a2 Samueɨ 22:50
bƗo 32:43
cBuk Song 117:1
dAisaia 11:10
eAisaia 52:15

Romans 15

Kraisɨndɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ sɨhɨrɨ süŋgundɨhumboane

Nindou sɨhɨrɨ dɨdɨyefɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ŋgɨnɨndɨ sahumündefeimbɨ sɨhɨrɨ nindou düdi ai anɨhondümbofe kehurɨ arandɨ ranahambo farɨhefimboane ŋgɨnɨndɨ nɨŋgombohünda. Ŋga sɨhefɨ fimbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmopoanɨ. Sɨhɨrɨ mamamɨ nindou sɨhefɨ wandafɨ ranaheimbo aboedɨ nɨŋgombohünda dɨdɨboado-ndɨhundüranɨ ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndeimboyei. Rananɨmbo asu ai ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimbo anɨhondümbo-ndɨhimboyei. Ŋga Sisas Krais ana ai moai ahandɨ fimbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyu. Ŋga asu ai ramefiyu ra, Bukambe hoafɨmayo nou, ‘Ape, nindou sɨhambo moaruwaimbo-marɨhinɨnɨ hoafɨ ra sɨnɨ wambo gabudɨ-mafoareandɨrɨ,’ mehu. Muŋguambo hoafɨ horombo Bukambe sürü papɨmarandɨ ra sɨhefɨmbo yamundɨfe-munɨmbohündamboyo sürü papɨmarandɨ. Ranɨ hoafɨ ra sɨhefɨmbo ŋgusüfoambe ŋgɨnɨramɨndɨmunɨ asu afurɨhemuna anɨhondümbondɨhu hɨmbondefühɨ nɨmboemboyefɨ. Ranɨmboane asu sɨhɨrɨ anɨhondümbo-ndɨhundühɨ nɨmboemboyefɨ. God ai ŋgusüfoambe ŋgɨnemɨndɨmbo asu afurɨfe nɨŋgombo hohoanɨmo ra sai arandɨ ai sɨheimbo mbɨfarɨhendür-amboane rananɨmbo asu se Sisas Kriasɨmbo süŋgurɨhi arɨhündɨ, sɨhei mbusümo mamɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgundɨhimboyei. Rananɨmbo asu se hohoanɨmo, yafambe mamambendɨhi mbundɨhü, sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ God asu afɨndɨ ranahandambo adükar-ani mbɨsefɨmboane.

Krais ai Suda asu Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo mafarɨheirü

Nindou ai Godɨmbo aboed-ani hoafɨmbohündambo se sɨheihoarɨ ndahümündihündürɨ sapo Krais ai sɨheimbo masemɨndündürɨ nou. Ŋga ro sɨheimbo hoafehandürɨ, Sisas ai Suda-yafe ratüpurɨyu-randeimbɨ nindoumbofi manüŋgu. Rananɨmbo asu God ai ahei amoao mamɨmbo horombo hoafɨre masɨhendɨ ra anɨhondümbo ramareandɨ ra nafuimbohünda Sisas tükümefiyu. Rananɨmbo asu Suda-yafe ndɨfo ai-amboanɨ Godɨndɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranɨnambo ahambo adükar-ani mbɨseiya yahuhayamboyu ramefiyu. Sapo Bukambe yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Rananɨmbo Suda-yafe ndɨfo ranahei hɨmboahü ndürɨ adükarümb-ani mbɨsa hoafɨndamboyahɨ.
Asu sɨhafɨ ndürɨ herüna kakɨsaondɨ-hanɨnɨmboyahɨ,’ a 
meho süŋgu.
10 Asükaiyo Bukambe yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Suda-yafe ndɨfo se-amboanɨ Godɨndɨ nendɨ ranɨ-babɨdɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei,’ b 
meho.
11 Asükai hoafɨyowohü yahoya,

‘Suda-yafe ndɨfo muŋgu se Adükarɨmbo ndürɨ adükarümb-ani mbɨsei.
Asu muŋguambo nɨmorehɨ nindowenihɨ se ahandɨ ndürɨ herüna kakɨsaondɨhorɨ,’ c 
meho.
12 Asükai Aisaia ai hoafɨyuhü yahuya,

‘Sesindɨ ahuirɨ ai tükündüfimbui.
Nindou ranai-anɨmbo Suda-yafe ndɨfo ranahei bogorɨmbondɨfi nüŋgumbui.
Rananɨmbo nindou ranai ahambo anɨhondümbo-ndɨhorühɨ hɨbadɨhorühɨ nɨmboeimboyei,’ d 
mehu.
13 God ai anɨhondümbofe hɨmboyondombo hohoanɨmo ra nɨmɨndühani. Se ahambo anɨhondümbo-rɨhorɨ arɨhündɨ ranɨmbo-anɨmbo asu ai sɨheimbo ahandɨ-mayo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ asu ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo ra afɨndɨ safɨ mbɨsagadür-amboane. Rananɨmbo Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo sɨhei Godɨmbo anɨhondümbo-fihɨ hɨmboyondombo hohoanɨmo ranai adükarɨ hamɨndɨ ŋgomboe.

Por ai Suda-yafe ndɨfo-yafe ratüpurɨyu-randeimb-ani

14 Wandafɨ mamɨ, ro ŋgusüfoambe anɨhondümbo-rɨheamboanahɨ se aboedɨ hohoanɨmo hohoanɨmoyei arɨhündɨ ranɨmbo. Se muŋguambo mamamɨ fɨfɨrɨfe ra aboedɨ fɨfɨrɨhimbo wambo asu se sɨheihoarɨ sɨmborɨ yamundɨ-firɨndei. 15 Ro sɨhei hohoanɨmo asükainda botɨndɨhearü saheheamboanahɨ asu yɨhɨmbokoate bɨdɨfɨrɨ hoafɨ sɨheimbo sürü papɨmarɨhandɨ. Nɨmboe sapo God ai wambo ranɨ-poanɨmbo ŋgɨnɨndɨ masendɨ ranɨna Sisas Kraisɨndɨ ratüpurɨ Suda-yafe ndɨfo aheimbo farɨhefe-ndürɨmbohünda. Roana Godɨmbo sesɨ sɨhai-randeimbɨ nahurai ahandɨ-mayo aboedɨ hoafɨ ra Suda asu ahei ndɨfo ranaheimbo hoafɨyahandürɨ arɨhandɨ. Ro ranaheimbo God sowana ndahamɨndɨ-handürɨ ŋgahanɨ asu Yifiafɨ Aboedɨ ranai randeira asu ai Godɨndɨ yaŋgɨrɨ tükümbeyahinda samboanahɨ. Rananɨmbo asu ro Godɨndɨ warɨhündɨ-hearümboyahɨ sapo ahambohünda nɨnɨhondɨ hɨfokoaru sɨhoemonda hɨhɨfefiyu nou.

17 Ranɨ ratüpurɨ ra Sisas Kraisɨ-dɨbo ratüpurayahɨ ana, asu ro Godɨndɨ ratüpurayahɨ ranɨmbohünda hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndamboyahɨ. 18 Ro ŋgɨrɨ amurɨ moatükunɨ ranahambo hoafɨndahɨ, ŋga nɨnɨ ratüpurɨyo Krais ai wambo ramareandɨ ranɨ-süŋguyu Suda-yafe ndɨfo Godɨndɨ hoafɨ süŋgumarɨhindɨ ranɨ yaŋgɨrɨmboanahɨ hoafɨnda sahehea. Ai wandɨ hoafɨ, ratüpurɨ ranahandamboyu farɨhendɨrɨ haya ratüpurɨmayahɨ. Ranɨyu asu Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo ai wambo mafarɨhendɨra hepünüfeimbɨ moatükunɨ asu Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ nafuimbo moatükunɨ ra ramarɨheandɨ. Ranɨmboyahɨ ro Serusarem ŋgoafɨhü peya hehea Kraisɨndɨ aboedɨ hoafɨ muŋguambo ra wataporɨmbo-rɨhɨ hambo asu Iririkum hɨfɨhü tükümeheandɨ. 20 Ranɨ ratüpurɨ ra nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisasɨndɨ ndürɨ hɨmborɨkoate-yeimbɨ ranaheimboanahɨ ro ho aboedɨ hoafɨ bokarɨhefembo hohoanɨmoayahɨ. Roana worɨ moanɨ ŋgorü nindoundɨ kambohoanɨwamɨ worɨmbombo-yahɨpoanɨ hohoanɨmoayahɨ, ŋga wanɨ. 21 Ŋga Bukambe yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Nindou dɨdɨyei ai Krais ahambo hoafɨyondürɨ-koate-memondürɨ ai-anɨmbo hoeindɨhorɨ-mboyei.
Nindou dɨdɨyei ai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-yeimbɨ ai anɨmbo ahambo fɨfɨrɨndɨhorɨmboyei,’ e 
meho ranɨmboanahɨ refembo hohoanɨmoayahɨ.

Por ai Spen hɨfɨna hombo hohoanɨmomayu

22 Ranɨmbo-hündamboanahɨ asu ro sɨheimbo sowana afɨndɨmbo tüküfembo kɨkarɨheheandɨ. 23 Ŋga asu ndanɨ hɨfɨnɨ ro ratüpurɨmbo ratüpurɨ moai nɨŋgo. Afɨndɨ hɨmbanɨ maho ra ro sɨheimbo sɨfo hoeifendürɨmbo sahehea hohoanɨmomayahɨ. 24 Ŋga hapondanɨ ana awi refembo hɨmboayo. Ro Spen hɨfɨna gagühühɨ asu nafɨna sɨheimbo sɨnɨ hoeifendürɨ hefe homboanahɨ hohoanɨmoayahɨ. Rananɨmbo awi ro dɨdɨ asu ranɨhü se-babɨdɨ akɨdou nɨmandɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨnda sahehea. Sɨheimbo hoeindɨhe hɨnɨŋgɨndɨhearü heheambo-anɨmbo, asu se wambo Spenɨnambo hombo ranafɨ fandɨhehindɨra ŋgamboane.

25 Ŋga awi haponda hamɨndɨ ana Serusaremɨnambo Godɨndɨ nindou ra farɨhefe-ndürɨmbo hahühanahɨ. 26 Godɨndɨ nendɨ bɨdɨfɨrɨ Serusaremɨ-yafe mbüsumo amarei ranai napokoate-mayeiamboyei Masedonia asu Akaiahündɨ Godɨndɨ hoafɨ süŋgurɨhindeimbɨ ai kakɨ gugurɨfe mburümbo farɨhefe-ndürɨmbohündambo hoafɨ fɨrɨhümündi masɨhehindɨ. 27 Ai ahei hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ moanɨ kakɨ ra gugurɨhi masɨhehindɨ. Suda ai ahei ndɨfo nindou ranaheimbo Godɨndɨ aboedɨ hohoanɨmo ranɨnamboyo farɨhehindürɨhɨ dɨdɨboado-marɨhindürɨ. Ranɨmboane asu Suda-yafe ndɨfo ranamboanɨ Sudambo ahei fi nɨŋgo hohoanɨmo ranɨmbo sɨmborɨ mbɨfarɨhehi-ndüramboane. 28 Ranɨ-moatükunɨ ra ro muŋgundɨhe mbundühambo-anambo samboanahɨ. Ro kakɨ Suda Serusaremɨhündɨ ranahei warambe hɨnɨŋgɨndɨhe heheambo-anɨmbo, asu ro Spenɨna ŋgahühɨ nafɨna rühɨ dɨdɨ sɨheimbo hoeindɨ-hearümboyahɨ. 29 Sɨheimbo sowana asɨnɨhɨ ana, ro fɨfɨrɨheamboanahɨ Kraisɨndɨ-mayo dɨdɨboadofe hohoanɨmo ranɨ sɨmoŋgorühɨ dɨdɨmboyahɨ.

30 Wandafɨ mamɨ, Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ süŋgu asu Yifiafɨ ai ŋgusüfo pefe sai-randeimb-ane ranɨ-süŋgu ro sɨhei ŋgusüfoambe botɨrɨheandühɨ sɨheimbo hoafehandürɨ nda: Se wambo fandɨhehindɨrɨ hehimbo Godɨmbo dɨdɨbafɨfembo ra tɨŋɨrɨfo-ndefomboane ai wambo farɨhefe-ndɨrɨmbohünda. 31 Nindou Sudiahündɨ Godɨndɨ hoafɨ süŋgufekoate amarei ra wambo-yɨndɨrɨmbo maseimbo se wambohünda Godɨmbo dɨdɨbafɨ-ndahindanɨ anɨmbo asu ai wambo ahei warambeahɨndɨ aboedambo-mbɨreandɨramboane. Asu se dɨdɨbafɨ-ndahindan-anɨmbo ai wambo fandɨhendɨra Godɨndɨ nendɨ Serusarem ŋgoafɨhü amarei ranai wandɨ-mayo fehefe ratüpurɨ ra ndorɨhi mbɨsahümündi-amboane. 32 Ranɨmboane asu God ai yare hohoanɨmoayu ana, ro sɨheimbo sowana hɨhɨfɨ-hɨhɨfümbɨ dügühühɨmbo se-babɨdɨmbo fi handɨhe nɨmandɨmboyahɨ.

33 Sapo God, afurɨfimbɨ hohoanɨmo nɨmɨndühayu ranai muŋguambo se babɨdɨ mbɨnüŋguwamboane. Ŋga anɨhond-ane.

Copyright information for `AGG