aAisaia 45:23

Romans 14

Wandafɨndandɨ hohoanɨmo ra sɨhɨrɨ yɨbobo-ndɨhumboyefɨ, ŋga wanɨ

Nindou mamɨ ai Godɨmbo anɨhondümboriranɨ asu ahandɨ anɨhondümbofe ra kehurɨndoanɨ ana, asu se ahambo Godɨndɨ nendɨ sɨhei mbusümo ndahorɨmɨndei ŋgei. Asu ai nɨne hohoanɨmoayu ranahambo sɨmborɨ wataporɨmbo-ndühɨmboyei. Nindou mamɨ ai ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ŋgɨnɨndɨ süŋguareandɨ ana, ai muŋguambo sesɨ ra sesühani, ŋga asu nindou ŋgorü ai ahandɨ anɨhondümbofe ra kehurayo ana, ai ŋgɨrɨ safɨ aboedɨ dedu, ŋga wandümo yaŋgɨrɨ sesühani. Nindou ai muŋguambo sesɨ sesü-randeimbɨ ana, asu nindou moanɨ wandümo yaŋgɨrɨ sesümbɨ-mayu ranahambo yowanɨ moaruwai hohoanɨmo-yondopoanɨ. Asu nindou wandümo yaŋgɨrɨ sesü-randeimbɨ ranai nindou muŋgu-moatükunɨ sesümbɨ-mayu ranahamboya, aiana moaruwai hohoanɨmoyu-randeimb-ani yahopoanɨ. God ai nindou ranahambo amboanɨ serümündümboani mbohünda. Nindou se dɨdɨyafɨ, asu se nindou ŋgoründɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nindoumbo yɨboboarɨwora? Nindou sapo ahambo hɨfandarandɨ ai-anɨmbo ahandɨ ratüpurɨ ra aboedɨmbayo wanɨmbayo mbüsü yɨbobondeambui. Ŋga asu ratüpurɨyu-randeimbɨ ahandɨ ratüpurɨ aboedɨ ŋgomboe nɨmboe sapo Adükarɨ ai ahambo ŋgɨnɨrümündü nüŋgumbo wambo.

Nindou mamɨ aiananɨya mamɨ si ranana ai adükarɨ hamɨndɨyo haya amurɨ si aho ranahambo ŋgasündeamboane yahuhani. Ŋga asu nindou ŋgorü aiananɨya muŋguambo si aho ra sɨmogod-ane yahuhani. Nindou mamamɨ se sɨheihoarɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmondei hoendɨhindüh-anɨmbo hohoanɨmondei. Nindou düdi ai mamɨ si ra adükarɨ si-ane yahuhɨ ana, ai Adükarɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmo-yundowohani. Asu nindou düdi ai muŋguambo sesɨ sesü arandɨ ra ai Adükarɨmbo hohoanɨmoyuhani asesu. Ranɨ sesɨ ra Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mburamboani asesu. Asu nindou düdi ai muŋguambo sesɨ wehayu ra Adükarɨmbo hohoanɨmo-yundowohani wehayu. Asu ai amboanɨ Godɨmbo hɨhɨfɨrürühani.

Nindou mamamɨ sɨhɨrɨ moai sɨhefɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ nɨmboefɨ. Asu mamamɨ sɨhɨrɨ moai sɨhefɨpoanɨmbo hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ yɨfɨyefɨ rɨhundɨ. Sɨhɨrɨ yaŋgɨrɨ anɨmboefɨ ra Adükarɨmbo hohoanɨmo-yefühanefɨ. Asu sɨhɨrɨ yɨfayefɨ ra Adükarɨmbo hohoanɨmo-yefühɨ yɨfayefɨ. Sɨhɨrɨ nɨmboefühɨndowanɨ asu yɨfɨndefühɨndowanɨ ra moanɨ sɨhɨrɨ Adükarɨndɨ yaŋgɨrɨ hamɨnd-anefɨ. Ranahambo süŋguyo nindou yaŋgɨrɨ anɨmboei-anei asu yɨfɨmayei-anei ahei Adükarɨmbofe nɨŋgombo-hündamboyu Sisas amboanɨ yɨfɨyu mbura asu hoŋguambeahɨndɨ yaŋgɨrɨ botɨmefiyu.

10 Asu se, nɨmboe sɨhafɨ wandafɨndandɨ hohoanɨmo ranɨmbo yɨboboarɨwora? Asu se, nɨmboe sɨhafɨ wandafɨndambo yiboaruko-arowora? Sɨhɨrɨ ranahambo fɨfɨrɨndɨhumboane, ŋga muŋguambo sɨhɨrɨ Godɨndɨ hɨmboahü nɨmboemboyefɨ ai sɨhefɨmbo yɨbobofe-munɨmbohünda. 11 Bukambe hoafɨ ra yahoya,

Adükarɨ ai yahuya, ‘Ro yaŋgɨrɨ nɨmboambo dabareheandɨ
nindou muŋguambo ranai wambo yirüyimbu pusɨndühi-ndɨhümboyei
asu nindou muŋguambo ahei yafambenambo weindahɨ hoafɨndahündürühɨ God Adükar-ani mbɨseimboyei,’ a 
mehu.
12 Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu muŋguambo sɨhɨrɨ süŋguna Godɨndɨ hɨmboahü sɨhɨrɨ nɨne ratüpurɨ ratüpurɨmayefɨ ranahambo hoafɨnda-hundɨmboyefɨ.

13 Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu wandafɨ-babɨdɨ sɨmborɨ yɨboboferüpoanɨ, ŋga rühɨsafɨ hɨnɨŋgɨfemboane. Ŋga sɨhɨrɨ ŋgorü hohoanɨmo süŋgundɨhumboane. Sapo sɨhɨrɨ mamɨ moatükunɨ refeyoanɨ ana, wandafɨ ai bübüründühɨ moaruwai hohoanɨmo süŋgundɨfimbui ranɨ hohoanɨmo ana hɨnɨŋgɨfemboane. 14 Ro Adükarɨ dɨbo-anahɨ, ŋga ranɨmboanahɨ ranɨ-moatükunɨ ra ro fɨfɨrɨheamboanahɨ. Moai nɨnɨ sesɨ ai ahandɨhoarɨ moaruwaiyo. Nindou ai ranɨ-moatükunɨ ra moaruwai-ane ehu ana, moanɨ ai ahambo moaruwai-ane. 15 Ra ai yahurai-ane. Se nɨnɨ-moatükunɨyo sowasɨfanɨ ranɨmbo-hünda sɨhafɨ wandafɨ ai hoeireanɨnühɨ afɨndɨ hohoanɨmoayu ana, asu se ahambo moai hohoanɨmoyafɨ. Sisas nindou ranahambohünda yɨfɨmayuane, ŋga asu sɨhafɨ sesɨ hohoanɨmo ranambo se nindou ra moaruwaimbo-ndɨworɨmboyafɨ. 16 Se mamɨ moatükunɨ ranahambo aboed-ane asafɨ ana, se hɨbadambo. Sɨhafɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨpo, ŋga moaruwai-ane mbɨseimboyei. 17 Sesɨ, sesɨ asu hoe sɨmɨndɨ hohoanɨmo ranana God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahandɨ nɨmɨndɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranɨ nɨmɨndɨ hohoanɨmo-ane nda. Mbumundɨ hohoanɨmo, ŋgusüfo afurɨfimbɨ hohoanɨmo, asu Yifiafɨ Aboedɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo ra. 18 Nindou ai Sisas Kraisɨndɨ ratüpurɨmbo yaŋgɨrɨ ranɨ hohoanɨmo süŋgu anüŋgu ana, God ai ahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndundowanɨ asu nindou amurɨ ai-amboanɨya ai nindou aboed-ani mbɨsahündomboyei.

19 Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu muŋguambo ai sɨhefɨmbo mamambefemunɨ hohoanɨmo asu wandafɨ mamɨyei hohoanɨmo ŋgɨnemɨndündürɨ ranɨ yaŋgɨrɨ süŋgunɨ-ndɨhumboane. 20 Se sesɨ ranahambo yaŋgɨrɨ hohoanɨmondeihɨ asu God ai nɨne-moatükunɨ ramareandɨ ranahambo moaruwaimbo-ndɨhimboyei. Muŋgu sesɨ moatükunɨ ranana aboed-ane. Ŋga asu se nɨne sesɨ sowasɨfanɨ nindou ŋgorü ai ranahambo ahandɨ fimbo moaruwai-ane yahu mbura asesu ana, ai moaruwai hohoanɨmoyuhani asu rananɨmbo se-amboanɨ moaruwai hohoanɨmo-yafühanafɨ. 21 Asu se nɨnɨhondɨ sowasɨfɨ, bia sɨmɨndɨfɨ, asu amurɨ moatükunɨ aho ra rarowandanɨ ranɨmbo sɨhafɨ wandafɨ ranai hohoanɨmo moaruwai hohoanɨmonduanɨ ana, asu se ranɨ-moatükunɨ ra hɨnɨŋgɨndowandɨ. Ranane aboedayo. 22 Se nɨne hohoanɨmo anɨhondümbo-arowandɨ rananɨmbo God-dɨbo se yaŋgɨrɨ hohoanɨmondafɨ kɨkɨhɨndowandɨ. Nindou ai moanɨ ahandɨhoarɨ mamɨ moatükunɨmbo aboed-ane yahu hohoanɨmoayu ana, ra aboed-ane. Asu ranɨ hohoanɨmo ranai ahandɨ fi ranahambo papɨ-hoafɨkoate-ndoanɨ ana, asu ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbiyu-wamboane! 23 Ŋga asu nindou ranai yimbu hohoanɨmo süŋgu sesɨ ra asesu ana, ai ra ahambo moaruwai-ane sapo ai nɨne sesɨ ranahambo moaruwai-ane yahuhaya asesu ranɨmbo-hünda. Nindou ai hohoanɨmo mamɨ ranahambo aboed-ane yaho anɨhondü-mbofekoateyu randühɨ yare arandɨ ana, asu ai moaruwai hohoanɨmo-yumboani.

Copyright information for `AGG