Revelation of John 3

Kraisɨndɨ nendɨ Sardis ŋgoafɨhü amarei ranaheimbo hoafɨ aho

Nindou ra asükaiyu hoafɨyuhü yahuya, “Sünambeahɨndɨ nendɨ Kraisɨndɨ nendambo Sardis ŋgoafɨhü hɨfandarandürɨ ahambo sürü papɨndandɨ:

Nindou mamɨ ai yifiafɨ 7 asu mupui 7 semünduweimbɨ-mayu ai ndare hoafɨyuhü yahuya, ‘Ro sɨhambo se nɨne ratüpurɨ rawarowandɨ ranahambo fɨfɨrɨheandɨ. Nindou ai hoafɨyeihɨ seiya, “Seana yaŋgɨrɨ anɨmbafɨ,” maseisɨ, ŋga anɨhondü ana se muŋguna yɨfɨyafɨ-mboanafɨ.
Se hɨmboarɨ bɨrɨhoefɨ! Sɨhafɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ra moendɨkoate-yoambe ŋgɨnɨndɨ nɨmbafɨmbo kɨkɨhɨsafɨ-ndandɨfɨ. Ŋga ro hoeirɨheandanɨ se nɨnɨ-moatükunɨyo rawarowandɨ ranana wandɨ Godɨndɨ hɨmboahü awi aboedɨ ndorɨhoeimbɨ hamɨndɨ-yopoanɨ. Se nɨnɨ-moatükunɨyo hɨmborɨyafɨ mbura asu masowandɨfɨ ra mɨtanɨnda-ndɨmboyafɨ. Ŋga hɨmborɨndafɨ mbunda asu sɨhafɨ moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndo hawa asu aboedɨ hohanɨmo süŋgundowandɨ. Se hɨmboarɨ bɨrɨhoefɨ hawa hɨbadandɨ, ŋga ro sɨhambo sowahɨ hümbuhünümbɨ nindou nahurai tükündahe-amboyahɨ asu se ŋgɨrɨ ro tükɨfemboayahɨ ra fɨfɨrɨndowandɨ.

Ŋga asu Sardis ŋgoafɨhü nindou bodɨmondɨ ahei hoearɨ ranana aboedɨ afɨsahoyokoate-ane. Asu rananɨmbo ro-babɨdɨ hahabodeihü sapo ai aboedɨ hamɨndɨ wambo kɨfohɨ hoearɨ gudɨhimboyei. Nindou düdi ai ŋgɨnɨndɨ semündü haya yifiarɨyu hu tɨtaboara-foareandɨ anɨmbo ai nahurai kɨfohɨ hoearɨ güdeambui. Asu ro ŋgɨrɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo bukambe ndürɨ sürü papɨmarandɨ ranambeahɨndɨ gogorɨndɨ-heheandɨ. Ŋga ro wandɨ ape asu ahandɨ nendɨ-yomondɨ hɨmboahü hoafɨndahühɨ anɨmboya, ‘Wand-anei,’ mbɨsamboyahɨ. Nindou ai hɨmboambe-mbɨndühɨ ana, awi ai moanɨ hɨmbo yaŋgɨrɨ kümbɨreand-amboane, sapo Yifiafɨ Aboedɨ ranai Kraisɨndɨ nendambo hoafendürɨ ranahambo,’” mehu.

Kraisɨndɨ nendɨ Firadefia ŋgoafɨhü amarei ranaheimbo hoafɨ aho

Nindou ra asükaiyu hoafɨyuhü yahuya, “Sünambeahɨndɨ nendɨ Kraisɨndɨ nendambo Firadefia ŋgoafɨhü hɨfandarandürɨ ahambo sürü papɨndandɨ:

Hoafɨ ndanana sapo nindou düdi sürühoeimbɨ hondüyu haya anɨhondümbo hoafɨyu-randeimb-ani. Aiana Adükarɨ Bogorɨ Defitɨndɨ-mayo ki semündümboani yipurɨ ra sübüdɨhenda asu nindou mamai-amboanɨ ŋgɨrɨ asükaindu pandeandɨ. Asu ai parareandɨ ra ŋgɨrɨ ŋgorü ai sübüdɨhendɨ.
Ro se nɨne-ratüpurɨ ratüpurɨyafɨ arandɨ ra fɨfɨrɨhea-mboanahɨ. Asu se ndürɨkoate-ayafɨ ra fɨfɨrɨheandɨ, ŋga ro nɨnɨ-moatükunɨ mboyo yamundɨ-marɨheanɨnɨ ra se süŋgurandɨhü asu wandɨ ndürɨ dükefembo moai amoanɨŋgɨyafɨ. Ranɨ nindou Satanɨndɨ rotu worambe mamarei ranai seiya, ‘Roana Sudahünd-anefɨ,’ maseisɨ, ŋga aiana anɨhondü Suda-yeipoan. Aiana tɨkai hoafümbɨ nindou yaŋgɨr-anei. Ro yandɨheranɨ sɨhafɨ hɨmboahü tükündahi sɨhafɨ yirɨkɨmɨ yirümbo pusɨndɨhimboyei, asu ro sɨhambo hohoanɨmo-ayahɨnɨnɨ ra ai fɨfɨndɨhimboyei. 10 Ro sɨhambo sahɨya, ‘Tɨŋɨrɨfo sɨhambo tükɨndɨfeyoanɨ se moan-ane mbɨsafɨ ŋgɨnɨndɨ nɨmbafɨ,’ masahɨ. Asu se hoafɨ ra süŋgumarowandɨ. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu ro sɨhambo hɨbadɨhanɨnɨ-mboyahɨ tɨŋɨrɨfo nindou muŋguambo ndanɨ hɨfɨhündɨ ranaheimbo refe hoeifendürɨmbo si tükefeyo ranɨ-sɨmboanɨ ra ŋgɨrɨ sɨhambo tükündɨfenɨnɨ.

11 Ŋgɨrɨ amɨtata ro sɨhambo sowana tükündaheandɨ. Anɨhondümbofe hohoanɨmo se kɨkɨharandɨfɨ ra awi hɨnɨŋgɨndo-wamboyafɨ. Ŋga kɨkɨhɨndandɨfan-anɨmbo asu nindou bodɨmondɨ ai sɨhafɨ aboedɨ harɨhefimbɨ takɨnɨ-mayo ra raguanambofe-koatembeyei-amboane. 12 Nindou düdi sapo yifiarɨyu tɨtaboarɨ-foareandeimbɨ-mayu ranahambo ana ro wandɨ Godɨndɨ worɨ ranambe kambohoanɨ-mbondɨhinɨ fondɨhi hɨnɨŋgɨ-ndɨhinɨmboyahɨ. Asu ai ŋgɨrɨ worɨ ra hɨnɨŋgɨnde haya weindanɨ tükündüfiyu. Asu ro-ahandɨfihɨ wandɨ Godɨndɨ ndürɨ pandɨhe asu wandɨ Godɨndɨ ŋgoafɨ adükarɨ sɨmborɨ Serusarem ranahandɨ ndürɨ amboanɨ pandɨheamboyahɨ. Sapo ranɨ ŋgoafɨ ranai anɨmbo sünambeahɨndɨ hɨfɨna wandɨ God sowahɨndɨ kodomboe. Rananɨmbo asu ro-amboanɨ wandɨ sɨmborɨ ndürɨ nindou ahandɨfihɨ pandɨhe hɨnɨŋgɨ-ndɨheamboyahɨ. 13 Nindou ai hɨmboambe-mbɨndühɨ ana, awi ai hɨmbo-yaŋgɨrɨ kümbɨreand-amboane, sapo Godɨndɨ Yifiafɨ Aboedɨ ranai Kraisɨndɨ nendambo hoafendürɨ ranahambo,’” mehu.

Kraisɨndɨ nendɨ Raodisia ŋgoafɨhü amarei aheimbo hoafɨ aho

14 Nindou ra asükaiyu hoafɨyuhü yahuya, “Sünambeahɨndɨ nendɨ Kraisɨndɨ nendambo Raodisia ŋgoafɨhü hɨfandarandürɨ ahambo sürü papɨndandɨ:

Anɨhondümbo hoafɨyu-randeimbɨ ai muŋguambo God nafɨmarandɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra ndare hoafɨyuhü yahuya,
15 ‘Se nɨne-ratüpurɨ ratüpurayafɨ ra fɨfɨrɨhenɨnɨ-mboanahɨ. Asu awi se moai wambo daboadɨ hɨhɨrowandɨrɨ asu moai ŋgusüfo parowandɨrɨ. Awi se wambo daboadɨ hɨhɨrɨmbaro-wandɨrɨyo asu ŋgusüfo pambarowandɨrɨyo saheheamboyahɨ. Ŋga se wambo akɨdou yaŋgɨrɨ anɨhondümbo-rowandɨrɨ arandɨ. 16 Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu awi ro sɨhambo daboadɨ hɨhɨrɨndɨ-heanɨnɨmboyahɨ. 17 Nindou se raro hoafɨyafühɨ safɨya, ‘Roana kakɨ afɨndeimbɨ nindouya hehea napo afɨndeimb-anahɨ. Ranɨmbo-wambo asu ro moai mamɨ moatükunɨ napo amboanɨ mbonɨmborɨ-hamɨndɨhɨ,’ asafɨ. Ŋga wanɨ. Se moai nindou wudɨ nɨŋgoyafɨ. Seana nindou moaruwai hamɨndɨyafɨ hɨmboatɨharɨyafɨ hawa moanɨ nindou safɨ yaŋgɨr-anafɨ. 18 Awi ro sɨhambo dɨbafɨndɨheanɨnɨ samboanahɨ. Se napo afɨndeimbɨ hondü tüküfembohünda wandɨ-mayo gor hondü nda pemɨndafɨ. Asu sɨhafɨ amoanɨŋgümbɨ safɨ yaŋgɨrɨ fi ranahambo gabudɨfembohünda kɨfohɨ hoearɨ amboanɨ pemɨndafɨ. Se hɨmboatɨhar-ayafɨ ranɨmbo-hündambo se hɨmboarɨ aboedɨ asükaiyo hɨmboarɨmbohünda hɨmboarɨ marasin bɨdɨfɨrɨ pemɨndafɨ.

19 Nindou daboe ro hohoanɨmo-ayahandürɨ ranaheimbo ana moaruwaimborɨhe hoafeyahandürühɨ asu aheimbo dɨdɨboado-rɨheandürüh-anahɨ. Ranɨmayo-wamboane awi se afɨndɨ hohoanɨmondafühɨ moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndo mbunda aboedɨ hohoanɨmomayo ra ndowandɨfɨ süŋgunda ŋgafɨ. 20 Awi se hɨmborɨyafɨ! Ro yipurɨ-kɨmɨ nɨmboambo pɨrako-pɨrako-arɨhandɨ. Ŋga asu nindou düdi ai ro pɨrako-pɨrako-arɨhandɨ ra hɨmborɨyuhü wambo yipurɨ sübüdarɨhendɨrɨ ana, ro ahandɨ worambe keboehe ai-dɨbo sesɨ dagadɨhanɨ asu ai-amboa ro-dɨbo nɨmandü dedümbui.

21 Ro yifiarɨya tɨtaboarɨ-mafoareandɨ nindouya heheamboanahɨ asu hapondanɨ ro wandɨ Apendɨ nɨmarɨfondɨ ranɨwamɨ amarɨhɨ. Ŋga nindou düdi ai-amboanɨ yifiarɨyu tɨtaboafoarea-ndeimb-ayu ana, asu ro-dɨbo yɨnɨ mbɨsaha wandɨ adükarɨ bogorɨndɨ nɨmarɨ-fondɨ ranɨwamɨ nɨmandümbui. 22 Nindou ai hɨmboambe-mbɨndühɨ ana, awi ai hɨmbo-yaŋgɨrɨ kümbɨreand-amboane, sapo Godɨndɨ Yifiafɨ Aboedɨ ranai Kraisɨndɨ nendambo hoafendürɨ ranahambo,’” mehu.

Copyright information for `AGG