sɨheimbo sowana dɨdɨhɨ.

Epafroditusɨndɨ hoaf-ane

25 Epafroditusɨmbo sɨheimbo sowanambo koehefiwa sɨnɨmbo hohoanɨmoayahɨ. Ai sɨhefɨ wandaf-ani, ŋga ai ami nahurai wandɨ mamɨ ratüpurɨyu-randeimb-ani. Wambo farɨhefe-ndɨrɨmbo sei hehi, koamarɨhehora wambo sünɨmbo mafarɨhendɨrɨ. 26 Sɨheimbo hoeifembo afɨndɨ hohoanɨmoayu. Se ahambo aŋgünɨmbomayu hoafɨ hɨmborɨmayei ranahambo fɨfɨre hayambo asu sɨheimbo afɨndɨ hohoanɨmo-mayundürɨ. 27 Anɨhond-ane, horombo aŋgünɨmboyuhü ndearambo akɨmɨ hamɨndɨ yɨfɨmbo yaŋgɨrɨmayu. Ŋga asu God ai ahambo hɨpoamborirühɨ dɨboadomarira asu aboedɨmefiyu. God ai moai ahambo yaŋgɨrɨ hɨpoamborirɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ai wambo amboanɨ hɨpoambo-mareandɨrɨ, nɨmboe ro afɨndɨ hohoanɨmomayahɨ, ŋga asu ai yɨfɨmbei-mbonana, ro afɨndɨ hamɨndɨ hohoanɨmoya. 28 Ranɨmboanahɨ ahambo koehefimbo afɨndɨ hamɨndɨ hohoanɨmoayahɨ rananɨmbo se asükai hoeindɨhorühɨ hɨhɨfɨ-hɨhfɨndeimboyei. Rananɨmbo asu ro sɨheimbo afɨndɨ hohoanɨmokoate-ndamboane. 29 Ranɨmboane asu se hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨnambo Epafroditus ndahorɨmɨndei Adükarɨmbo anɨhondümbo-rɨhoreimbɨ ai anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ asahorɨmɨndei nou. Se yahurai nindoumbo ndüreimb-anemo mbɨsei. 30 Ai Kraisɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyuhü ndeara akɨmɨ hamɨndɨ yɨfɨyuane, ŋga ai moai ahandɨ fimbo ndorɨhefe nɨŋgombo hohoanɨmoyu. Ŋga wanɨ. Se wambo fehefendɨrɨmbo masei, ŋga ŋgɨrɨndei. Ŋga sɨhei-mayo fehefe ra wambo saimbohünda ahandɨ aŋgünɨ ra karefarɨhoei hayambo ahandɨ ratüpurɨ ratüpurɨmayu.

Copyright information for `AGG