aBuk Song 2:9

Revelation of John 2

Kraisɨndɨ nendɨ Efesus ŋgoafɨhü amarei aheimbo hoafɨ aho

Nindou ranai hoafɨyuhü yahuya, “Sünambeahɨndɨ nendɨ Kraisɨndɨ nendɨmbo Efesus ŋgoafɨhü hɨfandarandürɨ ranahambo sürü papɨndandɨ.

Nindou mamɨ ai mupui 7 ahandɨ warɨ-hondü waranɨ semündü haya gorɨnambo nafümbɨ ram nindɨfe fondɨ 7 ranɨ mbusümo hoahoaŋgu wakɨmareandɨ ai hoafɨyuhü yahuya,
‘Se muŋguambo moatükunɨ wambohünda ratüpurɨyei arɨhündɨ ra ro fɨfɨrɨhea-mboanahɨ. Asu ambe yaho yɨboaruko-yɨboarukofihɨ hɨnɨŋgɨfekoate tɨŋɨrɨfoyeihɨ ratüpurɨyei arɨhündɨ. Seana moai nindou moaruwai ranaheimbo sɨhei mbusümo nɨŋgombo yifirɨyei. Nindou ai hoafɨyomondühɨya, “Ro-amboa Kraisɨndɨ hoafɨ sahumɨndefɨ hefɨ-rɨhundeimb-anefɨ,” mehomo, ŋga anɨhondü ana wanɨ, se ranahamumbo yɨboborɨ-hipurühɨ fɨfɨrɨhindɨ ra ai tɨkai hoafümbɨ nindou yaŋgɨr-anemo. Ŋga seana ambe sei hehi ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimbo asu wandɨ süŋgu tɨŋɨrɨfo ra sahümündi hehi tɨŋɨrɨfoyeihɨ moai wambo süŋgufembo ra hɨnɨŋgɨrɨhindɨ.

Ŋga sɨhafɨ hoafɨ akɨdou eŋgoro. Se weaŋgurühɨ wambo ŋgusüfo pamarowandɨrɨ, ŋga haponda hɨnɨŋgɨ-marowandɨrɨ. Se aboedɨ hohoanɨmo hɨnɨŋgɨfekoate-yafambe manɨmbafɨ ra nahurai hohoanɨmondafɨ. Ŋga asu hapondanɨ ana se moaruwai hohoanɨmo hɨnɨŋgɨro hawa horombo weaŋgurühɨ süŋgumarowandɨ nou süŋgundandɨ. Asu se sɨhafɨ hohoanɨmo ra ŋgorü-süŋgufekoate-ayafɨ ana, asu ro tükündahe sɨhambo tɨŋɨrɨfo ndahanɨnɨhü sɨhafɨ ram nindɨfe fondɨ ra raguanambo-ndɨheamboyahɨ. Awi aboedɨ hohoanɨmo ranana sɨhafɨ fiambe nɨmarɨmboane: Asu ranane Nikorasɨndɨ sɨrɨhündɨ nindou ranahei hohoanɨmo ranahambo yɨboarukoro hafɨ arandɨ. Ro-amboanɨ ahei hohoanɨmo ranahambo ana yɨboaruko-rɨheandühanahɨ.

Nindou ai hɨmboambe-mbɨndühɨ ana, awi ai moanɨ hɨmbo yaŋgɨrɨ kümbɨreandamboane, sapo Godɨndɨ Yifiafɨ Aboedɨ ranai Kraisɨndɨ nendambo hoafendürɨ ranahambo! Nindou ai yifiarɨyu taborarɨhoayu ana, nɨmɨ nindoumbo yaŋgɨrɨ senda nɨmboei-rɨhündeimbɨ ranahandambo sesɨ yɨmai mbɨsaha, ndemündümbui. Nɨmɨ ranana Godɨndɨ nümbürambe-ane anɨŋgo,’” mehu.

Kraisɨndɨ nendɨ Smerna ŋgoafɨhü amarei aheimbo hoafɨ aho

Nindou ranai hoafɨyuhü yahuya, “Sünambeahɨndɨ nendɨ Kraisɨndɨ nendambo Smerna ŋgoafɨhü hɨfandarandürɨ ahambo sürü papɨndandɨ.

Nindou düdi ai weaŋgurühɨdɨdɨ asu süŋgudɨdɨ yɨfɨyu haya asükai yaŋgɨrɨ anüŋgu, ai ndare hoafɨyuhü yahuya,
‘Ro fɨfɨrɨheandɨ sɨhei tɨŋɨrɨfo afɨndɨ asu napokoate-ayei ra, ŋga se muŋguna napo afɨndeimbɨ hond-anei! Ro fɨfɨrɨheandɨ nindou bodɨmondɨ ai sɨheimbo hoafɨ moaruwai hoafɨmehündürɨ ra. Ai hoafɨyeihɨ seiya, “Roana Sudahünd-anefɨ,” masei, ŋga aiana Suda hondüyeipoanɨ. Aiana Satanɨndɨ nendɨ yaŋgɨr-anei. 10 Nɨne asübusɨ ndeara akɨmɨ hamɨndɨ sɨheimbo tüküfemboayo ranahambo se yowanɨ yɨhɨmboyopoanɨ. Hɨmborɨyei! Satan ai bɨdɨfɨrɨ sɨheimbo refe hoeifendürɨ-mbohündambo karabusɨ-ndearümbui. Asu 10 si se afɨndɨ tɨŋɨrɨfo-ndeimboyei. Ŋga se anɨhondümbondɨhi ŋgeimbo yɨfayei amboanɨ ro yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ŋgɨnɨndɨ napo nahurai ndahandürɨmboyahɨ.

11 Nindou ai hɨmboambembɨndühɨ ana, awi ai moanɨ hɨmbo yaŋgɨrɨ kümbɨreand-amboane sapo Yifiafɨ Aboedɨ ranai Kraisɨndɨ nendambo hoafayondürɨ ranahambo. Nindou dɨdɨyei yifiarɨyei taborɨhehi-rɨhündeimbɨ aheimbo ana ŋgɨrɨ asükaiyo yɨfɨmboayo ranambo moaruwaimbo-ndeandürɨ,’” mehu.

Kraisɨndɨ nendɨ Pergamum ŋgoafɨhü amarei aheimbo hoafɨ aho

12 Nindou ranai hoafɨyuhü yahuya, “Sünambeahɨndɨ nendɨ Kraisɨndɨ nendambo Pergamum ŋgoafɨhü hɨfandarandürɨ ahambo sürü papɨndandɨ:

Nindou mamɨ ami-yomondɨ pisao yɨboboanɨ yihümɨndeimbɨ masemündu ranai ndare hoafɨyuhü yahuya,
13 ‘Ro nahi se nɨmboei arɨhündɨ ra fɨfɨrɨhe-amboanahɨ. Ŋgoafɨ ra sapo Satan ai ahandɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranɨhü. Ŋga seana, wandɨ ndürɨ ranahambo kɨkɨhɨsafɨ-randɨfɨmbo-anafɨ. Horombo Antipas ai wandɨ ndürɨ ranahambo weindahɨre-randeimbɨ manüŋgu asu moanɨ wandɨ hoafɨ ranɨ yaŋgɨrɨ hamɨndɨ süŋgumare hu. Ranɨyo asu sapo Satan ai nɨmarü ŋgoafɨhü ranɨhü sɨhei mbusümo ahambo hɨfokoamarɨhora yɨfɨmayusɨ, ŋga ranɨ-sɨmboanɨ se moai sɨhei anɨhondümbofe ra dɨbonapɨrɨhindɨ.

14 Ŋga awi ro sɨheimbo hoafɨyondürɨmbo hoafɨ akɨdou mbegorɨ. Awi sehündɨ bɨdɨfɨrɨ aiana Beramɨndɨ hohoanɨmo ra ŋgɨnɨndɨ kɨkɨhɨrɨ-hümündimboanei. Ai Berakɨmbo yamundɨmarira asu Berak ai Israerɨmbo moaruwai hohoanɨmo nafuimendüra süŋgurɨhindühɨ tɨkai godɨmbo sesɨ sɨhefeimbɨhündɨ sahüsi marɨhündɨ. Asu nindowenihɨ ai nɨmorehɨ sɨsɨhɨmoyomo asu nɨmorehɨ ai nindowenihɨ bɨrabɨrɨyei marɨhündɨ. 15 Rahurai sehündɨ nindou amboa bɨdɨfɨrɨ Nikorasɨndɨ yamundɨfe süŋgurɨhi-rɨhündeimb-anei. 16 Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo awi sɨhei moaruwai hohoanɨmo hɨnɨŋgɨndɨhi hehi aboedɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindɨ. Asu se refekoate-ayei ana, ro nɨmehünou sɨheimbo-so dügümbo ranɨ-babɨdɨmbo wandɨ yahamo pisao yihümɨndɨ tüküfe anɨŋgo ranambo yifiarɨ-ndamboyahɨ.

17 Nindou ai hɨmboambe-mbɨndühɨ ana, awi ai moanɨ hɨmbo yaŋgɨrɨ kümbɨreand-amboane sapo Yifiafɨ Aboedɨ ranai Kraisɨndɨ nendambo hoafendürɨ ranahambo. Nindou düdi ai yifiarɨ ra tɨtaboara-foareandɨ ana, nindou ranahambo sünambeahɨndɨ sesɨ bɨdɨfɨrɨ, ahandɨ ndürɨ mana, dɨbo eŋgoro ra ndahandomboyahɨ. Asükainda ro nɨmoei kɨfohɨ ndürɨ sɨmborɨ penɨŋgoweimbɨ ahambo ndahandomboyahɨ. Nɨmoei kɨfohɨ ranɨfihɨ ndürɨ apaiaro ra nindou mamɨ ai-amboanɨ ŋgɨrɨ fɨfɨrɨndeandɨ, ŋga nindou sapo düdi ndürɨ asemündu ranai yaŋgɨr-anɨmbo fɨfɨrɨndeambui,’” mehu.

Kraisɨndɨ nendɨ Taiataira ŋgoafɨhü amarei aheimbo hoafɨ aho

18 Nindou ranai hoafɨyuhü yahuya, “Sünambeahɨndɨ nendɨ Kraisɨndɨ nendambo Taiataira ŋgoafɨhü hɨfandarandürɨ ahambo sürü papɨndandɨ:

Godɨndɨ nɨmorɨ, nindou düdi ai ahandɨ hɨmboarɨ hai imami nahurai asu ahandɨ tɨŋarɨ ain hai adükarambe mandɨfe mburɨmbo hɨmboamupuimbo-arandɨ nahurai, ai ndare hoafɨyuhü yahuya,
19 ‘Se nɨnɨ-moatükunɨyo ratüpurɨyafɨ arandɨ ra ro fɨfɨrɨheamboanahɨ. Sɨhafɨ hɨpoambofe hohoanɨmo, anɨhondümbofe hohoanɨmo, fehefe hohoanɨmo, asu sɨhambo tɨŋɨrɨfo tüküfeyoanɨ moan-ane yahoefe nɨŋgo hohoanɨmo ra ro fɨfɨrɨheandɨ. Se horombo ratüpurɨmayafɨ ranahambo ŋgasünde haya haponda afɨndɨ hamɨndɨ ratüpur-ayafɨ ranahambo ro fɨfɨrɨheandɨ.

20 Ŋga ro sɨhambo ndanahambo hoafɨ akɨdou eŋgoro. Asu se Seseberɨmbo nɨmesɨ safühɨ hɨnɨŋgɨmarowanda tɨkai yamundɨfe ra yamunde wakɨmareandɨ. Ai hoafɨyohü yahoya, ‘Roana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨya-rɨhandeimb-anahɨ,’ meho. Ŋga ai wandɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨmbo tɨkare-haya yamundɨmareandüra nɨmorehɨ sɨsɨhɨmoyei asu nindowenihɨ bɨrabɨrɨyei asu tɨkai godɨmbo sesɨ sɨhefeimbɨhündɨ sahüsi marɨhündɨ. 21 Rananɨmbo ahandɨ moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨre haya hɨhɨrɨfe aboedɨ hohoanɨmombeyo sahehea afɨndɨ si rarɨhe hɨnɨŋgɨmarɨ-heandɨyosɨ, ŋga asu ai ahandɨ ranɨ hohoanɨmo ra daboadanambo-fembo moei meho. 22 Awi nɨmorehɨ ranahambo ro tɨŋɨrɨfo semɨndɨrambo fondɨ ranɨ wamɨ pindɨheamboyahɨ! Asu nindou dɨdɨyomo ai-babɨdɨ nɨmorehɨ sɨsɨhɨmoyomo marundɨ amboa hɨfɨ ndanɨhünda moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨfe-koateayomo ana, afɨndɨ hamɨndɨ tɨŋɨrɨfo ndowandümboemo. 23 Ro ahambo süŋgurɨhi-ndeimbɨmbo amboa hɨfokoako-boadɨhearümboyahɨ. Rananɨmbo asu muŋguambo Kraisɨndɨ nendɨ ai wambo anɨmboya, Nindou aiana ŋgusüfoambe asu hohoanɨmo ambe türüfoare fɨfɨreandeimb-ani. Asu mamamɨ nindou se moaruwai hohoanɨmomayei ranahambo sɨmborɨ tɨŋɨrɨfo ndahandürɨmboyahɨ.

24 Taiataira ŋgoafɨhündɨ seana moai ahandɨ yamundɨfe ranɨ süŋgurɨhi rɨhündɨ. Asu ro fɨfɨrɨheandɨ, seana moai Satanɨndɨ hoafɨ dɨbohɨndɨ hohoanɨmo asei ra fɨfɨrɨhindɨ. Ro hoafehandürɨ, sɨheimbo ŋgorü tɨŋɨrɨfo ra ŋgɨrɨ sɨheiwamɨ ana nandɨheandürɨ. 25 Ŋga se muŋguambo hohoanɨmo masahümündi ra ŋgɨnɨndɨ kɨkɨhɨsafɨ ndühümündi nɨmboei ŋgeian-anɨmbo ro tükündaheamboane.

26 Nindou düdi ai yifiarɨyu humbo tɨtaboarɨfoare haya asu ro hohoanɨmoayahɨ ranɨ-süŋgu yaŋgɨrɨ süŋgura humbo bɨdɨfɨranɨmbo ana, nindou ranahambo ŋgɨnɨndɨ ndahandomboyahɨ wandɨ Ape wambo masendɨ nou. Rananɨmbo asu nindou ranai muŋguambo nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨmboei ranaheimbo hɨbadarümbui.

27 Ai ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ nüŋgumbo yikamunɨnambo hɨbadarümbui.
Asu rananɨmbo aheimbo harɨndundüranɨ hɨpɨrɨ hɨfɨnambo nafümbɨ nahurai boborɨndeambui. a 
28 Asu ai ŋgasündɨ-mareandɨndürɨ ranɨ nafuimbohünda ro ahambo botɨbotɨ ndahandomboyahɨ. 29 Nindou ai hɨmboambembünduhü ana, awi ai moanɨ hɨmbo yaŋgɨrɨ kümbɨreand-amboane, sapo Yifiafɨ Aboedɨ ranai Kraisɨndɨ nendambo hoafendürɨ ranahambo!’” mehu.

Copyright information for `AGG