Revelation of John 22

Yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hoe asu nɨmɨ

Ranɨyu asu sünambeahɨndɨ nendɨ-mayu ranai hoe afɨndɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo nɨmɨndɨ ra wambo nafuimayundɨrɨ. Hoe ra hɨmboarambe mupui forɨ wakɨreandeimb-ane. Hoe ranana sapo God asu Sipsip Nɨmorɨ ranahafandɨ nɨmarɨ-fondɨ-mayo ranambeahɨndɨ tüküfe hayamboyo ŋgoafɨ nafɨ bogorɨ ranɨ mbusümondühɨ mafoero ho. Asu hoe ranɨ hɨmborɨ-kɨmɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo nɨmɨ ranai ŋgorügoanɨnɨ-ŋgorügoanɨnɨ burɨmayo. Nɨmɨ ranai mamɨ hɨmbanambe 12 hɨsɨyowohü asu moanɨ mamamɨ amoamo hɨsɨyo arandɨ. Asu nɨmɨ ranahandɨ emündü ranana muŋguambo hɨfɨhündɨ ranaheimbo aboedambofendürɨ ramboane. Asu nɨne-moatükunɨ God ai ranahambo moaruwai-ane ehu ranana ŋgɨrɨ ŋgoafɨ ranambe yagodo. Ŋga God asu Sipsip Nɨmorɨ ahafandɨ adükarɨ bogorɨndɨ nɨmarɨ-fondɨ ranɨ yaŋgɨrɨ yagodoanɨ asu Godɨndɨ ratüpurɨyei rɨhündeimbɨ ai ahambo hohoanɨmondeihɨ ŋgusüfo pandɨhorɨmboyei. Rananɨmbo asu ahandɨ ŋgusümboarɨ hoeindɨhi-mboyei asu ahandɨ ndürɨ ra ahei gɨrɨbodɨ hamɨndɨfihɨ sürü pande hɨnɨŋgɨndeambui. Asu rananɨmbo ŋgɨrɨ nɨmbɨ asükaindo tükündɨfeyo. Ranɨmbo-anɨmbo ŋgɨrɨ ram asu hüfɨhamɨndɨ ranai si boakɨboadeandɨ. Sapo Adükarɨ God ai-anɨmbo ahei sindumbui. Asu nindou ranai adükarɨ bogorɨ nindoumbondahi koadürümbo-koadürümbo hɨbadühɨ ŋgeimboyei.

Sisas ai ŋgɨrɨ amɨtata kudu

Ranɨyu sünambeahɨndɨ nendɨ ai hoafɨyundɨrühɨ yahuya, “Ndanɨ hoafɨ ndanana anɨhond-ane, ŋga anɨhondümbo-mbɨrɨhindamboane. Ŋga Adükarɨ God, sapo ahandɨ hoafɨ hoafɨyomo rundeimbɨ ranahamumbo ahandɨ Yifiafɨ masagapurɨ ranai ahandɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ranahamumbo koamarɨhepurɨ. Asu ai sapo Godɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ ranaheimbo nɨnɨ-moatükunɨ nɨmai hamɨndɨ tükümandɨfe ranahambo nafuimbohünda koamarɨhepurɨ,” mehu.

Sisas ai hoafɨyuhü yahuya, “Awi hɨmborɨ-yei! Ro ŋgɨrɨ amɨtata tükündaheandɨ. Nindou düdi ai buk ranambe süŋgunambo tükɨfembo hoafɨ sürü papɨ-mayo ranahambo hɨmborɨyeihɨ süŋgurɨhi rɨhündeimbɨ-mayei ranai ana hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbeyei-amboane!” mehu.

Ro Son ranɨ-moatükunɨ ra hɨmborɨya hoeirɨheamboanahɨ. Asu ro ranɨ-moatükunɨ ra hɨmborɨya hoeirɨhe raraorɨhɨ heheambo sünambeahɨndɨ nendɨ wambo nafui-mayundɨrɨ ranahandɨ yirɨ-kɨmɨ pɨya nɨmarɨmbo ndeara ahambo hohoanɨmo-yondowohü ŋgusüfo pefimbo yaŋgɨrɨmayahɨ. Ŋga asu ai wambo hoafɨyundɨrühɨ yahuya, “Yowanɨ, se refepoanɨ! Roana sapo sɨhafɨ mamɨ ratüpurɨye rɨhoandeimbɨ wandaf-anahɨ. Asu roana sapo sɨhafɨ apodoho wandafɨ-mamɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-memo rananemo asu muŋguambo nindou buk ndanambe hoafɨ eŋgoro ranahambo hɨmborɨyei mburɨhü ranɨ-süŋgurɨhindeimbɨ ranahei wandaf-anahɨ. Ŋga Godɨmbo-anɨmbo hohoanɨmo-ndafɨndowohü ŋgusüfo pandɨworɨ,” mehu.

10 Asükai hoafɨyundɨrühɨ yahuya, “Godɨndɨ süŋgunambo tükɨfembo buk ndanambe apaiaro ra se yowanɨ dɨbonapɨfehɨ gabudɨfe-poanɨ. God ai muŋguambo ranɨ-moatükunɨ ranahambo refemboayu ra ndeara akɨmɨ tüküfembo yaŋgɨr-ane. 11 Ranɨmboane asu moaruwai hohoanɨmoyu-randeimbɨ ranai moanɨ moaruwai hohoanɨmo ranɨsüŋgu-mbɨreand-amboane. Asu moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmoyu-randeimbɨ ranai moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmo süŋgu-mbɨreand-amboane. Asu mbumundɨ hohoanɨmoyu-randeimbɨ ranai mbumundɨ hohoanɨmo süŋgu-mbɨreand-amboane. Sürühoeimbɨ hohoanɨmo süŋgureandeimbɨ ranai sürühoeimbɨ hohoanɨmo süŋgu-mbɨreand-amboane,” mehu.

12 Sisas ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Awi se hɨmborɨyei! Ro ŋgɨrɨ amɨtata tükündaheandɨ! Ro takɨnɨ moatükunɨ ndahamɨndɨ tükündahe-amboyahɨ. Rananɨmbo düdi ai nɨnɨ-moatükunɨyo ramareandɨ ranɨ-sɨmogodühɨ ndeheamboyahɨ. 13 Roana horombonɨpoed-anahɨ asu süŋgunɨpoed-anahɨ. Ro weaŋgurühɨdɨd-anahɨ asu bɨdɨfɨranɨdɨd-anahɨ. Roana weaŋgurühɨdɨdɨ hondüyu asu süŋudɨdɨ hondüya-rɨhandeimb-anahɨ

14 Nindou dɨdɨyei ahei hoearɨ-mayo ra boboerɨhünda aboedɨ sɨmborɨ afɨsaho-koate tüküfeimbɨ-mayei ranai ana hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbeyei-amboane. Aiana sapo yaŋgɨrɨ nɨŋgoweimbɨ nɨmɨ-mayo ranahandɨ hɨsɨ ra moanɨ hɨmbo-koate dagüdihɨ asu adükarɨ ŋgoafɨ ginɨrɨ yipurɨ nafɨtambe-mayo ranɨ nafɨ keboehimboyei. 15 Ŋga asu moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmoyeimbɨ nindou, tɨbagɨru rundeimbɨ, nɨmorehɨ sɨsɨhɨmoyomoru-ndeimbɨ asu nindowenihɨ bɨrabɨrɨyei rɨhündeimbɨ, nindou hɨfokoarɨhi-rɨhündeimbɨ, tɨkai godɨmbo süŋgurɨhi-rɨhündeimbɨ, nindou wosɨhoaforɨ hoafɨyei rɨhündeimbɨ, ranai ana ŋgɨrɨ adükarɨ ŋgoafɨ nafɨtambe-mayo ranɨ-nafɨ keboehi ŋgüsi, ŋga ai moanambuhü nɨmboeimboyei.

16 Ro Sisas-anahɨ nda, wandɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ranahamumbo koararɨ-heheapurɨ muŋguambo moatükunɨ ranahambo wandɨ nendɨ ranaheimbo wataporɨmbo-yondürɨmbohünda. Roana sapo Defitɨndɨ amoao-mamɨ ranahei sɨrɨhünd-anahɨ tüküyahe anɨmboahɨ. Asu roana botɨbotɨ siambeahɨndɨ mupui-anahɨ,” mehu.

17 Yifiafɨ Aboedɨ ai Sipsip Nɨmorɨndɨ nɨmorehɨ ranɨ-dɨbo hoafɨyafehü safeya, “Se mborai sɨnɨfɨ,” masafe. Nindou düdi hɨmborɨnduhü ana, hoafɨnduhü anɨmboya, “Se mborai sɨnɨfɨ,” mbüsu. Nindou düdi ai amɨndanɨŋombonduhü ana, mbüsünu-wamboane. Nindou ai hoe sɨmɨndɨmbo hohoanɨmoayu ana, ai sünü yaŋgɨrɨ nɨŋgoweimbɨ hoe ra moanɨ mbüsümündu-wamboane.

Son ai nindou buk ndanambeahɨndɨ hoafɨ hɨmborayei ranaheimbo ahɨnɨ hoafɨmayundürɨ

18 Muŋguambo nindou ai Godɨndɨ hoafɨ sapo buk ndanambe eŋgoro ranahambo hɨmborayei ranaheimbo ahɨnɨ hoafɨ nda ro Son-anahɨ asahandürɨ. Nindou düdi ai ahandɨ hoafɨ Godɨndɨ-mayo hoafɨ ranɨfihɨ pare haya hoafayu ana, God ai ahambo nɨne moaruwai moatükunɨ ai buk ndanambe refembo hoafɨmayu ra ahambo randeambui. 19 Asu nindou düdi ai bɨdɨfɨrɨ hoafɨ buk ndanambe raguanambo-areandɨ ana, God ai nindou ranahambo randiranɨ asu ŋgɨrɨ sapo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo nɨmɨ hɨsɨ-mayo ra dedu. Asu ŋgɨrɨ Godɨndɨ adükarɨ ŋgoafɨ buk nda ranahambo wataporɨmbo-marandɨ ranambe nüŋgu.

20 Nindou muŋgu moatükunɨ ranahambo anɨhondümbo hoafɨmayu ai hoafɨyuhüya, “Ro ŋgɨrɨ amɨtata tükündaheandɨ,” mehu.

Anɨhond-ane. Adükarɨ Sisas, se mborai.

21 Adükarɨ Sisas ai sɨheimbo muŋguambo moanɨ hɨpoambo-mbɨreandüramboane.

Copyright information for `AGG