Revelation of John 18

God ai Babiron ŋgoafɨ Adükarɨ ra moaruwaimbo-mareandɨ

Ranɨ-moatükunɨ ranai refehayamboyoane, sünambeahɨndɨ nendɨ ŋgorü ranai sünambeahɨndɨ tüküfi makusuwa hoeimarɨhinɨ. Ai ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ hondüyu haya asu ahandɨ ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ si ranambo muŋguambo hɨfɨ ra si boakɨma-foareandɨ. Asu ai puküna hoafɨyuhü yahuya,

“Adükarɨ ŋgoafɨ Babiron ai hɨfɨnɨ pɨmayo! Ai hɨfɨnɨ pɨmayo!
Ai moaruwai nendɨ ranahei ŋgoaf-ane.
Ranɨ-poanɨmbo ranɨ-poanɨmbo moaruwai ndu ranai-amboanɨ ranɨhü amarei.
Nɨmorehɨ Babiron ranɨ-babɨdɨmbo muŋguambo nindou ranai moaruwai hohoanɨmomemo
nindou ai wain hoe sɨmɨndɨmo houmbo mamɨkarɨ hohoanɨmomemo nou.
Muŋguambo adükarɨ bogorɨ nindou hɨfɨ ndanɨhündambo amboanɨ ai-dɨbo moaruwai hohoanɨmomemo.
Asu kakɨ semɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ nindou amboanɨ
ahandɨ-mayo moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmo ranɨ-fihɨndɨ kakɨ afɨndɨ sowandümo houmbo
kakɨ afɨndeimbɨ nindou tükümefundɨ,”
mehu.

Ranɨyo asu hoafɨ mamɨ sünambeahɨndɨ makosowa hɨmborɨyahane, ai yare hoafɨyowohü yahoya,

“Wandɨ nindou se ŋgoafɨ ranambeahɨndɨ aboedühɨ tüküyahi!
Se ai moaruwai hohoanɨmoayo ranɨsüŋgu-ndɨhimboyei, ŋga yowanɨ.
Asu se ai tɨŋɨrɨfo asemɨndo ranambe-ndahimboyei, ŋga yowanɨ!
Ahandɨ moaruwai hohoanɨmo ratüpurɨmayo ra nɨmoamo sünü ŋgasünde-amboane.
Ranane asu God ai nɨmorehɨ ranahandɨ moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmo ranahambo moai mɨtanɨramündu.
Ai sɨheimbo ramareandürɨ ranɨ-sɨmogodühɨ sɨmborɨ se ahambo randɨhindɨ.
Nɨmorehɨ ranai sapo muŋguambo moatükunɨ moaruwai ramareandɨ ranɨ-sɨmogodühɨ nandɨhi ndahündo.
Nɨmorehɨ ranai sɨheimbo wain hoe ra ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ kare masagadürɨmbo
asu se ahambo wain yimbumbore ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ kandɨhi ndahündo.
Nɨmorehɨ ranai ahandɨ borɨyohü asu napo afɨndeimbɨ-mayo ranɨ-sɨmogodühɨ
ahambo asübusɨ afɨndɨ ndahündoanɨ aranɨmbeyo-wamboane.
Ai ahandɨ fi ranɨmbo borɨyohü yahoya,
‘Roana adükarɨ bogorɨmbo-yaheamboanahɨ nda amarɨhɨ!
Ro ŋgɨrɨ aranɨndahɨ, ŋga wanɨ,’ meho.
Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo awi ŋgorü-sɨmboanɨ ana ahambo moaruwai hamɨndɨ moatükunɨ,
masɨmei, aranɨ-hoafɨ, sesɨ-koate nɨmarɨ, muŋguambo ranɨ-moatükunɨ ranambo nɨkonda dɨgemboe.
Asu hai ahambo tɨkɨrɨndamboe
sapo Adükarɨ God ai-anɨmbo ahambo yɨbobondeambui ai ŋgɨnɨndɨ hamɨnd-ani.
Hɨfɨ ndanɨhündambo adükarɨ bogorɨ nindou-memo ranai nɨmorehɨ ranɨ-babɨdɨmbo nɨmorehɨ sɨsɨhɨmo-yomondühɨ ai moanɨ moaruwai hamɨndɨ afɨndɨ sowandümo manɨŋgomo. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo adükarɨ bogorɨ nindou ranai nɨmorehɨ ranahambo hai tɨkɨrɨrandühɨ ranahandɨ hasɨheimɨ ahafo ranahambo hoeindundanɨ-wanɨ aranɨndɨmondühɨ ŋgusüfohü warɨ purükɨndümboemo. 10 Nindou ranai aŋgunɨ safɨ ahandɨ fikɨmɨ nɨŋgokoate nɨŋgomboemo sapo ai asübusɨ ranambefembo yɨhɨmbombo. Asu ai hoafɨndomondühɨ anɨmboya,

‘Hɨpoanɨmboembou-ane! Hɨpoanɨmboemou-ane!
Babiron ŋgoafɨ adükarɨ ra!
Se ŋgoafɨ adükarɨ hamɨndɨ-yafɨ hawa asu ŋgɨnɨndɨ hamɨnd-anafɨ!
Nɨmehɨnou God ai sɨhambo tɨŋɨrɨfo saganɨnɨmboani,’
mehomo.

11 Hɨfɨ ndanɨhündambo nindou kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ-memo ranai-amboanɨ ahambo aranɨndɨmboemo sapo nindou ahamundɨ napo ra semɨndɨmbo wanɨmewambo. 12 Sapo ahamundɨ napo ranana ini nda: gor, sirfa, nɨmoei kakɨ adükarɨ hamɨndɨfihɨ semündümbɨ, aboedɨ hamɨndɨ yamaŋɨ, kɨfohɨ hoearɨ ŋgɨnɨndɨ aboedɨ, ranɨ-poanɨmbo hoearɨ hamburɨ, sirika ŋgɨnɨndɨ hoearɨ. Asu ranɨ-poanɨ nɨmɨ fɨsɨŋarü aboedümbɨ, muŋguambo aboedɨ moatükunɨ erefan yahafɨnambo nafɨyo-weimbɨhündɨ, muŋgu moatükunɨ nɨmɨ kakɨ afɨndɨfihɨ pemɨyo-weimbɨhündɨnambo nafɨyo-weimbɨhündɨ. Asu ŋgɨnɨndɨ kapa bras, ain asu nɨmoei aboedɨ sürü-sürüyo-weimbɨnambo nafɨyo-weimbɨhündɨ. 13 Asu bɨdɨfɨrɨ napo yahurai. Sesɨ fɨsɨŋarümbɨ moatükunɨ sinamon, kosendɨ mbai, fɨsɨŋgɨrümbɨ mbɨmbɨrai, wowondümbɨ moatükunɨ aboedɨ fɨsɨŋgɨrümbɨ, sanda, wain, sesɨmbo wer, kɨfohɨ praua asu nɨmbandɨ praua, burmakau, sipsip, hos, ahandɨ nɨmarɨfondɨ kameihɨ, nindou kakɨ-koate ratüpurɨyomo-ndeimbɨ asu nindou yifiarambe sowandümo-ndüreimbɨ muŋguambo moatükunɨ ra ŋgɨrɨ asükai pemɨndomo.

14 Kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ranai nɨmorehɨmbo hoafɨyomondowohü yahomoya, ‘Muŋgu aboedɨ moatükunɨ se sɨhoefɨ hawa wand-ane masafɨ ranana ndeara sɨhambo hɨnɨŋgɨreanɨnɨ haya dɨbonapɨ-mefeyo. Asu muŋguambo aboedɨ sesɨ kakɨ afɨndɨfihɨ semündümbɨ asu muŋguambo yihuruyɨmɨndɨ napo aboedɨ sɨhafɨ meŋgoro-mayo ranamboanɨ ndeara sɨhambo hɨnɨŋgɨreanɨnɨ haya awarɨmarɨhoayo. Asu muŋguambo ranɨ-moatükunɨ ra ŋgɨrɨ se yahurai asükaindafɨ hoeindowandɨ,’ mehomo. 15 Sapo kakɨ semɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ai adükarɨ ŋgoafɨ ranɨhü nɨŋgomombo ranɨ-fihɨndɨ kakɨ afɨndeimbɨ-memo ranai ŋgoafɨ ra aŋgunɨ safɨ nɨŋgomboemo ai afɨndɨ tɨŋɨrɨfo asemɨndo ranambefembo yɨhɨmbombo wambo. 16 Ŋga asu aiana aranɨyomondühɨ afɨndɨ hohoanɨmomemo. Ai randu hoafɨ-ndɨmondühɨ anɨmboya,

“Hɨpoanɨmboembou-ane! Hɨpoanɨmboembou-ane! Adükarɨ ŋgoafɨ ra.
Horombo ai kɨfohɨ hoearɨ aboedɨ, ranɨ-poanɨmbo hoearɨ hamburɨ yihururamɨndɨ,
asu gor, nɨmoei ranambo nafɨyo-weimbɨ moatükunɨ, aboedɨ hamɨndɨ yamaŋɨ yihururamɨndɨ raraora-hayambo manɨŋgomayo-ane!
17 Asu nɨmehünou muŋguambo aboedɨ ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ ra awarɨmarɨhendɨ!”
mbɨsɨmboemo.

Muŋguambo sip sowandümo homo-rundeimbɨ, nindou sipambe fareahi ŋgorü ŋgoafɨnɨ hei-rɨhündeimbɨ, sipambe nɨmarɨmombo, sip ranahambo hɨfandɨru homo-rundeimbɨ asu nindou dɨdemo sɨrɨwara-ambe kakɨ semɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ nindou muŋguambo ai Babiron ŋgoafɨ ranɨ-kɨmɨ nɨŋgo-koate aŋgunɨ-safɨ manɨmboei.
18 Rananɨmbo asu ai Babiron ranahambo hai imaminambo tɨkɨrɨrandühɨ hasɨheimɨ ahafo ranahambo hoeirɨhindanɨ mayowa hasɨhei-mayei. ‘Moai ŋgorü ŋgoafɨ adükarɨ Babiron yahurai naŋgo!’ masei. 19 Ai ahei mbɨrowamɨ düdübudɨ pütiyahindühɨ aranɨ-hɨmboahoyeihɨ seiya,

‘Hɨpoanɨmboembou-ane! Hɨpoanɨmboembou-ane! Babiron ŋgoafɨ adükarɨ! Moaruwai hamɨndɨ ahambo tükɨmefeyo.
Nindou dɨdemo ai sip sɨhoundeimbɨ-memo ranai sɨrɨwara-ambe sowandümo homondühɨ
kakɨ afɨndeimbɨ nindoumbo-yafu tükümefundɨ ŋgoafɨ ranahandɨ kakɨ afɨndɨ ranambo!
Asu muŋguambo moatükunɨ afɨndɨ ahandɨ ra awarɨ-marɨhoayo,’ masei.
20 God ai Babiron ranahambo moaruwaimbo-mareandɨ ranɨmboane
asu sünü se-anafɨ, Godɨndɨ nindou se-anei, Kraisɨndɨ hoafɨ
sowandümo homo-rundeimbɨ nindou-anemo, Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimb-anemo muŋguambo se hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei.
God ai ahambo tɨŋɨrɨfo masagado sapo sɨmborɨ sɨheimbo ramareandürɨ süŋgumbo,”
meho.

21 Ranɨyu sünambeahɨndɨ nendɨ-mayu ranai wit nokoyo-rambo nahurai afɨndɨkokoe nɨmoei semündü botɨre haya sɨrɨwara-ambe pireandühɨ hoafɨyuhü yahuya,

“Ndahurai-anɨmbo Babiron ŋgoafɨ adükarɨ ranamboanɨ puküna pindɨfeyowanɨ
gadowohümbo ŋgɨrɨ asükaindo hoeindɨhindɨ.
22 Babiron se, nindou gita fandu, heiründei, mbonɨ faifaindɨmo
asu inafoaindɨmo rarao-ndundanɨ
sɨhafɨ mbusümo ŋgɨrɨ nindou ai asükaindei hɨmborɨndei ndühündɨ!
Ranɨ-poanɨmbo ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ai
sɨhafɨ mbusümo ranɨ ratüpurɨndɨmo ndunda ŋgɨrɨ asükaindo hoeindɨfeyo.
Asu wit nɨkombo nɨmoei ranai ŋgɨrɨ asükaindo
sɨhafɨ mbusümo wit nɨkondandühɨ hoafɨndowanɨ hɨmborɨndei ndühündɨ.
23 Asu sɨhafɨ mbusümo ŋgɨrɨ asükaindo
ram hai ranai sindoanɨ hoeindɨfeyo.
Sɨhafɨ mbusümo nɨndouwenihɨ ai nɨmorehɨ semɨndɨmboayu-ane
asu nɨmorehɨ ai nindowenihɨ semɨndɨmboayo-ane
hoafɨ ra ŋgɨrɨ asükai tükündɨfeyowanɨ hɨmborɨndo ndandɨ.
Sɨhafɨ kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ nindou ranai ana
muŋguambo hɨfɨ ranahambo ŋgasündu houmbo ndeara moanɨ ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ hond-anemo.
Ŋga asu se sɨhafɨ tɨbagɨ ŋgɨnɨndɨ ranamboyafɨ muŋguambo hɨfɨhündɨ nindou ranaheimbo wosɨhoaforɨ hoafɨ-mayafɨndürɨ!
24 Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ horɨ asu Godɨndɨ nindou ranahei horɨ ranai Babiron ŋgoafɨ ranɨhü meŋgoro.
Yɨnɨ, sapo nindou aheimbo ai hɨfɨ ndanɨhü hɨfokoa-mareandürɨ ranahei horɨyo ŋgoafɨ ranɨhü meŋgoro,”
mehu.

Copyright information for `AGG